Winstrup nr 654

Från Adelsvapen-Wiki

0654.jpg


Adliga ätten Winstrup nr 654 †

Adlad 1658-04-20, introd. 1660. Utdöd 1697.


1Bricka, Dansk biografisk lexikon. 2At (P). 3At (Sch.).

  • Jens Winstrup. Sognepräst vid S:t Nikolai kyrka och prost i Köpenhamn. Död 1558. Gift med Anna Nilsdotter Hofvet i hennes 1:a gifte.

Barn:

  • Peder Jensen Winstrup, född 1549-03-18 i Köpenhamn. Student där 1568. Baccalaureus artium 1570. Utrikes resor från 1572. Student först i Leipzig, sedan i Wittenberg 1576-01-29. Filosofie magister där s. å. Läsemästare vid domkyrkan i Aarhus s. å. Sognepräst vid Helliggeistes Kirke i Köpenhamn 1578. Förlänad med konungstionden av Magleby socken på Mön 1583. Superintendent i Aarhus stift 1587-04-12. Biskop i Selands stift 1590-12-31. Tillika professor i teologi vid universitetet i Köpenhamn s. å. Teol. doktor 1591-12-07. Död 1614-06-24 i Köpenhamn. [1]. Gift 1:o 1577 med Marine Esbensdotter, född 1554, död 1598-09-06, dotter av kaniken och sogneprästen i Aarhus Esben Pedersen. Gift 2:o 1599-08-05 med Anna Eisenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1615-11-12 med förste mannens efterträdare som biskop i Selands stift Hans Paulsen Resen i hans 2:a gifte [gift 1:o 1594-07-14 med Barbara Andersdotter i hennes 2:a gifte, död 1601-10-29 i Roskilde, dotter av teol. professorn Anders Lauridsen och Anna Pedersdotter], född 1561-02-02 i byn Resen i Skodborgs härad i Ribe stift, död 1638-09-14 i Köpenhamn), dotter av prelaten vid Roskilde domkyrka Elias Eisenberg och Thale Holste. [1]

Barn:

  • 2. Peder Winstrup, adlad Winstrup, till Värpinge (nu Trolleberg) i Flackarps socken, Malmöhus län. Född 1605-04-30 i Köpenhamn. Student därst. 1623. Studieresa 1624–1632 och student i Rostock, Wittenberg, Leipzig och Jena. Disp. 1632-11-22 i Köpenhamn. Hovpredikant 1633-02-#00. Filosofie magister s. å. i maj. Teol. doktor 1636. Biskop i Lunds stift 1638-03-26. Kvarstod i detta ämbete sedan Skåne övergått till Sverige. Adlad 1658-04-20 (introd. 1660 under nr 654). Prokansler för universitetet i Lund 1671. Död 1679-12-28 i Lund. [1] 'Han var en lärd man och har utgivit åtskilliga skrifter i teologi, filosofi och poesi samt blev en myndig och högdragen prelat. '. Gift 1:o 1635 med Anna Maria von Baden, född 1615, död 1659, dotter av borgmästaren i Horsens Ernst von Baden. Gift 2:o 1659-11-21 med Dorotea von Anderson, född 1622, död 1701 på sin egendom Bækmark på Jylland2, dotter av1 Bendix von Anderson och Anna Rosenkrantz.

Barn:

  • 1. Anna Catharina, född 1636, död 1678. Gift 1653-08-27 med biskopen i Selands stift Hans Wandal, född 1624-01-26 i Viborg, Danmark, död 1675-05-01 i Köpenhamn.
  • 1. Per. Student i Leiden2 1644-06-22 , levde 1701, enl skånska guvernementsarkivet (KB), Södertou och slöt ätten på svärdssidan.
  • 1. Anna Maria, död före2 1683-03-22. Gift efter2 1680-07-19 med majoren Casper von Böhnen i hans 1:a gifte, född 1645, död 1698 och fader (i 2:a giftet) till Svante Casper och Ludvig Gustaf von Böhnen, naturaliserade von Böhnen.
  • 1. Två barn, döda små.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.