:

Bergengren nr 1298

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bergengren nr 1298

Adlad 1692-04-05, introducerad 1697.

En gren av ätten, om vilken nyare uppgifter icke kunnat erhållas, lever i Nordamerika.

Bergengren A129800.png


TAB 1

Georg Bergengren, adlad Bergengren, (son av Johan Göransson, se adliga ätten Bergengren, tab 2), född 1659 i Stockholm. Sekreterare hos landshövdingen Augustin Leijonsköld under krigstiden. Kanslist i kungliga kansliet. Sekreterare hos kungliga rådet, generalguvernören och fältmarskalken greve Jak. Joh. Hastfehr. Arkivarie vid generalguvernementskansliet i Riga 1687-02-01. Sekreterare vid generalguvernementskansliet i Riga 1690-06-02. Adlad 1692-04-05 (introducerad 1697 under nr 1298), behållande sitt förra namn, som han tagit efter farbrodern och undfående lika vapen som denne. Död 1710 under belägringen av Riga. 'I yngre år var han 5 år utrikes, i Italien, Tyskland och Holland, och tjänte då med mycket beröm vid krigsstaten, så till lands som sjöss.' Gift med Maria Gutheimb, död 1740 i Stockholm, dotter av överpackhusdirektören i Estland, Livland och Ingermanland, krigskommissarien Jakob Gutheim, adlad Gutheimb, men ej introducerad, och Anna Maria Brandt.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1692. Kanslist vid generalguvernementet i Riga. Död 1712.
 • Erik, född 1693, död som barn.
 • Evald, född 1695, död som barn.
 • Anna Helena, född 1696, död 1716.
 • Beata Christiana, född 1698, död ogift.
 • Maria, född 1700, död ung.
 • Carl Georg, född 1702. Notarius publicus. Död 1754. Se Tab. 2
 • Peter Gustaf, född 1706. Landskamrerare. Död 1765. Se Tab. 9
 • Adam Ludvig, född 1707. Stärbhuskamrerare. Död 1766. Se Tab. 19.

TAB 2

Carl Georg, (son av Georg Bergengren, adlad Bergengren, tab 1), född 1702-01-31 i Riga. Sekreterare hos kungliga rådet och generalguvernören greve Stromberg. Notarius publicus i Stockholm. Död 1754-07-01 Kulla. Gift 1:o 1724-05-17 Sundbytorp med Maria Elisabet von Brandt, dotter av översten Henrik Johan Brandt, adlad von Brandt, och friherrinnan Maria Christina Örneklou. Gift 2:o 1749-04-28 i Nye socken, med Brita Christina Kjellman, dotter av överinspektoren vid salpetersjuderierna i Småland Birger Kjellman och Maria Flintsten.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1725-11-09 i Dunkers socken, död 1812-01-02 i Stockholm. Gift i Stockholm 1765-12-29 med komministern i Glanshammars förs, Strängnäs stift Carl Gustaf Zethræus, född 1726-04-10 i Lerbäcks socken, Örebro län, död 1784-12-03.
 • 1. Johan Georg, född 1728. Fortifikationskassör. Död 1765. Se Tab. 3.
 • 1. Carl Gustaf, född 1730-11-30 i Stockholm. Syssloman vid hospitalet i Kristianstad. Död i Kristianstad 1764-10-05 och begraven i Nosaby socken, Kristianstads län. Gift (A. Noreen, Släkten Noreen (1917).) 1762-04-25 i Kristianstad med Elisabet Noréen, född 1722-05-29 i Karlshamn, död 1788-05-13 i Kristianstad, dotter av stadsfältskären Mattias Johansson Noréen och Elisabet Maria Noréen. Måhända var deras dotter den Christina Bergengren, som blev gift 1792-12-16 i Kristianstad med tullnären Adolf Fredrik Enbom.
 • 1. Beata Christina, döpt 1736-07-31 i Stockholm.
 • 2. Birger Adolf, född 1750. Fänrik. Död 1824. Se Tab. 4

TAB 3

Johan Georg, (son av Carl Georg, tab 2), född 1728-08-06 i Stockholm. Extra ordinarie kammarskrivare i fortifikationskontoret 1750-01-23. Ordinarie kammarskrivare i fortifikationskontoret 1755-11-06. Tillika kanslist 1758-08-12. Kassör 1760-10-06. Död 1765-07-13 i Clara förs, Stockholm [KrAB], begraven 1765-07-16. Gift 1758-10-08 med Elisabet Boltenhagen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768-01-31 med fänriken vid arméns flotta Johan Vilhelm Hoffman i hans 1:a gifte, född 1734, död 1798) (Öä XI s. 87.), född 1740, död före 1787, dotter av stadsfältskären i Stockholm Gerhard Boltenhagen och Margareta Elisabet Wittkopf. (Öä XI s. 87.).

Barn:

 • Maria Elisabet, döpt 1760-03-28 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift i Kungsholms förs, Stockholm 1761-10-10.
 • Christina Lovisa, född 1762-08-29, död 1800-02-02 i Stockholm. Gift i Stockholm 1782-12-20 med registratorn i bränneridirektionen Andreas Falkert, född 1747, död 1800-04-21 i Stockholm (Öä XI s. 87.).

TAB 4

Birger Adolf, (son av Carl Georg, tab 2), född 1750-01-06 i Stockholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1763-10-26. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1767-09-19. Sergeant vid Jönköpings regemente 1771-03-25. Fänriks avsked 1775-07-06. Död 1824-08-11 Målen. Gift 1779-06-24 Applarp med Lovisa Ulrika Lundius, född 1756-02-04, död 1821-02-11, dotter av landsfiskalen Lars Lundius och Christina Margareta Ljungqvist.

Barn:

 • Christina Gustava, född 1780-08-07 i Lommaryds socken, Jönköpings län, död 1805-05-26 Ekornarp. Gift 1799-05-15 i Alseda kyrka Jönköpings län med komministern i Berga förs av Växjö stift, fil. doktorn Sven Blomberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Juliana Gustava von Moltzer, i hennes 1:a gifte, född 1788-11-02 Sommarsäte, dotter av kaptenen Jonas Magnus Reinhold von Moltzer, och Anna Juliana Ljungfelt), född 1766-05-15 i Skirö socken, Jönköpings län, död 1820-02-04 i Flattinge Jutagård, Berga socken.
 • Carolina Laurentia, född tvilling 1782-11-10. Gift 1810-06-21 [Alsheda kyrkoarkiv, medd. av V. Ljungfors] (1810-10-16) med inspektoren Daniel Cratz Skögle
 • Anna Beata, född tvilling 1782-11-10. Gift 1803-06-19 på Slättåkra i Alseda socken, med sämskmakaren i Eksjö Johan Siedvall.
 • Juliana Charlotta, född 1785-02-04, död 1820-10-16 på Skepperstads Thomasgård i Skepperstads socken, Jönköpings län. Gift med N. N. Norrqvist.
 • Maria Eleonora, född 1787-04-08, död 1789-05-02.
 • Göran Lorentz, född 1789. Kapten. Död 1853. Se Tab. 5

TAB 5

Göran Lorentz, (son av Birger Adolf, tab 4), född 1789-12-18. Volontär 1806-12-23. Rustmästare 1807-05-20. Fältväbel 1810-03-29. Fänrik vid Kalmar regemente 1812-09-20. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Löjtnant vid Kalmar regemente 1819-12-07. Kapten 1832-02-11. Avsked 1838-03-30. Död 1853-03-31 Flathult. Gift 1831-08-30 i Marbäcks kyrka Älvsborgs län med Fredrika Charlotta Björkelund, född 1808-05-16 i Gällstads socken, Älvsborgs län, död 1887-05-13, Backgården

Barn:

 • Johan Georg Emil Alexis, född 1832-06-17, död 1833-11-16.
 • Carl Georg Edvard, född 1834. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 6.
 • Vendla Louisa Emilia, född 1836-10-13, död ogift 1896-07-06 i Marbäcks socken.
 • Axel Lorentz, född 1839. Disponent. Död 1901. Se Tab. 7
 • Fredrik Vilhelm Alexis, född 1841-12-05 på Flathult. Se Tab. 5 A.
 • Jenny Sofia Elisabet, född 1844-01-17 på Flathult, död 1923-07-29 i Ulricehamn. Gift 1866-09-18 på Backgården med handlanden Lars Ludvig Siedberg, född 1831-03-30 i Borås, död 1897-04-05 i Ulricehamn.

TAB 5A

Fredrik Vilhelm Alexis, (son av Göran Lorentz, tab 5), född 1841-12-05 Flathult. Läkare i Norra Amerika. Död 1913-03-07 i Lynn, Massachusetts, USA. Gift med Caroline Frances Boynton , död ca 1915 i Lynn, Massachusetts, USA.

Barn:

 • Ralph William Alexis, född 1871-03-02 i Gloucester, Massachusetts, USA. Författare. Utexaminerad från Harvard 1893. Karikatyrtecknare i Boston Sunday Globe 1897–1899. Kultur och ledarskribent i Boston Budget flera år. En av ledarna för Publicity Bureau, Boston, 1902–1905. Konstkritiker i Boston Advertiser 1904–1907. Medarbetare i ett stort antal tidningar och tidskrifter (fiction, essäer etc). Författare till bl a följande böcker. In Case of Need (1900). The Comforts of Home (1918). Jane, Joseph and John – Their Book of Verses (1918). The Perfect Gentleman (1919). The Seven Ages of Man (1921). David the Dreamer (1922). Gentlemen All and Merry Companions (1922). Gift 1900-01-26 med Anna Farquhar Hansen, född 1865-12-23 i Brookville, Indiana, USA, dotter av kongressmannen, advokaten och bankchefen John Hansen och Frances Mary Turner Farquhar.
 • Roy Frederick, född 1879-06-14 i Lynn, Massachusetts, USA
 • Rena Carlotta, född 1886-06-09 i Lynn, Massachusetts, USA. Gift 1911-10-12 i Gloucester, Massachusetts med George Edward Hodsdon, Civilingenjör, född 1887-02-07 i Gloucester, Massachusetts, USA, son av köpmannen Freeman Dana Hodsdon och Ida Sundberg.

TAB 5A:I

Charles Henry, (son av Fredrik Wilhelm Alexis, tab 5 A), född 1875-09-27 (1875-09-09) i Gloucester, Massachusetts, USA. Läkare. Gift 1908-06-24 i Lynn, Massachusetts, USA med Leslie Merritt, född 1880-08-27 i Lynn, Mass, USA. Dotter av Curtis Van Blunk Merritt och Isabetl Clark Wardwll.

Barn:

 • Frederick, född ca 1911. Död som 20-årig.
 • Priscilla, född 1913-09-11 i Lynn, Massachusetts, USA. Gift 1937 i Gloucester, Massachusetts med Gordon Andrew Houran, marketing vice president i De Laval Co. Död 1912 i Ashburnham, Massachusetts, USA, son av affärsmannen Andrew Houran.
 • Carl Merritt, född 1915-09-14 i Gloucester, Massachusetts, USA.
 • Devon, född 1916-11-11 i Gloucester, Massachusetts, USA.

TAB 5 A:II

Roy Frederick, (son av Fredrik Wilhelm Alexis, tab 5 A), född 1879-06-14 i Glaoucester, Massachusetts, USA. Bankir. Examen fr Dartmouth 1903. LL B vid Harvard Universitet 1906. Practiced law, Lynn, Massachusetts 1906–1918. Commr of finance, Lynn 1915–1917. Mem. Massachusetts Constl. Conv. 1917–1918. Sec. Massachusetts Credit Union Assn 1920–1921. Exec. sec. Credit Union Nat. Extension Bur. since 1921-07-00. Capt. Ordnance Dept. USA 1918-07-00–1919-07-00. Finance mgr. of ordnance, Boston Dist. 1919-02-00–1919-07-00. Lacturer on municipal administration and cooperative banking since 1917. Drafted credit union laws for states of Virginia, Kentucky, Tenn, Mississippi, Indiana, Wisconsin, New Jersey etc. Mem. Chi Phi Am. Legion. Author: Cooperative Banking 1923. Gift 1912-11-04 i Danielson, CT, USA med Gladys Louise Burroughs, född 1889-08-14 i Danielson, CT, USA. Dotter av apotekaren och politikern Charles Henry Burroughs och Ellen Maria Cutting.

Barn:

 • Ruth, född 1913 i Lynn, Massachusetts, USA. Död 1918.
 • Roy Frederick, född 1915-02-23 i Lynn, Massachusetts, USA.
 • Dorothy, född 1917-04-01 i Lynn, MA, USA. Konstnär. Assistant town clerk i Berlin, VT, USA. Gift 1940-11-30 i Madison, WI, USA med Edward Matthew Hartman, född 1915-10-25 i Philadelphia, PA, USA. Byggmästare. Byggnads entreprenör. Son av Valentine George Hartman och Mary Martin.

TAB 6

Carl Georg Edvard, (son av Göran Lorentz, tab 5), född 1834-10-29 Flathult. Ägde en tid Hägnen i Gällstads socken, Älvsborgs län. Arrenderade Björkered och ägde sedan Backgården, båda i Marbäcks socken, Älvsborgs län. Död 1905-04-20 på Backgården. Gift 1858-10-22 Nystorp med Gustava Sofia Wollin, född 1832-01-04 Poarp, död 1919-12-18 i Borås, dotter av kaptenen Carl Jakob Wollin och Christina Gustava de Maré.

Barn:

 • Lovisa Fredrika Olivia, född 1860-02-02 på Hägnen, död ogift 1913-04-13 i Borås.
 • Svea Margareta Emilia, född 1861-07-07 och död 1862-07-28 på Hägnen.
 • Carl Mauritz Vilhelm Laurentius, född 1864-04-22 på Hägnen, död 1870-04-30 på Björkered.
 • Valborg Jenny Charlotta, född 1866-12-14 på Björkered. Död 1926-04-15 i Borås förs. Gift 1887-08-16 på Backgården med grosshandlanden, RVO. Viktor Hakvin Settergren, född 1854-03-21 i Borås, död 1928-09-25 i Caroli förs, Borås.

TAB 7

Axel Lorentz, (son av Göran Lorentz, tab 5), född 1839-04-03 Revesjö förs, Älvsborgs län . Började vid 18 års ålder en mindre vävnadsförläggareverksamhet. Resande för ett flertal firmor. Övertog 1888 Borås väveriabolag vars chef och ägare han förblev till sin död. Stadsfullmäktig i Borås och styrelseledamot i ett flertal firmor. Död 1901-08-17 i Stockholm. Ägde Revesjöholm i Revesjö socken, Älvsborgs län, som han sedermera försålde. Gift 1870-05-17 med Ida Bernhardina Jönsson, född 1849-07-04 Fällhult ]], död 1923-05-11 i Borås, dotter av fabrikören Anders Jönsson och Lena Månsdotter .

Barn:

 • Hilma Charlotta, född 1871-03-03 på Revesjöholm, död på Revesjöholm 1872-09-23.
 • Anna Elisabet, född 1872-03-16 Revesjöholm. Gift 1897-09-14 i Borås med godsägaren Carl Gösta Lidman, född 1862-02-11 i Karlstad
 • Axel Georg, född 1874 på Revesjöholm. Disponent. Se Tab. 8.
 • Elsa Ida Maria, född 1882-08-13 på Revesjöholm i Svenljunga förs, Älvsborgs län. Gift 1905-05-14 i Borås med regementsläkaren vid Älvsborgs regemente, RVO, med. lic. Carl Magnus Wahlstedt, född 1870-09-23 i Carloli förs, Borås ]] .

TAB 8

Axel Georg, (son av Axel Lorentz, tab 7), född 1874-12-27 Revesjöholm. Elev vid Tekniska elementarskolan i Borås och vid Lenningska vävskolan i Norrköping. Idkade därefter textilstudier i England och Tyskland. Anställd vid Borås väveriaktiebolag 1896. Verkställande direktör vid Borås väveriaktiebolag 1900. Verkställande direktör och disponent för Borås väveriaktiebolag. Ledamot av stadsfullmäktig i Borås sedan 1904 därunder drätselnämndens ordförande ett flertal år. Ordförande i styrelsen för Tekniska elementarskolan i Borås från 1930. Ledamot av huvudstyrelsen för aktiebolag Svenska handelsbanken samt huvudman i Borås sparbank. Styrelseledamot i Sveriges industriförbund, Sveriges textilindustriförbund och Svenska bomullsfabrikantföreningen. Ordförande i Sveriges textilindustriförbund och i Svenska bomullsfabrikantföreningen. RVO 1918-06-06. Ordförande i Västergötlands och Norra Hallands handelskammare 1922. Ledamot av styrelsen för Borås tekniska elementarskola 1922. Vice ordförande i Sveriges industriförbund 1933–1935, ordförande 1935–1937. Ledamot av styrelsen för Svenska arbetsgivareföreningen. Ledamot av abol. Svenska handelsbankens huvudstyrelse från 1923. Ordförande i styrelsen för Borås väveriabol. från 1901, i Borås yllefabriksaktiebolag, i Kilsunds aktiebolag och i aktiebolaget Merinos samt för Fagersta bruks aktiebolag från 1934. Ledamot av styrelsen för Allmänna svenska elektriska aktiebolaget, aktiebolaget Borås klädningstygsfabrik, Svenska kamgarnsspinneriaktiebolaget, Svenska cellulosaaktiebolaget, Svenska yllekoncernen aktiebolaget, aktiebolaget Svenskt konstsilke, Varberg-Borås-Herrljunga järnvägsaktiebolag, Viskans kraftaktiebolag m fl. RNO 1928-06-16. KVO2kl 1934-06-06. KVO1kl 1939-06-05. KFinlVRO1kl 1940-11-25. TTM. RJohO. Ledamot av Svenska teknologföreningen från 1917. Gift 1905-03-30 i Borås med Ella Magdalena Olander, född 1883-04-08 i Borås, dotter av kamreraren Magnus Olander och Gustava Nylèn. .

Barn:

 • Margit Elisabet, född 1905-12-28 i Caroli förs, Borås. Gift 1927-03-19 i Borås med Nils Wilhelm Hörstadius, född 1894-11-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm
 • Kerstin Maria, född 1907-06-24 i Caroli förs, Borås. Gift 1932-12-17 i Borås med Bo Vilhelm Pfannenstill, född 1903-04-11 i Falun, jur. kand., Advokat, son av överläkaren Algot Pfannenstill och Wendela Sebenius.
 • Elsa Magdalena, född 1908-10-30 i Borås förs. Gift 1933-10-30 i Borås med Niels Ronald Bugge, född 1905-08-30, skeppsredare, svensk vice konsul i Tönsberg, Norge, KVO.
 • Ann-Margret, född 1912-10-22 i Caroli förs, Borås. Gift 1938-09-19 i Ramnakyrkan i Borås (vb 384) med mr Anthony Georg Pelham från London född 1911-09-04
 • Ruth Ella, född 1915-11-20 i Borås förs,. Gift 1:o 1939-07-08 i Ramnakyrkan i Borås, Gustav Adolfs med Christian Hiorth Aall från Norge, född 1913-04-14 från vilken hon blev skild i USA
 • Axel Göran Magnus, född 1921-06-16 i Borås. Civilekonom.

TAB 8.5

Anders Vilhelm, (son av Axel Lorents Teodor tab 7), född 1886-04-06 i Svensljunga förs, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen 1905. Kansliexamen 1908. Handelshögskoleexamen i Mons, Belgien, 1910. Verkställande direktör vid Svenska skogsaktiebolag. Futuritas och aktiebolaget Terra. RVO 1928-06-16. RJohO. Äger Hjularöd i Harlösa förs, Malmöhus län, Ekenäs i Örtomta förs, Ög och Sjögerås i Vilske-Kleva förs, Skaraborg. Har ägt Sundby i Västra Ryds socken, Uppsala län 1910–1914, Stångberga i Össebygarns socken, Stockholm 1915–1920 och hus i Stockholm. Gift 1927-02-23 i Menton med Edith Marie Louise Taffaré-Pascouau från Frankrike i hennes 2:a gifte skilda genom Malmö rådhusrätts utslag 1935-12-20 (gift 1:o med Briquet, från vilken hon blev skild, född 1896-04-17). Dotter av rentiern Jean Taffaré och Leonie Dominique Pascouau.

Barn:

 • Karl-Axel Wilhelm, född 1927-10-15 i Harlösa förs, Malmöhus län.
 • Anders Georg Magnus, född 1928-12-22 i Harlösa förs, Malmöhus län.

TAB 9

Peter Gustaf, (son av Georg Bergengren, adlad Bergengren, tab 1), född 1706-05-12 i Riga. Landskanslist i Åbo 1721. Student i Åbo och Uppsala. På domarkansli samt landskansli och landskontor. Häradsskrivare i Korsholms södra fögderi någon del av 1730-talet. Kammarskrivare i kammarkollegium (Ök.) 1739-06-04 och vid bytesstaten 1739-11-10. Landskamrerare i Blekinge län 1744. Landskamrerare i Kristianstads län 1748-12-01. Död 1765-01-05 i Kristianstad [L1]. Gift 1:o 1741-09-06 i Nikolai förs, Stockholm med Helena Johanna Barckhusen, född 1719, död 1755-01-26 i Kristianstad, dotter av handlanden i Stockholm Hans Barckhusen och Maria Mårtensdotter . Gift 2:o 1755-10-21 Hammar s län med Andreetta Elisabet Nordenadler, född 1730-05-12, död 1802-01-12 i Kristianstad, dotter av assessorn Anders Toresson Schenling, adlad Nordenadler, och hans 1:a fru Elsa Catharina Psilander.

Barn:

 • 1. Eleonora Vilhelmina, död 1745-07-26.
 • 1. Eleonora Vilhelmina, född 1746-08-24 i Kristianstad, död 1809-08-23 i Karlskrona. Gift 1769-10-04 i Kristianstad med professorn och direktören vid kadettkåren i Karlskrona Carl Gustaf Bergström, född 1723 i Kristianstad, död 1795-12-27 i Ronneby.
 • 2. Anders Georg, född 1756-07-22 i Kristianstad. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1779-01-28 i Brest, Frankrike av en blessyr, som han 1779-01-24 erhållit ombord å franska fregatten La Sensible vid dennas strid med en engelsk fregatt, som efter tre timmar togs.
 • 2. Helena Gustava, född 1757-10-14, död ogift 1799-02-08 i Kristianstad.
 • 2. Catharina Maria, född 1759-11-19, död ogift 1811-10-11 i Kristianstad.
 • 2. Anund Teodor, född 1761. Kapten. Död 1841. Se Tab. 10

TAB 10

Anund Teodor, (son av Peter Gustaf, tab 9), född 1761-08-12, i Kristianstad. Antagen till krigstjänst 1773. Sergeant vid konungens eget värvade regemente (Kr AB.) 1774-01-22. Bevistade föreläsningarna vid kadettkåren i Karlskrona 1775–1777 och avlade examen (Kr AB.). Tjänstgjorde vid fortifikationen 1779 (Kr AB.). Fänrik vid konungens eget regemente 1781-08-20. Löjtnant i armén 1790-08-23 och vid regementet 1791-04-24. Kapten och regementskvartermästare 1795-12-20. Avsked 1802-12-16. Död 1841-01-24. Bevistade kriget i Finland 1790. Gift 1792-07-16 med Petronella Fontain, född 1769-01-07, död 1847-04-20 i Kristianstad, dotter av handlanden i Karlskrona Johan Gottfrid Fontain och Lovisa Ulrika Olsson.

Barn:

 • Carl Anders Teodor, född 1793. Major. Död 1867. Se Tab. 11
 • Gustaf Georg, född 1794-09-25 i Kristianstad. Hovjunkare 1813-05-28. Död ogift 1851-11-08 Röslöf s län.
 • Peter Anund, född 1798-07-07 i Kristianstad, död i Kristianstad 1798-09-15.

TAB 11

Carl Anders Teodor, (son av Anund Teodor, tab 10), född 1793-07-15 i Kristianstad. Volontär 1795. Sergeant 1795-03-17. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1795-06-14. Löjtnants karaktär 1815-08-08. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1817-03-11. Kapten 1828-08-27. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1829-04-04. RSO 1838-03-14. Major vid vid norra skånska infanteriregementet 1846-03-05. Avsked 1852-01-24. C XIV Joh:s med. 1855. Död 1867-07-24 på Röslöfs säteri i Häglinge socken, Kristianstads län som han ägde jämte Ljungarum i Norra Mellby socken, Kristianstads län. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1828-10-08 i Landskrona med Sara Lovisa Gjörloff, född i Landskrona 1803-06-10, död 1883-02-04 i Kristianstad, dotter av kaptenen vid konungens eget värvade regemente, majoren Hans Peter Gjörloff och Johanna Maria Borrman.

Barn:

 • Anund Otto, född 1829. Kronofogde. Död 1891. Se Tab. 12
 • Georg Erik Teodor, född 1831. Provinsialläkare. Död 1882. Se Tab. 15.
 • Johanna Petronella, född 1832-10-13 i Landskrona, död ogift 1918-07-30 i Lund.
 • Carl Ludvig, född 1833. Kapten. Död 1909. se tab 18.

TAB 12

Anund Otto, (son av Carl Anders Teodor, tab 11), född 1829-09-14 i Landskrona. Student i Lund 1848. Preliminärexamen 1852-06-05 och examen till rättegångsverken 1855-05-19. Auskultant i skånska hovrätten 1855-05-23. Länsnotarie i Kristianstads län 1857-09-30. Vice häradshövding 1859-08-03. Regementsskrivare vid norra skånska infanteriregementet 1862-05-06. Kronofogde i Östra och Västra Göinge härads fögderi 1865-03-24. Transport till samma tjänst i Villands, Gärds och Albo härads fögderi 1872-11-21. Avsked 1885-07-24. Död 1891-02-15 i Kristianstad. Gift 1863-10-11 i Lund med Alma Liana Isabella Lindeblad, född 1839-12-27 i Skartofta prästgård, Öveds socken, Malmöhus län. Död 1916-01-14 i Simrishamn, dotter av kontraktsprosten fil. mag. Assar Lindeblad och Carolina Elisabet Maria Broberg.

Barn:

 • Assar Carl Anund, född 1866. Kronofogde. Se Tab. 13

TAB 13

Assar Carl Anund, (son av Anund Otto, tab 12), född 1866-09-18 i Vankiva socken, Kristianstads län. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1885-05-21. Student i Lund 1885-09-10. Preliminärexamen i Lund 1886-05-29 och examen till rättegångsverken 1889-05-29. Auskultant i skånska hovrätten 1889-06-07. Vice häradshövding 1892-05-31. Extra länsnotarie i Kristianstads län 1897-06-12. Länsnotarie i Kristianstads län 1898-04-08. Till förordnad kronofogde i Ingelstads och Järrestads härads fögderi 1902-10-13. Kronofogde i Ingelstads och Järrestads härads fögderi 1903-04-24. På indragningsstat från 1918. Ombudsman i Simrishamns sparbank sedan 1904. Vice ordförande hos stadsfullmäktige i Simrishamns 1905 och ordförande 1912–1923. Jourhavande direktör vid aktiebolag Industribankens kontor i Simrishamn 1917-10-05. RVO 1921-06-06. Gift 1898-09-22 i Österslövs kyrka Kristianstads län med Ida Charlotta Bruzelius, född 1870-02-20 i Österslövs prästgård, dotter av kyrkoherden i Österslövs prästgård, kontraktsprosten, fil. och teol. doktorn Andreas Bruzelius och Ida Charlotta Hallberg

Barn:

 • Carin Margareta Elisabet, född 1899-06-20 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Gift 1917-08-25 i Simrishamn med länsassessorn å landskansliet i Malmöhus län, jur. och fil. kandidaten Torsten Erik Gunno Kinnman, född 1883-12-20 i Norrtälje,
 • Anund Göran Andreas, född 1903-05-04 i Kristianstad.

TAB 14

Johan Oskar Georg, (son av Anund Otto, tab 12), född 1873-02-28 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1891-06-09. Student i Lund 1891. Fil. kand. 1894-09-15 och fil. lic. 1899-12-14. Disponent pro gr. 1900-12-05. Fil. doktor 1901-05-30. Vice adjunkt i Vänersborg vår termin 1900. Vice lektor i Sundsvall vår termin 1902. Lärare vid Uppsala privatgymnasium 1902–1903 och 1903–1904. Vice lektor i Nyköping 1904–1905. Adjunkt i matematik, fysik och kemi vid Karlstads högre allmän läroverk 1904-09-28. Lektor i fysik och matematik vid Umeå högre allmän läroverk 1905-07-05. Lektor i samma ämnen vid Ystads högre allmänna läroverk 1909-06-11. RNO 1922-11-25. Lektor vid folkskollärareseminariet i Lund 1923-01-19. Vice rektor från 1932-07-01. Gift 1904-12-28 i Arcachon (Gironde) Frankrike, med Maud Hedvig Amélie Charlotte af Forselles, född 1883-07-30 Ekensberg, dotter av löjtnanten Jakob Albert Algernon af Forselles, och Eva Ottilia Hedvig Charlotte Adlercreutz,

Barn:

 • Brita Margareta, född 1905-11-01 i Karlstad. Stiftsjungfru. Fil kand. Gift 1932-06-30 i Lund (vb nr 63) med med. kand. Karl Arne Gnosspelius, född 1907-01-21 i Huskvarna med lic, fältläkare
 • Eva Louise Virginia, född 1909-07-06 på Öfragård i Barkåkra socken, Kristianstads län. Stiftsjungfru. Gift 1935-10-12 i Stora Harestads socken Malmöhus län med avdelningschefen Bo Roland Nicolin, född 1909-07-15
 • Maud Isabella Charlotte, född 1911-03-06 i Ystad. Stiftsjungfru. Död 1921-09-15 i Ystad.

TAB 15

Georg Erik Teodor, (son av Carl Anders Teodor, tab 11), född 1831-03-13 i Landskrona. Student i Lund 1848-11-10. Avlade med. fil. examen 1853-05-28. Med. kand. 1856-05-29 och med. lic. 1858-11-14. Kirurgie mag. 1860-09-13. Lasarettsläkare i Uddevalla 1860-10-30. Provinsialläkare i Sotholms distrikt 1862-09-19. Avsked 1872-10-25. Död 1882-10-10 i Hälsingborg. Ägde Röslöf i Häglinge socken, Kristianstads län. Gift 1861-05-02 i Hälsingborg med Betty Cecilia Fredrika Netzler, född 1840-12-01 i S:ta Maria förs, Ystad ]], död 1872-03-25 på Röslöf, dotter av med. doktorn Joakim Fredrik Netzler och hans 1:a fru Johanna Maria Reinecke.

Barn:

 • Johanna Jakobina Lovisa, född 1862-02-03 i Uddevalla, död 1869-03-11 på Röslöf.
 • Oskar Helge Erik, född 1865-02-21, död 1868-02-22 på Röslöf.
 • Harald Anund Teodor, född 1867. Civilingenjör. Se Tab. 17
 • Georg Oskar Ragnar, född 1869-03-15 på Röslöf. Civilingenjör. Död 1932-04-00 i Harrisburg, USA. Gift 1905-05-30 med sin svägerska Marion Louise Holcombe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1897 med civilingenjören Fritz Carl Anders Georg Bergengren, född 1863, död 1904), född 1874-03-14, död ?.

TAB 16

Fritz Carl Anders Georg, (son av Georg Erik Teodor, tab 15), född 1863-05-27 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1880-06-12. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1880-06-24. Elev vid krigsskolan 1881-07-14. Utexamen 1882-11-01. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1882-12-22. Avsked 1886-05-15. Civilingenjör. Död 1904-09-00 i Harrisburg, Pennsylvania, USA Gift 1:o med Amelie Charlotte Sofie Hullström från Danmark i hennes 2:a gifte, född 1851, död ?. Gift 2:o 1897 med Marion Louise Holcombe från Nordamerika i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-09-30 med sin svåger, civilingenjören Georg Oskar Ragnar Bergengren, född 1869), född 1874-03-14, död ?.

Barn:

 • 2. Helen Elisabet Dagmar Maria, född 1898-10-15, död som barn.
 • 2. Nils Oskar Harold Emerson, född 1901-06-23, död som barn.
 • 2. Yngve Albert George Davis Fritz, född 1903-10-08. Se Tab. 16 A

TAB 16 A

Yngve Albert George Davis Fritz, (son av Fritz Carl Anders Georg tab 16), född 1903-10-08. Köpman (Philadelphia, Penn., USA). Död 1933. Gift 1924-04-21 med Helen Elizabeth Bonbrake, född 1902-07-01 i PA, USA. Dotter John Bonebrake och Marie Rhode.

Barn:

 • Richard Georg Holcomb, född 1923-01-15. Bartender. Gift med Sally D Mc Falls.

TAB 17

Harald Anund Teodor, (son av Georg Erik Teodor, tab 15), född 1867-08-28 Röslöf s län. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1885. Extra elev vid tekniska högskolan 1886–1889. Teknisk chef vid skånska superfosfat- och svavelsyrefabriksaktiebolag 1889–1903. Teknisk chef vid Hälsingborgs kopparverksaktiebolag 1900–1904. Verkställande direktör i aktiebolag Byggnadsmaterialer i Hälsingborg sedan 1905. Verkställande direktör i Hälsingborg-Landskrona-Eslövs järnvägsaktiebolag sedan 1910. Styrelseledamot i Hälsingborg-Råå-Ramlösa järnvägsaktiebolag och i Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolag. Ledamot av stadsfullmäktige och drätselkammaren i Hälsingborg. Drätselkammarens ordförande 1919–1920. Ledamot av direktionen för Hälsingborgs hospital och dess vice ordförande 1918. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Göteborgs banks avdelningskontor i Hälsingborg 1920. RVO 1921-06-06. Delegerad för Hälsingborgs stads i styrelsen för Sydsvenska kraftaktiebolaget, ordförande i styrelsen för Skåne – Smålands järnvägsaktiebolag. RNO 1928-09-16. Gift i Hälsingborg 1893-04-15 med Siri Aspelin, född 1867-05-19 i Hälsingborg, dotter av läroverksadjunkten Jonas Andreas Aspelin och Augusta Carolina Linnander.

Barn:

 • Sture, född 1895-11-17. Anställd vid Borås väveriaktiebolag. Underlöjtnant i positionsartilleriregementets reserv 1918-01-18. Kamrer i vid Borås väveriaktiebolag 1919-01-01. Avsked ur krigstjänsten 1920-03-26. Se Tab. 17 B.
 • Erik, född 1900-03-11 utexamen från Hälsingborgs handelsgymnasium 1918-06-04 tjänsteman vid Höganäs-Billesholms aktiebolag 1919-06-01. F d konsul. Författare. Se Biografica i Vem är det. Se Tab. 17 C.
 • Erna, född 1906-03-24 (åldersbetyg). Stiftsjungfru. Gift 1934-11-17 i Hälsingborg, Maria förs med civilingenjören Sven Gustaf Weiner, född 1904-12-17 i Halmstads förs

TAB 17 A

Georg (George) (son av Harald Anund Theodor tab 17), född 1894-03-29 i Hälsingborgs S. förs Köpman i Hälsingborg. Pro Paqatr st GM. HvGM. Gift 1:o 1917-12-31 i Hälsingborg stadsförs med Ave Taube från vilken han blev skild genom Hälsingborgs rådhusrätts utslag 1921-03-29, född 1898-02-03 i Hälsingborg, dotter av trafikinspektören Adolf Taube, och Carolina Elvira Maria Osterman. Gift 2:o 1924-03-04 i Svenska kyrkan, Köpenhamn med Stina Gunvor Margareta Janek, född 1905-02-20 i Hälsingborg stadsförs, dotter av köpmannen och vice konsuln Hjalmar P:son Janek och Tyra Agnes Ingeborg Dunker.

Barn:

 • 2. Ulf Anund (Jimmy)
 • 2. Björn George
 • 2. Bengt Göran
 • 2. Lars Stefan

TAB 17 B

Sture, (son av Harald Anund Theodor tab 17), född 1895-11-17 i Hälsingborg. Anställd vid Borås väveriaktiebolag. Underlöjtnant i Positionsartilleriregemets reserv 1918-01-18. Kamrer i Borås väveriaktiebolag 1919-01-01. Avsked ur krigstjänsten 1920-03-26. PEKHtlkl. Gift 1929-10-19 i Borås med Mary-Ann von Arbin, född 1906-10-02, dotter av översten Axel Gustaf von Arbin och Märta Henningsdotter Ridderstad.

Barn:

 • Johan Axel
 • Måns Harald
 • Annika

TAB 17 C

Erik, (son av Harald Anund Theodor tab 17), född 1900-03-11 i Hälsingborg. Utexaminerad från Hälsingborgs handelsgymnasium 1918-06-04. Tjänsteman vid Höagnäs-Billesholms aktiebolag 1919-06-01. Styrelseledemot från 1926 och verkställande direktör från 1936 i aktiebolaget. Byggnadsmaterialier. Lithauisk konsul 1936–1940. Vice ordförande i Hälsingborgs Svenska röda korset. Ledamot av länstyr:komm. för inköp till krigsmaktens behov. Svenska röda korsets representant vid internationella konferensen i Tokio 1934. Styrelseledamot i Hälsingborgs rotaryklubb. Författare. OffLitGedO 1937. Gift 1925-09-12 i Mariakyrkan, Hälsingborgs med ex. vävlärarinnan Anna Margit Cecilia Olsson, född 1903-03-24 i Välinge förs, Malmöhus län, dotter av disponenten Petrus Waldus Teofil Olsson och Dagmar Cecilia född Falkenskiold.

Barn:

 • Claes Erik Bjarne
 • Gisela Ylva Cecilia (Gill)
 • Agneta Cecilia

TAB 18

Carl Ludvig, (son av Carl Anders Teodor, tab 11), född 1833-11-19 Ljungarum s län. Student i Lund 1850. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1850-08-02. Fanjunkare 1851-07-21. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1852-12-23. Löjtnant 1861-06-15. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1865-01-24. Regementsskrivare vid norra skånska infanteriregementet 1865-04-25. Avsked. Död 1909-02-09 i Eldridge, Glen Ellen, Kalifornien och där begravd den 1909-02-13 enligt Staby förs, Kristianstads län. Gift 1865-12-08 i Kristianstad med Hedvig (Hedda) Charlotta Gauffin, född i Kristianstad 1847-11-08 ]], död 1930-10-05 i Ronneby förs, dotter av apotekaren Gustaf Reinhold Gauffin och Mimmi Carolina Solberg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1866-12-06 i Kristianstad, död 1868-06-10 i Hässleholm.
 • Hedda Carolina Johanna, född 1868-06-07 i Hässleholm. Extra ordinarie telegrafist 1889. Gift 1899-07-24 i Chindwara, Indien med för detta missionären, till förordnade fängelsepastorn i Norrköping Carl Fredrik Lindroth i hans 2:a gifte (gift 1:o 1886 med Emma Christina Sandström, född 1858-06-22, död 1897-01-22, dotter av kronolänsmannen Carl Vilhelm Sandström och Amalia Matilda Borgstedt), född 1858-07-24 i Skedevi socken, Östergötlands län
 • Anna Lovisa, född 1869-11-26 i Hässleholm. Stiftsjungfru. Extra ordinarie telegrafist 1889-12-20. Telegrafist i Ronneby 1902-12-19. Telegrafkommissarie i Ronneby 1907-11-29. GM. GMnor5 1921-05-27 (komm.). Avsked ur telegrafverkets tjänst 1933-07-07 fr o m 1933-12-01.
 • Anders Oskar Reinhold, född 1872-09-08 i Hässleholm. Apotekareexamen i Stockholm 1892. Kemist och drogist i Chicago 1894. Död i Chicago 1918-12-02. Gift 1896-08-17 i Chicago med Hilda Natalia Euphrosyne Morin, född 1867-06-29 i Åsums socken, Kristianstads län, dotter av komministern Nils Erik Morin och Johanna Svensson, död 1930-09-30 i Ronneby förs.
 • Carl Otto Magnus, född 1874-01-03 i Stoby socken, Kristianstads län, död 1875-04-08 i Hässleholm.

TAB 19

Adam Ludvig, (son av Georg Bergengren, adlad Bergengren, tab 1), född 1707-07-05 i Riga. Revisor i krigskollegium och stärbhuskamrerare i Stockholm. Död i Stockholm 1766-04-28. Gift 1:o 1730-03-31 i Katarina förs, Stockholm, med Helena Catharina Standaert i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1726 med källarmästaren i Stockholm Olof Björkman, död 1728) (Öä XI s. 425.) född 170(8), död 1740-12-09 i Stockholm, dotter av (Öä XI s. 425.) källarmästaren i Stockholm. Casten Standaert, och hans 1:a hustru Catharina Reuter. Gift 2:o med Helena Bauman, död 1782-06-22 i Stockholm [Medd. av C. G. Lychou, Stockholm], dotter av inspektören Anders Bauman (Öä XI s. 425.).

Barn:

 • 1. Johan Ludvig död som barn.
 • 1. Carl Fredrik död som barn.
 • 1. Catharina Maria, döpt 1733-06-13 i Katarina förs, Stockholm, död som barn.
 • 1. Maria Margareta, född 1736. Gift 1761 (före 06-26) i Stockholm med pastorn vid spinnhuset i Stockholm Olof Sundström, född 1697, död före 1772-02-03 i Stockholm.

Utan känt samband:

 • "Fröken" Ebba Christina Bergengren, begraven 1754-12-17 i Göteborg, 78 år gammal [At(S)].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: