:

Af Chapman nr 2088

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Chapman nr 2088 †

Adlad 1772-09-13, introducerad 1776. Denna släktgren utdöd 1808-08-19. Adlad och adopterad 1787-10-24. Introducerad 1787. Utdöd 1891-07-10.

TAB 1

Henrik Chapman. Arrendator av en lantegendom i Yorkshire i England.

Barn:

 • Thomas Chapman, född omkring 1686 i England. Kom 1715 till Stralsund och blev av konung Carl XII antagen till kapten vid svenska örlogsflottan 1715-03-01. Amiralitetskapten vid Göteborgseskadern 1715-10-10. Holmmajor i Strömstad 1718–1720-02-17. Kapten vid amiralitetet 1720-10-22. Major vid eskadern i Göteborg. Avsked 1753-03-29. Död 1769-04-13 i Göteborg [Lk.]. Gift 1712 med Susanna Colson, född 1691 i London, död 1771 i Göteborg, dotter av skeppsbyggmästaren William Colson i London.

Barn:

 • Fredrik Henrik Chapman, adlad af Chapman, född 1721-09-09 i Göteborg. Studerade under sex år skeppsbyggnadskonsten i England, Holland och Frankrike. Återkom 1757 (Tt (RA).) Underskeppsbyggmästare vid skeppsflottan i Karlskrona 1758 (Tt (RA).). Skeppsbyggmästare 1760. Överskeppsbyggmästare vid arméns flotta 1764. LVA 1767-01-21. RSO 1772-05-28. Adlad 1772, (introducerad 1776 under nr 2088). Överste vid amiralitetet och ledamot i amiralitetskollegium 1777. Konteramirals titel och varvsamiral vid örlogsflottan i Karlskrona 1783-01-24. KmstkVO 1786-10-12. Vice amiral 1791-01-24. KmstkVO 1798-11-26. HLFrKA och LKrVA. Död ogift 1808-08-19 i Karlskrona och slöt således själv sin adlad ättegren samt begraven på Augerums kyrkogård Blekinge län. Han ägde Skärva i Nättraby socken, Blekinge län. C. är grundläggare av det nya svenska skeppsbyggeriet och skapare av den svenska skärgårdsflottan under Gustaf III:s tid. 'Han byggde flera förträffliga örlogsskepp och har utgivit åtskilliga arbeten i skeppsbyggerikonsten, varibland må nämnas hans Architectura navalis mercatoria. Ett monument med vacker svensk påskrift och hans medaljong i marmor blev 1800-05-25 på konung Gustaf IV Adolfs befallning upprest i modellsalen i Karlskrona. All sin egendom bortgav han 1806-10-27 till sin fosterson, Gustaf Adolf Neüendorff, adlad och adopterad af Chapman.'

TAB 2

Den adopterade ättegrenen.


 • Mårten Christoffer Neüendorff, av tysk börd, född 1718. Överskeppsbyggmästare vid amiralitetet i Karlskrona. Död i Karlskrona 1794-03-05. Gift med Barbara Busch, född 1723, död 1793-01-26 i Karlskrona.

Barn:

 • Joakim Neüendorff. Underskeppsbyggmästare (At (P.).) 1779-06-10. Skeppsbyggmästare vid amiralitetet i Karlskrona. Major vid flottans konstruktionskår. Gift med Maria Elisabet Lindberg, född 1740, död 1809-07-25 i Karlskrona, dotter av inspektören Carl Christian Lindberg och Anna Maria Sundberg.

Barn:

 • Gustaf Adolf Neüendorff, adlad och adopterad af Chapman, född 1771-02-24 i Stockholm. Blev 1787-10-24, såsom fosterson av konteramiralen Fredr. Henr. af Chapman och på dennes underdåniga ansökan, adlad och adopterad på adlad ätten af Chapmans namn och nummer (introducerad 1787). Kornett vid husarregementet 1788-01-08. Löjtnant vid husarregementet 1791-05-13. Stabsryttmästare 1793-05-27. Överadjutant och major i armén 1796-02-13. Avsked från regementet 1798-02-21. Överstelöjtnant i armén 1806-11-12. Överste (At (P.).) 1809-06-29. RSO 1810-05-04. Avsked ur krigstjänsten 1811-04-02. Död 1859-01-22 Fredriksberg Han sändes 1806 på en beskickning till Berlin. Gift 1809-10-22 Degernäs med Carolina Maria Camitz, född 1790-09-07 på Degernäs gård, död 1871-11-17 på Fredriksberg vid Mariestad [Medd. av ing. Algot Friberg, Jönköping]. Dotter av bruksägaren Carl Georg Camitz och Maria Elisabet Fahlroth.

Barn:

 • Malvina Maria Matilda, född 1810-06-17, på Degernäs, död 1889-11-27 i Mariestad. Gift 1839-06-03 på Dergernäs egendom med kaptenen Jakob Gustaf Ridderstedt, i hans 2:a gifte, född 1794, död 1856.
 • Carolina Emilia, född 1811-07-22, på Degernäs, död 1884-07-01 i Uppsala. Gift 1839-06-04 på Degernäs med kammarherren, friherre Tönnes Fredrik Wrangel af Sauss, född 1810, död 1878.
 • Ida Eleonora, född 1813-05-11, på Degernäs, död ogift 1902-06-05, i Mariestad.
 • Henrika Fredrika Adelina, född 1814-06-11, på Degernäs. Död ogift 1877-03-01 i Mariestad.
 • Fredrik Henrik, född 1816-03-31 på Degernäs. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1833-06-22. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1833-11-28. Underlöjtnant 1834-06-07. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant kvarstå i armén 1841-12-22. Löjtnant i armén 1842-09-14. Kapten 1850-04-24, död ogift 1853-02-13 på Karlsborgs fästning.
 • Carl Edvard, född 1819-02-09 på Degernäs. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1835-03-27. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1837-04-14. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1846-03-19. Kapten 1855-07-05. RDDO 1859-07-20. Major 1860-05-29. RSO 1863-05-03. Överstelöjtnant i artilleriet och förordnad att vara artilleribefälhavare och tygmästare på Gotland samt kommendant i Visby 1868-09-15. Överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1876-03-10. Överste i armén 1879-01-31. Avsked med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå 1879-05-09. Avsked ur armén 1883-09-21, död ogift 1891-07-10 i Mariestad och utgick med honom ätten på manssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: