:

Von Qvanten nr 506

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Quanten nr 506)

Adliga ätten VON QVANTEN nr 506

Adlad 1650-11-02, introducerad 1650

Den i äldre ättartavlor uppgivna härstamningen från en Hans Qvanten, gift med Anna Jägerhorn, har uppstått genom förväxling med borgaren i Helsingfors Hans van Sanden. (Rf) – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 41 bland adelsmän.

Quanten A50600.png

TAB 1

Jost Qvant, adlad von Qvanten (översiktstab. 1), till Haapaniemi i Kangasala socken samt Haapasaari och Noksiois i Sahalaks socken, vilken sistnämnda egendom han bebyggde till säteri och kallade Qvantensberg. Född 1608 i Livland. Ryttmästare. Fick 1645-12-20 livstids frälse på ovannämnda lägenheter. Adlad 1650-11-02 (introducerad 1650 under nr 506). Major vid kavalleriet 1661. Död 1667 om sommaren. 'Han hade tjänt kronan en rund tid troligen och tappert.’ Gift 1:o med Ingeborg Gairdner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Jakob Wolle, död 1639), död 1647 på Haapaniemi, dotter av handlanden i Åbo William Gairdner. Gift 2:o med Eva Magdalena Richter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1673-08-29 i Stockholm med överstelöjtnanten Gustaf Johan Maydel i hans 1:a gifte [gift 2:o 1701-11-21 med Anna Dorotea von Engelhardt]), dotter av Christoffer von Richter och Anna von Beckern. (Reval)

Barn:

 • 2. Henrik Johan, född 1651. Major. Död 1709. Se Tab. 2
 • 2. Gustaf Adam, född 1653. Ryttmästare. Död 1727. Se Tab. 20
 • 2. Anna Magdalena. Gift 1699-04-11 i Reval med majoren Henrik Fock B, i hans 2:a gifte.

TAB 2

Henrik Johan, (son av Jost Qvant, adlad von Qvanten, Tab. 1), till Haapaniemi. Född 1651. Student i Åbo 1668. Underofficer vid änkedrottningens livregemente till fot 1676 i sept. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1676 i dec,. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1679. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1689 i maj. Kaptenlöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1694-05-24. Ryttmästare vid karelska kavallerireg:t 1701-09-16. Major. Stupade 1709-06-28, vid Poltava (1709-09-25, vid Czernowitz). (At L.) Gift 1:o med Märta Regina Uggla, död 1688-05-29 på Haapaniemi, dotter av översten Claes Claesson Uggla, och Margareta Rosenstråhle, nr 37. Gift 2:o 1693-01-06 på Saaris i Sahalaks socken, med Anna Helena Ramsay i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, i hans 3:e gifte, född 1682, död 1732), född 1673, död 1745-02-13 på Haapaniemi och begraven 1745-04-03 i Sahalaks kyrka, dotter av landshövdingen Anders Erik Ramsay, och Dorotea Sofia Ritter.

Barn:

 • 1. Eva Maria, född 1683-03-01 på Haapaniemi, död 1685-05-28.
 • 1. Claes Wilhelm, född 1684-02-01 på Haapaniemi, död späd.
 • 1. Johan Henrik, född 1685-05-29, död späd.
 • 2. Sofia Magdalena, född 1693-10-10, död späd.
 • 2. Johan Anders, född 1695. Fänrik. Död 1722. Se Tab. 3
 • 2. Carl Gustaf, född 1697-08-03, död 1698 på Haapaniemi och begraven 1698-09-02 i Sahalaks kyrka
 • 2. Fredrik, född 1699. Kapten. Död 1743. Se Tab. 4
 • 2. Juliana Charlotta, född 1704-01-17, död 1705 på Haapaniemi och begraven 1705-10-20 i Sahalaks kyrka

TAB 3

Johan Anders, (son av Henrik Johan, Tab. 2), född 1695-01-25 i Ingermanland. Volontär vid Nylands kavalleriregemente 1711 i aug. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1712 i jan. Avsked 1716 i maj. Fältväbel vid Västerbottens regemente 1716-07-04. Fänrik vid Västerbottens regemente 1717-09-28. Död 1722-07-19. Gift med Catharina Maria Grubbe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1735-11-13 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Lövångers pastorat av Härnösands stift Mattias Dahling i dennes 2:a gifte, född 1690 i Sveg, död 1772) (MS), född 1699-02-20 död 1791-12-22 på Grubbendal i Lövångers socken, Västerbottens län, dotter av överstelöjtnanten Jakob Grubbe, och Catharina von Walter.

Barn:

 • En dotter, död som barn.

TAB 4

Fredrik, (son av Henrik Johan, Tab. 2), till Haapaniemi. Född 1699. Volontär vid amiralitetet 1714. Sergeant vid livgardet 1726. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1730-11-06. Kaptenlöjtnant vid Nylands dragonregemente. Kapten vid Nylands dragonregemente. Drunknade 1743-12-19 under svag is utanför glasbruket i Stockholm. Gift 1732-07-18 med Elisabet von Wallvijk, född 1712-12-09, död 1749-02-03, dotter av kammarrevisionsrådet Johan Wallvik, adlad von Wallvijk, och Christina Regina Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Jost, född 1733-05-07, död 1734-07-20.
 • Carl Jakob, född 1734. Överste. Död 1789. Se Tab. 5
 • Fredrik Johan, född 1735-10-28, död 1740-01-18.
 • Anna Helena, född 1737, död genast.
 • Ulrik Vilhelm, född 1739-02-14, död 1740-01-26.
 • Henrik Adolf, född 1740. Löjtnant. Död 1805. Se Tab. 11
 • Fredrik Magnus, född 1741-07-30, död 1742-09-08.
 • Elisabet Fredrika, född 1744-01-03 posthuma, död 1799. Gift 1764-03-15 i Kangasala socken med sin broders svåger, fänriken Claes Johan Uggla, född 1736, död 1784.

TAB 5

Carl Jakob, (son av Fredrik, Tab. 4), till Qvantensburg (förut Kambol) i Bolstads socken, Älvsborgs län. Född 1734-07-11. Page vid hovet (SAB) 1745-05-09. Kammarpage 1754. Adjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1755-10-11. Erhöll 1756 tillstånd att gå i fransk tjänst. Löjtnant vid reg:t Royal Pologne 1757. Adjutant hos marskalken, hertig de Broglie 1759. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1759-03-27. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1760-07-21. RSO 1761-11-23. Avsked ur svensk tjänst (At (P.)) 1773-03-31. Major vid hertigl. braunschweigska gardet till häst 1763-01-25. Överstelöjtnant vid hertigl. braunschweigska gardet till häst. Överste i fransk tjänst 1771. RFrOPlemér. Död 1789-12-25 på Qvantensburg. Han bevistade fälttåget 1757 och slaget vid Rossbach, blev fången 1758, utväxlad 1759. Bevistade följande års fälttåg ävensom fälttåget 1762 såsom adjutant hos hertig Ferdinand av Braunschweig. Gjorde 1778-05-10 Qvantensburg till fideikommiss för huvudmannen inom släkten. Gift 1779-05-08 Berg med friherinnan Charlotta Magdalena von Scheiding i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1795-06-30 på Qvantensburg med kaptenen, friherre Axel Ribbing af Koberg, född 1762, död 1819), född 1758, död 1835-01-27 Sunnanå

Barn:

 • Carola, född 1781-01-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1821-02-04 på Sunnanå.
 • Fredrika, född 1782-03-14 på Qvantensburg. Stiftsjungfru. Död 1864-05-21 Vilsta. Gift 1811-08-13 på Berg med sin styvfaders broder, kaptenen, friherre Carl Fredrik Ribbing af Koberg, i hans 2:a gifte, född 1772, död 1828.
 • Carl, född 1783-11-23, död 1785-02-16.
 • Johanna, född 1787-05-01 på Qvantensburg. Stiftsjungfru. Död 1868-08-09 i Karlstad. Gift 1812-03-01 på Berg med majoren Erik Gabriel Flach, född 1783, död 1853.
 • Carl Gustaf, född 1788-11-25 på Qvantensburg. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjårkår 1808-07-01. Löjtnant vid livregementsbrigadens grenadjårkår 1812-05-09. Stabskapten 1816-03-19. RSO 1822-06-11. Major i armén 1827-07-04. Överstelöjtnant 1841-06-04. Avsked 1858-07-17. Död ogift 1859-11-21 i Stockholm.

TAB 6

Carl, (son av Carl Jakob, Tab. 5), till Qvantensburgs fideikommiss. Född 1785-12-24. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad. (Hc.) 1801-09-22. Kornett vid livregementets husarkår 1801-10-06. Löjtnant livregementets husarkår 1805-12-20. Ryttmästare 1809-06-29. Brigadadjutant. Avsked med tillstånd att kvarstå som ryttmästare i berörda kår 1810-07-03. Majors karaktär 1814-08-00. Konfirmationsfullmakt 1814-10-04. RSO 1815-06-20. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1815 fr o m 1816-01-28. Avsked från förutnämnd kår 1817-12-16. Död 1847-09-05, på Qvantensburg. Gift 1811-05-26 på Marsvinsholm i Balkåkra socken, Malmöhus län med grevinnan Christina Charlotta Frölich, född 1793-08-22 i Stockholm, död 1851-12-28, dotter av hovstallmästaren, greve David Gustaf Frölich, och friherrinnan Christina Charlotta Ruuth.

Barn:

 • Charlotta Amalia, född 1812-03-09 på Qvantensburg, död 1868-04-28 i Lund. Gift 1833-12-10 på Qvantensburg med sin moders halvkusin, löjtnanten, greve
 • Erik Carl Piper, född 1807, död 1849.
 • Carl, född 1814. Underlöjtnant. Död 1866. Se Tab. 7
 • Carl Erik Gustaf, född 1815-02-12, död 1815-10-21.
 • Ebba Juliana, född 1816-03-06, död 1822-04-22.
 • Teodor Gustaf, född 1818. Kapten. Död 1880. Se Tab. 10
 • Charlotta Aurora, född 1819, död 1822-04-16.
 • Augusta Mariana, född 1821-03-05, död 1822-04-28.
 • Christina Josefina, född 1825-02-22 på Qvantensburg, död 1898-03-03 i Malmö. Gift 1854-10-09 på Qvantensburg med sin broders svåger, ryttmästaren vid skånska husarregementet, RSO, Peter Gustaf Fredrik Liedberg, född 1828-07-03 på Arrie boställe i Qvantensburg socken, Malmöhus län, död 1885-09-20 Eriksdal
 • Charlotte Adelaide, född 1827-05-15, död ogift 1852-02-24 i Vänersborg.
 • Albert Edvard, född 1829-04-21, död 1834-04-06.
 • Gustaf August, född 1830. Reste till sjöss. Drunknade 1845-09-24 i Spanska sjön.
 • Knut Gustaf, född 1831 23! 9. Reste till sjöss. Död ogift 1854-02-12 i London.
 • Erik Carl, född 1833-11-04, död 1834-07-28.
 • Albert Edvard, född 1838-06-28 död 1844-12-04.

TAB 7

Carl, (son av Carl, Tab. 6), till Qvantensburgs fideikommiss. Född på Qvantensburgs fideikommiss 1814-01-22. Rustmästare vid Jämtlands fältjägarregemente 1831-09-07. Furir vid Jämtlands fältjägarregemente 1833-03-29. Förare 1833-05-06. Fanjunkare 1833-05-20. Avsked 1834-04-17. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1834-11-25. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1835-07-22. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1837-11-17. Avsked ur krigstjänsten 1839-06-04. Död 1866-06-01 på Qvantensburg. Gift 1844-10-22 Boserup med sin systers svägerska Fredrika Gerhardina Liedberg, född 1824-05-03 på Boserup egendom, död 1877-07-03 på Qvantensburg, dotter av översten Per Olof Liedberg och Gustava Sunneberg.

Barn:

 • Charlotta Fredrika (Lotten), född 1846-05-29 på Hyllinge i Broby socken, Malmöhus län, död 1921-10-19 i Stockholm och jordfäst 1921-10-24 i Motala. Gift 1872-08-02 på Qvantensburg med förvaltaren Borkhult
 • Adolf Oskar Stigman, född 1834-02-01 i Vrena prästgård Södermanlands län, död 1920-03-17 i Motala.
 • Adelaide Maria, född 1847-12-24 på Qvantensburg. Död 1935-08-20 i Matteus förs., Stockholm (Nicol förs., Örebro db nr 167) och begraven å nya N. Kyrkogården, Örebro. Gift på Qvantensburg 1877-10-03 med trafikdirektören Anders Gustaf Julius Bergner, född 1847-07-28 på Bärböle boställe i Färglanda socken, Älvsborgs län, död 1924-01-27 i Örebro.
 • Elisabet (Beth), född 1850-11-05 på Qvantensburg, död 1931-03-02 Bograngen. Gift på Qvantensburg 1869-08-07 med kontraktsprosten i Älvdalens kontrakt, kyrkoherden i Södra Finnskoga pastorat av Karlstads stift, LVO, Anders Bernhard Edgren, född 1842-11-05 i Nysunds socken, Örebro län, död 1923-01-15 i Södra Finnskoga prästgård.
 • Carl, född 1852-03-26, död 1856-09-14.
 • Carl Gustaf (Gösta), född 1855. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Gustaf Gösta, (son av Carl, Tab. 7), född 1855-01-09 på Qvantensburg. Innehade Qvantensburg fideikommiss. Död 1910-12-18 i Kungsholms förs., Stockholm. Gift 1882 33 Ribbingsberg med Ebba Agneta von Mentzer, född 1854-10-08 på Kolbäck i Lena socken, Älvsborgs län, död 1935-01-10 i Stockholm och begraven i Bolstads förs., Älvsborgs län (db nr 2), dotter av hovmarskalken Carl Fredrik von Mentzer, och Tora Medea Clausen från Danmark.

Barn:

 • Carl Jakob Teodor, född 1882-12-11 på Qvantensburg. Innehade Qvantensburg fideikommiss. Död ogift 1920-03-03 på Qvantensburg.
 • Ebbe Gustaf Bernhard, född 1885. Direktör. Se Tab. 9
 • Ingrid Tora Margareta (Margit), född 1887-03-19 på Qvantensburg. Anställd i jordbruksdepartementet 1905-02-07. Kansliskrivare i jordbruksdepartementet. GMn o r 1930-02-07. Registrator i jordbruksdep. Gift 1918-08-17 på Qvantensburg (Engelbrekts förs. Stockholm, vb) med notarien i riksförsäkringsanstalten Carl Gustaf Leopold Hartman, född 1877-07-09 i Stockholm, död 1937.
 • Axel Vilhelm Bertil, född 1891-11-13 Vena s socken, Älvsborgs län. Lantbrukare. Arrenderade en tid Qvantensburg. Död ogift 1927-05-08 i Gustaf Vasa förs., Stockholm.

TAB 9

Ebbe Gustaf Bernhard, (son av Carl Gustaf, Tab. 8), född 1885-03-08 på Qvantensburg, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Uppsala 1903-06-11. F.d. godsägare. Direktör. Innehade Qvantensburgs fideikommisskapital. Gift 1928-07-02 i Adolf Fredriks förs., Stockholm ]] med Margareta Marta Martina Elmblad, född 1908-07-27 i Spånga socken, Stockholms län, dotter av möbelfabrikören Anders Elmblad och Siri Wirgren.

Barn:

 • Carl Gustaf Bertil, född 1929-06-16 i Köpenhamn. Se Tab. 9A
 • Åke Lennart Bernhard, född 1930-07-16 i Stockholm. Se Tab. 9B.

TAB 10

Teodor Gustaf, (son av Carl, Tab. 6), född 1818-05-15 på Qvantensburg. Kadett vid Karlberg 1832-01-20. Avgången 1836-02-22. Volontär vid Västgötadals regemente 1836-04-03. Furir 1836-06-11. Officersexamen 1839-05-03. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1839-10-25. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1846-05-15. Kapten 1855-06-13. Avsked 1861-06-18. Död 1880-12-19 i Arvika. Gift 1847-04-25 Katrineberg med Maria Uggla, född 1819-06-08 Svaneholm, död 1864-08-01 i Åmål, dotter av bruksägaren Leonard Magnus Uggla, och hans 2:a fru Maria Åberg.

Barn:

 • Charlotta Maria (Maja), född 1848-01-01 på Qvantensburg, död 1906-07-14 i Södra Skarbol i Köla socken, Värmlands län. Gift 1868-10-15 i Tössö och Tydje socken, Älvsborgs län med pastorsadjunkten i Svanskogs församl. av Karlstads stift Alexander Valfrid Edgren, född 1838-12-27 i Nysunds socken, Värmlands län, död 1907-12-15 i Södra Skarbol.
 • Emilia Maria, född 1849-09-17 Sunnanå, död 1923-01-12 i Karlstad. Gift 1874-07-28 i Nors socken, Värmlands län med komministern i Järnskogs och Skillingsmarks förs av Karlstads stift Adam Bråberg, född 1846-01-05 i Rännelanda socken, Älvsborgs län, död 1883-11-23 i Rodney i Nordamerika.
 • Jost Teodor, född 1851-11-13 på Sunnanå. Styrman i handelsflottan. Sjökapten. Död ogift 1919-06-22, i Karlstad.
 • Hilma Maria (Lilli), född 1854-02-11 på Sunnanå, död 1927-06-10, i Karlstad. Gift 1876-10-17 på Svaneholm i Svanskogs socken med majoren vid Värmlands regemente, överstelöjtnanten, RSO, Gustaf Ferdinand Edgren, född 1851-01-06 Stensäng, död 1912-03-24 i Karlstad.

TAB 11

Henrik Adolf, (son av Fredrik, Tab. 4), till Haapaniemi. Född 1740-04-16. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1753-06-25. Löjtnant vid amiralitetet 1756-12-01. Fänrik vid Österbottens regemente 1770-08-14. Löjtnant vid Österbottens regemente 1773-05-03. Avsked 1776-10-10. Död 1805-11-21 i Tyrvis socken, Åbo län. Gift 1764-03-15 i Kangasala socken (Kangasala kyrkoarkiv.) med sin syssling Charlotta Sofia Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1759-10-30 i Kangasala socken med fänriken Carl Johan Klick, född 1730-04-14 Sammalisto

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1766-01-05, död 1766-04-28.
 • Carolina Elisabet, född 1767-03-09, död 1841-08-28 i Tyrvis socken. Gift 1793-07-14 i Kangasala socken (Kangasala kyrkoarkiv) med majoren Gustaf Albrekt von Konow, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1803.
 • Henrika Sofia, född 1769-03-17, på Väksy (Kangasala kyrkoarkiv) i Kangasala socken, död 1769-12-01.
 • Jost Joakim Fredrik Adolf, född 1771. Kapten. Död 1822. Se Tab. 12
 • Henrika Sofia, född 1772, död 1772
 • Gustaf Henrik, född 1774, död 1774
 • Henrik Gustaf, född 1775. Fänrik. Död 1808. Se Tab. 18

TAB 12

Jost Joakim Fredrik Adolf, (son av Henrik Adolf, Tab. 11), född 1771-01-27. Inskriven i krigstjänst 1778. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1785-12-06. Page hos hertig Carl av Södermanland 1786. Sergeant vid Björneborgs regemente 1788-06-06. Adjutant Björneborgs regemente 1789-04-27. Fänrik 1790-12-15. Premiäradjutant 1791-12-20. Löjtnant i armén 1796-10-26 och vid Björneborgs regemente 1804-10-20. Avsked ur svensk tjänst med kaptens grad 1810-07-10. Kassör vid finska bankens växel-, låne- och depositionskontor 1812-08-04. Immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 41. Andre kamrerare i Finlands bank 1821-05-14. Avsked 1822-02-26. Död 1822-07-01 i Helsingfors. Han bevistade finska kriget 1788–90, pommerska kriget 1807 och finska kriget 1808 samt blev därunder svårt blesserad vid Nurmijärvi i Ilmola socken 1808-08-28. Gift 1792-10-23 på Väksy (Kangasala kyrkoarkiv.) i Kangasala socken med sin kusin både på fädernet och mödernet Fredrika Johanna Uggla, född 1769-07-09. Död 1828-01-03 i Åbo, dotter av fänriken Claes Johan Uggla, och Elisabet Fredrika von Qvanten.

Barn:

 • Christina, född 1792, död 1793-02-06, i Kangasala socken, Kangasala kyrkoarkiv.)
 • Fredrika Sofia, född 1793-12-15 i Kangasala socken, död 1831-05-29 i Tammerfors. Gift 1:o 1816-12-26 Brunila Gift 2:o 1825-02-24 i Kjulo socken med konsistorieamanuensen Vilhelm Anders Olof Wennerbom, född 1794-09-30 i Sverige.
 • Johan Edvard, född 1795. Kapten. Död 1844. Se Tab. 13
 • Laura Amalia, född tvilling 1798-02-05 på Eskola (Kangasala kyrkoarkiv.) i Kangasala socken, död 1854-09-09 i Tammerfors. Gift 1835-04-13 med guld- och silverarbetaren i Tammerfors Gabriel Gustaf Liljefelt, född 1780-01-09, död 1857-08-03 i Tammerfors.
 • Claes Abraham, (Kangasala kyrkoarkiv) född tvilling 1798-02-05 på Eskola (Kangasala kyrkoarkiv.), död på Eskola 1798-06-15.
 • Selma Charlotta, född 1799-06-22. Stiftsjungfru. Död 1855-06-21, i Tavastehus. Gift 1:o 1818-08-03 i Åbo med kyrkoherden i Kjulo pastorat, fil. magister Jakob Johan Holmberg, född 1778-01-31, död 1823-01-14 i Kjulo prästgård. Gift 2:o 1825-02-09 i Kjulo socken med kommissionslantmätaren i Tavastehus län, lantmäteridirektören Fabian Fredrik Gyldén i hans 2:a gifte (gift 1:o med Henrika Gustava Gyldén, född 1804-09-07, död 1823-07-19), född 1797-12-23, död 1853-08-24 i Tavastehus.
 • Carl William, född 1801. Löjtnant. Död 1861. Se Tab. 15
 • Gustaf Abraham, född 1804-01-23 på Frantsila (Kangasala kyrkoarkiv.) i Kangasala socken. Kadett vid en rysk kadettkår i S:t Petersburg. Fänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1828. Transporterad till villmanstrandska infanteriregementet 1829. Avsked. Var därefter bosatt i Ryssland. Gift i Ryssland med Dorotea Starkov.
 • Cora Serafia, född tvilling 1805-09-06 på Frantsila (Kangasala kyrkoarkiv.), död på Frantsila 1809-06-28.
 • Agnes Amalia, född tvilling 1805-09-06 på Frantsila (Kangasala kyrkoarkiv.), död 1805-11-09.
 • Eva Emilia, född 1807-11-16 på Frantsila (Kangasala kyrkoarkiv.), död 1808-07-22.

TAB 13

Johan Edvard, (son av Jost Joakim Adolf Fredrik, Tab. 12), född 1795-12-26 på Eskola (Kangasala kyrkoarkiv.) i Kangasala socken. Volontär vid Björneborgs regemente. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1806-09-16. Bevistade finska kriget 1808. Fänrik vid vid Björneborgs regemente 1808-07-14. Avsked ur svensk tjänst 1810. Underlöjtnant vid 1. finska, jägar-, sedan 1. finska, infanteriregementet 1812-10-10. Löjtnant 1. finska, infanteriregementet 1813-03-28. Bevistade fälttåget i Tyskland mot fransmännen från 1814-03-16 till 1815. Sekundkapten 1821-10-24. Stabskapten vid 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Död 1844-07-19 i Helsingfors. Gift 1826-03-09, i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv.) med Carolina Fredrika von Kothen, född 1801-04-22 i Ruovesi socken, död 1856-01-30 i Helsingfors, dotter av majoren Gustaf Constantin von Kothen, och Gustava Maria Weissman von Weissenstein.

Barn:

 • Emil, född 1827-08-22 i Björneborg, (Björneborgs kyrkoarkiv.). Kadett i Fredrikshamn 1840. Avgick utan avslutad kurs 1842-05-24. Student i Helsingfors 1846-06-11. Avgick från Helsingfors 1856-05-31 och överflyttade till Sverige 1857 samt blev svensk undersåte 1857-03-10. Medarbetare i Svenska tidningen 1854 och i Aftonbladet 1855. Medredaktör av Illustrerad tidning 1857–1858. Medarbetare i Post- och inrikes tidningar 1858–1865 och 1867. Redaktör och utgivare av Stockholms veckotidning 1858-12-11–1859-01-29. Vice bibliotekarie vid konungens bibliotek 1864. Bibliotekarie vid konungens bibliotek 1865-11-06. Associé i musikaliska akademien 1868. Tjänstfri vid hovet 1872. Medarbetare i Nya dagligt allehanda 1875–1879. Skald. Flyttade 1890 till Italien. Död barnlös 1903-12-05 i San Remo. Bränd och askan överförd till Finland, där den bisattes i ett å egendomen Andersberg i Mäntsälä socken uppfört mausoleum. Han utgav en poetisk kalender Lärkan 1845 och 1849 samt Dikter (1851), Lyriska dikter (1859) och Dikter, nya och gamla (1880) m m. Bland dikterna märkes Suomis sång. Utgav dessutom under pseudonymen »Peder Särkilax» Fennomani och Skandinavism (1855) och Finska förhållanden (1857–1861). Gift 1857-03-29 i Stockholm med Aurora Magdalena Örnberg, född 1818-09-12 i Piteå, död 1907-03-30 på Stockholms sjukhem, dotter av assessorn Carl Jakob Örnberg och Helena Catharina Degerman. Hon gjorde sig känd som författarinna under pseudonymen Turdus Merula samt såsom översättarinna.
 • Oskar, född 1829-11-17 i Björneborg, död 1832-05-15 i Björneborg.
 • Hilma, född 1831-06-09 i Björneborg, död 1832-08-09 i Björneborg.
 • Edvard Olivier, född 1833 i Björneborg. Överste. Död 1902. Se Tab. 14.

TAB 14

Edvard Olivier (son av Johan Edvard, Tab. 13), född 1833-03-27 i Björneborg. Kadett vid Paulovska kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid 1. grenadjärartilleribrigaden 1854-06-29. Underlöjtnant vid 1. grenadjärartilleribrigaden 1856-10-05. Löjtnant 1858-09-07. RRS:tStO3kl 1864-02-15. Transporterad till 35. artilleribrigaden 1865-02-26 och till 3. grenadjärartilleribrigaden 1866-02-22. Stabskapten 1868-11-04. RRS:tAO3kl 1868 och RRS:tStO2kl 1873-09-11. Kommendör för 3. batteriet av 3. grenadjärartilleribrigaden 1873-10-10. Överstelöjtnant 1874-01-10. Bevistade kriget i Turkiet 1877–1878 och blev därunder blesserad vid Plevna 1877-12-10. RRS:tVlO4kl m sv o ros 1878. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Överstes avsked 1881-01-07. Död 1902-09-01. Gift 1881-06-07 i Helsingfors med Louise von Soë Grice, född 1850.

Barn:

 • Louise Josefine, född 1881-08-12 i Helsingfors.
 • Berta, född 1889.

TAB 15

Carl William, (son av Jost Joakim Fredrik Adolf, Tab. 12). Född 1801-04-11 i Åbo. Kadett vid 1. kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid 2. lätta kompaniet av 23. artilleribrigaden 1822-04-10. Underlöjtnant 2. lätta kompaniet av 23. artilleribrigaden 1826-07-13. Transporterad till 1. grenadjärartilleribrigaden 1831-03-30. Löjtnants avsked 1833-06-03. Translator i ryska språket vid länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län 1836-06-11. Extra ordinarie kontorsskrivare vid postkontoret i Åbo 1846-12-12. Tillförordnad postmästare i Karis. Postmästare i Ekenäs 1849-12-21. Avsked 1852-09-09. Död 1861-06-21 Andersberg Gift 1826-08-29 Gullranda Johan Fredrik Stichæus och Fredrika Eleonora Ekholm.

Barn:

 • Fredrik William Engelbrekt, född 1828-07-09, död 1829-05-07.
 • Leontina Engelbrektina, född 1832-01-01, död 1832-03-12.
 • Fredrik Vilhelm Hugo, född 1834. Godsägare. Död 1915. Se Tab. 16.
 • Julia, född 1836-06-25 i Nådendal, död 1919-03-08 Dampbacka Gift 1858-08-29 på Andersberg med sin kusin, hovrättsassessorn Johan Selim Holmberg, född 1821-05-26 i Kjulo socken, död 1893-12-04 i Helsingfors.

TAB 16

Fredrik Vilhelm Hugo (son av Carl William, Tab. 15), född 1834-10-24 i Nådendal. Student i Helsingfors 1855-09-24. Lantbrukare på sin gård Andersberg i Mäntsälä socken. Död Andersberg Gift 1866-08-29 i Borgå med Hulda Ottilia Åberg, född 1844-11-25 i Borgå, död 1919-08-17 Mariefred

Barn:

 • Jost Vilhelm Hugo, född 1867. Vice häradshövding. Död 1916. Se Tab. 17.
 • Carl Alvar, född 1869-08-14 på Andersberg, död på Andersberg 1872-02-13.
 • Elma Hanna, född 1871-02-16 på Andersberg, död på Andersberg 1871-08-28.
 • Helena, född 1873-01-06 på Andersberg. Gift 1:o på Andersberg 1894-06-09 med kommunalläkaren, med. lic. Oskar Ferdinand Hästesko, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1914-09-13 i Helsingfors med Sally Christina Rosengren, född 1888-07-03 i Stockholm, dotter av gasmästaren Gotthard Anton Valentin Rosengren och Christina Sofia Sjögren), född 1863-05-27 i Karlstad. Gift 2:o 1913-09-21 med agronomen Anders Vilhelm Väinö Tengström, född 1880-12-17, död 1930-04-13.
 • Carl Gunnar, född 1875-08-26 på Andersberg, död på Andersberg 1876-09-16.

TAB 17

Jost Vilhelm Hugo (son av Fredrik Vilhelm Hugo, Tab. 16), född 1867-06-15 Andersberg Student i Helsingfors 1885-09-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1889-06-03. Vice häradshövding 1893-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1894-09-14 och i dess justitiedepartement 1894-09-20. Ägnade sig sedan 1899 åt lantbruk och köpte på 1890-talet av sin fader dennes egendom Andersberg. Död under en resa 1916-07-14 i Helsingfors och begraven i Mäntsälä. Gift 1891-06-05 Hanhijoki

Barn:

 • Ellen, född 1893-06-30. Ägde tillsammans med systern Andersberg, som de försålde 1916.
 • Harriet, född 1897-09-30. Student i Helsingfors 1915-05-15. Gift 1922-06-17 med diplomingenjören Bror Ragnar Mattias Monnberg, född 1899-11-19 i Åbo.

TAB 18

Henrik Gustaf, (son av Henrik Adolf, Tab. 11), född 1775-11-08. Sergeant på extra stat vid Björneborgs regemente 1790-06-01. Bevistade 1790 kriget i Finland. Bataljonsadjutant 1791-08-03. Vargeringsfänrik 1796-10-26. Stabsfänrik 1798-08-27. Fänrik 1804-12-20. Bevistade pommerska kriget 1807 och finska kriget 1808. Stupade 1808-07-14 i striden vid Lappo. Gift 1798-10-00 med sin svågers systerdotter Hedvig Elisabet Roupé i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rusthållaren i Eura Isak Nordlund), död 1839-03-29 i Eura socken, dotter av majoren Casper Johan Roupé och Catharina Maria von Konow.

Barn:

 • Adolf Johan Gustaf Vilhelm, född 1799. Major. Död 1885. Se Tab. 19
 • Eloisa Charlotta Elisabet, född 1802-06-03 Låm [Tyrvis kyrkoarkiv.]
 • Carl Fredrik Abelard, född 1804-05-18 på Låm (Tyrvis kyrkoarkiv.). Student i Åbo 1823-06-17. Prästvigd 1826-06-12. Sockenadjunkt i Tammela 1834-06-04. Vice pastors titel 1841-06-16. Kapellan i Esbo 1844-11-13. Tillträdde 1847-05-01. Kyrkoherde i Loppis pastorat 1853-08-03. Tillträdde 1854-05-01. LRS:tAO3kl 1867. Död barnlös 1867-11-20 i Loppis prästgård. Han donerade Heikkilä hemman i Loppis kyrkoby till folkskola. (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.) Gift 1:o med Edla Sofia Polviander, född 1797-10-10, död 1846-04-18 i Tammela socken, dotter av kyrkoherden i Mouhijärvi, prosten Daniel Polviander och Catharina Sofia Tollet. Gift 2:o 1848-07-18 i S:t Karins socken med Edla Johanna Mellberg, född 1826-08-08 i Ruovesi socken, död 1909-06-10 i Tyrvis socken och begraven i Loppis, dotter av kyrkoherden i S:t Karins pastorat prosten Carl Gustaf Mellberg och Johanna Sofia Lilius.

TAB 19

Adolf Johan Gustaf Vilhelm, (son av Henrik Gustaf, Tab. 18), född 1799-09-08 Låm Underofficer vid 1. finska jägarregementet 1815-05-02. Fanjunkares avsked 1818-11-22. Underofficer vid villmanstrandska infanteriregementet 1818-12-26. Porteépée fänrik vid villmanstrandska infanteriregementet 1819-04-17. Fänrik 1819-12-16. Underlöjtnant 1821-02-23. Löjtnant 1823-02-28. Stabskapten 1825-06-20. Kapten 1828-04-08. Majors avsked 1832-01-10. Ägnade sig sedan åt lantbruk. Död 1885-04-14 på sin egendom Virvik i Borgå socken. Gift 1827-09-04 Haiko

Barn:

 • Emilia Lovisa Helena Vilhelmina Ottiliana, född 1829-08-08 i Borgå, död ogift 1900-04-01 i Borgå.
 • Emil Oskar Teodor Vilhelm, född 1832-09-06 i Pernå socken. Student i Helsingfors 1855-05-05. Ingick i militärtjänst 1856. Underfänrik vid 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid nevska, konungens av Neapel, infanteriregemente 1857-08-23. Död ogift 1859-12-23 i Riga.
 • Selma Matilda Gustava, född 1834-04-26, död ogift 1879-04-19 på Virvik.
 • Ida Carolina Ottiliana, död 1837-04-21.

TAB 20

Gustaf Adam, (son av Jost Qvant, adlad von Qvanten, Tab. 1), till Qvantensberg (Noksiois) då i Kuhmalaks kapell, nu Sahalaks socken. Född 1653. Student i Åbo 1668. Kaptenlöjtnant. Ryttmästare vid Nylands fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Avsked 1703-07-08. Född 1727-11-10 i Kuhmalaks. (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.) Gift 1:o med sin broders svägerska Ester Maria Uggla, begraven 1715-12-07 i Kuhmalaks (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.), dotter av översten Claes Claesson Uggla, och Margareta Rosenstråle. Gift 2:o 1716-10-20 med (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.) Maria Elisabet Berghausen (måhända Maria Elisabet Berghausen, som levde änka efter prosten Abraham Thuronius i hans 3:e gifte). (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.)

Barn:

 • 1 Margareta Magdalena, född 1681, död 1762-01-09 Sorola i Kangasala socken. Gift 1700-03-28 i Kuhmalaks socken med löjtnanten Carl Gustaf Rundeel, död före 1728.
 • 1. Maria, född 168(3), levde 1717 (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.) som flykting i Revsunds socken, Jämtlands län. Gift med kornetten vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Johan Procopæus, född 1682 , levde 1741.
 • 1. Eva Christina, född 1685, död ogift 1748-05-04 i Kuhmalaks socken.
 • 1. Gustaf Johan, född 1688, död 1743. Se Tab. 21
 • 1. Anna Juliana, född 1691, levde änka 1741. Gift 1713 med fältväbeln Tomas Flygell, död 1719-01-00 i Åre socken, Jämtlands län.
 • 1. Carl, född 1693, död 1694.
 • 1. Claes, född 1695. Löjtnant. Död 1770. Se Tab. 22
 • 1. Charlotta, född 1699-02-24 på Qvantensberg, (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) begraven (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.) 1704-05-04.

TAB 21

Gustaf Johan, (son av Gustaf Adam, Tab. 20), född 1688 på Qvantensberg. Levde utan tjänst. Död 1743-04-08. Gift 1:o med N. N Gripenberg. Gift 2:o med Gertrud Margareta von Phaler, dotter av kaptenen Nils von Phaler och Anna Margareta von Birkholtz, nr 94. Gift 3:o med Marta Anna Sölfverarm, född 1695-04-04, död 1742-11-04 på Qvantensberg och begraven 1742-11-30 i Kuhmalaks kyrka (Rf.), dotter av ryttmästaren Henrik Adolf Sölfverarm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Gjös, nr 279.

Barn:

 • 1. Eva. Gift med en trädgårdsmästare.
 • 2. Magdalena. Gift med fältväbeln Johan Messman.
 • 2. Claes. Tjänade vid amiralitet. Död ogift.
 • 2. Regina, död som barn. (Måhända det barn som dog 1737 i Orivesi socken). (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.)

TAB 22

Claes, (son av Gustaf Adam, Tab. 20), född 1695-11-01 på Noksiois. Volontär vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1713-05-22. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1714. Kvartermästare 1717-11-03. Kornett 1718-06-27. Löjtnants avsked 1721-10-11. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1742-02-19. Löjtnant vid artilleriet 1744-11-10. Avsked 1745-01-31. Död 1770-10-19 på sin egendom Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks kapell. Han bevistade kriget mot ryssarna i Finland och mot danskarna i Norge. Gift 1:o 1716-05-18 med Beata Catharina Gyllenkrok, född 169(0), död 1730, dotter av assessorn Anders Gyllenkrok, och hans 1:a fru Beata Wallenstierna. Gift 2:o 1732-02-27 med Anna Gertrud Wargklou, född 1712-01-00, död 1786-01-22 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.), troligen dotter av (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.) överstelöjtnanten vid Vellingks ingermanländska dragonregemente Ludvig Wargklou och hans 1:a fru Catharina Brakel.

Barn:

 • 1. Gustaf Adam, född 1716-12-21. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1741-10-19 i Fredrikshamn.
 • 1. Maria Regina, född 1719, död 1719.
 • 1. Christina Regina, född 1721, död 1721.
 • 1. Eleonora, född 1723, död 1723.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1724. Gift 1747-01-13 på Noksiois socken med sergeanten Carl Georg Haag. (Kuhmalaks kyrkoarkiv.)
 • 1. Beata Catharina, född 1728, död 1732.
 • 2. Otto Ludvig, född 1733. Kornett. Död 1787. Se Tab. 23
 • 2. Johanna Maria, född 1735-05-05 på Noksiois. (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) Gift 1755-01-30 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) med sergeanten vid Björneborgs infanteriregemente Fredrik Lenning, född 1728 (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.) på Noksiois, död 1799-05-10 i Kuhmalaks. (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.)
 • 2. Brita Catharina, född 1738-01-06 på Noksiois, död ogift 1764. Hon dömdes 1763-10-23 av Åbo hovrätt för barnamord (At. (So.).
 • 2. Elisabet Helena, född 1740-01-23 på Noksiois, död 1809-10-16 Toosila (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.). Gift 1764-07-25 på Noksioisi (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) med mönsterskrivaren Carl Johan von Hausen, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1814-11-19 med Eleonora Carsten, född 1764-04-23, död 1833-11-02), född 1738-11-30, död 1818-03-11 på Toosila. (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.).
 • 2. Hedvig Margareta, född 1743-06-09 på Noksiois. Gift 1:o med fältväbeln Carl Georg Wallenqvist, 2:o 1778-12-29 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) med nämndemannen Isak Henriksson.
 • 2. Carl Adolf, född 1746-04-26 på Noksiois, död 1749-04-11 i Kuhmalaks.
 • 2. Carl Adolf, född 1749 på Noksiois. Torpare. Död 1818. Se Tab. 26.
 • 2. Christina Regina, född 1753-05-07 på Noksiois, död 1773-12-13 på Noksiois. (Kuhmalaks kyrkoarkiv.).

TAB 23

Otto Ludvig, (son av Claes, Tab. 22), född 1733-06-27 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1752. Transporterad till livdragonregementet 1753. Korpral vid livdragonretementet 1759-05-16. Kornett. Avsked 1765-08-29. Död 1787-12-18 på Isopento (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks kapell i Finland. Gift i Kuhmalaks kapell i Finland 1767-11-12 med Anna Feirich, född 1742 i Kangasala socken (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.), dotter av (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.), Gustaf Feirich och Margareta Ersdotter.

Barn:

 • Claes Henrik, född 1766. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 24
 • Anna Johanna, född 1768-10-01 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken.
 • Maria Hedvig (Kuhmalaks kyrkoarkiv.), född 1771-03-06 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.), död tolv veckor gammal.
 • Ester Helena, född 1772-09-14 på Isopento (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken, död ogift 1822-04-23.
 • Hedvig Elisabet, född 1774-10-10. Död 1774.
 • Sofia Maria, född 1776-10-16 på Isopento. (Kuhmalaks kyrkoarkiv.)
 • Carl Gustaf, född 1781-05-05 på Isopento (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1800-03-26. Förare vid Adlercreutzska regementet 1803-11-21. Bevistade finska kriget 1808 och blev sårad vid Oravais 1808-09-14. Avsked ur svensk tjänst. Sergeant vid 1. finska jägarregementets Tavastehusbataljon 1812-10-30. Fältväbel vid 1. finska jägarregementets Tavastehusbataljon 1814-03-24. Fanjunkare 1815-10-13. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818. Död 1850-03-05 i Tavastehus. Gift 1820-05-08 med Eva Kaskas, död 1839-04-03 i Pälkäne socken.

TAB 24

Claes Henrik, (son av Otto Ludvig, Tab. 23), född 1766-03-02 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken. Fänrik vid Björneborgs regemente 1791-04-24 löjtnants avsked 1793-07-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818 under nr 41 bland adelsmän. Död 1833-05-04 Jallinoja Gift 1790 med Anna Beata Kaskas, född 1766, död 1833-05-01 på Jallinoja, dotter av trumslagaren Hans Kaskas och Christina Barck.

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1791-08-21. Gift med fältväbeln David Samsten.
 • Hans Otto, född 1793-02-28. Underofficer vid artilleriet i Sverige.
 • Lovisa Agata, född 1796-08-20, död 1827-03-19 på Kuuliala rusthåll i Pälkäne socken. Gift 1821-12-27 på Kuisema rusthåll i Pälkäne socken med häradskrivaren i Nedre Hollola härad, guvernementssekreteraren Fredrik Mauritz Sillman, född 1796, död 1861-06-20 på Saaris (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.) i Sahalaks socken.
 • Brita Barbara, född 1798-11-28. Gift 1820-11-30 med drängen Jeremias Mårtensson i Punkalaidun socken.
 • Claes Adam Gabriel, född 1801-09-01. Underfänrik i rysk tjänst. Avsked. Död 1860-06-21 Skottila Gift 1827-12-27 med Ebba Catharina Björklund, född 1797-08-24, död 1860-12-21 på Skottila.
 • Maria Elisabet, född 1802, död 1803-04-10.
 • Engelbert Emanuel, född 1807. Kronolänsman. Död 1855. Se Tab. 25.

TAB 25

Engelbert Emanuel, (son av Claes Henrik, Tab. 24), född 1807-05-30 i Akkas socken. Underofficer på extra stat vid 1. finska infanteriregementets Tavastehusbataljon 1825-05-19. Äldre underofficer vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-01. Avsked 1831. Underofficer vid 46. ryska jägarregementet 1832-06-07. Junkare vid 46. ryska jägarregementet 1832-07-31. Avsked. Extra landskanslist i Tavastehus län 1836-11-16. Landskanslist i Tavastehus län 1836-12-22. Vaktmästare vid slottshäktet i Tavastehus 1839-10-31. Slottsbefallningsmans titel 1840-05-25. Kronolänsman i Pälkäne och Sahalaks distrikt 1843-02-01. Död 1855-04-07 Kollola Gift 1:o 1840-07-14 med Maria Christina Nystedt, född 1823-09-05, död 1847-10-22 på Kollola, dotter av färgaren i Tavastehus Emanuel Nystedt. Gift 2:o 1849-04-16 i Pälkäne socken med Maria Gustava Aspegren, född 1818-04-17, död 1899-07-31 på Kollola, dotter av kyrkoherden i Pälkäne pastorat Henrik Aspegren och Margareta Sofia Florin.

Barn:

 • 1. Claes Johan Emanuel, född 1841-05-31 på Kollola, död 1852-08-05 i Tavastehus.
 • 1. Maria Emilia, född 1842-08-10 på Kollola, död 1843-04-13.
 • 1. Carl Otto Fredrik, född 1844-02-06 på Kollola död 1844-03-21.
 • 1. Cart Otto Fredrik, född 1845-05-06 på Kollola. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Död 1863-04-30 i Fredrikshamn.
 • 2. Verner Constantin, född 1850-08-09 på Kollola, död 1851-08-25 på Kollola.
 • 2. Henrik Nikolai Gideon, född 1851-11-29 Kollola Student i Helsingfors 1870-06-30. Auskultant i Åbo hovrätt 1879-01-14. Vice häradshövding 1881-05-30. Borgmästare i Nystad 1887-06-02. RRS:tStO3kl 1893-03-28. Död ogift 1898-01-23 i Nystad.
 • 2. Hanna Maria Sofia, född 1853-10-23 på Kollola död ogift 1870-06-26 i Nystad.
 • 2. Alma Engla Eufemia, född 1855-07-26 posthuma på Kollola. Äger Kollola i Pälkäne socken. Gift 1892-06-02 med stationsinspektoren vid statsjärnvägarna i Finland, stabskaptenen Johannes Korhonen, född 1861-11-17, död 1918-10-21 på Kollola.

TAB 26

Carl Adolf, (son av Claes, Tab. 22), född 1749-09-22. Torpare i Kuhmalaks socken. Död 1818-12-31 på sitt torp Hukkila i Kuhmalaks socken (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.). Gift 1774-11-10 i Kuhmalaks med Anna Eriksdotter, född 1750.

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1771. Rustmästare. Död 1808. Se Tab. 27
 • Christina Regina, född 1774-03-04 på Isopento (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken. Gift 1795-04-12 med rusthållaren Anders Henriksson, född 1769-01-02. Död 1800-04-27 i Kuhmalaks. (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.).
 • Claes Adolf, född 1776-06-16 på Isopento (Kuhmalaks kyrkoarkiv.). Död ung.
 • Carl Henrik, född 1778-03-01 på Isopento (Kuhmalaks kyrkoarkiv.). Död 1782-10-17 på Noksiois. (Kuhmalaks kyrkoarkiv.).
 • Gustaf Johan, född 1780-07-01 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.). Korpral vid Björneborgs regemente. Avsked. Drunknade ogift 1811-11-23 i Kangasala socken.
 • Johanna Maria, född 1782-03-16 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.). Död änka 1868-08-16 i Tammerfors. Gift i Tammerfors 1809-10-22 med sadelmakaren och rådmannen Johan Widbom, född 1778-02-15 i Tavastehus, död 1827-05-15 i Tammerfors. (Medd. av riddarhusgenealogen frih. T. Carpelan.).
 • Beata Catharina, född 1784-10-21 i Kuhmalaks socken.
 • Sven, född 1787-04-30 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.), död ogift 1808 under kriget.
 • Henrik (kallas i dopboken Anders) (Kuhmalaks kyrkoarkiv.), född 1789. Torpare. Död 1833. Se Tab. 28.
 • Ulrika, född tvilling 1791-11-12.
 • Anna Margareta, född tvilling 1791-11-12.

TAB 27

Otto Fredrik, (son av Carl Adolf, Tab. 26), född 1771-11-22 Noksiois Sergeant, sedan rustmästare vid Österbottens regemente. Död 1808-02-05 i Toholampi socken. Gift med Brita Jöransdotter, född 1772, död 1808-05-22.

Barn:

 • Reinhold Adolf, född 1799-03-30. Död späd.
 • Anna Brita, född 1800-03-22 i Toholampi socken.
 • Claes Christian, född 1802-01-03, död ung.
 • Beata Catharina, född 1805-04-12 i Toholampi socken, död ogift 1877-05-04 i Vasa.

TAB 28

Henrik, (son av Carl Adolf, Tab. 26), född 1789-10-22, på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.) i Kuhmalaks socken. Torpare i Kuhmalaks socken. Död 1833-01-01. Gift 1818-09-13 på Noksiois (Kuhmalaks kyrkoarkiv.). Härkilä med Valborg Mattsdotter Flinck, född 1793-02-13. Död 1874-04-04 i Kuhmalaks, dotter av dragonen Matts Flinck och Valborgs Eriksdotter.

Barn:

 • Christina Batseba, född 1821-09-09, död omkring 1876. Gift med inhysesmannen Michel Michelsson i Sahalaks socken.
 • Henrika Serafia, född 1825-11-06. Gift med inhysesmannen Gustaf Tervaniemi, född 1823-12-28.
 • Gustaf, född 1833. Skomakare. Död 1903. Se Tab. 29

TAB 29

Gustaf (son av Henrik, Tab. 28), född 1833-08-24 i Kuhmalaks. Sockenskomakare i Pälkäne socken. Död 1903-10-13. Gift 1861-03-31 med torpardottern Maria Eriksdotter Humaloja, född 1835-07-02 i Pälkäne socken, död 1923-10-09 i Sahalaks socken.

Barn:

 • Maria, född 1864-07-02, död 1915-12-04 i Tammerfors. Gift 1891-06-23 med bonden August Constantinsson Lehtonen, född 1869-12-20 i Sahalaks socken, död 1910-05-07.

TAB 30

Erik (son av Gustaf, Tab. 29), född 1862-02-27 i Pälkäne socken. Erhöll häradsdomares titel 1920-11-19. Ägde Partala hemman i Ilola by i Sahalaks socken. Gift 1891-03-13 i Luopiois socken med Ida Maria Henriksdotter, född 1868-03-02 i Luopiois socken, dotter av hemmansägaren Henrik Uusitalo och Maria Syöpää.

Barn:

 • Toivo Eerik, född 1892-01-31 i Sahalaks socken, död i Sahalaks socken 1893-02-05.
 • Lyydi Maria (Lydia), född 1893-05-09 i Sahalaks socken. Gift 1927-07-24 på Partala med affärsmannen Arvid Nikodemus Seppälä.
 • Eeli Aleksandra, född 1899-05-05 i Sahalaks socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: