:

Pontin

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från byn Broagärde, 1 mantal skatte, i Nöbbele sn i Kronoberg. Sönerna till stamfadern Jöns Månsson kallade sig Pontinus/Pontin efter födelsebyn, pons = bro.

TAB 1

Jöns Månsson, född 1578 i Broagärde, Nöbbele sn (Kronoberg); borgare i Kalmar; nämns 1634-01-14 i rådsturättens protokoll ålderman; † 1661 på Ryssby prästgård, Ryssby sn. Gift med Elin Andersdotter, född 1594 i Hammarby, Smedby sn, Öland, dotter till Anders Nilsson och Anna Andersdotter.

Barn:

 • Magnus Johannis Pontinus, född 1623; biskop i Linköpings stift, riksdagsman; † 1691. se Tab 2.
 • Isak Pontin, född 1625 i Kalmar, † 1643 i Uppsala.
 • Johannes Pontin, född 1628; filosofie magister, bibliotikarie och bankokommissarie; † 1675. se Tab 16.
 • Margareta Jönsdotter. Gift 1657-10-18 i Ryssby (Källa: Ryssby C:1) med kyrkoherden där Ericus Birgeri Gerdzlovius, i hans 4:e gifte (gift 1:o med Kerstin Gudmundsotter, dotter till kyrkoherden i Torslunda Gudmund Petri och Ingeborg Josephsdotter; 2:o med Beata Pedersdotter, dotter till kyrkoherden i Åby sn Petrus Eschilli och Kerstin Berendsdotter; 3:o med Margareta Stephansdotter), † 1670.

TAB 2

Biskopen i Kalmar stift Magnus Johannis Pontinus (1623-1691). Källa: Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson, del I s.189.

Magnus Johannis Pontinus, (son till Jöns Månsson, Tab 1), född 1623-02-11 i Kalmar; efter studier i Kalmar och Linköping student i Uppsala 1643-08-23; fil mag 1652-02-10; eloquentiae lektor i Kalmar s å 6/3; prv 1654-08-23 i Kalmar; hovpred 1656 hos drottning Hedvig Eleonora, som han åtföljde på en resa till Tyskland; kyrkoherde i Eskilstuna 1661, men tillträdde aldrig; kyrkoherde i Jakobs fs i Stockholm och tillika superintendent vid amiralitetet 1662-06-28, tillträdde 1663-05-01; biskop i Linköping 1681-12-24, vigd till biskop 1682-02-10 i Jakobs kyrka, tillträdde s å 1/5; riksdagsman 1664, 1680, 1682 och 1686; bankofullmäktig 1666-80; ledamot av deputationen överseende av riksförvaltningen under Karl XI:s minderårighet 1676 och 1680; † 1691-08-21 i Linköping och begr i domkyrkan 1692-01-24. Gift 1:o 1653-09-04 i Högsby sn med Anna Walleria, † 1661-11-30, dotter till prosten och kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift Laurentius Erici Wallerius och Catharina Ungia. 2:o 1663-02-10 i Klara kyrka (efter äktenskapsförmedling genom fru Hoff, hustru eller mor till Kasten Hoff) med Helena Strömsköld, född 1642-04-14 i Stockholm, † i barnsäng 1685-06-25, dotter till bondsonen, frälsekamrerare Olof Andersson, adlad Strömsköld och Helena Johansdotter Klöfverblad.

Barn 1:o:

 • Karin Pontin, född 1654-05-18 i Kalmar, † s å 19/5, begr i Kalmar stadskyrka.
 • Lars Pontin, född 1656-04-20, † 1659-02-01 i Högsby, begr i morfaderns grav i Högsby kyrka s å 13/3.
 • Johan Pontin, född 1657-06-02 i Stockholm, dpt 7/6 i Hovfs, † 1668-08-01 i Litslena sn.
 • Samuel Pontin, född 1658; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1712. se Tab 3.
 • Anna Pontin, född 1659-09-07 i Stockholm, dpt 9/9 i Hovfs, † 1710 i pesten i Gärdslösa sn. Gift 1768-10-08 i Jakobs fs i Stockholm med kyrkoherden i Gärdslösa Johannes Petri Gresilius, född i Gråsgårds sn på Öland, † 1710.
 • Daniel Pontin, född 1661-02-27 i Stockholm, dpt s å 1/3 i Hovfs, † s å 25/7, begr i Riddarholmskyrkan.

Barn 2:o:

 • Gabriel Pontin, född 1663; kämnär; † 1724 i Stockholm. se Tab 16.
 • Helena Pontin, född 1665-02-19 i Stockholm, dpt s å 21/2 i Jakobs fs, † s å 27/10.
 • Carl Pontin, född 1666-06-27 i Stockholm, dpt s d i Jakobs fs; student i Åbo 1676; i Uppsala 1677-08-20; kamrerare hos greve Wrede.
 • Helena Pontin, född 1667-08-05 i Stockholm, dpt s å 7/8 i Jakobs fs, † 1700-01-28 i Linköping. Gift 1:o 1683-12-18 i Linköping med lektorn, kyrkoherden och riksdagsmannen Petrus Erici Broms, född 1641, † 1693. 2:o 1695-04-04 i Linköping med kyrkoherden i Vreta kloster Arvid Borænius, född 1657, † 1721.
 • Margareta Pontin, född 1668-12-30 i Stockholm, dpt 1669-01-02 i Jakobs fs, † 1729-09-10 i Kalmar. Gift 1694-04-15 i Linköping med biskopen i Kalmar Nicolaus Nicolai Braun, född 1658-08-01 i Fagerhults sn, † 1729-09-10 i Kalmar. Barnen adlades Braunerhielm nr 1600.
 • Johannes Pontin, född 1671-03-08 i Stockholm, dpt s å 11/3 i Jakobs fs; student i Uppsala 1678-09-04; † ung.
 • Daniel Pontin, född 1672; student i Uppsala 1684; premiärlöjtnant vid flottan; kapten; deltog i expeditionen till Själland; † barnlös 1709 i Algier i Afrika under fångenskap. Gift 1704 med Silla Catharina Lewerentz, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o före 1720 med kvartermästaren vid Östgöta infanterireg:te Otto Vilhelm Taube, född 1692 i Estland, † 1730-04-16), dotter till rådmannen och organisten i Lund Alexander Lewerentz och Valborg Rahm.
 • Maria Pontin, född 1673-05-15 i Stockholm, dpt s d i Jakobs kyrka, † s å 2/6.
 • Gustavus Pontin, född 1674-04-19 i Jakobs fs, Stockholm, † s å 27/7.
 • Magnus Pontin, född 1675-05-03 i Stockholm; hovnotarie; † barnlös 1716-05-17. Gift med Elisabet Åkerhielm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1717-10-18 med landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm, född 1688, † 1774), född 1693-06-24, † 1748, dotter till statssekreteraren Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm och Catharina Mollsdorph.
 • Maria Pontin, född 1676-08-12 i Stockholm, dpt s å 13/8 i Jakobs fs, † 1729-10-11 i Södra Villie, Malmöhus sn. Gift 1708 med häradshövdingen i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader Sven Hallenberg, adlad Hallenborg, född 1672-05-25 i Hallingebergs sn, † 1736-06-11 i Södra Villie.
 • Beata Pontin, född 1677-10-27 i Stockholm, dpt s å 29/10 i Jakobs fs (källa: Genline ID 2737.31.2000), † 1711-08-13 i Linköping. Gift 1698-11-03 i Linköping med lektorn i Linköping Andreas Törner, född 1664 i Skänninge, † 1730-09-04 i Linköping.
 • Olaus Pontin, född 1679-08-06 i Stockholm, † s d.
 • Catharina Pontin, född 1680-09-30 i Stockholm, † före 1726. Gift 1703-01-27 i Madesjö sn (Källa: Madesjö CI:1 s.164) med kyrkoherden i Ryssby sn Georg Swebilius.
 • Anders Pontin, född 1685-06-25 i Linköping, † i Vadstena, begr 1693-01-08 i Linköping.
 • Ytterligare tre barn, † späda.

TAB 3

Samuel Pontin, (son till Magnus Johannis Pontinus, Tab 2), född 1658-09-24 i Hovfs i Stockholm; student i Åbo 1670 och i Uppsala 1674-07-22; magister i Uppsala 1682-12-12; logices lector vid Linköpings gymnasium 1683-03-16; eloquentiæ lector 1686; kyrkoherde i Vadstena och kontraktsprost i Aska och Dals kontrakt 1689-04-10; † 1712-04-10 i Vadstena, när klockan var 10 slagen om aftonen.. Gift 1:o omkr 1682 med Maria Tunandra, född 1659, † 1700-07-26 i Vadstena, dotter till Daniel Tunander och Catharina N.N. 2:o: med Ingeborg Olofsdotter, i hennes 3:e gifte, född omkr 1664 i Stockholm, † 1717-09-11 i Vadstena.

Barn 1:o:

 • Anna Pontin, född 1683-05.
 • Magnus Pontin, född 1684; notarie i Borgsrätten i Stockholm; † 1714 i Linköping.
 • Nils Pontin, född 1685, dpt 31/8; magister i Greifswald 1710; † 1711 i Köpenhamn, Danmark.
 • David Pontin, född 1687; kyrkoherde; † 1736. se Tab 4.
 • Helena Maria Pontin, född 1690-12-24, † 1691-07-07.
 • Helena Maria Pontin, född 1692-07-31, † 1751-06-16. Gift med komministern i Törnevalla sn Magnus Hasselqvist, född 1691 i Norrköping, dpt där 7/10, † 1734-09-30.

TAB 4

David Pontin, (son till Samuel Pontin, Tab 3), född 1687 i Linköping, dpt 13/9; student i Uppsala 1698-06-19; prästvigd 1709-12-10; krigspräst 1709-12-10; regementspastor vid Östgöta infanterireg:te 1710-01-04; krigsfånge vid Tönningen 1712 och hemkom 1713-06-26; kyrkoherde i Törnevalla sn 1716-08-24; † där 1736-05-17. Gift 1:o 1717-01-02 i Törnevalla sn med Elisabet Walleria, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1703 i Högsby med Daniel Millberg, född 1665, † 1715), född 1681-10-14 i Högsby sn, † 1723 i Törnevalla sn, dotter till kyrkoherden i Högsby Nicolaus Laurentii Wallerius och Christina Phrygius. 2:o 1724 i Söderköping med Christina Collin, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1743-10-21 med kyrkoherden i Eksjö Jonas Lidman, född i Västergötland, † 1751-10-21), född 1700 i Sankt Laurentii fs, Linköping, † 1754-10-22 i Eksjö, dotter till kyrkoherden i Söderköping Constans Collin och Anna Sithelia.

Barn 1:o:

 • Samuel Pontin, född 1717-10-17 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn, † där 1736, begr 15/6.

Barn 2:o:

 • Magnus Constans Pontin, född 1726; prost, kyrkoherde, riksdagsman; † 1797. se Tab 5.
 • Anna Maria Pontin, född 1731-11-30 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn.
 • David Pontin, född 1733; prost, kyrkoherde; † 1809. se Tab 11.

TAB 5

Magnus Constans Pontin, (son till David Pontin, Tab 4), född 1726-03-11 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn; student i Uppsala 1744 och i Åbo 1749; fil mag 1751; prästvigd 1754-08-04; skvadronspredikent vid Smålands kavallerireg:te s å; regementspastor där 1760; kyrkoherde i Askeryd 1775; i Torpa 1783-01-14, tillträdde s å; prost 1778-10-14; opponens vid prästmötet 1767; riksdagsman 1778; † 1797-03-02 i Törnevalla sn. Gift 1758-10-12 med Maria Magdalena Meurling, född 1742-01-24 på Stensö prästgård, Kristdala sn, † 1826-08-18 i Törnevalla sn, dotter till kyrkoherden och prosten i Kristdala Pehr Meurling d ä och Johanna Westia.

Barn:

 • Christina Rebecka Pontin, född 1760-01-07 på Risinge, Kristdala sn. Gift med kyrkoherden och prosten i Norra Vi Per Holmberger, född 1745 i Västra Ny sn, † 1807 i Norra Vi sn.
 • Per David Pontin, född 1761; kyrkoherde, prost; † 1825. se Tab 6.
 • Johanna Elisabet Pontin, född 1762-09-02 på Risinge, Kristdala sn. Gift med kyrkoherden i Gärdserum Johan Reuselius, född 1751 i Oppeby sn, † 1798 i Gärdserums sn.
 • Hedvig Charlotta Pontin, född 1764-10-01 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn, † 1849-08-05. Gift 1791-10-14 med bruksinspektorn vid Åtvidaberg, sedan ägaren av Viksholms säteri i Hägerstads sn Jonas Löfström.
 • Ulrika Pontin, född 1767-01-03 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn. Gift 1797-12-24 i Torpa sn med kyrkoherden och prosten i Gladhammar och Västrum Jonas Engstrand.
 • Anna Magdalena Pontin, född 1769-10-20 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn, † 1854-06-02. Gift 1:o 1797-10-31 i Torpa sn med regementskvartermästaren vid Kalmar reg:te Jon Segersteen, född 1769-09-09, † 1806-07-16 i Stralsund; 2:o med kontraktsprosten och kyrkoherden i Södra Vi Per Walbom, född 1761 i Vallerstads sn, † 1829 i Södra Vi sn.
 • Margareta Maria Pontin, född 1773-10-09 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn, † 1856-05-24. Gift 1797-11-01 i Torpa sn med överstelöjtnanten vid Kalmar reg:te Fredrik Axel Dandanell, född 1772-08-02 i Torpa sn, † 1841-07-23 på Dalhems prästgård, Dalhems sn.
 • Klara Gustava Pontin, född 1775-07-26 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn. Gift med kyrkoherden och prosten i Vena Johan Neuwijk.
 • Karin Fredrika Pontin, född 1778-05-22 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn. Gift med kyrkoherden och kontraktsprosten i Mörlunda Fredrik Lundwall.
 • Magnus Mårten Pontin, adlad af Pontin, född 1781; kunglig livmedicus, medicinalråd; † 1858. se adliga ätten af Pontin.

TAB 6

Per David Pontin, (son till Magnus Constans Pontin, Tab 5), född 1761-04-20 på Risinge, Kristdala sn; student i Uppsala 1779 och i Greifswald 1782; fil mag s å; prästvigd 1787-11-04; hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1790-07-08; past ex 1792; kyrkoherde i Torpa sn 1797-10-09, tillträdde 1799; prost 1804; † 1825-04-25 på Torpa prästgård, Torpa sn. Gift 1799-09-19 på Hall i Södertälje med Catharina Charlotta Weidenhielm, född 1780-05-26, † 1868-04-29 i Stockholm, begr i den kända "Filosofens grav" vid Lilla Sickla Gård i Nacka (inskriptionen på gravstenen lyder: Hvilans boning - den dödliges hopp och mödors belöning), dotter till översten vid Jönköpings reg:te Lars Ernst Weidenhielm och Brita Maria Schröder.

Barn:

 • Lars Constans Pontin, född 1800-08-02 på Torpa prästgård, Torpa sn; protokollsekreterare; ägare till Lilla Sickla Gård i Nacka från 1852; † ogift och barnlös 1891-04-15 i Stockholm.
 • Maria Charlotta Pontin, född 1802-03-17 på Torpa prästgård, Torpa sn, † 1889-05-01. Gift 1822-09-01 i Torpa sn med kaptenen vid Södermanlands reg:te Claës Edvard Kuylenstierna, född 1795 i Löts sn, † 1868 i Stockholm.
 • David Vilhelm Pontin, född 1803; kapten, godsägare; † 1859. se Tab 7.
 • Hedda Ulrika Pontin, född 1805-08-01 på Torpa prästgård, Torpa sn. Gift 1824 i Torpa med hovpredikanten, kyrkoherden i Dagsberg-Krokeks sn, kunglige hovpredikanten, fil doktorn Carl Magnus Hederström, född 1782-02-07 i Vadstena, † 1869-12-16 i Dagsbergs sn.
 • Magnus Adolf Pontin, född 1806; major; † 1887. se Tab 9.
 • Per August Pontin, född 1807-11-27; apotekare i Malmköping; † 1841-10-28 på Kaptensudden.
 • Matilda Carolina Pontin, född 1810-08-08, † ogift och barnlös 1877-10-??, begr jämte modern i den kända "Filosofens grav" vid Lilla Sickla Gård i Nacka.

TAB 7

David Vilhelm Pontin, (son till Per David Pontin, Tab 6), född 1803-12-05 på Torpa prästgård, Torpa sn; kapten vid Kungliga Livgrenadjärreg:tet; godsägare på Sunnanå, Torpa sn; † 1859-04-21. Gift 1840-01-10 på Boarp, Ekeby sn med Adéle Fredrique Caroline Bergman, född 1819-09-03 på Boarp, Ekeby sn, † 1897 på Skedevi, Tjärstads sn, dotter till fältkamreren vid Jönköpings reg:te Sven Johan Bergman och Anna Maria Ahlfort.

Son:

 • Lars Esbjörn Vilhelm Pontin, född 1841; patron. se Tab 8.

TAB 8

Lars Esbjörn Vilhelm Pontin, (son till David Vilhelm Pontin, Tab 7), född 1841-06-20 på Sunnanå, Torpa sn; student i Uppsala 1861-05-18; fanjunkare vid Kalmar reg:te och vid Första Livgrenadjärreg:tet 1864; avsked s å; ägde Sunnanå 1859-1876; patron på Skedevi, Tjärstads sn sedan 1897. Gift 1873-06-04 på Tuna i Nykils sn med Sigrid Constantia Wetterström, född 1855-01-18 på Tuna, Nykils sn, dpt 30/1, dotter till löjtnanten och regementsadjutanten vid Första Livgrenadjärreg:tet Henrik Melcher Wetterström och Hilda Christina Gustava Könsberg.

Barn:

 • Tyra Magda Maria Pontin, född 1874-05-18 på Skedevi i Tjärstads sn, † där 1897-06-30.
 • Nils Fredrik Vilhelm Pontin, född 1875-10-28 på Skedevi, Tjärstads sn. Gift med Anna Fredrika Wilhelmina Brag, född 1884 i Nykyrka sn, † 1963 i Oscars fs, Stockholm, dotter till Svante Albin Brag och Maria Lovisa Christina Ridderborg (dotter till Carl Fredrik Christoffer Ridderborg och Wilhelmina Christina Lilliestierna).
 • Naëma Vera Cecilia Pontin, född 1878-07-28 på Skedevi, Tjärstads sn. Gift 1902-10-21 i Tjärstads sn med löjtnanten vid Kustartilleriet Gunnar Emil Nordbeck, född 1877-07-08 i Karlskrona amiralitetsfs.

TAB 9

Majoren vid Första Livgrenadjärreg:et Magnus Adolf Pontin (1806-1887). Källa: Arméns Porträttsamling över Svenska Officerare på Krigsarkivet.

Magnus Adolf Pontin, (son till Per David Pontin, Tab 6), född 1806-08-29 på Torpa prästgård, Torpa sn; student i Östgöta nation i Uppsala 1824; fänrik vid Första Livgrenadjärreg:tet 1828-03-19; löjtnant där 1834-09-13; kapten 1848-06-17; major 1859-09-06; avsked med tillstånd att som major i armén kvarstå 1868-01-31; † 1887-07-02 på Börstorp, Ljunga sn. Arrenderade Sunnanå och Falla i Torpa sn, Olstorp i Västra Ryds sn samt Börstorp i Ljunga sn. Gift 1835-09-23 på Britebergs frälsesäteri i Asby sn med Hedvig Charlotta Carolina Durling, född 1813-09-15 på Örsgänge, Tidersrums sn, † 1862-12-29 på Stagstorp, Ljungs sn, dotter till fänriken vid Livgrenadjärreg:tet, godsägaren Pehr Gustaf Durling och Hedvig Elisabet Wetterström.

Son:

 • David Magnus Constans Pontin, född 1736; medicinalråd. se Tab 10.

TAB 10

David Magnus Constans Pontin, (son till Magnus Adolf Pontin, Tab 9), född 1736-05-31 på Sunnanå, Torpa sn; medicinalråd. Gift med Anna Kihlström, född 1845-09-13 i Västra kvarteret 14 i Västervik, dotter till stadskassören i Västervik August Kihlström och Charlotta Johanna Segersteen (hon föddes 1824-01-28 i Västervik och var dotter till häradshövdingen Daniel Segersteen och Anna Beata Widegren).

Barn:

 • Magnus August Pontin, född 1866-11-01 i Visby; praktikläkare i Stockholm, † där 1901-04-15. Gift 1900-08-22 i Stockholm med Ester Fanny Evelina Westerdahl, född 1878-01-14 i Katarina fs, Stockholm, dotter till direktören Anders Rickard Westerdahl och Fanny Evelina Elisabet Sandberg. Magnus August och Ester Fanny Evelina fick sonen Magnus Rickard 1901-10-08.
 • Lotten Ingegerd Pontin, född 1867-12-24 i Visby, † där 1868-01-28.
 • Signe Maria Pontin, född 1869-01-13 i Visby. Gift 1895-04-09 i Stockholm med jägmästaren Gustaf Tjäder, född 1864-04-07 i Nikolai fs, Nyköping. Paret var bosatta i Umeå.
 • Vera Matilda Pontin, född 1871-03-23 i Visby.
 • Ingrid Sofia Pontin, född 1877-08-30 i Visby.

TAB 11

David Pontin, (son till David Pontin, Tab 4), född 1733-04-06 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn; student i Uppsala 1754; prästvigd 1760-02-03 till skeppspredikant vid Ostindiska kompaniet; past ex 1767; kyrkoherde i Hägerstads sn 1771, tillträdde 1773; prost 1779; † 1809-06-26 i Törnevalla sn. Gift 1:o 1767-08-30 med sin brors svägerska Catharina Elisabet Meurling, född 1745-01-01 på Stensö prästgård, Kristdala sn, † 1792-11-29 på Hägerstads prästgård, Hägerstads sn, dotter till fil doktorn, kyrkoherden och prosten i Kristdala Pehr Meurling d ä och Johanna Westia. 2:o 1793-12-27 med Maria Christina Hedelius, född 1753-08-15, † 1813-08-18, dotter till komministern i Törnsfall Sven Hedelius och Christina Elisabet Scharin.

Barn 1:o:

 • Per David Pontin, född 1777-05-01 i Hägerstads sn, † där 29/8 s å.
 • Christina Johanna Pontin, född 1778-08-21 i Hägerstads sn, † där 1785-04-03.
 • Per Magnus Pontin, född 1780-11-09 i Hägerstads sn, † där 1783-02-13.

Son 2:o:

 • Per David Pontin, född 1794; vice häradshövding, godsägare; † 1879. se Tab 12.

TAB 12

Per David Pontin, (son till David Pontin, Tab 11), född 1794-10-13 på Hägerstads prästgård, Hägerstads sn; gick i skola i Linköping; student i Östgöta nation i Uppsala 1811; avlade hovrättsexamen; vice häradshövding; godsägare (Utdala, Stjärnorp och Hagelstad); † 1879-02-19 på Utdala, Oppeby sn. Gift med Catharina Lovisa Wirén, född 1799-12-02 i St Olai fs, Norrköping, dpt 3/12, dotter till handelsmannen Zacharias Wirén och Catharina Lovisa Roswall.

Barn:

 • Christina Pontin, född 1820-05-28 på Utdala, Oppeby sn, † 1846-04-28 i Linköping. Gift 1845-09-07 i Stjärnorps sn med fabrikören Carl Adolf Widman, född 1821-02-23 i Stockholm, † 1885-12-07 på Kungs-Norrby.
 • David Samuel Pontin, född 1822; lantbrukare; † 1875. se Tab 13.
 • Lovisa Pontin, född 1824-10-29 på Utdala, Oppeby sn, † 1879 i Stockholm. Gift 1850-09-10 i Stjärnorps sn med apotekaren i Stockholm Gustaf Adolf Lindquist, född 1822-11-06 i Fredsbergs sn, † 1899-03-17 i Stockholm.
 • Johanna Magdalena Pontin, född 1827-12-29 på Utdala, Oppeby sn, † 1847-09-06 på Stjärnorp.
 • Maria Pontin, född 1830-09-02 på Utdala, Oppeby sn. Gift 1854-10-22 i Stjärnorps sn med slussinspektorn vid Bergs kanalstation, kamrer Uno Kraft, född 1830-11-22 i Vreta kloster sn.
 • Sven Zacharias Pontin, född 1833; löjtnant; † 1910. se Tab 14.

TAB 13

David Samuel Pontin, (son till Per David Pontin, Tab 12), född 1822-04-27 på Utdala, Oppeby sn; lantbrukare på Stjärnorp; † där 1875-01-23. Gift 1847-11-21 med Maria Aurora Dahlström, född 1822-06-05 i Gävle, dpt 11/5, † 1879-07-01 på Stjärnorp, Stjärnorps sn, dotter till kofferdikaptenen där Erasmus Dahlström och Christina Magdalena Heurlin.

Barn:

 • Maria Lovisa Aurora Pontin, född 1851-07-04 på Hagelstad, Skärkind sn. Gift 1880-10-05 i Stjärnorps sn med medicine doktorn Per Fredrik Landelius, född 1847-06-30 i Vånga sn, ägare av Västanå i Bunneby sn.
 • Christina Erika Mathilda Pontin, född 1852-09-12 på Hagelstad, Skärkind sn; utvandrad till Amerika.
 • Fanny Elisabet Pontin, född 1854-10-29 på Hagelstad, Skärkind sn, † där 1869-08-16.
 • Magdalena Pontin, född 1855-10-29 på Hagelstad, Skärkind sn. Gift 1887-04-26 i Göteborg med konsulatssekreteraren Claês Brynolf Warholm, född 1854-05-04 i Lund.
 • David Teodor Pontin, född 1857-01-18 i Stjärnorps sn; köpman i Italien, där han gite sig och fick flera barn.
 • Gustaf Emil Pontin, född 1858-12-10 i Stjärnorps sn, † där 1859-01-24.
 • Charlotta Valborg Pontin, född 1861-03-18 i Stjärnorps sn, † där 1869-07-11.

TAB 14

Löjtnanten vid Andra Livgrenadjärreg:tet Sven Zacharias Pontin (1833-1910). Källa: Arméns Porträttsamling över Svenska Officerare på Krigsarkivet.

Sven Zacharias Pontin, (son till Per David Pontin, Tab 12), född 1833-08-20 på Utdala, Oppeby sn; student i Uppsala 1852-06-09; student i Östgöta nation där; sergeant i Andra Livgrenadjärreg:tet 1854-04-05; löjtnant vid Andra Livgrenadjärreg:tet 1861-10-01; avsked 1865-05-09; godsägare på Sörby i Stjärnorps sn 1857-1862 och del i Stjärnorp och Högsäter 1858-1862 samt ensam ägare 1862-1882; † 1910. Gift 1868-08-30 i Linköping med Charlotta Antonia Hollertz, född 1837-03-16 i Katarina fs, Stockholm, dotter till kassören i riksbanken Jon Hollertz och Anna Maria Forsberg.

Barn:

 • Svante Magnus Pontin, född 1870-10-19 på Högsäter, Stjärnorps sn.
 • Claës David Pontin, född 1871-12-24 på Högsäter, Stjärnorps sn.
 • Hedvig Charlotta Pontin, född 1874-06-07 på Högsäter, Stjärnorps sn.
 • Anna Maria Pontin, född 1880-01-19 på Högsäter, Stjärnorps sn, † där s å 7/5.

TAB 15

Gabriel Pontin, (son till Magnus Johannis Pontinus, Tab 2), född 1663-11-16 i Jakobs fs, Stockholm, dpt där 21/22; student vid universitetet i Åbo 1674 och i Stockholms nation vid universitetet i Uppsala 1677; notarie i Stockholm 1688; kämnar; † 1724 i Stockholm. Gift med Christina Salana, född 1665 i Köpings sn, † 1710 i Stockholm, dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden i Köping, fil doktor Nicolaus Jonæ Salanus och Catharina Simonia.

Barn:

 • Magnus Pontin, född 1690, dpt 2/3 i Jakobs fs, Stockholm.
 • Helena Catharina Pontin, född 1692, dpt 3/2 i Jakobs fs, Stockholm, † 1753. Gift med färgerifabrikören, rådmannen i Kungälv Johan Christian Singiöhl, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1754 med Christina Elisabet Kreitlow, † änka), född omkr 1711, † 1780.
 • Maria Christina Pontin, född 1694, dpt 18/1 i Jakobs fs, Stockholm. Gift med ryttmästaren vid Tavastehus reg:te Ernst Johan Nöding, † 1709-07-01 i Rysslund efter fångenskap.
 • Niklas Pontin, född 1696, dpt 22/6 i Jakobs fs, Stockholm.

TAB 16

Johannes Pontin, (son till Jöns Månsson, Tab 1), född 1628 i Kalmar; filosofie magister, bibliotikarie och bankokommissarie; † 1675 (före 30/9, då själaringning efter honom gjordes i Jakobs fs) i Jakobs sn, Stockholm. Gift 1667 (med kungligt tillstånd av s å 23/7) med sin brors svägerska Karin Strömsköld, född 1647-07-26 i Klara fs, Stockholm, † 1705 (före 5/4 då det ringdes för henne i Nikolai fs i Stockholm), dotter till bondsonen, frälsekamrer Olof Andersson, adlad Strömsköld och Helena Johansdotter Klöfverblad.

Dotter:

 • Helena Catharina Pontin, † 1719-07-22. Av bevarade handlingar framgår att änkefrun bebodde Krägga på Mälarens norra sida. Gift med assessorn i Svea hovrätt Magnus Becchius, adlad Palmcrantz, född 1653-10-31 på Torslunda prästgård, Torslunda sn (Öland), † 1703-01-19 i Stockholm. Stamföräldrar för adliga ätten Palmcrantz, som ännu fortlever på svärdsidans yngre gren (äldre grenen utslocknad 1978 i 7:e generationen).
 • Johannes Pontin, student i Stockholms nation vid universitetet i Uppsala 1678.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Linköpings Stifts Herdaminne; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson; Karl XII:s officerare - Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt; Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras avkomlingar av E Lagerheim; Beskrivning över Ydre härad av Rääf; Släktföreningen Palmcrantz hemsida. Forskare: Mattias Loman

: