:

Hirschenstierna nr 699

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hirschenstierna nr 699 †

Adlad 1661-05-04 introd. 1664. Utdöd 1709-06-28.


1 At (Sch). 2Um.

TAB 1

Stefan Gambrotius, född i Italien av den gamla ätten Gambarotta. 'Kom på 1500-talet till Pommern med tvenne pommerska adelsmän, vid namn von Rothermund och von Kahlen för att hos dem få betalning för skuld, den de gjort hos hans föräldrar. Och då därmed drog ut på tiden, fick han smak för lutherska läran, antog densamma och kvarstannade i landet.'. Gift med Catharina Grot, dotter av borgmästaren i Gribenitz Joakim Grot.

Barn:

 • Georg Gambrotius, född i Pommern. Oberamtman över furstl. amtet Frantzburg därst. Gift med Margareta von Rekentin, som överlevde sin son, dotter av Hans von Rekentin, till Rekentin och Sommersdorf, och Anna von Leist, båda av gammal pommersk adel.

Barn:

 • Stefan Gambrotius, adlad Hirschenstierna, till Husby och Lunda i Uppland. Född 1624-11-10 på amtshuset Frantzburg i Pommern. Sekreterare hos svenska generalkrigskommissarien Peter Brandt 1644, sedan, ifrån 1647, hos krigspresidenten frih. Alexander von Erskein, så i fält som sedermera vid exekutionskongressen i Nürnberg, geheime- och kammarsekreterare hos sedermera konung Carl X Gustaf 1651. Svensk envoyé till Mecklenburg och Holstein 1657-01-00. Krigsråd 1658. Envoyé extraordinaire till nedersachsiska kretsdagen i Hildesheim 1659. Adlad 1661-05-04 (introd. 1664 under nr 699). Envoyé extraordinaire till Frankrike 1661. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovråd och geheimesekreterare 1662-07-15. Åter avsänd till Frankrike 1663. Svenskt hovråd 1665-05-09. Död 1672-01-31 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1654-04-23 i Stockholm med Maria Werwier i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren Johan Mikael Röttlin), begraven 1710-04-14 Katarina förs. i Stockholm, dotter av handelsmannen Johan Werwier den äldre i Stockholm och Maria Güthrie.

Barn:

 • Carl Gustaf, född1 1655-06-01 student i Uppsala2 1669-09-04. Var 1672 hos ambassadören greve Tott i Frankrike. Fänrik 1675. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1695 vid Vesslands bruk i likanämnda socken, Uppsala län och begraven i Vesslands kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • Hedvig Eleonora, född 1658-09-12 (22/9) i Hamburg, död 1718 i Stockholm och begraven s. å. 7/7 därst. Katarina förs. i Stockholm. Gift med referendarien Johan Fredrik Berco, adlad von Berco, född 1643, död 1695.
 • Margareta Maria. Gift med kaptenen vid enrollerade allmogen i Uppland Jost Fusländer, född omkr. 1651, död 1726-06-05 Gällbo
 • Beata, född tvilling 1665, döpt s. å. 12/5 i Stockholm, död 1709. Gift före 1688-08-27 med kamreraren Johan Malmberg.
 • Anna Margareta, född tvilling 1665, döpt s. å. 12/5 i Stockholm.
 • Stefan, döpt 1667-04-30 i Stockholm. Student i Uppsala2 1684-02-23. Kanslist vid k. kansliets tyska expedition 1700-04-19. Registrator därst. vid fältkansliet. Ogift dödsskjuten 1709-06-28 vid Poltava och slöt ätten på svärdssidan.
 • Johanna, död ung.

TAB 2

Georg Vilhelm (son av Stefan Gambrotius, adlad Hirschenstierna, Tab. 1). Student i Uppsala2 166?-09-04. Musketerare vid livgardet 1687-07-07. Furir därst. 1690-06-18. Fältväbel 1692-07-06. Löjtnant vid Österbottens regemente 1695-01-12. Regementskvartermästare därst. 1703-03-12. Kapten 1705-05-14. Död 1708-09-29 i slaget vid Liesna. Gift med N. N. von Schmidt.

Barn:

 • En dotter. Gift med kaptenen N. N. von Schantz.
 • En dotter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: