Oldevig nr 2333

Från Adelsvapen-Wiki

2333.jpg

Adliga ätten Oldevig nr 2333 †

Adlad 1860-05-04 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1978.

TAB 1

Sven Johan Oldevig, (son av en från Holstein inflyttad handlande i Karlskrona, född 1759-08-23. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona (1786 och ännu 1789). Var 1808 löjtnant vid örlogsflottan. Kapten därst. Död 1826-05-01. Gift 1786-11-17 i Karlskrona med Christina Håkansson, född 1759-12-01, död 1808-03-19.

Barn:

  • Hans Fredrik Oldevig, adlad Oldevig, född 1793-10-12 i Karlskrona. Lärstyrman vid arméns flotta 1807. Kadett vid örlogsflottan 1808-03-01. Avsked s. å. 31/12. Student i Lund 1809-02-01. Examen till rättegångsverken 1810-12-07. Auskultant i Göta hovrätt 1811-02-13. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen 1813-01-29. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 15/2. Vice häradshövding (1817-01-26) 1817-01-16. Häradshövdings n. h. o. v. 1818-05-11. Hovnotarie vid borgrätten 1820-04-29. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1821-04-19. T. f. landssekreterare i Värmlands län 1823-06-03. Kanslist i nämnda expedition s. å. 25/11. Landssekreterare i nämnda län 1826-01-31. Lagmans n. h. o. v. 1829-08-21. RNO 1839-06-01. T. f. landshövding i ovann. län 1841-11-23. Fullm. på nämnda ämbete 1842-06-11. Ordförande i Värmlands läns hushållningssällskap 1842–1863. KNO 1851-11-10. Adlad 1860-05-04 (introd. s. å. 18/12 under nr 2333 bland adelsmän). Avsked från landshövdingämbetet 1864-08-19. KmstkNO s. d. Död 1866-06-26 på Rosenborg vid Karlstad. Gift 1839-06-11 i staden Oidenburg med friherrinnan Maria Henrietta Amalia von Berg, född 1808-05-28 i Hannover, död 1892-08-31 i Karlstad, dotter av storhertigliga oldenburgska stats- och kabinettsministern, geheimerådet, friherre Gunther Heinrich von Berg och Amalia Sofia Carolina Strohmeijer.

Barn:

  • Günther Fredrik, adelsman vid faderns död 1866, född 1840. Major. Död 1919. Se Tab. 2.
  • Emil Johan, född 1843-09-29 i Karlstad. Kadett vid Karlberg 1859-04-01. Utexaminerad 1868-05-30. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 11/6. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1872 gymnastiklärare vid Uddevalla elementarläroverk s. å. 26/12. Innehade eget institut för sjukgymnastik i sistnämnda stad 1873–1875 och vid Gustavsbergs badort 1873–1881. Löjtnant 1874-11-06. Gymnastiklärare vid högre allm. läroverket i Strängnäs 1875-05-26. Föreståndare för eget sjukgymnastikinstitut i sistnämnda stad 1875–1883. Överbefälhavare för Strängnäs frivilliga skarpskytteförening 1875-12-15. Agent för livförsäkringsaktiebolag Nordstjernan i sistnämnda stad 1877-07-24. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1878–1883. Agent för försäkringsaktiebolag Fylgia 1881-11-05. Hade institut för svensk gymnastik i Baden-Baden 1883 och i Norderney under sommarmånaderna 1883–1886 samt i Dresden från 1883 avsked från gymnastiklärarbefattningen 1884-09-17. ROldHFO2kl 1886-03-17. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén s. å. 2/4. Kaptens n. h. o. v. s. å. 29/4. Storhertigligt oldenburgskt hofrath 1887-10-10. RVO s. å. 1/12. Erhöll tillståndsbevis som svensk sjukgymnast 1888-03-09. RSEO2kl s. å. 15/11. RBraunHLOlkl s. å. 21/12. Avsked ur armén 1894-11-23. Storhertigligt oldenburgskt geheimehofrath 1895-03-23. OffSAO. KVO2kl 1901-05-15. Död barnlös 1922-11-02 i Karlshamn. Gift 1873-12-23 i Stockholm med Fanny Eleonora Louise (Lilly) Frigelius, född 1850-03-29 i nämnda stad, död 1925-07-02 i Karlshamn ]], dotter av mantalskommissarien Christien Frigelius och Louise Lindelöf.

TAB 2

Günther Fredrik, (son av Hans Fredrik Oldevig, adlad Oldevig, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1866. Född 1840-06-30 i Karlstad. Kadett vid Karlberg 1857-02-05. Utexaminerad 1861-05-15. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 21/5. Löjtnant 1868-08-07. Kapten i regementet 1877-11-30 och vid regementet 1878-07-04. RSO 1884-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1892-01-29. Major i armén 1903-01-23. Avsked 1915-04-10. Död 1919-08-29 i Karlstads stadsförsamling (db 199). Gift 1878-12-29 i Stockholm med Gertrud Maria Fröberg, född 1854-08-06 Erstavik, (S:ta Maria Magdalena församling i Stockholm fb), död 1886-06-24 på Årnäs i Brunskogs socken, Värmlands län, dotter av grosshandlaren Johan Erik Fröberg och Johanna Sofia Ekorn.

Barn:

  • Hugo Johan, adelsman vid faderns död 1919. Född 1879-12-03 på Årnäs. Mogenhetsexamen i Karlstad 1900-06-12. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1906-05-31. Filosofie licentiat därst. 1912-12-14. Vik. adjunkt vid Jönköpings högre allm. läroverk 1916–1917. Vik. lektor vid Sundsvalls högre allm. läroverk 1917–1918. Vik. adjunkt vid Linköpings högre allm. läroverk 1920–1922.
  • Gertrud Margareta (Greta), född 1886-05-29 på Årnäs. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1909-12-28 i Karlstad med verkst. direktören i Städernas allm. brandstodsbolag, förste vice ordföranden i Stockholms stadsfullmäktige, GV:sJmt, KNO2kl, RVO m. m., jur. kandidat Carl Georg Juhlin-Dannfelt, från vilken hon 1921-03-02 blev skild i Stockholm, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924 med Brita Gentele i hennes 2:a gifte, född 1889-06-28, dotter av direktören Herman Gentele och Jenny Kjellström), född 1880-06-30 i Stockholm, son av överste Georg Frans Herman Julius Juhlin.Dannfelt och Alida (Ada) Julia Christina Lilljebjörn. Gift 2:o 1921-04-26 i Malmö med godsägaren Carl Ludvig August Bogeman, från vilken hon 1928-02-14 blev skild, född 1877.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.