:

Hallenstedt nr 1270

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hallenstedt nr 1270 †

Adlad 1693-09-02, introd. s. å. Utdöd s. å. 14/11. Ätten har samma ursprung som adliga ätten Hallencreutz.


1Hm. 2Vm.

TAB 1

Östen Jonsson.. Bonde i byn Hallen i Umeå landsförsaml., Västerbottens län.

Barn:

  • Jonas Östani Hallenius. Komminister i Umeå. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Bergsjö, Gnarps och Hassela församl:s pastorat av Uppsala ärkestift 1621. Död 1628. Gift med Anna Kenicia, dotter av birkekarlen Könik Olofsson i Baggböle och Anna Olofsdotter samt halvsyster till ärkebiskopen i Uppsala doktor Petrus Kenicius.

Barn:

  • Jonas Jonse Halenius. Kyrkoherde. Död 1680. Se Tab. 2
  • Johannes Jonse Hallenius. Kyrkoherde. Död 1676. Se Tab. 4.

TAB 2

Jonas Jonæ Halenius (son av Jonas Östani Hallenius, Tab. 1. Student i Uppsala 1616. Prästvigd 1625. Kyrkoherde i Bergsjö och Hassela församl:s pastorat 1655. Död 1680 [Hm]. Gift 1640 med Brita Berg, död 1695, dotter av1 kyrkoherden Daniel Andrese Berg och Anna Nerbelius.

Barn:

  • Laurentius Jonæ Halenius, född 1654-10-07 i Bergsjö prästgård. Student i Uppsala 1674-02-13. Magister därst. 1682. Prästvigd 1683. Legationspredikant till Ryssland 1684. Konrektor i Gävle 1685. Lektor i grekiska språket därst. 1690. Kyrkoherde i Söderala pastorat av Uppsala ärkestift 1690. Kontraktsprost i Hälsinglands östra kontrakt 1693. Död 1722-05-21. Namnkunnig genom sin stora Bibel-konkordans i tre folioband [Hm]. Gift 1688-07-06, med Catharina Krum, född 1669-07-02, död 1746, dotter av rådmannen i Söderhamn Engelbrekt Claes Krum och Johanna Stenbith.

Barn:

  • Engelbert Halenius, född 1700. Biskop i Skara. Död 1767. Se Tab. 3.
  • Claes Halenius, adlad och adopt. Hallencreutz af Vedevåg, född 1708, död 1783. Se adliga ätten Hallencreutz, Tab. 6.

TAB 3

Engelbert Halenius (son av Laurentius Jonæ Halenius, Tab. 2), född 1700-10-08 i Söderala prästgård. Gymnasist i Gävle 1716. Student i Uppsala2 1719-04-21. Magister därst. 1728. Docent vid Uppsala akademi s. å. Konrektor vid trivialskolan i Gävle 1729. Filosofie adjunkt vid förutn. akademi 1730. Extra ordinarie filosofie professor därst. 1737. Teol. adjunkt och pastor i Börje prebende 17411. Kontraktsprost i Ulleråkers kontrakt 17421. Teol. professor och pastor i Danmarks prebende 1745. Teol. doktor 1752. Biskop i Skara 1753-05-02. Död 1767-02-14 och begraven i Värnhems kyrka. Hans söner blevo 1756-11-09 adlade med namnet Hallencreutz (introd. 1775 under nr 2016). Gift 1731-06-24 med Ulrika Djurberg, född 1703-09-12, död 1778-10-11 i Skara och begraven 1779-01-07, dotter av teol. professorn och domprosten i Uppsala, doktor Daniel Djurberg och Margareta Theel.

Barn:

  • Lars Halenius, adlad Hallencreutz, född 1739. Kontraktsprost. Död 1820. Se adliga ätten Hallencreutz. Tab. 1.
  • Daniel Halenius, adlad Hallencreutz, född 1743. Adjunkt vid Uppsala akademi. Död 1816. Se adliga ätten Hallencreutz, Tab. 4.
  • Johan Engelbert Halenius, adlad Hallencreutz, född 1745. Bergsråd. Död 1826. Se adliga ätten Hallencreutz, Tab. 5.

TAB 4

Johannes Jonæ Hallenius, Vesterbottniensis (son av Jonas Östani Hallenius, Tab. 1). Magister i Uppsala 1646. Skolrektor därst. Prästvigd 1652. Kyrkoherde i Väddö pastorat av Uppsala ärkestift 1656. Död 1676 [Hm]. Gift med Elsa Enstadia, dotter av kyrkoherden i Rasbo och Kil mag. Petrus Petri Enstadius och Christina Honthera (ej den Petrus Petri Enstadius (Elsas bror) som var gift med Anna Pehrsdotter Bäfverfelt.)

Barn:

  • Petrus Hallenius, adlad Hallenstedt, född 1653-09-23 i Uppsala. Student därst.2 1665-03-06. Magister 1682. Räntmästare vid Uppsala akademi 1687-04-30. Adlad 1693-09-02 (introd. s. å. under nr 1270). Död barnlös 1693 natten mellan den 13 och 14/11, efter blott några veckors äktenskap, och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Vaksala kyrka, Uppsala län. Gift 1693-10-05 med Christina Benzelia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695 med utn. biskopen i Växjö Zakarias Andreae Esberg, född 1666, död 1708, fader till Erik och Carl Henrik Esberg, adlade Bergenskjöld), född 1673-09-14, död 1724, dotter av ärkebiskopen Erik Benzelius den äldre (vars söner och sonbarn blevo adlade Benzelstierna) och hans 1:a hustru Margareta Odhelia.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: