Von Maneken nr 1346

Från Adelsvapen-Wiki

1346.jpg


Adliga ätten von Maneken nr 1346 †

Adlad 1696-08-25, introducerad 1697. Utdöd 1817.

'Härstammade ifrån ärkestiftet Bremen och utbredde sig även i Lüneburgska landet, varest den räknades både bland lantadeln och städernas patricier. Kom därefter till Livland, där den, sedan Livland underlades Ryssland, introducerades på riddarhuset i Riga under nr 157. Uraktlät att, enligt kungl förordningen av den 1765-02-25, till svenska riddarhuset inskicka någon genealogi före den utsatta fatalietiden eller den 1766-12-25.'


TAB 1

Gert Maneken. Rådsherre i Riga. Död 1610. Gift med Clara Ecke dotter av borgmästaren och burggreven i Riga Nikolaus Ecke och Elisabet Bruel.

Barn:

 • Gerhard Maneken arvbesittare av godset Rankulsdorff eller Ramenecksdorff, vilket sedermera utgjorde en del av godset Kürtis. Ålderman i Riga. Gift med Anna Zimmerman dotter av Carsten Zimmerman och Margareta Dolman.

Barn:

 • Christian Maneken adlad von Maneken till Testarna i pernauska kretsen i Livland. Notarie i lanträtten i rigiska kretsen 1669-12-22. Assessor 1688-01-20. Adlad 1696-08-25 (introducerad 1697 under nr 1346). Död 1710. Gift 1:o 1688 med Anna Catharina Von Hagen med vilken han fick godsen Nabben i Lemsals socken och Wiebersholm i Steinholms socken samt åtskilliga holmar i Dünaströmmen, dotter av presidenten i Rigiska överkonsistoriet Henrik von Hagen. Gift 2:o (RHKl.) 1702-11-12 med Elisabet Von Uhlenbrock i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Jonas Von Schmitten, död 1701-08-09) (RHKl.), död före 1716 som änka, dotter av rådsherren i Riga Gerhard von Uhlenbrock (RHKl.) och Maria Zimmerman.

Barn:

 • 1.Catharina Elisabet Maneken född 1689. Gift 1:o med fänriken vid Mengdens lettiska lantmilisregemente Christer Heise Von Kobes död 1713. Gift 2:o 1714 med löjtnanten Fabian Johan Von Buxhöwden som 1715–1721 bodde på Nabben [RHKl].
 • 1.Andreas Christian Maneken, Död 1710 i pesten. Assessor i Rigiska hovrätten.
 • 1.Gerhard Henrik Maneken Maneken Löjtnant vid Mengdens lettiska lantmilisregemente 1704. Löjtnant i svensk tjänst. Död 1710 i pesten.
 • 1.Anna Dorotea Maneken (RHKl.) Gift med majoren Anders Joakim von Henel i hans 1:a gifte, född 1687, död 1744.
 • 1.Gustaf Johan Maneken född 1695. Ordnungsrichter. Död 1729. Se Tab. 2

TAB 2

Gustaf Johan (son av Christian Maneken, adlad von Maneken, Tab. 1). Arvherre till Nabben i Lemsals socken och (sedan 1724) till Geistershof i Sesswegens socken, båda i Livland, född 1695 (Riga.). Ordnungsrichter. Född 1729. Gift omkring 1721 med Hedvig Eleonora von Tiesenhausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Conrad Gustaf von Jäger), född 1700, död 1769, dotter av överstelöjtnanten vid Marienburgska lantmilisbataljonen Jakob Johan von Tiesenhausen. Hon innehade Geistershof efter mannens död.

Barn:

 • Margareta Elisabet, arvfru till Neu-Geistershof. Född 1723-07-07. Död 1789-12-19. Gift 1745 på Nabben med majoren Robert von Brömssen, född 1707, död 1801.
 • Anna Gertruda, född 1725. Gift med en löjtnant von Helffreich.
 • Jakob Johan, arvherre till Würzenberg i Ubbenorms socken. Född 1729-09-22. Kavalleriöverste i rysk tjänst. Död barnlös 1802. Gift 1763-03-05 i Riga med Helena Amalia von Lambsdorff, död 1826-02-26 i Mitau, dotter av översten Johan Reinhold von Lambsdorff.
 • En son, levde 1733, död ung.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Gustaf Johan, Tab. 2), arvherre till Nabben. Född 1726. Kavalleriöverste i rysk tjänst. Levde ännu 1804. Gift 1:o med Gertrude Charlotta von Anrep, född 1746 3, död 1787. Gift 2:o med Juliana Charlotta von Lilienfeld, född 1752-12-21 Och döpt 1753-01-06 Pergel

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1769. Kapten. Död ogift 1792.
 • 1. Jakob Gustaf, född 1770. Löjtnant. Död ogift 1800.
 • 1. Carl Gerhard, född 1771. Kapten. Stupade i kriget mot Polen 1794.
 • 1. Casper Ludvig, arvherre till Würzenberg. Född 1773. Var 1786 kejserlig page (Riga.). Löjtnant. Ordnungsrichter i kretsen Wolmar. Död 1817 och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1804 (Riga.) med friherrinnan Elisabet von Ungern-Sternberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-01-21 med generallöjtnanten Hans von Wachten, född 1786-06-24, död 1874 i Reval), född 1785-12-19, död 1862-04-23 i Reval, dotter av hovrådet, friherre Reinhold Helmich von Ungern-Sternberg, och friherrinnan Vilhelmine von Ungern-Sternberg. [¤8]
 • 1. Reinhold Ernst, arvherre till Nabben. Född 1777, död före 1817.
 • 1. Hedvig Amalia, född 1780, död 1812. Gift med överstelöjtnanten Josua Johan von Stegmann, arvherre till Nabben och Würzenberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.