:

Lindenov nr 30

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindenov nr 30 †

Urgammal dansk adlig ätt, som utgick i Danmark 1738. Naturaliserad 1664. Utdöd 1697-08-05

Litteratur: Danmarks Adels Aarbog 1902.


 • Johannes Thomesen. Beseglar brev 1381. Var 1390 hövidsman på Koldinghus, då han gav gåva till Vor Frue Kirke i Ribe för sin och sin hustru Katrines själar och för deras lägerplats i kyrkan, och ännu 1396, riddare vid konungavalet 1397. Beseglade 1401 i Hälsingborg konung Eriks stadfästelse av drottning Margaretas testamente. Namnes såsom riksråd 1405. Beseglade förlikningen i Kolding 1411. Hövidsman på Rosborg. Levde ännu 1416-02-15. Gift 1:o med Katrine Marsksen. Gift 2:o med Ingerd N. N.

Barn:

 • Hans Johansen, till Fovslet. Gift med Dorotea Rantzow.

Barn:

 • Johan Johansen, till Fovslet. Upplät 1460 till riddaren Tilluf Reventlow allt det gods i Malt? Mark, som hans fader hade i pant av Knud Lagesen. Gift med Margareta Emmikesdotter, som levde änka 1477.
 • Son:
 • Hans Johanson, till Fovslet. Var 1486 hovsinde. Var amtman på Flensborg 1493 och på Sönderborg 1506–1510. Hade Örum i förläning 1514–1515. Var amtman på Flensborg 1518. Länsherre på Hundsbäck 1519. Beseglade förbundet i Rendsborg 1533. Var död 1536-02-07. Gift med Berete Eriksdotter (Rosenkrantz), död före 1537-10-15, dotter av Erik Styggesen, till Malrup, och Kirsten Skräm.

Barn:

 • Hans Johansen, till Fovslet. Deltog i kungahyllningen i Hjallese kyrka 1534. Länsherre på Kjaerstrup 1540–1546. Hade Hindsgavl i pant 1546–1560. Nekade 1559 att mottaga den honom av konungen erbjudna riddarvärdigheten. Var länsherre på Silkeborgs slott 1560–1568. Död 1568-09-27 i Köpenhamn. Gift med Rigborg Tinhuus, död 1572-06-02 och begraven hos mannen i Vor Frue kirke i Köpenhamn, dotter av Laurids Skinkel (Tinhuus) och Hilleborg Bille. Barn:
 • Hans Johansen, till Fovslet, som han sålde till konungen, Hundslunds kloster, som han 1580 tillbytte sig av kronan, Östergård, Gaunö på Seland, som han köpte 1584, Bagö på Fyen och Borreby i Borgaby socken, Malmöhus län, som han köpte 1589. Född 1542. Hovsinde 1560–1561. Länsherre på Silkeborgs slott 1569–1573 och på Hindsgavl 1574–1596. Död 1596-05-23 på Oregård och bisatt 1596-06-30 i Middelfarts kyrka. Gift 1571-06-24 på Silkeborg med Margareta Rosenkrantz, född 1552-01-13 Näsbyholm, död 1635-01-27 på Hundslund och bisatt 1635-02-18 i Vor Frue kirke i Aalborg samt ligger begraven hos mannen i Hundslunds kyrka, dotter av Otto Rosenkrantz, till Näsbyholm, och Ida Goye.

Barn:

 • Otte Lindenov, till Borreby, född 1575-07-04 på Fovslet. Uppfostrades tillsammans med prins Christian (sedermera konung Christian IV). Student i Rostock 1587–1596, i Strassburg och Heidelberg 1591–1593 och i Padua 1592. Hovjunkare 1596–1598. Resemarskalk på en ambassad till England 1597. Var löjtnant vid skånska adelsfanan 1609 och deltog i Kalmarkrigen. Länsherre på Sölvesborgs slott 1612–1618 och på Elleholm 1613–1618. Död 1618-09-04 Övedskloster, bisatt 1618-09-10 i Lund och ligger, jämte sin fru begraven i ett av honom byggt, välvt gravkor i Löddeköpinge kyrka. Han tillbytte sig övedskloster av konung Christian IV mot Hammar i Nosaby socken, Kristianstads län. Gift 1599-08-05 på Borreby med Anna Brahe, född 1577-08-10, död 1636-04-08 på Övedskloster, dotter av Tyke Brahe, till Tosterup och Hammar, och Hedvig Krabbe, till Östergård.

Barn:

 • Otte Lindenov, till Borreby samt Östergård i Gårdstånga socken, Malmöhus län. Född 1603. Student i Giessen 1617 och i Padua 1624. Levde sedan på sina gods. Död 1632-03-05 på Östergård och begraven i Löddeköpinge kyrka. Gift 1627 i Köpenhamn med Vibeke Podebusk, till Barsebäck, Krapperup och Markiegård, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1639-03-24 i Malmö med generalkrigskommissarien Knut Ulfeldt, i hans 1:a gifte, född 1609, död (stupade) 1657-09-28 i träffningen vid Sibbarp), född 1608-05-02 Krapperup, död 1645-03-00 i Köpenhamn och begraven i Löddeköpinge kyrka, dotter av riksrådet Claus Podebusk och Sofia Ulfstand.

Barn:

 • Otte Lindenov, naturaliserad Lindenov, till Borreby. Född på Borreby 1629-07-03. Student i Orléans 1649. Var 1653 hovjunkare. Ryttmästare vid ett danskt kavalleriregemente 1653 och vid (danska) konungens livregemente 1657. Avsked 1658. Ryttmästare vid själlandska rusttjänsten 1660. Introducerad på svenska riddarhuset 1664 under nr 30. Var ryttmästare vid fynska kavalleriregementet 1670. Fick 1681-03-01 konung Carl XI:s tillstånd att med all sin egendom överflytta till Danmark. Död 1697-08-05 på Eriksholm på Själland och slöt själv sin svenska adliga ättegren samt ligger jämte sin fru begraven i Löddeköpinge kyrka. Gift 1654-05-28 i Malmö med Else Juul, till Klågerup, född 1629-07-07 i Kristianopel, död 1679-04-21 i Malmö, dotter av danska riksrådet och guvernören över Kristianstads län Malte Juul och Anna Ramel.

Barn:

 • Otto, till Klågerup i Hyby socken, Malmöhus län. Ryttmästare vid skånska kavalleriregementet. Död ogift före fadern.
 • Hans, död som barn.
 • Vibeke, till Borreby och Klågerup samt Maltesholm i Sönnarslövs socken, Kristianstads län och Västerstad i Västerstad socken, Malmöhus län, född 1655-05-00, död 1725-08-20. Gift 1671-11-22 med sin faders kusin, landsdomaren Hans Ramel, naturaliserad Ramel, född 1641, död 1711.
 • Malte Juul, född 1656-11-16, död ogift 1677-01-19 i Köpenhamn och begraven i Holmens kirke i Köpenhamn.
 • Anna Sofia, till Borreby och Klågerup, född 1657-12-30, död 1716 på Maltesholm och begraven 1716-12-12 i Sönnarslövs kyrka. Gift 1704-06-29 på Klågerup med hovkansleren Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet, i hans 3:e gifte, född 1647, död 1709.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: