:

Nohlanvähr nr 1024

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nohlanvähr nr 1024 †

Adlad 1682-10-17, introd. s. å. Utdöd 1707-03-16.


1Oä. 2Bergström, Vadstena krigsmanshns. 3Hm. 4Um. 5Ab. 6Wn. 7Srr. 8Wn, s. 141, not 1. 9At (L). 10KA. Reduktionskoll. akt. nr 240.


TAB 1

Erik Andersson Nordanväder1, var borgare i Skänninge 1588 och rådman därst. 1610. Levde ännu 1621-07-12.

Barn:

  • Lars Eriksson Nordanväder, född 1604-04-30 i Skänninge. Fänrik vid Axel Lillies värvade regemente 1631. Löjtnant därst. 1633. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1638. Löjtnant därst. 1647–1653. Sedan borgmästare i Skänninge1 nämnes kort före 1658 såsom inspektor vid krigsmanshuset i Vadstena2. Död 1664-04-01 (31/3) på Bis opsberga i Allhelgona socken Östergötlands län och jämte sin fru begraven i Skänninge. Han ägde Bis- kopsberga skattehemman, vilket han för livstid hade fritt från utskylder, innan han 1652-02-06 erhöll räntan på Norrköpings besluts villkor10 Sönerna begärde 1669 att återfå den summa deras fader betalat för fjärdeparten, som aldrig bort erläggas, emedan han aldrig ägt mera än detta enda hemman. 10. Gift 1:o 1636-02-06 med Anna Pedersdotter Holm, född 1617-04-01 i Skänninge, död där 1647-03-16, dotter av prosten och kyrkoherden i Skänninge Peder Eriksson samt syster till assessorn Erik Pedersson Holm, adlad Rosenholm. Gift 2:o med Elisabet Walleria i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1667-01-29 med kronobefallningsmannen Peter Drufva i hans 1:a gifte, död 1679-05-31, som var fader till Peter Drufva, adlad Drufva), född 1630, död 1677-08-02, dotter av3 prosten och kyrkoherden i Vallerstads pastorat av Linköpings stift Johannes Wallerius och Kerstin Hansdotter Holm, dotter till kyrkoherden i S:t Olai i Norrköping Hans Matthiae Mattsson Upplänning och Brita Evertsdotter Holm.

Barn:

  • Johan Nordanväder, adlad Nohlanvähr, döpt 1638-03-14 Biskopsberga1 student i Uppsala4 1658-11-17. Auskultant i Svea hovrätt5. Advokatfiskal i bergskollegium 1675-08-16 (sedan han dock redan 1674-04-03 bekommit k. m:ts kallelse till samma tjänst, men ej tillträtt, emedan företrädaren kvarstod) 5. Sekreterare därst. 1678-02-22. Adlad 1682-10-17 (introd. s. å. under nr 1024). Assessor 1683-01-31. Direktör för Hällefors silvbergslag 1687-02-28 och åter 1693–16985 lagman i Närke 1690-12-20. Avsked därifrån 1704-03-009. Död barnlös 1707-03-16 (själaringning i Nik.) 6 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 19/3 i Riddarholmskyrkan. Han fick 1688-04-05 konungens brev att hans styvdöttrar Anna och Ingrid skulle anses vara i hans adelsbrev intagna, eftersom han icke hade egna barn. Ägde efter förste svärfadern Funckshammars (num. Villingsbergs) bruk i Knista socken Örebro län. Gift 1:o 1681-02-20 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm6 med Brita Funck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med brukspatronen på Semla bruk i Västanfors socken, Vm., Peter Petersson), född 16517, död 1703-03-20 och begraven s. å. 23/3 i Storkyrkan, dotter av brukspatronen på Funckshammar, extra ordinarie rådmannen i Stockholm Albrekt Tomasson Funck och hans 1:a hustru Ingrid Hansdotter. Gift 2:o 1705-06-15 med grevinnan Maria Beata Polus, född 1678-03-30, levde 1739, dotter av k. rådet, adlad, friherre och greve Tomas Polus, och Margareta Elisabet Möller.

TAB 2

Peter Petersson. Brukspatron på Semla bruk i Västanfors socken Västmanlands län. Död före 16909. Gift med Brita Funck i hennes 1:a gifte, se ovan.

Barn:

  • Anna Petersdotter, adlad Nohlanvähr. Blev 1688-04-05 intagen på styvfaderns adelskap. Död 1702 23/09. Gift 1694-06-12 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm6 med generalauditören Henrik Gerhard Lilliestierna, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1710.
  • Ingrid Petersdotter, adlad Nohlanvähr. Blev 1688-04-05 intagen på styvfaderns adelskap. Död ogift 1696. Hon stod bisatt i Storkyrkan 1696-11-28–1698 3/3, vilken senare dag hon begrovs i sin mormors fars borgmästaren Hans Hansson grav därst. 8

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: