:

Von Linde nr 1327

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Linde nr 1327 †

Adlad 1695-03-18, introducerad 1697. Utdöd 1752-05-22.


  • Isak Lind, adlad von Linde, till Axelvåld i Norra Svalövs socken och Möllarp (Mollerup) i Kågeröds socken, båda i Malmöhus län, vilka egendomar han köpte 1699. Volontär vid änkedrottningens livregemente till häst 1672. Korpral vid änkedrottningens livregemente till häst 1673. Löjtnant vid Lichtons regemente 1676. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1683-11-19 ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1693-12-31. Adlad 1695-03-18 (introducerad 1697 under nr 1327). Major 1708-03-00. Stupade 1708-08-10 vid Rajevka. 'Han visade städse prov på tapperhet. Utmärkte sig särskilt i slaget vid Halmstad 1676-08-17, då han med 24 man föll fyra kompanier av överste Tropps dragoner i flanken, trängde fram till fanorna och borttog en av dem, sedan fänriken blivit nedskjuten, för vilken bedrift han blev direkt befordrad till officer. Likaså i slaget vid Lund 1676-12-04, där han i andra träffningen, sedan regementets överstelöjtnant i första träffningen blivit skjuten, såsom äldste löjtnant tog befäl över sex kompanier, slog med dem Seeländska adelsfanan och återerövrade en del av det redan förlorade svenska artilleriet samt tog flera danska kanoner.' Gift med Margareta Nordsten, född 1653 i Norrköping, död 1740-04-21 på Möllarp.

Barn:

  • Carl Henrik, sergeant vid livdragonregementet 1700. Fältväbel vid livdragonregementet. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1703-01-22. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1708-10-00. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1715-09-26 under fångenskapen i Tobolsk.
  • Gustaf, född 1680. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1701-10-22, men hade blivit fänrik vid änkedrottningens livregemente redan 1701-09-17. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1704-05-16. Död ogift 1707-03-00 i staden Gartz av en blessyr i vänstra knäet.
  • Johan Lorentz, till Axelvåld, född 1684. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1701-10-28. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1703-01-22. Sekundlöjtnant 1704-11-29. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Sibirien, varifrån han hemkom 1722-06-00. Avsked med ryttmästares karaktär 1722-07-30. Död ogift 1752-05-23 på Axelvåld och begraven 1752-05-28 i Svalövs kyrka
  • Anna Catharina, död 1746-12-20. Gift 1:o med häradshövdingen i Luggude m fl härader Peter Tollsten i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Stobsea, född 1675, död 1695-05-04 i Lund, dotter av sjötullsinspektoren i Ystad Zakarias Stobæus och Margareta Gyldenär) , född 1662 i Lund, död 1712-08-23 på Axelvåld och begraven 1712 i Lund (Sön.). Gift 2:o 1718-01-26 på Axelvåld med ryttmästaren vid Upplands femmänningskavalleriregemente Frans Josef de la Grange, född i Frankrike, återflyttade dit.
  • Beata Elisabet. Gift 1707 med majoren Stefan Valter Berg, född 1674, död 1745, fader till översten Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde.
  • Isak, döpt 1689-12-11 Kolleberga s län.
  • Olof Mauritz, döpt 1691-02-25 på Drakesholm (Dragesholm) i Stenestads socken, Kristianstads län, begraven 1691-05-08.
  • Olof Albrekt, född 1693-01-02 på Drakesholm. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1708. Underofficer vid drottningens livregemente till fot 1709. Fänrik 1710-10-21. Avsked 1712-05-03. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1712-10-31. Konfirmeradfullmakt 1717-01-19. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1718-02-24. Avsked med majors karaktär 1719-08-30. Död ogift 1746-01-30 på Axelvåld och begraven i Svalövs kyrka
  • Adolf, född 1699-07-20, på Månstorp. Vice häradshövding. Död 1739-10-24 på Möllarp.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: