:

Von Walden nr 1708

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Walden nr 1708

Ätten von Walden kommer ursprungligen från Ösel, men härstammar enligt traditionen från Kurland. Släkten framträdde på 1650-talet med överstelöjtnant Georg Fredrik von Walden (1654-1728). Han naturaliserades som svensk adelsman den 17 december 1719 och introducerades 1720.

TAB A

Wilhelm Waldt. Pastor i Siuxt, Kurland. Gift med Anna Riewes (Rivius).

Barn:

 • Johann Tilmann von Walden. Se Tab B.
 • Wilhelm von Walden.
 • Elisabeth von Walden. Död efter 1655-05-14. Gift före 1623-12-15 med George von Hoerner, herre till Muischazeem, Gaicken och (Alt-) Satticken i Kurland/Livland.

TAB B

Johann Tilmann von Walden. Gift 1631 med Sophia van der Brincken. Johann Tilmann och hans bror Wilhelm von Walden upphöjdes till adligt stånd av den Polsk-/svenska kungen Sigismund (1566-1632). Genom att bröderna antagit ett Polskt adelsdiplom utan att inhämta Hertigen av Kurlands tillstånd avvisades deras ansökan om att upptagas i det Kurländska ridderskapets matrikel 1631, 1634 och 1642. Slutligen genom en hovrättsdom i Warszawa den 18 augusti 1645 och genom ett slutet adelsmöte den 30 juli 1648 upptogs bröderna i den Kurländska matrikeln under nr 124.

Barn:

TAB C

Michael von Walden. Född 1637.

Barn:

 • Georg Fredrik von Walden. (1654-1728). Se Tab. 1

TAB 1

Georg Fredrik von Walden, (son av Michael von Walden Tab C.), Överstelöjtnant. Kapten vid Bohusläns dragonregemente; överstelöjtnant 1719-11-03; naturaliserad svensk adelsman 1719-12-17 och introducerad 1720. Född 1654-04-12 på Ösel, Estland. Död 1728-01-30 på Husby gård i Husby-Långhundra socken.

Gift 1688-04-15 i Stockholm med Brita Brandt, död 1746-06-14 på Husby gård i Husby-Långhundra socken.

Barn:

 • Hedvig Eleonora von Walden. Gift med löjtnanten och livdrabanten Samuel Dahl.
 • Karl Fredrik von Walden, född 1689. Kornett. Död 1739. Se Tab 2.
 • Sofia Elisabet von Walden, död 1770-01-29 i Edebo socken. Gift med löjtnanten vid Upplands regemente Peter Myrdahl.
 • Kristiana von Walden. Gift med mantalskommissarien Elias Hilleström.
 • Maria Elisabet von Walden. Gift 1:o med Vogelsang. Gift 2:o 1712 med kamreraren i kammarkollegium Simon Christiernin, född 1675 i Fellingsbro socken, död 1742-06-09 i Stockholm.
 • Brita von Walden, född 1700, död 1760. Gift med prosten och kyrkoherden i Almunge pastorat av Uppsala ärkestift Johan Sundius i hans 2:a gifte.
 • Georg Fredrik von Walden, född 1702. Kammarherre. Död 1754. Se Tab 24.
 • Kristina Juliana von Walden, född 1705, död 1743-08-22 Berga. Gift 1736-12-28 på Husby med korpralen vid livdrabantkåren Henrik Frondin (som kallade sig Wilsdorff efter sin adlade styvfader, överstelöjtnanten Lars Wilsdorff nr 1546)

TAB 2

Karl Fredrik von Walden, (son av Georg Fredrik von Walden Tab. 1.), Kornett. Student i Uppsala 1702-03-15; volontär vid livregementet till häst 1707; korpral därst. samma år; fången vid Perevolotjna 1709-07-01; hemkom 1722; kornett samma år. Född 1689. Död 1739-12-02 på Husby gård i Husby-Långhundra socken.

Gift med Anna Dorotea Krabbe, död 1760-08-30 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken. En teori om Anna Doroteas ursprung är att hon skulle vara dotter till en officer som satt i rysk fångenskap tillsammans med maken Karl Fredrik von Walden.

Barn:

 • Maria Dorotea von Walden, född 1720, död samma år.
 • Georg Fredrik von Walden, född 1722, död 1723-11-24.
 • Karl Gustav von Walden, född 1725. Livdrabant. Död ogift och utan barn 1766-08-29 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken. Student i Uppsala 1736-06-15; volontär vid livregementet till häst 1743-03-07; korpral därst. 1745-11-18; livdrabant 1747-11-18.
 • Fredrika Juliana von Walden, född 1727-01-05 på Husby gård i Husby-Långhundra socken, död 1778-10-19 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken.
 • Adolf Fredrik von Walden, född 1732. Kapten. Död 1779. Se Tab. 3.

TAB 3

Adolf Fredrik von Walden, (son av Karl Fredrik von Walden Tab. 2.), Kapten. Student i Uppsala 1740-10-27; volontär vid Upplands regemente 1748-06-25; rustmästare 1749; sergeant vid fribataljonen 1752-11-25; konstit. fänrik vid Upplands regemente 1757-11-04; fänrik därst. 1759-03-27; stabslöjtnant 1769-02-21; kapten 1771-08-14. Adolf Fredrik bevistade hela Pommerska kriget 1757-1762 och därunder båda belägringarna av Peenemünde. Född 1732-02-15 på Husby gård i Husby-Långhundra socken. Död 1779-09-22 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken.

Gift 1764-09-13 i Rasbo socken med Hedvig Ullén, född 1743-10-17 i Uppsala, död 1819-12-18 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken, dotter av kyrkoherden Petrus Martini Ullén och hans fru Sara Kristina Clewberg.

Barn:

 • Karl Peter von Walden, född 1765. Fänrik. Död 1794. Se Tab. 4.
 • Kristina Dorotea von Walden, född 1767-03-14 på Visteberg i Rasbo socken, död 1767-11-25 på samma ort.
 • Adolf Fredrik von Walden, född 1769. Fänrik. Död 1813. Se Tab. 5.
 • Georg Sigismund von Walden, född 1773-07-13 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken, död 1778-10-09 på samma ort.
 • Gustav Julius von Walden, född 1775-11-20 på Landsberga herrgård i Biskopskulla socken, död 1831-05-02 på samma ort.

TAB 4

Karl Peter von Walden, (son av Adolf Fredrik von Walden Tab. 2.), Fänrik. Volontär vid Upplands regemente; furir därst. 1775-06-28; fänrik 1784-04-29. Född 1765-06-20 på Visteberg i Rasbo socken. Död 1794-04-10 på Görlinge i Biskopskulla socken.

Gift 1786-11-21 i Biskopskulla socken med Altea Elisabet Bruzelius, dotter av adjunkten Stefan Bruzelius.

Barn:

 • Hedvig Kristina von Walden, född 1787-10-15 på Görlinge i Biskopskulla socken, död 1788-11-22 på samma ort.
 • Karolina Elisabet von Walden, född 1790-03-05 på Görlinge i Biskopskulla socken, död 1881-05-26 i Enköping. Gift 1815 med löjtnanten vid Upplands regemente Fredrik Holmberg, född 1782-08-30 i Giresta socken, död 1854-03-01 på Görlinge i Biskopskulla socken.
 • Hedvig Kristina von Walden, född 1792-06-20 på Görlinge i Biskopskulla socken, död 1796-01-05 på samma ort.

TAB 5

Adolf Fredrik von Walden, (son av Adolf Fredrik von Walden Tab. 2.), Fänrik. Volontär vid Upplands regemente 1777; kornett i armén 1781-12-12; fänrik vid Björneborgs lätta infanteribataljon av samma regemente 1790-03-25; avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1801-06-16. Född 1769-07-26 på Landsberga herrgård, Biskopskulla socken. Död 1813-12-21 på Norrbo, Ribbingebäck, Skogs-Tibble socken. Adolf Fredrik var en slarver som troligen efter många påtryckningar gifte sig med sin hushållerska efter 5:e barnet. Adolf Fredrik var kusinbarn till prästen Clewberg i Skogs-Tibble socken vid denna tid. En kopia av ett brev, skrivet i ödmjukhet till vördige prästerskap i Tibble församling där han erkänner faderskapet till hans barn, finns bevarat hos Släktföreningen den adliga ätten von Walden.

Gift 1808-06-26 i Skogs-Tibble socken med Anna Brita Lennberg, född 1770-09-27 i Irsta socken, död 1847-05-26, dotter av klockaren Karl Lennberg.

Barn:

 • Hedvig Fredrika von Walden, född 1796 i Nysätra socken, död 1832-04-17 i Sandåsen i Skogs-Tibble socken. Gift med vaktmästaren vid utrikes sjötullsbevakningen i Stockholm Klas Erik Widmark.
 • Johan Fredrik von Walden, född 1798. Hemmansbrukare. Död 1873. Se Tab. 6.
 • Karl Adolf von Walden, född 1801-09-27 i Nysätra by i Nysätra socken, död 1829-02-04 på Lindholmen i Orkesta socken. Lantmäteriexamen 1822; vice kommissionslantmätare 1826.
 • Anna Karolina von Walden, född 1804-10-18 i Årby i Nysätra socken, död efter 1832. Gift med bonden i Hälgesta i Skogs-Tibble socken Anders Persson.
 • Ulrika Aurora von Walden, född 1808-03-30 på Norrbo, Ribbingebäck i Skogs-Tibble socken, död 1811-08-27 på samma ort.
 • Charlotta von Walden, född 1811-10-03 på Norrbo, Ribbingebäck i Skogs-Tibble socken, död 1876-03-24 i Vappeby i Torstuna socken. Gift 1830-10-26 i Skogs-Tibble socken med grenadjären vid Östra Västmanlands kompani, Livregementets grenadjärkår Karl Fredrik Brunnberg, född 1810-04-08 i Valsbrunna i Torstuna socken, död 1855-01-21 i Vappeby i Torstuna socken.

TAB 6

Johan Fredrik (översiktstab 2, son av Adolf Fredrik, tab 5), född 1798-07-06 i Tibble socken Uppsala län. Törst torpare i Norrbo i Tibble socken, därefter hemmansbrukare först i Österunda socken Västmanlands län, sedan i Ålands socken Uppsala län. Död 1873-04-16 i sistnämnda socken. Gift 1823-12-26 med bonddottern Anna Stina Persdotter, född 1801, död.

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1824-10-06, död 1896-02-26 i Ålands socken. Gift 1855 med rättaren, före detta soldaten vid Upplands regemente Adolf Fredrik Perman, född 1832-05-07. Adolf Fredrik, född 1826. Torpare. Död 1893. Se Tab. 7.
 • Carl'' Peter, född 1828. Torpare. Död 1899. Se Tab. 15.
 • Johan August, född 1829. Hemmansbrukare. Död 1922. Se Tab. 19.
 • Carolina, född 1833, död ogift 1856-01-08.
 • Anders Gustaf, född 1835. Torpare. Död 1882. Se tab 21.

TAB 7

Adolf Fredrik (översiktstab 2, son av Johan Fredrik, tab 6), född 1826-07-14 i Skogstibble socken Uppsala län. Torpare på Harnäs under Ryda i Nysätra socken Uppsala län. Död där 1893-11-19. Gift 1857-12-29 nämnda socken med Christina Catharina (Stina-Cajsa) Westerberg, född 1835-12-01 i Simtuna socken Västmanlands län , död 1910-12-19 på Harnäs , dotter av Daniel Westerberg och Brita Danielsson (Andersson).

Barn:

 • Fredrika Christina Matilda (Tilde), född 1858-10-25 på Harnäs, liksom syskonen, död 1918. Gift 1881-02-25 i Österunda socken Västmanlands län med snickaren Claes Robert Svensson, född 1857-03-27 i Skogstibble socken Uppsala län.
 • Johan Albert, född 1860. Hemmansägare. Död 1924. Se Tab. 8.
 • Augusta Carolina, född 1863-02-26.
 • Emma, född 1865-11-14. Död 1948-11-10 (Fumbo förs, Upps. db nr 11). Gift 1900-06-05 i Grythyttans socken Örebro län med fabrikören Carl Amandus Melin, född 1869-10-26 i Nora.
 • Carl Axel, född 1867-07-01. Hemmansägare i Harnäs. .
 • August, född 1871. Jordbrukare. Död 1914. Se tab 11.
 • Clara Vilhelmina, född 1874-05-01. Gift 1899-11-11 i Uppsala med kakelugnsmakaren Carl Albert Widlund, född 1875-04-01.
 • Oskar Reinhold, född 1876. Järnarbetare. Se tab 13.
 • Fredrik Georg, född 1879. Hemmansägare. Se tab 14.

TAB 8

Johan Albert (översiktstab 2, son av Adolf Fredrik, tab 7), född 1860-07-26 på Harnäs under Ryda i Nysätra Uppsala län. Arrenderade en tid Svedjan under Vrå i Skogstibble förs (EÄ socken) Uppsala län, blev sedan hemmansägare i Groddammen i Nysätra socken. Död 1924-04-26 i Groddammen i Nysätra förs, Upps. . Gift 1888-11-08 på Harnäs under Ryda förs, Upps. med Alma Carolina Samuelsdotter, född 1868-09-02 ) i Skogstibble förs, Upps. Död 1917-03-03 i Groddammen i Nysätra förs, Upps. . Dotter av Samuel Gustaf Samuelsson och Carolina Fredrika Källberg.

Barn:

 • Gerda Matilda, född 1889-09-25 på Svedjan. Sjuksköterska.
 • Aron Valerian, född 1892-04-18 på Svedjan under Vrå i Skogstibble förs. Se Tab. 9.
 • Ruth Elisabet, född 1894-04-14 på Svedjan under Vrå i Skogstibble förs, Upps. Gift 1917-04-29 med kvarnarrendatorn, sedan trädgårdsmästaren Ivar Filip Sigfrid Engström, född 1889-01-02 i Jönköping.
 • John Joël, född 1897-02-04 på Svedjan under Vrå i Skogstibble förs, Upps. Snickare. Se Tab. 10.
 • Oskar Daniel, född 1899-11-30 i Skogstibble förs, Snickeriarbetare. Gift 1934-06-30 med Astrid Linnea Maria Karlsson, född 1904-12-26 i Stockholm Maria förs i Stockholm.
 • Nanny Elisabet, född 1901-10-05 i Nysätra socken Upps. Gift 1:o 1933-07-22 i Stockholm, Matteus förs med bagaren, sedan konditorn Bertil Emanuel Lindberg från vilken hon blev skild genom Sth:s RR:s utslag 1943-01-27, född 1905-08-31. Gift 2:o 1943-04-03 i Stockholm (Solna förs, Sth. vb nr 74) med svetsaren Fritz Gunnar Magnus Lagelius i hans 2:a gifte, född 1900-07-06 i Torsö förs, Skar. Maskinist. Affärsföreståndare.
 • Ossian Samuel, född 1904-08-02 i Nysätra förs,
 • Lilly Helena, född 1906-08-18 i Nysätra förs, Upps. Gift 1935-10-12 i Stockholm, S:t Matteus förs, (vb nr 421) med hantverksfuriren, sedan snickaren Fritz Gunnar Guvert, född 1911-04-03 i Nysunda, Örebro län.
 • Georg Natanael, född 1909-12-22 på Groddammen i Nysätra förs, Upps.
 • Albert Verner, född 1913-10-16 på Groddammen i Nysätra förs, Upps. . Ingenjör. Gift 1939-09-30 i Stockholm med telefonisten Astrid Hilda Elisabeth Malmström, född 1909-11-06 i Eskilstuna.

TAB 24

Georg Fredrik von Walden, (son av Georg Fredrik von Walden Tab. 1.), Kammarherre. Beridare vid stallstaten i Stockholm 1719; beridare vid hovstallet 1724; stallmästare över Strömsholm och Kungsörs stallstater 1744-01-20; kammarherre vid Kungliga Vetenskapsakademien; begraven 1754-09-08 i Kolbäck socken. Född 1702-09-28 på Husby gård i Husby-Långhundra socken. Död 1754 på Strömsholm i Hallstahammar socken.

Gift 1741-05-12 i Stockholm med Anna Katarina Dreijer, född 1714 i Stockholm, död 1781-05-12 på Strömsholm i Hallstahammar socken, dotter av hovurmakaren Herman Dreijer och hans fru Katarina Menlös.

Barn:

 • Göran von Walden, född 1742-03-22 i Uppsala, död 1765-10-23 i Luleå. Kadett vid kadettkåren i Stockholm 1754-12-15; fänrik vid Västerbottens regemente 1756-12-20.
 • Fredrik Herman von Walden, född 1743, död 1809-03-08 i Köpenhamn, Danmark. Student i Uppsala 1755-04-15; lärstyrman vid amiralitetet 1757-07-12; medelstyrman därst. 1762-10-30; löjtnant 1774-07-20; kapten 1775-10-26; RSO 1779-01-24; bosatte sig 1791 i Köpenhamn; deltog i Amerikanska frihetskriget på den brittiska sidan; var med och organiserade det Västindiska kompaniets första handelsresor mellan Stockholm - St Barthélemy och Boston. Han var Svedenborgare och har utgivit flera skrifter.
 • Karl Sigismund von Walden, född 1744. Major. Död 1820. Se Tab. 25.
 • Gustav von Walden, född 1746-01-25 på Strömsholm i Hallstahammar socken, död 1746-03-16 på samma ort.
 • Brita Katarina von Walden, född 1747-04-16 på Strömsholm i Hallstahammar socken, död före 1801. Åldfru vid Strömsholm 1772. Gift 1789-04-02 i Hallstahammar med ryttmästaren Adolf Magnus von Brömssen nr 932, född 1761, död 1804.
 • Görvel von Walden, född 1748-04-25 på Strömsholm i Hallstahammar socken, död 1814-03-09 på samma ort.
 • Adolf Fredrik von Walden, född 1751-06-03 på Strömsholm i Hallstahammar socken, död efter 1800. Page vid hovet 1762-04-06 och på prins Carls stat samma år; fänrik vid Upplands regemente 1771-11-13; premiäradjutant vid Västerbottens regemente 1775-01-04; avsked 1779.
 • Fredrika von Walden, född 1752-10-16 på Strömsholm i Hallstahammar socken, död 1773-01-11 på samma ort.
 • Klas Gustav von Walden, född 1754 på Strömsholm i Hallstahammar socken, dog ung.


TAB 25

Karl Sigismund von Walden, (son av Georg Fredrik von Walden Tab. 24.), Major. Volontär vid Västmanlands regemente 1754 och vid jägarkåren till häst 1758; sergeant vid von Böhnens fribataljon 1761-04-02; transp. till Upplands regemente 1762-08-02; korpral vid finska lätta dragonkåren 1770; vaktmästare därst. 1771-05-14; sekundkornett 1772-09-25; livdrabant 1773-12-17; löjtnant i armén 1775; kapten i armén 1789; majors avsked 1805-11-04. Född 1744-08-31 på Strömsholm i Hallstahammar socken. Död 1820 på samma ort.

Gift 1786-12-27 med Sara Fredrika Törling, född 1757, död 1790-10-27 på Edö i Askersunds socken, dotter av hovrättsrådet Magnus Törling och hans fru Emerentia Fredrika Rückersköld nr 1937.

Barn:

 • Georg Sigismund von Walden, född 1787-09-12 på Edö i Askersunds socken, död 1821-08-10 på Brandholmsund i Torsvi socken. Kadett vid Karlberg 1800-11-17; avgången från krigsskolan 1808-01-06; underofficer vid Svea artilleriregemente 1808-02-07; underlöjtnant därst. 1809-01-28; löjtnant 1815; kaptens avsked 1821-06-26.
 • Knut Vidolfer von Walden, född 1788. Major. Död 1841. Se Tab. 26.
 • Fredrika Karolina von Walden, född 1790-10-01 på Edö i Askersunds socken, död 1834-09-20 på Strömsholm i Hallstahammar socken. Gift 1813-07-01 i Hallstahammar med hovkvartermästaren Birger Johan Herkepé, född 1787-11-04, död 1858-07-08. Se släkten Herkepaeus.


TAB 26

Knut Vidolfer von Walden, (son av Karl Sigismund von Walden Tab. 25.), Major. Kadett vid Karlberg 1800-11-17; utexaminerad 1806-03-29; fänrik vid Göta garde 1806-03-12 och vid andra livgrenadjärregementet 1809-01-18; löjtnant i armén 1809-04-19; GMtf samma år; löjtnant vid regementet 1816-05-06; RSO 1827-07-04; major i armén 1832-07-19. Född 1788-10-28. Död 1841-04-28.

Gift 1812-08-04 med Henriette Gustava Barkenbom, född 1791-06-23, död 1851-03-14 i Vadstena socken, dotter av häradshövdingen Henrik Samuel Barkenbom och hans fru Eva Kristina Wendel.

Barn:

 • Adèle Sofia von Walden, född 1814-05-18 på Påtorp i Gammalkil socken, död 1874-02-10 på Askeby komministerboställe i Askeby socken. Gift 1843-06-18 i Linköping med kyrkoherden Johan Olof Liedholm, född 1793-08-25 i Rumskulla socken, död 1863-08-19 på Odensvi prästgård i Odensvi socken.
 • Fredrika Gustava von Walden, född 1815-07-07 på Fettjestad Ågård i Gammalkil socken, död 1883-02-20 i Uppsala. Gift 1842-01-18 i Nykil socken med Karl Gustav von Engeström nr 1948, född 1813, död 1869.
 • Karolina Henrietta Knutsdotter, född 1817-03-22 på Fettjestad Ågård i Gammalkil socken, död 1909-10-17 i Stockholm. Gift 1842-06-03 i Linköping med löjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente Samuel Fredrik Rosin, född 1813-11-16 på Rispetorp i Hallingeberg socken, död 1878-01-23 i Björnshult i Höreda socken.
 • Eva Rosina von Walden, född 1819-09-06 på Fettjestad Ågård i Gammalkil socken, död 1819-09-27 på samma ort.
 • Aurora Augusta von Walden, född 1823-04-28 på Fettjestad Ågård i Gammalkil socken, död 1824-02-28 på samma ort.Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor 1925-36. Släktföreningen Den adliga ätten von Walden. Klas Lackschewitz, genealog för Kurländska ridderskapet. Under arbete


: