:

Ranck nr 574

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ranck nr 574 †

Adlad 1652-11-11, introd. 1654. Siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet 1715. En gren av den s. k. Rankesläkten i Dalarne, vilken under 14- och 1500-talen var ägare till Rankhyttan i Vika socken.


Jöns Rankesson, bergsman på Rankhyttan 1452.

Barn:

 • Olof Jönsson. Bergsman på Rankhyttan 1475, i vilken bergsfrälseegendom han ägde åtta örtugland3. Levde ännu 1490.3

Barn:

 • Peder Olofsson. Bergsman på Rankhyttan, däruti han ägde fyra örtuge- eller trettiotvå penningland 1481–1497. Gift med Margareta Olofsdotter, dotter av bergsmannen Olof Olsson (Stierna) Rotneby

Barn:

 • Anders Persson på Rankhyttan. 'Var en namnkunnig och rik bergsman. Han studerade 1509–1515 i Uppsala på samma gång som Gustaf Eriksson Vasa, sedermera konung Gustaf I, och är den Anders Persson, till vilken denne år 1520, S:t Andreæ tid, förklädd i bondekläder ankom och tröskade på hans loge för dagspenning men igenkändes och övertalades att begiva sig längre uppåt Dalarne. Blev strax därpå samma herres anhängare och en bland hans livvakt. Sökte ock 1527, jämte andra, konung Gustaf I tillgivna, att föra de vilsefarande dalkarlarna av daljunkarens anhang till rätta'. Under jäsningen med anledning av klockskatten anslöt han sig däremot till de missnöjda och blev en av upprorets ledare, fängslades och ställdes 1534 inför domstol samt blev dömd till döden. Avrättad s. å. Gift med Agneta Olofsdotter (Lillja kallad efter modern), död 1534, dotter av Olof Markvardsson (Stierna), till Kniva, och Kerstin Andersdotter (Lillie af Ökna) samt faders faster till krigsrådet Göran Olofsson, adlad Stiernhielm.

Barn:

 • Sven Andersson i Rankhyttan. Levde 1590 såsom bergsfrälseman med adliga privilegier. Gift med sin kusins dotter Christina Jönsdotter Hiort till Ornäs och Granhammar, dotter av häradshövdingen Jöns Ingemarsson Hiort, den yngre (nr 2012) och Carin Arentsdotter (Örnflycht).

Barn:

 • Anders Svenson i Rankhyttan, däruti han ägde tre fjärdedelar. Var 1618 bergsfrälseman enligt kammararkivets handlingar. Han förmenas hava inköpt Rankhyttan till skatte. Gift med sin kusin och sin sysslings dotter Catharina Fratzen, dotter av hövdingen i Västernorrland Valerian Fratzen på Rankhyttan och Barbro Jönsdotter Hiort af Ornässläkten.

Barn:

 • Sven Andersson Ranck, adlad Ranck, till Marieberg i Ytterby socken och Blomsholm i Skee socken (båda i Göt. o. B.). Född 1616-04-18 på Rankhyttan. Soldat vid dalregementet 1630, gående alla grader igenom till kapten. Adlad 1652-11-11 (introd. 1654 under nr 574). Överstelöjtnant vid ett dragonregemente (1657). Kommendant i Kristianstad 1658-03-07 och på Bohus 1659. Överste för Älvsborgs regemente 1660. Generalmajor av infanteriet 1678-01-12. Landshövding i Halland och kommendant över alla fästningar därst. s. å. 14/1. Avsked från nyssn. överstebeställning även s. å. 17/10. Landshövding i Malmöhus och en del av Kristianstads län 1680-09-04 och skulle hans säte vara i Landskrona, men han tillträdde ej detta ämbete, utan förblev i Halland till sin död. Död 1684-12-01 på Halmstads slott och begraven i Halmstads kyrka, men hans och hans frus vapen finnas i Skee kyrka och vid Blomsholm stå deras namn uthuggna på en sten. 'Han blev en gång i tyska kriget illa blesserad. Slog 1657 den 28 sept. ett danskt parti vid Sibbarp i Osby socken i Skåne. Hans konterfej, målat av Ehrenstrahl, ses på Drottningholm.'. Gift med Anna Bergengren, född 1638-08-11 i Falun, död 1716-04-10 på Marieberg och begraven hos sin man i Halmstads kyrka, dotter av generalinspektören Anund Göransson, adlad Bergengren, och Christina Eriksdotter. Anna Bergengren skänkte 1689 kanna, kalk och paten, allt av silver, till Vika kyrka i Dalarne.

Barn:

 • Gustaf. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1671-06-09. Löjtnant därst. 1676-01-22. Kaptenlöjtnant 1677-08-00. Kapten 1680-04-15. Major 1692-01-12. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1700-01-15. Kommendant i Libau2 1701-11-05–1702-01-10. Överste för regementet 1701-11-25. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava. 'Han var bl. a. med i slaget vid Klissov. Fortskaffade 1703-04-00 med mycken skicklighet arméns båtar från Weichseln till Bugströmmen och sedan åter därifrån. Befalldes slutligen 1709-01-00 att med sitt regemente komma till Oposna, dit han dock till följd av budbärarens vilsegående för sent framkom.'
 • Jakob, född 16622. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1676-11-09. Löjtnant därst. 1678-09-18. Kapten vid Skyttes dragonregemente 1681-06-30. Kapten vid tyska livregementet till fot s. å. 2/12. Major vid guvernörsregementet i Riga 1695-04-14. Marskalk på svenska ambassaden till Moskva 1699, 'där han den 16 okt. s. å. råkade oskyldigt i duell med brandenburgska gesanten Cizelski, vilken därvid blev ihjälstucken. Insattes därför dagen därpå på tsar Peters befallning i ett grymt fängelse, varest han, oaktat de övriga ministrarnas föreställningar, förblev utan att få tala med någon samt slutligen av hunger och osnygghet inföll i en sjukdom, som slutade hans liv' 1700-07-26. Gjorde fälttåget med kejserliga armén i Ungern 1686–1687 och tjänstgjorde 1693 vid franska armén. Var ogift.
 • Christina Elisabet, friherrinna Ranck, född 1665, död 1747. Se friherrliga ätten Ranck nr 130, Tab. 2.
 • Catharina, friherrinna Ranck. Se friherrliga ätten Ranck nr 130, Tab. 3.
 • Anna, friherrinna Ranck, född 1669, död 1737. Se friherrliga ättenRanck nr 130, Tab. 4.
 • Hans Christoffer, född 1672-01-13. Löjtnant vid Maur. Vellingks regemente i Stade. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift 1698-03-06 i Hamburg och begraven i faderns grav i Halmstads kyrka.
 • Conrad, friherre Ranck. Generallöjtnant. Död 1739. Se friherrliga ätten Ranck nr 130, Tab. 1.
 • Carl Henrik, född 1676 i Stade i Bremen. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1695-01-18. Löjtnant vid Maur. Vellingks regemente i Stade 1697. Död ogift 1698-09-16 i nämnda stad och begraven i faderns grav i Halmstads kyrka .
 • Magdalena, friherrinna Ranck, född 1675, död 1733. Se friherrliga ätten Ranck nr 130, Tab. 5.
 • Eva, friherrinna Ranck, död 1725. Se friherrliga ätten Ranck nr 130, Tab. 6.
 • Ottiliana, friherrinna Ranck, född 1683, död 1725. Se friherrliga ätten Ranck nr 130, Tab. 7.

Källor

1Dalames hembygdsförbunds tidskrift 1922, h. 2. 2Lk. 3Medd, av postmästaren H. Lagergren.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: