:

Lütkeman nr 2028

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lütkeman ur 2028 †

Adlad 1773-01-24, introducerad 1775. Utdöd 1834-09-29.


TAB 1

Samuel Lütkeman. Apotekare och borgmästare i Demmin i Pommern.

Barn:

 • Daniel Lütkeman. Kyrkoherde i Gylls vid Demmin. Måste under 30-åriga kriget flykta undan de kejserliga med hustru och barn till Holstein, där han av schleswigska regeringen åtnjöt mycket gott.

Barn:

 • Samuel Lütkeman. Prost och kyrkoherde i Malchin i Mecklenburg. Död 1698. Gift med Margareta Bockel (1 At (Sch.).), dotter av direktören över spannmålsmagasinen i Schwerin Johan Bockel och Dorotea Rötgscher.

Barn:

 • Timoteus Lütkeman, född 1671 i Malchin, den yngste av nio syskon. Student i Rostock 1688. Fil. magister i Greifswald 1694. Kyrkoherde i Malchin 1698 efter fadern och i Tönningen 1699. Hovpredikant hos änkehertiginnan Hedvig Sofia av Holstein-Gottorp 1704. Konsistorieassessor. Kyrkoherde vid Tyska kyrkan i Stockholm 1706-04-26. Tillträdde 1707-01-00. Pastor primarius vid Tyska kyrkan i Stockholm 1710-01-20. Teol. doktor 1730. Överhovpredikant hos konung Fredrik I 1731. Generalsuperintendent över Pommern och Rügen samt prokansler för universitetet i Greifswald 1733-02-20. Död 1738-10-15, i Stralsund. Såsom tysk pastor i Stockholm erbjöds han 1719 att bliva generalsuperintendent i Holstein men föredrog att kvarbliva i Stockholm, varest han, med vederbörligt tillstånd, 1725 började hålla teologiska föreläsningar på riddarhuset. Gift 1:o med (1 At (Sch.).) Magdalena Salome Zeller, död 1706-02-16. Gift 2:o Med Ida Augusta Wedderkopt, dotter av (1 At (Sch.).) pastor primarius i Kiel Magnus Wedderkopt.

Barn:

 • 2. Gabriel Timoteus Lütkeman, född 1723-03-06 i Stockholm. Fil. magister i Greifswald 1740-09-10. Docent vid akademien i Greifswald 1742. Hovpredikant och biktfader hos kronprinsen Adolf Fredrik och dess gemål 1744-09-01. Teol. doktor 1750-04-28. Överhov- och ordenspredikant samt preses i hovkonsistorium 1753-09-27. Superintendent, sedan biskop i Visby 1758-08-29. LNO 1786-11-27. Tillika vice landshövding på Gotland 1788-06-18. Död 1795-03-20 i Visby. Han uppvaktade konung Fredrik I på dess sotsäng med tyska predikningar. Bevistade såsom Visby stifts fullmäktig flera riksdagar och var 1778-11-10 bland faddrarna vid kronprinsen Gustaf Adolfs dop samt fick sålunda faddertecknet, konung Gustaf III:s medalj med guldkedja att bära om halsen. Hans fru och barn blevo 1773-01-24 upphöjda i adlad stånd (äldste sonen introducerad 1775 under nr 2028). Gift 1:o 1762-07-11 med Susanna Maria von Boisman, född 1727-01-13, död 1774-06-15, dotter av kamreraren Jakob von Boisman, av tysk adel, och Maria Elisabet Linderberg. Gift 2:o 1776-05-30 med friherrinnan Hedvig Maria von Segebaden, född 1757-06-13, död 1839-11-18 på Gotland, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Carl Otto von Segebaden, friherre von Segebaden, och Maria Elisabet Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • 1. Gabriel Timoteus Lütkeman, adlad Lütkeman, född 1766. Kontraktsprost. Död 1826. Se Tab, 2.
 • 2. Carl Otto, född 1777-05-23, död 1777-05-23.
 • 2. Maria Augusta, född 1781-03-19. Död 1853-08-23. Gift 1796-09-20 med översten Carl Fredrik Jegerhjelm, född 1763, död 1844.

TAB 2

Gabriel Timoteus Lütkeman, adlad Lütkeman (son av Gabriel Timoteus Lütkeman, Tab. 1), född 1766-11-26 i Visby. Adlad för faderns förtjänster 1773-01-24 (introducerad 1775 under nr 2028). Ordinarie kunglig hovpredikant och ledamot av hovkonsistorium 1788. Kyrkoherde i Dalhems pastorat av Visby stift 1795. Kontraktsprost 1809. Teol. doktor 1818-10-15. Död 1826-04-09. Gift 1806-12-11 i Dalhems prästgård med Johanna Elisabet Grämer, född 1785-12-19, död 1857, dotter av rådmannen i Visby Johan Cramerus och Vendla Maria Roxberg.

Barn:

 • Gabriel Timoteus, född 1807. Stadsfiskal. Död 1834. Se Tab. 3
 • Hedvig Vendla Maria, född 1818-07-06, i Dalhems prästgård, död i Dalhems prästgård 1883-01-16. Gift 1836-08-14 i Dalhems prästgård med prosten och kyrkoherden i Dalhems pastorat, LNO, teol. och fil. doktor Salomon Jakob Ihre, född 1803-08-31 i Visby, död 1881-05-30 i Dalhems prästgård.

TAB 3

Gabriel Timoteus (son av Gabriel Timoteus Lütkeman, adlad Lütkeman, Tab. 2), född 1807-10-26 i Dalhems prästgård. Student i Uppsala 1827. Stadsfiskal i Västervik. Död i Västervik 1834-09-29 utan söner och slöt således ätten på svärdssidan. Gift med Carolina Stéen, född 1812-05-31 Lörstad s socken, Kalmar län, död 1889-10-15 i Stockholm, dotter av bruksägaren Carl Stéen och Ulrika Wessel.

Barn:

 • Ulrika Elisabet Gabriella, född 1833-08-20 i Västervik, död 1915-01-01 i Karlskrona. Gift 1854-10-01 vid Klintehamn på Gotland med kaptenen vid Gotlands nationalbeväring, RSO, Hans Ludvig Wahlberg, född 1823-07-20 i Vetlanda socken, Jönköpings län, död 1894-05-26 i Karlskrona.
 • Vendla Lovisa Carolina, född posthuma 1835-01-12 i Västervik, död 1908-02-01. Gift 1860-10-17 vid Klintehamn med kaptenen vid Gotlands nationalbeväring, RSO, Henrik Leche, född 1814-04-09 i Lund, död 1868-01-30 vid Klintehamn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: