Von Tiesenhausen

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Tiesenhausen

Adliga och Friherrliga ätten von Tiesenhausen

Översikt över von Tiesenhausen

TAB 1

Engelbrecht von Tiesenhausen

son

  • ? Hans

son

  • Hans

Barn:


TAB 2

Engelbrecht

son

TAB 3

Hans

son

TAB 4

Engelbrecht

barn:

TAB 5

Engelbrecht

barn:

TAB 6

'Detleff

barn:

TAB 7

'Detleff

barn:

TAB 8

'Johan. Gift med Barbara von Plettenberg

barn:


TAB 9

Dettleff von Tiesenhausen, gift med Agneta von Trotta gen. Treyden

son: Hans Henrik Se Tab. 10

TAB 10

Friherrliga ätten von Tiesenhausen

Hans Henrik von Tiesenhausen (son av Detleff von Tiesenhausen), friherre von Tiesenhausen, friherre till Erla, herre till Tolks, Borckholm, Nyhof, Pannkull och Laket, f. 1592, ryttmästare för ett kompani kyrassierer 1628; ryttmästare vid Livländska rvtleriet 1630; generalmajor af Kavalleriet; hade bivistat ryska, livländska, preussiska och tyska krigen och der sig vid alla tillfällen manliga förhållit; landtråd i Livland; friherre 1654 d. 7 Maj och skulle skrifva sig friherre till sitt gamla arfvegods Erla; † 1662 i Reval. Gift med Anna von Assarie, lefde enka 1663, dotter av Tönnis von Asserien, a. Tolcks.

Barn:

  • Hans Henrik Se Tab. 11
  • ? En von Tiesinghausen af huset Erla. Gift 1:o med majoren Joel Gyllenström, † 1713; 2:o med generalmajoren friherre Otto Johan Maydell, f. 1682.

TAB 11

Hans Heinrich, född 1628 död omkring 1710. Friherre till Erla, herre till Wesenberg, Tolks, Borkholm, Nyhof, Pannkull och Laket; kungl. kommissarie vid Est-ländska Reduktionen; öfverstlöjtnant och landtråd i-Estland; landshöfding i Viborg; köpte Wesenberg af ointrod. friherre Reinhold von Brederodes arfvingar år 1666. Gift med Anna Margaretha von Uexküll, dotter av Georg (Jürgen) von Uexküll och Magdalene von Bremen

Barn :

  • Anna Magdalena, † 1706. Gift 1668 med generallöjtnanten friherre Hans von Fersen, i hans 2:a gifte, † 1683.
  • Hedvig Elisabeth. Gift 1669 med Otto Magnus von Essen † 1707.
  • Jürgen Detlof, döpt 1655
  • Magnus Gabriel, döpt 1658
  • Johanna Margareta; Hofmeist. d. Prinzessin Anna Petrowna in St. Petersburg. Gift med Otto Gf. Wellingk a. Zewe, † 1798
  • Hans Henrik Se Tab. 12

TAB 12

Hans Heinrich, född 1654, död 1724. Öfverste för Livländska Kavalleriet 1700; generalmajor 1710. Gift med friherinnan Juliane Marie Taube, dotter av Jakob Johan Taube och Maria Horn af Marienborg.

Barn :

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. http://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00000600,00408.html