Siöblad

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Siöblad

(ej adliga ätten)

TAB 1

Anders Olofsson (Frende, tre sjöblad) upptog sin morfars vapen tre sjöblad (Schück, PHT 1555:15). Häradshövding i Högtomta, Runstens härad (Öland). Vinketomta och gårdar i Falla och Kvilla, Vimmerby lf vederkändes 1553 från Anders Frende till Gustaf I som arv och eget (SmH 1553:15;Det medeltida Sverige Aspeland Sevede Tunalän (Riksantikvarieämbetet 1999 s. 102). En gård i Kastlösa sn upptas bland de gods som Gustaf I 1560 låtit vederkänna Anders Frende och hans ättlingar. (Det medeltida Sverige Öland (1996 s. 253). Gift med Birgitta Jonsdotter.

Barn:

TAB 2

Olof Andersson till Vinketomta och Hjortö (son av Anders Olofsson Tab 1). Gustaf I var hans förmyndare. Död 1589-91 (Stig Östenson, Småländskt låg- och halvfrälse Personhist. Tidskrift 1968/69 s. 193-210). Gift med Ingeborg Christersdotter (Ulfsparre) till Vinketomta, Vimmerby lf, dotter till Christer Larsson och Christina Ulfsdotter (Soop) (EÄ). Död 1612 12/8 på Långvikstorp, Frödinge (H). Erhöll 1591 ett landboinnehav inkl. 12 ¼ mantal i Sevede härad. Enl. brev daterat Nyköping 1592 8/7 av hertig Karl begärde fru Ingeborg till Vinketomta att få behålla de gods som genom KMT och kung Sigismund förärats hennes man Olof Andersson. Fru Ingeborg till Vinketomta hade genom börd erhållit några gods på Åland (Landsboken Kalmar län Sevede och Aspeland 1623, ValA)

Barn:

  • Sofia Siöblad, var salig 1647 (Sevede härad 1647 22/9: Om en klädeskiortel som stod i pant hos salig fru Sofia till Vinketomta…). Gift med Knut Michaelsson. Död 1621-23. Tillträdde Vinketomta 1612, då skövlat av dansken. Enligt Smålands handlingar Kalmar län 1614 18/7 (RA) om efterskrivna verker och hjälper hade han efterträtt Hans Eriksson på Rostorp som fogde .Son till fogden Michel Siffridsson och Ragnel Rawalsdotter. Sonen Olof Knutsson Wachtare adlad Wachthorn nr 301 ärvde Vinketomta.
  • Brita Olofsdotter Frende (kallad Siöblad i fatabur 1641 enligt Sevede härads dombok 1695 14/1 p. 50). Gift med Daniel Zelow d y. Död 1629 på Wirum, Misterhult (H).
  • Cecilia Olofsdotter Frende. Hon frånkändes arvegods då hon ingått nytt ofrälse gifte, bl. a efter 1618 Blängsbo i Jälluntofta socken, Västbo härad, gård hon ärvt efter modern fru Ingeborg till Vinketomta (Almquist, Frälsegodsen Småland IV:2 s. 963 not 103). Gift med kronofogde Jöns Bengtsson. Död 1618. Han pretenderade 1613 sätesfrihet för sin svärmors gård Östra Bälshult 1 mtl frälse, Långaryds socken, Västbo härad, men svåger Daniel Zelow o svägerska Sofia Siöblad sålde gården 1627 (Frälsegodsen Småland IV:2 s 1140)
  • Elisabet Siöblad, var död 1649, då hon erhållit del i Rostorp, Pelarne (H) som bakarv efter avlidne son Ivar Månsson., (Göta hovrätt 1649 30/6 enligt Paul Wilstadius, Fogden Anders Bengtsson… Genealogisk tidskrift 1960/4 s. 294 not 24). Systersöner Christer och Olof Zelow samt Olof Wachthorn säger att deras mödrar Brita resp Sofia Siöblad skulle ha ärvt halvparten i Rostorp efter sin avlidne moster Elisabet Siöblad, som i sin tur ärvt gården efter sin avlidne son Ivar Månsson Men nu hade Anna Andersdotter (Hjort) gift med makens bror Anders Hansson (Ramsvärd) kommit i besittning av gården och ville den ej avstå (Sevede härads dombok 1662 HT). Gift med Måns Hansson, son av fogden Hans Eriksson i Rostorp.