:

Hertell nr 1853

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hertell nr 1853

Natural. 1731-06-12, introd. s. å.

Ätten naturaliserades i Sverige såsom härstammande från, »en adelig slägt utur Österrike, hvars förfäder för religionens skull sig nedersatt i Mecklenburg och Pomern» [Sa]. De adliga ätter Hertel, som funnits i Schlesien och Böhmen, förde dock helt olika vapen mot den svenska, vars äldste med visshet kände stamfader var borgaren i staden Schwerin Cyriacus Hertell. De nu levande tyska grenarna kalla sig von Härtill.

Hertell%20A185300.jpg


TAB 1

Cyriacus Hertell. Var 1586 borgare i staden Schwerin.

Barn:

 • Wilhelm Hertell (Hertelius), född 1585. Borgare i Schwerin 1610. Notarius caesareus publicus 1615. Stadsskrivare 1626. Död 1628. Gift 1607 i Schwerin med Dorotea Hanich, född 1590-11-01 i nämnda stad, död 1674-05-04 Deyelsdort

Barn:

 • Wilhelm Hertell, född 1625-10-24 i Schwerin. Löjtnant i svensk tjänst vid lantgreven Fredriks av Hessen regemente under trettioåriga kriget 1644–1648. Förpantade godset Deyelsdorf. Död 1709-11-23 på Nisdorf. Gift 1:o med Catharina Meyen, född 1632-07-25 i Mustrow, Mecklenburg, död 1675-07-11 på Deyelsdort. Gift 2:o 1676 på sistnämnda ställe med Christina Ilsabe Peplow, dotter av överstelöjtnanten Hans Peplow, till Nisdorf, och Dorotea von Remin.

Barn:

 • 1. Hans Ehrenreich Hertell. Ryttmästare. Död 1704. Se Tab. 2.
 • 2. Hans Axel Hertell, natural. Hertell, född 1678. Kapten. Död 1750. Se Tab. 3.
 • 2. Gustaf Wilhelm, född ca 1681.
 • 2. Herman Christoffer Hertell, natural. Hertell, född 1683. Kapten. Död 1744. Se Tab. 4.
 • 2. Gottfrid Ulrik Hertell, natural. Hertell, född 1686-05-25 i Pommern. Soldat vid Elbingska garnisonsregementet 1703-01-01. Korpral därst. 1705. Furir1 1706-02-03. Fältväbel1 1707-07-03. Fänrik 1708-05-07. Löjtnant vid bremiska dragonregementet 1710-09-22. Kapten därst. 1713-03-06. Konfirm.fullm. 1715-05-13. Kapten vid Dürings dragonregemente1 1719-12-29. Avsked därifrån1 1721-11-15. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1723. Natural. svensk adelsman 1731-06-12 jämte sina bröder Hans Axel, Herman Christoffer och Cuno Paris samt brorson Hans (introd. s. å. under nr 1853). Major vid sistnämnda regemente 1747-07-16. RSO 1748-11-07. Avsked 1750-11-28. Död barnlös 1773-02-09 i Uddevalla och slöt således själv sin ättegren. 'Han blev svårt blesserad vid Gadebusch och fången vid Tönningen.' Gift 1734-03-18 med friherrinnan Magdalena Eleonora Maclean, född 1686-12-10, död 1765-03-26, dotter av landshövdingen David Makeléer, friherre Maclean, och grevinnan Eleonora Elisabet von Ascheberg.
 • 2. Cuno Paris Hertell, natural. Hertell, född 1688-12-12 i Pommern. Soldat vid Stralsundska infanteriregementet 1708. Fänrik därst. 1711-01-22. Löjtnant 1712-12-07. Konfirm.fullm. 1715-01-04. Kapten vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1718-06-18. Avsked 1719-09-30. Kapten vid drottningens livregemente i Stralsund 1720-02-17. Natural. svensk adelsman 1731-06-12 jämte sina bröder Hans Axel, Herman Christoffer och Gottfrid Ulrik samt brorson Hans (introd. s. å. under nr 1853). Död barnlös 1748-07-16 och slöt således själv sin ättegren. Gift 1720 med sin broders svägerska Elisabet Regina Lillieström, född 1692, död 1722, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Lillieström, och Catharina de Fariol.

TAB 2

Hans Ehrenreich Hertell (son av Wilhelm Hertell, Tab. 1). Volontär vid livregementet till häst 1675. Drabant 1677. Korpral vid nämnda regemente 1687. Kvartermästare därst. 1693. Korpral vid svenska adelsfanan 1699. Löjtnant därst. 1701-04-30. Ryttmästare 1704-04-20. Konfirm.fullm, s. å. 10/8. Stupade s. å. 3/9 vid Warschau. Han bevistade slagen vid Fehrbellin 1675 och Landskrona 1677. Gift 1681 med Anna Christiernsdotter Robsahm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med accisskrivaren och borgaren Anders Andersson Forsman i Köping), 1691 namnes jungfru Catharina Andersdotter Forsman som korpralen Hertells styvdotter.

Barn:

 • Hans Hertell, natural. Hertell, född 1682-11-10 i Köping. Se Tab 2 B

TAB 2B

Hans Hertell, natural. Hertell, född 1682-11-10 i Köping. Ryttare vid livregementet till häst2 1701-10-10. Korpral därst.2 1703-05-30. Kvartermästare2 1704-02-22. Sekundkornett 1706-06-30. Premlärkornett2 1708-02-07. Sekundlöjtnant2 s. å. 5/12. Premiärlöjtnant2 1729-06-29. Natural. svensk adelsman 1731-06-12 jämte sina farbröder (introd. s. å. under nr 1853). Död s. å. 10/10. 'Han var med vid Klissov, Fraustedt, Holovzin och Poltava, varest han blev fången och förd till Solikamsk, varifrån han icke hemkom förrän efter fredsslutet, 1722.' Gift 1715, under ryska fångenskapen, med Maria Printz, född 1698 i Viborg, död 1779-06-21 i Kungs Barkarö socken, Västmanlands län. 'Hon var prästdotter från Viborg, men visste ej sina föräldrars namn, emedan hon i sin späda barndom blivit som fånge förd till Ryssland.'

Barn:

 • Anna Maria, född 1717 i Solikamsk i Sibirien, död s. å.
 • Carl Johan, född 1718 i Solikamsk. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift 1743.
 • Ulrika Eleonora, född 1719 i Solikamsk, död änka 1772-07-25 i Kungsör. Gift 1739 med fänriken Harold Wedholm.
 • Johan Gabriel, född 1722, död 1724.
 • Hans Axel, född 1724. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1742-04-13. Furir därst. 1747-02-16. Avsked 1749-05-09. Sedermera major i holländsk tjänst.
 • Jakob Ernst, född 1726-06-12. Antagen i krigstjänst 1743-03-14. Volontär vid livregementet till häst 1748. Korpral därst. 1751-12-20. Kornett 1759-08-14. Löjtnant 1766-12-19. Avsked 1770-05-22. Men dog förut s. å. 14/5 Toresberg och begraven s. å. 20/5. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762.
 • Gottfrid Ulrik, född 1727-12-03 på kornettsbostället Boda i Fagerhults socken Kalmar län. Volontär vid Västmanlands regemente 1747-05-00. Furir därst. 1750-02-21. Förare s. å. 24/12. Sergeant 1752-12-29. Fänrik 1755-06-12. Löjtnant 1768-03-18. Stabskapten3 1773-12-08. Avsked 1775-11-15. RSO s. å. 27/11. Död ogift 1798-11-18 på Svanå bruk i Harakers socken Västmanlands län. Han kallade sig von Hertell och var den siste av ätten i Sverige.
 • Charlotta, född 1729, död 1730.

TAB 3

Hans Axel Hertell, natural. Hertell (son av Wilhelm Hertell, Tab. 1). Född 1678-04-13 på Deyelsdorf. Underofficer vid guvernörsregementet i Wismar. Fänrik därst.1 1700-12-26. Konfirm.fullm.1 1701-06-24. Löjtnant vid Elbingska garnisonsregementet 1704-04-03. Kapten därst. 1705-03-21. Avsked1 1710-08-16. Kapten vid änkedrottningens livregemente i Pommern. Natural. svensk adelsman 1731-06-12 jämte sina yngre bröder och sin brorson Hans (introd. s. å. under nr 1853). Död 1750-12-12 på Bömitz. Han ägde Gr.-Kielow 1730–1750. Gift 1714-10-24 med Christina Margareta Lillieström, född 1690-11-10, död 1777, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Lillieström, och Catharina de Fariol.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1717-02-01 på Nisdorf, död ogift 1757-02-02.
 • Catharina Claudina, född 1722-03-01 på Nisdorf, död där 1723-04-10.
 • Amalia Barbara, född 1723-03-30 på Nisdorf.
 • Carl Filip, född 1724-02-29 på Thurow. Löjtnant i preussisk tjänst. Avsked före 1765. Död efter 1805 på Daugzin.
 • Vilhelm Claudius, född 1726-07-13 på Thurow. Löjtnant i holländsk tjänst vid regementet Malpera. Levde 1765.
 • Catharina Sofia, född 1728-09-01 på Thurow.

TAB 4

Herman Christoffer Hertell, natural. Hertell (son av Wilhelm Hertell, Tab. 1). Född 1683-04-12 på Nisdorf. Premiärkornett vid Mardefelts dragonregemente1 1710-09-22. Löjtnant därst.1 1712-12-24. Konfirm.fullm.1 1715-08-27. Fången i Tönningen 1713-05-16. Hemkom s. å. i dec. Löjtnant vid tyska dragonregementet1 1719-12-29. Kaptens avsked1 1721-12-04. Natural. svensk adelsman 1731-06-12 jämte sin äldre broder Hans Axel och sina yngre bröder Gottfrid Ulrik och Cuno Paris samt sin brorson Hans (introd. s. å. under nr 1853). Död 1744-04-09. Han förpantade godset Poggendorf i kretsen Grimmen i Pommern. Gift 1:o 1725-07-20 med Catharina Augusta Königsheim, död 1738-02-08, dotter av överstelöjtnanten Julius Henrik Claesen, adlad Königsheim, och Maria Augusta Wolffradt. Gift 2:o 1740 med Christiana Luisa Pastau.

Barn:

 • 1. August Julius, född 1727. Kapten. Död 1805. Se Tab. 5
 • 1. Carl Wilhelm, född 1728-10-30. Sekundlöjtnant vid preussiska infanteriregementet nr 30 Stutterheim. Svårt sårad i slaget vid Hochkirch 1758-10-14 och dog av sina sår 1759-02-28.
 • 1. Amalia Christina, född 1730-03-19, död 1749-01-15.
 • 1. Herman Christoffer, född 1732. Kapten. Död 1803. Se Tab. 6.
 • 1. Gustaf Adolf, född tvilling 1732-03-27 på Poggendorf. Preussisk major i reserven. Död ogift 1783-06-31 i Landsberg a. W.
 • 1. Fredrik August, född 1735-01-14 på Poggendorf. Preussisk överstelöjtnant i reserven. Död ogift 1810-02-26 i Gollnow.
 • 2. Johan Fredrik, född 1740, död 1743.

TAB 5

August Julius (son av Herman Christoffer Hertell, natural. Hertell, tab. 4), till Daugzin och Ramitzow sedan 1763-03-15, båda i Pommern. Född 1727-07-03. Kapten i preussisk tjänst. Avsked före 1765. Död 1805 på Daugzin. Gift 1755-07-01 med Maria Catharina Nerentz, död 1817-11-06.

Barn:

 • Gustaf Herman, född 1760-07-26, död 1773.

TAB 6

Herman Christoffer (son av Herman Christoffer Hertell, natural. Hertell, Tab. 4), född tvilling 1732-03-27 på Poggendorf i kretsen Grimmen i Pommern. Preussisk stabskapten i reserven. Död 1803-12-08, i Anklam. Han ägde Bömitz i Pommern 1784–1800. Gift 1:o 1769 med Hedvig Eleonora Christina von Greiggenschildt, av en 1683-03-03 adlad men ej introd. ätt4, född 1748-09-03, död 1772-02-07. Gift 2:o 1775-07-07 på Kl.-Bünzow med Helena Carolina Juliana von Owslien, född 1752-12-16 på Kl.-Bunzow, död 1821-10-23 i Anklam, dotter av Hans Gustaf Adolf von Owstien, till Kl. Bünzow, och Carolina von Averdick.

Barn:

 • 1. Gualter August Herman, född 1769. Hovjägmästare. Död 1848. Se Tab. 7.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1771-04-05, död 1772-02-20.
 • 1. Maria Dorotea, född 1772-02-03 på Consages, död s. d.
 • 2. Maria Agnes Gustava, född 1776-11-25 på Daugzin, död 1855-01-28 i Greifswald. Gift 1:o 1796-07-22 med godsägaren H. von Köppern, till Schmuggerow. Gift 2:o 1810-03-04 med förpaktaren av Meschenhagen Carl von Kriegsheim, död 1848-07-04 i Greifswald.
 • 2. Carl Christian Gustaf, född 1778. Överste. Död 1852. Se Tab. 10.
 • 2. Christoffer Fredrik, född 1780. Löjtnant. Död 1855. Se Tab. 16.
 • 2. Christiana Elisabet Carolina, född 1781-06-10 på Daugzin, död ogift 1864-09-26 i Greifswald.
 • 2. Juliana Dorotea Johanna, född 1782-08-02 på Daugzin, död 1870-10-23 i Breslau. Gift 1800-07-04 på Daugzin med preussiska generalmajoren August von Owstien, död 1847-03-15 i Breslau.
 • 2. Luise Vilhelmina, född 1784-01-04, död 1789-03-05 på Bömitz.
 • 2. Carolina Sofia Johanna, född 1785-02-08, död 1789-05-23 på Bömitz.
 • 2. Julius Bernhard Christian, född 1786-07-01, död 1789-01-29 på Bömitz.
 • 2. August Curt Henrik, född 1788-05-05 på Bömitz. Kapten i braunschweigiska infanteriregementet. Död ogift 1811-01-19 i Lissabon.
 • 2. Maria Ulrika Fredrika, född 1790-04-23 på Bömitz, död där 1795-03-07.
 • 2. Herman Christoffer Filip, född 1793-02-24 på Bömitz, död där s. å. 28/4.
 • 2. Carolina Charlotta Filippina, född tvilling 1795-03-26 på Bömitz, död där s. å. 27/6.
 • 2. Ludvig Carl: född 1795. Major. Död 1867. Se Tab. 22

TAB 7

Gualter August Herman (son av Herman Christoffer, Tab. 6). Född 1769-12-08 på Consages. Preussisk löjtnant i reserven. Storhertigl. mecklenburgschwerinsk hovjägmästare. Död 1848-10-22 på Daugzin. Han ägde först Poggelow, sedan genom arv efter äldre farbrodern August Julius Daugzin och Ramitzow, båda i Pommern. Gift 1:o med Marianne von Behr, död 1835-07-31 i Greifswald. Gift 2:o 1837 med Berta von Krauthoff, född 1820-05-06 på Kl. Bünzow, död 1896-04-17 på Daugzin.

Barn:

 • 1. Carolina, född 1798-05-06 på Vargatz, död 1859-10-30 i Berlin. Gift 1:o 1819 med preussiske ryttmästaren Carl von Blücher, från vilken hon 1834 blev skild, död 1840-02-20. Gift 2:o 1839-04-07 med ingenjören, friherre Georg Kill-Max.
 • 1. Henrietta Louise Gustava, född 1799-10-22 på Daugzin, död 1833-11-28 på Crenzow. Gift 1819-10-15 med godsägaren Johan August Gottfried von Quistorp, till Crenzow och Zarrentin, född 1789-02-14 Vorwertz
 • 1. Johanna Sofia Leopoldine, född 1803-01-13 på Vargatz, död 1837-07-26 i Greifswald. Gift 1827-10-19 på Daugzin med preussiske majoren Fredrik Ludvig August Dallmer, från vilken hon 1835-03-09 blev skild.
 • 2. Fredrik Wilhelm August Herman, född 1837. Ryttmästare. Död 1906. Se Tab. 8.

TAB 8

Fredrik Wilhelm August Herman (son av Gualter August Herman, Tab. 7). Född 1837-12-17 på Daugzin. Preussisk ryttmästare i reserven. Död 1906-08-10 på sin egendom Grünrade vid Neudamm i Preussen. Gift 1862-10-16 på Grünz i kretsen Randow, Pommern, med Augusta Luise Matilda von Ziethen, född 1844-01-17 på Radewitz i kr. Bandow, död 1914-11-11 i Berlin, dotter av preussiske kaptenen Hans Carl Ludvig von Ziethen och Augusta Vilhelmina Matilda von Ramin.

Barn:

 • Matilda, född 1863-10-11, död s. å. 8/11 i Pasewalk.
 • Elisabet Berta Carolina, född 1865-03-15 i Pasewalk.
 • Margareta Anna Luise, född 1866-09-01 i Pasewalk, död före 1922. Gift 1916-08-19 i Berlin-Pankow med justitierådet Otto Preussler.
 • Vanda Maria Clara, född 1867-12-25 i Pasewalk. Gift 1889-06-27 på Grünrade med preussiske löjtnanten i reserven, RRJohO, Erik Carl Julius Ernst Balthasar Neander von Petersheiden, född 1859-07-02 i Neu-Ruppin.
 • Johanna Viktoria Luise Hedvig, född 1874-12-30 på Grünrade. Sjuksköterska.
 • Carl Ernst Ludvig Herman, född 1876. Ryttmästare. Se Tab. 9.
 • Clara Agnes Cecilia Maria, född 1882-07-10 på Grünrade. Gift där 1907-11-14 med preussiske majoren i livgrenadjärregementets nr 8 reserv Emil Alfred Egon von Vollard-Bockelberg, född 1880-01-15 i Oldenburg.

TAB 9

Carl Ernst Ludvig Herman (son av Fredrik Wilhelm August Herman, Tab. 8). Född 1876-06-11. Före detta ryttmästare i reserven vid preussiska kyrassiärregementet nr 2. RJohO. Äg. Daugzin och Ramitzow, båda i kretsen Greifswald, Pommern. Gift 1:o 1904-05-09 i Schönhausen med Elisabet Augusta Carolina Amalia Natalie von Michael, född 1884-11-07 i Schönhausen, död 1910-08-15 på Daugzin. Gift 2:o 1916-10-28 i Berlin med Matilda von Bismarck, född 1892-11-17 i Berlin, dotter av överstelöjtnanten Fredrik von Bismarck och Augusta Pauline Clara von Ziethen.

Barn:

 • 1. Augusta Matilda Ilse, född 1905-02-17 på Daugzin, liksom syskonen.
 • 1. Ester-Marie, född 1906-10-19.
 • 2. Fredrik-Carl, född 1918-07-11. Underofficer vid ett tyskt kavalleriregemente. Död stupad på västfronten 1939-11-04.
 • 2. Hildegard, född 1919-09-22.

TAB 10

Carl Christian Gustaf (son av Herman Christoffer, Tab. 6). Född 1778-08-12 på Consages. Preussisk överste i reserven. Död 1852-11-12 i Breslau. Ägde Kl. Deutschen och Bernstadt, båda i Schlesien, 1822–1840. Gift 1813-03-10 i staden Gleiwitz i Preussen med Fredrika Johanna Augusta von Waltier, född 1792-03-03, död 1843-09-18 i Breslau.

Barn:

 • Carolina Fredrika Luise Eufemia Henrietta, född 1815-08-28 i Gleiwitz, död 1850-11-21 på Skalung vid Konstadt i Oberschlesien. Gift 1836-03-22 med löjtnanten Moritz Carl von Prittwitz und Gaffron, född 1792-12-10, död 1868-03-13 i Berlin.
 • Carl Ludvig Herman Alexander, född 1816. Ryttmästare. Död 1862. Se Tab. 11.
 • Matilda, född 1818-03-30 i Neustadt i Oberschlesien. död 1900-12-17 i Breslau. Gift 1839-10-16 på Kl. Deut- schen med landshövdingen, greve Alexander Carl Wolfgang von Ballestrem, född 1806-07-28 i Ratibor, död 1881-06-28 på Hirschberg i Schlesien.
 • Gustaf Adolf, född 1823-03-02 på Kl. Deutschen. Preussisk major och kompanichef vid Invalidenhaus i Berlin. Död barnlös 1905-05-18 i Berlin. Gift 1849 med Paula Dankowski, född 1828-06-07 i Jarotsjin, död 1900-02-18 i Berlin.
 • Reinhold Fredrik Henrik, född 1826. Major. Död 1870. Se Tab. 13.

TAB 11

Carl Ludvig Herman Alexander (son av Carl Christian Gustaf, Tab. 10). Född 1816-12-08 i Lüben, Schlesien. Preussisk ryttmästare i reserven. Död 1862-12-03 på sin egendom Gusten i Oberschlesien. Gift 1843-12-04 på Baumgarten i kretsen Strehlen, Schlesien, med Ottilie Elisabeth Emestine von Schickfus und Neudorf, född 1824-08-24 på Baumgarten, död 1870-10-28 på Gusten, dotter av kommissarien Ernst von Schickfus und Neudorf, till Baumgarten, och Fredrika von Koppy.

Barn:

 • Jenny Fredrika, född 1845-02-03 på Maserwitz, död ogift 1910-02-10 i Liegnitz.
 • Elisabet Bianca Maria, född 1846-05-18 på Baumgarten. Gift 1870-05-03 på Weigwitz i kretsen Ohlau, Schlesien, med preussiske överstelöjtnanten i reserven Oldwig von Natzmer, död 1916-09-06 i Liegnitz.
 • Carl Alexander Ernst Reinhold Conrad, född 1859. Före detta polisdistriktskommissarie. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Alexander Ernst Reinhold Conrad (son av Carl Ludvig Herman Alexander, Tab. 11). Född 1859-01-12 på Gusten i Oberschlesien. Före detta polisdistriktskommissarie i staden Wirkowo, provinsen Posen. Gift 1884-09-27 på Loischwitz med Helena Cleve, född där 1859-09-01.

Barn:

 • Carl Gustaf Urban Conrad, född 1885-11-03 i Schwundnig. Lantbrukare.
 • Wilhelm Otto, född 1889-12-26 i Loischwitz. Före detta löjtnant i preussiska infanteriregementet nr 148 (Elbing).
 • Elli Catharina, född 1892-10-22 i Witkowo.

TAB 13

Reinhold Fredrik Henrik (son av Carl Christian Gustaf, Tab. 10). Född 1826-02-16 på Kl. Deutschen, Schlesien. Major vid preussiska husarregementet nr 10. Stupade 1870-08-16 vid Mars la Tour, Metz, Frankrike. Gift 1865-05-03 i Breslau med Carolina Amalia Minette von Schickfus und Neudorf, född 1836-08-11 på Bernstadt, död 1880-09-11 i Potsdam, dotter av löjtnanten Fredrik von Schickfus und Neudorf, till Polln. Ellguth, och friherrinnan Lina von Reisswitz und Kadersin.

Barn:

 • Carl Fredrik Georg Reinhold, född 1868. Major. Se Tab. 14.
 • Johannes Reinhold Gustaf, född 1869. Major. Död 1914. Se Tab. 15.

TAB 14

Carl Fredrik Georg Reinhold (son av Reinhold Fredrik Henrik, Tab. 13). Född 1868-06-11 på Leobschutz. Före detta preussisk major. RJohO. Gift 1912 med Gertrud Sarfert i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895-06-27 i Berlin med kammarherren, greve Georg Didrik Eugen von Rittberg, född 1861-10-22 i Posen, död 1899-01-22 i Detmold), född 1873-02-12.

Barn:

 • Carola Emma Gertrud, född 1913-04-02 i Berlin.

TAB 15

Johannes Reinhold Gustaf (son av Reinhold Fredrik Henrik, Tab. 13). Född 1869-06-23 i staden Aschersleben i Sachsen. Major och bataljonschef vid preussiska livgrenadjärregementet nr 109. Stupade 1914-08-09 under världskriget vid Mühlhausen i Elsass. Gift 1902-04-07 i Potsdam med Ferdinanda Augusta Erdmute von Levetzow, född 1874-06-22 Schedlau

Barn:

 • Reinhold Fredrik Hans, född 1903-02-04 i Glogau, död 1904-04-08 i Stettin.
 • Hans Axel Wilhelm-Cecil, född 1905-06-06 i Stettin.

TAB 16

Christoffer Fredrik (son av Herman Christoffer, Tab. 6). Född 1780-05-25 på Consages. Löjtnant i preussisk tjänst. Död 1855-02-08 på sin egendom Plennin i Pommern. Gift 1877 med Carolina Augusta Werthmann, född 1795-08-01, död 1872-09-08 på Plennin.

Barn:

 • Antonie, född 1818-05-31 på Daugzin i kretsen Greifswald, Pommern, död 1857-10-04 på Plennin. Gift med doktor N. N. Hüen-Marlow.
 • Carl Fredrik Wilhelm Herman, född 1819. Godsägare. Död 1886. Se Tab. 17.
 • Frans Wilhelm Carl Gustaf, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1906. Se Tab. 20.
 • Julie, född 1824-08-15 på Plennin, död 1905-04-14 i Stralsund. Gift 1847-10-01 med godsförpaktaren Leopold Fabritius.

TAB 17

Carl Fredrik Wilhelm Herman (son av Christoffer Fredrik, Tab. 16). Född 1819-08-03 i Wolgast. Död 1886-07-26 på sin egendom Plennin. Gift 1848-08-03 på Pütnitz med Clara von Zanthier, född 1828-09-03 Beiershagen

Barn:

 • Hilda Augusta Fredrika, född 1849-07-19 på Plennin, liksom syskonen, levde 1918, död före 1922.
 • Erik Carl Ernst, född 1850-09-23, forstmästare. Död ogift 1917-03-15 i Doberan.
 • Maria Agnes Antonie, född 1852-12-09, död ogift 1908-02-22 i Rostock.
 • Max Albert Fritz, född 1854-11-14. Major vid preussiska infanteriregementet nr 156. Död ogift 1901-10-18 i Brieg.
 • Elisabet Ottonie Augusta, född 1856-06-28.
 • Ulla Ottonie Anna, född 1858-02-13, död ogift 1892-03-04 i Rostock.
 • Axel Carl Bolko, född 1859-11-05. Lantbrukare. Död ogift 1902-12-13 på Platenrode vid Lusin i Västpreussen.
 • Clara Johanna Gustava, född 1861-07-16, död ogift 1908-10-28 i Berlin.
 • Herman Wilhelm August, född 1863. Godsägare. Se Tab. 18.
 • Walter Christoffer Fredrik, född 1866. Överste. Se Tab. 19.
 • Günther Emil Erik, född 1869-06-04. F. d. preussisk överste.

TAB 18

Herman Wilhelm August (son av Carl Fredrik Wilhelm Herman, Tab. 17). Född 1863-07-15 på Plennin. Har ägt godset Adlig-Bialla vid Falken i Ostpreussen. Gift 1912-03-29 i Köningsberg med Marta Haeber i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henrik Fiedler, död 1909-09-25 på Legienen vid Rössel i Ostpreussen), fldd 1877-05-14 i Eydtkuhnen, Ostpreussen.

Barn:

 • Marga Clara Anna, född 1913-01-26 i Köningsberg, liksom systrarna.
 • Ilse Ulla Hilda, född 1914-10-30.
 • Ulla Marta Elisabet, född 1915-12-15.

TAB 19

Walter Christoffer Fredrik (son av Carl Fredrik Wilhelm Herman, Tab. 17). Född 1866-03-09 på Plenning. F. d. preussisk överste. Gift 1899-09-12 på Nied. Maliau i Schlesien med Catharina Antonie Augusta von Walther, född 1879-09-12 på Nied. Maliau, dotter av överstelöjtnanten Oskar Carl Anton Balthasar von Walther och Martha Hoffmann.

Barn:

 • Ruth Gerda, född 1900-03-22 i Berlin.
 • Ester, född 1902-07-31 i Breslau.
 • Gisela, född 1904-03-06 i Breslau.

TAB 20

Frans Wilhelm Carl Gustaf (son av Christoffer Fredrik, Tab. 16). Född 1822-09-14 på Plennin. Överstelöjtnant vid Invalidenhaus i Berlin. Död 1906-05-19 i nämnda stad. Gift 1849-11-24 med Augusta Fredrika Johanna von Cölln, född 1828-04-09 i Magdeburg, död 1881-03-24 i Greifswald.

Barn:

 • Maria, född 1850-09-23 i Schönebeck. Stiftsdam i adliga jungfrustiftet i Barth.
 • Fredrik Wilhelm, född 1851. Överstelöjtnant. Död 1919. Se Tab. 21.
 • Asta, född 1854-04-03 i Aschersleben.
 • Eleonora, född 1862-12-20 på Teschenhagen.

TAB 21

Fredrik Wilhelm (son av Frans Wilhelm Carl Gustaf, Tab. 20). Född 1851-08-31 i Magdeburg. Preussisk överstelöjtnant. Död 1919-08-08 i Warnemünde. Gift 1888-04-21 i Cassel med Hermance Damms, född 1866-05-19 i Cassel.

Barn:

 • Marga Anna Augusta, född 1889-03-04 på Stendal. Gift 1910-04-22 i Cassel med preussiska ryttmästaren, friherre Ferdinand Ludwig Wilhelm Georg Schenck von Schweinsberg, född 1881-07-04 i Mainz.
 • Fredrik Gustaf, född 1894-01-02 på Stendal. Oberlöjtnant vid tyska riksvärnskavalleriregementet nr 3. Gift 1924-01-08 Freyenhagen

TAB 22

Ludvig Carl (son av Herman Christoffer, Tab., 6). Född tvilling 1795-03-26 Bömitz Major i preussisk tjänst. Död 1867-06-21 Langensalza, Sachsen. Gift 1823-09-04 i nämnda stad med Maria Matilda Buddäus, född 1802-05-02, död 1895-02-02 i Langensalza.

Barn:

 • Herman Fredrik Maximilian, född 1825-06-24 i Langensalza, liksom syskonen, död där 1827-07-15.
 • Maria Luise Sidonie, född 1827-09-19, död ogift 1877-04-03 i Langensalza.
 • Carolina Juliana Helena, född 1829-08-02, död 1868-11-08 i Schönebeck am Elbe. Gift 1853-06-02 i Langensalza med överstelöjtnanten Ernst Carl Edmund von Korff-Krokisius, född 1827-12-22 i Koblenz, död 1877-08-17 på Alt-Salze.
 • Herman Fredrik Alexander, född 1831-05-19. Fänrik vid preussiska infanteriregementet nr 19. Död 1851-09-04 i Breslau.
 • Curt, född 1833-10-11, död s. å. 21/10.
 • Herman Ludvig Cuno, född 1841-01-01, död ogift 1870-09-06 i Beaumont.

Utan känt samband:

1. Bleckert Hertell, inspektor.

Barn:

 • Catharina Hertell, f. 1732 3/5på Kullängen, Norrbärke, † 1782 10/3 i Kungs-Barkarö, gift 1756 med vice komministern där Olof Eliasson Arell, f. 1726 26/1, † 1767 22/7.

2. Herman Hertell, provinsialdoktor, nämnd i hand­ ling i Drothems sockens (Ög.) kyrkobok som åbo på St. Ludderhovs ägor 1733.

3. Eva Hertell, skrivs fru assessorskan i Drothems sockens (Ög.) sockenstämmoprotokoll 1748 och fru 1756.

4. Lars von Hertell, undertecknar sockenstämmopro­ tokoll i Drothems sn (Ög.) 1765, var löjtnant enl. dito 1767-72, upptagen i stolfördelning 1798.

Källor

Goth. geneal. Taschenbuch der brietadl. Häuser 1914. [SoH:1993 s480], [MGF: 32 1942 slö; VåsHm:II:2 s582], [VåsHm:II:2 s94; Drothem C:l] 1 Lk. 2 Blr. 3 KrAB. 4 SK.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: