:

Hellman från Asby

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Lars Hellman, född 1714 i Örebro (källa: Genline ID 269.2.65100); bokhållare; ägde Rönnäs i Asby sn; † där 1795-10-20, begr 29/10 (lungsot, 81 år gammal, källa: Genline ID 269.28.22400). Gift 1752-08-07 i Asby sn (morgongåva 200 daler svmt) med jungfrun Anna Helena Rotkirch, född 1724 på Vinäs, Gammalkils sn, dpt 8/1, dotter till ryttmästaren vid Västgöta kavallerireg:te Johan Fredrik Rotkirch och Eva Printzensköld.

Söner:

 • Johan Axel Hellman, född 1754-01-10 på Rönnäs, Asby sn.
 • Carl Fredrik Hellman, född 1755-04-13 på Rönnäs, Asby sn. Gift med Ulrika Bergius, † 1827.
 • Eva Maja Hellman, född 1757-09-27 på Rönnäs, Asby sn, dpt 29/9 (källa: Genline ID 269.27.78600).
 • Otto Leonard Hellman, född 1758; fänrik; † 1838. se Tab 2.
 • Johan Henrik Hellman, född 1765-01-23 på Rönnäs, Asby sn, dpt 27/1 (källa: Genline ID 269.27.80400); fanjunkare; † där 1821-06-23, begr 30/6 (vattusot, 57 år gammal, källa: Genline ID 269.28.24800).

TAB 2

Anna Lovisa Wetterström (1776-1856), tecknad av sonsonen Frey Hellman. Källa: Hellmanska Släktarkivet.

Otto Leonard Hellman, (son till Lars Hellman, Tab 1), född 1758 på Rönnäs, Asby sn; fänrik; † där 1838-04-22 (80 år gammal, källa: Genline ID 269.28.25900). Gift 1796-03-31 i Asby sn (källa: Genline ID 269.28.1600) med jungfrun Anna Lovisa Wetterström, född 1776-10-12 på Spakarp, Malexanders sn, dpt 15/10, † 1856-07-24 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn (källa: Genline ID 1143.19.96500), dotter till fältväbeln Erik Georg Wetterström och Christina Eleonora Svanhals.

Barn:

 • Ulrika Christina Hellman, född 1797-02-05 på Rönnäs, Asby sn, † där 1821-03-22, begr 1/4 (nerveber, 24 år gammal, källa: Genline ID 269.28.24700).
 • Carl Otto Hellman, född 1800; assessor, auditör; † 1882. se Tab 3.
 • Gustaf Reinhold Hellman, född 1808-01-08 på Rönnäs, Asby sn; sergeant; † 1822-07-07 på Rönnäs, Asby sn, begr 14/7 (nervfeber, 19 år gammal, källa: Genline ID 269.28.24800).

TAB 3

Carl Otto Hellman, (son till Otto Leonard Hellman, Tab 2), född 1800-02-26 på Rönnäs, Asby sn; vice häradshövding, assessor, auditör vid Kalmar reg:te; ägde 1829-1839 Alarps säteri i Asby sn, som tillhört hans svärfar och dessförinnan, sedan 1760, varit i släkten Kockens ägo; † 1882-02-24 på Tångerda Sunegård, 1 mtl Kronoskatterusthåll, Vetlanda sn. Gift 1825 i Asby sn (datum ej ang i vb, källa: Genline ID 269.28.3700) med jungfrun Anna Catharina Kocken, född 1806-02-17 på Alarps säteri, Asby sn, dpt 23/2 (källa: Genline ID 269.28.10200), † 1878 på Tångveda, Vetlanda sn, dotter till fältväbeln Otto Magnus Kocken och Christina Maria Jonsdotter.

Barn:

 • Frey Otto Vitalis Hellman, född 1827; regementsintendent och musikdirigent, R V O; † 1887. se Tab 4.
 • Carl Fredrik Hellman, född 1831-02-26 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn (källa: Genline ID 1143.19.96500).
Carl Otto Hellman (1800-1882), assessor, auditör vid Kalmar reg:te, Källa: Krigsarkivets Porträttsamling.
 • Anna Laura Nemofila Hellman, född 1841-06-21 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn (källa: Genline ID 1143.19.96500), † 1881. Gift 1866 med kaptenen och kompanichefen vid Kalmar reg:te, R S O, friherre Nils Reinhold Toll, född 1824-05-27 på Frösåker, Kärrbo sn, † 1897-04-28 i Växjö sfs.

TAB 4

Frey Otto Vitalis Hellman, (son till Carl Otto Hellman, Tab 3), född 1827-04-09 på Alarps säteri, Asby sn; student i Uppsala 1846-09-22; jur fil examen där 1848-12-16; e o kanslist i Lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1849-06-25; hovrättsexamen 1851-05-26; kameralexamen s å 27/5; e o kanslist i Nedre justitierevisionsexpeditionen s å 7/6; auskultant i Svea hovrätt s å 11/6; e o notarie där s å 5/11; vice auditör vid Kalmar reg:te 1852-03-09; auskultant i Göta hovrätt 1853-04-25; vice häradshövding 1855-05-31; efterträdde fadern som auditör vid Kalmar reg:te 1861-11-19; efter Adolf Sandberg musikdirigent där under olika perioder 1863-1887; musikdirigent vid Smålands husarreg:te 1864-1872; efter Carl Liljenstolpe t f regementsskrivare vid Kalmar reg:te 1875-04-09; R V O s å 1/12; regementsintendent vid Kalmar reg:te 1880-09-24; † 1887-07-05 på Växjö lasarett. Gift 1857 med friherrinnan Carolina Christina Sparre, född 1837-04-05 i Solberga sn (källa: Genline ID 1143.19.96600), † 1908 i Eksjö, dotter till överstelöjtnanten friherre Ulf Carl Sparre och friherrinnan Aurora Fredrika Vult von Steijern.

Barn:

 • Kerstin Catharina Ulfhilda Augusta Hellman, född 1858-07-05 i Växjö sfs (källa: Genline ID 1143.19.96600), † 1929 i Landskrona. Gift 1884 i Vetlanda sn med Gustaf Adolf Kuylenstierna, född 1847 i Mora, † 1932 i Landskrona.
 • Freya Carolina Augusta Hellman, född 1859-11-01 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn (källa: Genline ID 1143.19.96600).
 • Carl Otto Ambjörn Hellman, född 1861-01-18 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn (källa: Genline ID 1143.19.96600).
 • Anna Signe Augusta Hellman, född 1865 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn; sjuksköterska.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: