Rimmius

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Laurentius Arvidi Rimmius, krigspräst vid armén i Tyskland i 22 år från 1633 och nämns i Jönköpings reg:tes rullor som gemen präst 1637-41 och regementspräst 1654-55; kyrkoherde i Älmeboda pastorat 1655-01-20, tilltr. 1656; bevistade riksdagen i Stockholm 1660; "Var församlingen till mycket gagn, skänkt kalk, patén och sammetsmässhake till kyrkan"; † 1674-05-01 på Älmeboda prästgård, Älmeboda sn.

Barn:

 • Göran Rimmius, född 164?; stadsfiskal; inspektor. se Tab 2.
 • Carolus Laurentii Rimmius, född 1652; kyrkoherde; † 1689. se Tab .
 • Maria Larsdotter Rimmia, född 1653 (källa: Genline ID 863.13.3000), † 1709-02-14 på Gammalsmåla Östergård, Älmeboda sn, begr 28/2 (äreborna och gudfrucktiga dyggädla hustrun, källa: Genline ID 863.13.3000). Gift 1675 (källa: Genline ID 863.13.3000) med länsmannen Peter Persson, † 1719-04-05 på Gammalsmåla Östergård, Älmeboda sn.

TAB 2

Göran Rimmius, (son till Laurentius Arvidi Rimmius, Tab 1), född 164?; scolaris i Växjö 1656-08-11; gymnasist 1663; avgick 1666 i aug; student i Uppsala s å; efter studier där stadsfiskal i Uppsala 1673; anklagad för bristande nit att beivra landsköp och utövade ej sin tjänst, för vilket magistraten riktade skarp kritik mot honom; begärde och fick avsked från tjänsten våren 1682; inspektor i Grisslehamn (källa: Smol. Ups. IV, s. 882f).

Son:

 • Göran Rimmius, född 1688; sergeant; † 1758. se Tab 3.

TAB 3

Göran Rimmius, (son till Göran Rimmius, Tab 2), född 1688 (källa: Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementets historia del 6); reg:tsväbel vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet 1720-06-23; vid beställningens indragning rustmästares indelning 1721-11-30; sergeants titel 1724; sergeants indelning 1740-06-01; avsked 1743-07-18; intogs 1755-09-22 på Vadstena krigsmanshus; skrev sig till en början Remius; † 1758-07-20 på Vadstena krigsmanshus. Gift 1:o med Elisabet Swede, född 1697, † 1757, möjl dotter till premiärkornetten vid Östgöta kavallerireg:te Lydert Swede och Brita Nilsdotter Wallerström, i hennes 2:a äktenskap; 2:o 1758-03-02 i Vadstena (källa: Genline ID 401.1001.28500) med änkan Brita Cederberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med sergeanten Magnus Friborg).

Söner 1:o:

 • Samuel Leonard Rimmius, inspektor; kornett; † 1791. se Tab 4.
 • Carl Rimmius, född 1723-05-18 på Hundkärr, Nykils sn.
 • Jakob Rimmius, född 1724-08-18 på Hundkärr, Nykils sn.
 • Göran Rimmius, född 1726; inspektor; † 1789. se Tab 7.
 • Carl Jakob Rimmius, född 1729-04-05 på Hundkärr, Nykils sn; tingsnotarie; † ogift och barnlös 1775-12-11 i Linköping.

TAB 4

Samuel Leonard Rimmius, (son till Göran Rimmius, Tab 3), inspektor; kornett; † 1791 på Hallstad, Tjärstads sn (ej i db). Gift 1763-03-05 i Tjärstads sn (källa: Genline ID 393.30.21100) med äreborna jungfrun Anna Helena Engelcrona, född 1745-06-15 på Hallstad, Tjärstads sn, dpt 17/6 (källa: Genline ID 393.29.4500), † 1832-10-29 på Hallstad kvarn, Tjärstads sn, begr 12/11 (efterlemna en dotter och flera barnbarn. Varit sjuk några månader, ålderdom, 85 år gammal, källa: Genline ID 393.32.78000), dotter till Samuel Engelcrona (levde utan tjänst) och Christina Cassel.

Barn:

 • Hans Leonard Rimmius, född 1766-03-02 på Hallstad, Tjärstads sn, † där 1769-04-06.
 • Elisabet Rimmius, född 1769, † barnlös 1845. Gift 1:o 1802-11-05 med majoren Johan Adolf Carlheim-Gyllensköld, född 1766-12-22 på Karleby, Kisa sn, † 1814-04-19 på Fridensborg, Motala sn; 2:o 1818-03-17 i Motala sn med Anders Lundeblom, född 1795-01-13 i Stockholm, † 1818-08-08 på Fridensborg, Motala sn.
 • Samuel Efraim Rimmel, född 1769; rustmästare; inspektor. se Tab 5.
 • Carl Jakob Rimmius, född 1770-10-19 på Hallstad, Tjärstads sn (källa: Genline ID 393.32.77200); bokhållare; † ogift och barnlös 1830-12-14 på Hallstad kvarn, Tjärstads sn, begr 19/12 (vattusot, 60 år gammal, källa: Genline ID 393.32.77200).
 • Göran Fredrik Rimmius, född 1772; lanthushållare; † 1832. se Tab 6.
 • Hedvig Eleonora Rimmius, född 1773-07-31 på Hallstad, Tjärstads sn, † där 1775-10-27.
 • Agneta Rimmius, född 1774-11-22 på Hallstad, Tjärstads sn, † där 1775-10-18.
 • Christina Eleonora Rimmius, född 1777-11-21 på Hallstad, Tjärstads sn, † där 1781-08-21.
 • Otto Rimmel, född 1780-08-24 på Hallstad, Tjärstads sn; rustmästare utan lön 1799-03-29; fältväbel med rustmästares indelning 1800-04-16; † ogift och barnlös 1801-08-17 på Hallstad, Tjärstads sn, begr 23/8 (källa: Genline ID 393.31.43500).

TAB 5

Samuel Efraim Rimmel, (son till Samuel Leonard Rimmius, Tab 4), född 1769 på Hallstad, Tjärstads sn (källa: Genline ID 421.4.55200); volontär vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet 1790; rustmästare 1801-08-29; kallas fältväbel i fb för Godegårds sn år 1804 (källa: Genline ID 244.22.27800); avsked 1806-12-09 (källa: Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementets historia del 6); inspektor på Medevi säteri, Västra Ny sn (källa: Genline ID 421.4.55200) vidare öden ej utredda ännu (Mattias Loman). Gift med Margareta Andersson, född 1764-12-14 i Skogsjö, Högby sn, dpt 15/12 (källa: Genline ID 421.4.55200 och 312.26.80600), dotter till komministern i Högby pastorat Daniel Andersson och hans 1:a hustru Margareta Brauner.

Barn:

 • Catharina Christina Rimmel, född 1797 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 421.4.55200 och 244.5.59100).
 • Anna Sophia Rimmel, född 1800-04-08 på Torp, Västra Eneby sn, dpt 11/4 (källa: Genline ID 421.4.55200, 244.5.59100 och 418.20.90700).
 • Johan Daniel Rimmel, född 1804-10-05 på Elisaborg, Godegåds sn, dpt 6/10 (källa: Genline ID 421.4.55200 och 244.22.27800).

TAB 6

Göran Fredrik Rimmius, (son till Samuel Leonard Rimmius, Tab 4), född 1772-05-?? på Hallstad, Tjärstads sn; lanthushållare; † 1832-04-02 på Kölemålen, Norra Vi sn. Gift 1798-10-19 i Norra Vi sn med Maria Carlsdotter, född tvilling 1773-11-?? på Njärvefall, Norra Vi sn, dotter till Carl Svensson och Sara Nilsdotter.

Döttrar:

 • Sara Maria Rimmius, född 1799-02-20 på Njärvefall, Norra Vi sn.
 • Anna Lena Rimmius, född 1800-07-09 på Njärvefall, Norra Vi sn. Gift 1833-12-26 i Norra Vi sn med Johannes Jonsson.
 • Gustafva Rimmius, född 1802-08-09 på Njärvefall, Norra Vi sn, † 1889 i Norra Vi sn. Gift 1835-07-24 i Svinhults sn med Petter Johansson, född 1811 i Svinhults sn, † 1876 i Norra Vi sn.
 • Sofia Lovisa Rimmius, född 1805-04-04 på Njärvefall, Norra Vi sn, † där 1880. Gift 1828-11-11 i Norra Vi sn med bonden Lars Gustaf Andersson, född 1805 i Asby sn, † 1882 i Norra Vi sn.

TAB 7

Göran Rimmius, (son till Göran Rimmius, Tab 3), född 1726-03-19 på Hundkärr, Nykils sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 349.50.43900); inspektor; † 1789-04-05 på Skedevi, Tjärstads sn (63 år gammal, källa: Genline ID 393.30.29700). Gift 1:o 1754-07-05 i Tjärstads sn (morgongåva 1200 dukater, källa: Genline ID 393.30.20800) med jungfrun Hedvig Sophia Wetterström, född 1716 (åu), † 1782-03-15 på Skedevi, Tjärstads sn (inspektorskan, 66 år gammal, källa: Genline ID 393.30.29300), trol dotter till bokhållaren och kommissarien Anders Wetterström och Hedvig Margareta Gyllenståhl; 2:o 1787-04-22 i Hägerstads sn (står även vigda 1785 i Västra Eneby, men utan datum, källa: Genline ID 309.19.57500 och 418.20.94900) med demoisselle Christina Elggren, (förekommer som dopvittne 1788 i Tjärstads sn och kallas då madame Stina Elggréen), från Hägerstads sn, dotter till kronolänsmannen Petter Elggren och Christina Kindstrand.

Barn 1:o:

 • Anna Sophia Rimmius, född 1755-07-15 på Skedevi, Tjärstads sn, † där s å 16/9.
 • Anton Georg Rimmius, född 1756; adjutant. se Tab 8.
 • Anna Sophia Rimmius, född 1758-11-17 på Skedevi, Tjärstads sn, † 1816-01-16 i Linköping. Gift 1:o med Johan Wortzelius, född 1741, † 1799-10-11 i Linköping. Paret fick tre barn.. 2:o 1805-08-30 i Tjärstads sn med målaren Bengt Frökenberg, född 1776-03-15 i Habo sn, † 1845-09-07 på Vadstena hospital.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementets historia del 6; Smolandia Upsaliensis; Waldemar Stenhammar och Renhild Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927. Sammanställt av: Mattias Loman