Lilliestierna nr 427

Från Adelsvapen-Wiki

0427.jpg


Adliga ätten Lilliestierna nr 427 †

Adlad 1648-05-30, introducerad 1649. Utdöd på 1650-talet.


  • Bo Bjugg. Borgare i Stockholm (?).

Barn:

  • Jöns Bosson Bjugg, adlad Lilliestierna, till Nobynäs i Lommaryds socken, Jönköpings län och Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län. Född i Stockholm. Blev, 'för det han från ungdomen beflitat sig om dygd och ära och sig så skickat, att han blivit en flitig dygdens discipel, vadan han ock en rund tid varit brukad i kronans åtskilliga tjänster och viktiga förrättningar', adlad 1648-05-30 (introducerad 1649 under nr 427). Levde 1651-02-25. Död utan söner och slöt således själv sin adelsätt.
  • Han och hans fru läto år 1640 i Vikingstads kyrka uppsätta ett monument över hennes avlidne syskon. Gift med Ingeborg Ulf af Horsnäs, dotter av Gustaf Ulf af Horsnäs, och Margareta Slätte, nr 97.

Barn:

  • Ursula, till Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län, begraven 1722-08-22 i Sjösås kyrka s sakristia. Gift 1:o 1668-02-04 i Stockholm med kyrkoherden i Riddarholmen, hovpredikanten mag. Martinus Blockius, född 1627, död 1675, stamfader för adelsätten von Block. Gift 2:o 1676-04-04 med superintendenten på Gotland, mag. Petrus Olavi Stiernman, född 1642-03-29 i Uppsala, död 1692-05-09 i Visby och begraven 1692-08-31 i Maria kyrka i Visby, varest hans epitatium uppsattes.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.