:

Af Donner nr 2108

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Donner nr 2108

Adlad 1772-09-13, introducerad 1777.

Ätten anses härstamma från en tysk adlig ätt Donner von Lorckheim. Någon sådan upptages dock icke hos Kneschke, men väl en urgammal rhenländsk ätt Donner von Lorheim, vilken dock utdog redan 1570. Den svenska stamfadern förmenas hava blivit ryttmästare vid överste Hoffkirchs kavalleriregemente i konung Gustaf II Adolfs armé under trettioåriga kriget. En Georg Andreas Donner var 1662 inspektor vid Lillö i Skåne.


TAB 1

Sven (Svante) Donner, född 1693. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregemtet. Död 1755-05-06. 'Han blev i bataljen vid Hälsingborg år 1710 så illa blesserad, att han på sitt 20:e år måste taga avsked. Gift 3:o med Anna Catharina Brehmer, född 1701-04-00. Död 1774-05-01.

Barn:

 • Johan Gustaf Donner, adlad af Donner, född 1730-01-01 i Kalmar län. Volontär vid Kalmar regemente 1747. Kadett vid holländska amiralitetet 1748–1749. Fänrik vid posseska regementet 1749-11-22. Löjtnant vid posseska regementet 1754-11-09. Kapten 1759-11-20. Major i armén 1761-12-18. RSO 1767. Sekundmajor vid Helsinge regemente 1770-12-20. Adlad 1772-09-13 (introducerad 1777 under nr 2108). Överstelöjtnant i armén 1775-08-07 och vid Västerbottens regemente 1779-12-08. Överste i armén 1786-12-14. Landshövding i Västerbottens län 1789-12-18. Avsked 1795-04-09. Död 1808-07-31, på Axla vid Umeå. Han deltog 1757–1762 i pommerska kriget. Gift 1762-04-21 med Sofia Barbara von Lepel, född 1730-11-23. Död 1790-03-16 i Umeå. Dotter av regeringsrådet Gustaf Vilhelm von Lepel, till Seckeritz och Bauer, och Dorotea Juliana von Maltzahn.

Barn:

 • Vilhelm Gustaf, född 1763. Överstelöjtnant. Död 1842. Se Tab. 2.
 • Ludvig Adolf, född 1764-04-03 i Greifswald. Död 1773-08-31 i Hudiksvall.
 • Sofia Elisabet Fredrika, född 1769-06-27. Stiftsjungfru. Död 1848-01-13 i Piteå. Gift 1805 med kaptenen vid Västerbottens regemente, RSO Johan Hollsten, född 1771-01-20. Död 1816-06-27.
 • Gustaf Fredrik, född 1772-06-17. Död 1773-02-27, i Hudiksvall.

TAB 2

Vilhelm Gustaf, (son av Johan Gustaf Donner, adlad af Donner, tab 1), född 1763-01-31 i Greifswald. Volontär vid Hälsinge regemente 1773-01-21. Page vid hovet 1779-04-15. Sergeant vid Västerbottens regemente 1780-06-30. Fänrik vid Västerbottens regemente 1781-04-04. Fänrik vid drottningens livregemente 1788-04-22. Löjtnant i armén 1789-06-28. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1790-12-15. Kapten vid Västerbottens regemente 1791-05-18. Major i armén 1812-01-14. Major vid sistnämnda regemente 1812-01-14. Överstelöjtnants avsked 1817-07-15. Postinspektör i Umeå 1820-12-29. Avsked 1827. Död där 1842-03-27. Gift 1801 med Maria Brigitta Thalin, född 1779-01-03. Död 1836-12-03. Dotter av inspektören Nils Thalin och Beata Magdalena Schjåltz.

Barn:

 • Ludvig August, född 1802. Kapten och postmästare. Död 1880. Se Tab. 3.
 • Gustaf Vilhelm, född 1803. Kammarjunkare. Död 1888. Se Tab. 4.
 • Erland Magnus, född 1804-07-29. Död 1816-07-25 i Umeå.
 • Sofia Beata Charlotta, född 1805-12-07 i Umeå. Död 1881-10-15 i Stockholm. Gift 1831-12-15 Hedlunda med överstelöjtnanten Adolf Magnus von Brömssen (A932), född 1804. Död 1869.
 • Johan Fabian, född 1807-04-11. Död 1816 i Umeå.
 • Carl Edvard, född 1808-10-29. Förare vid Västerbottens regemente. Fänrik vid Västerbottens regemente 1829-01-22. 2. Löjtnant 1835-01-24. Kapten vid Västerbottens fältjägarekår 1846-04-21. Avsked 1859-05-04. Död ogift 1892-02-27 i Umeå.
 • Maria Vilhelmina Julia, född 1810-12-23. Död 1885-06-19 i Härnösand. Gift 1840-07-05 med lektorn vid Härnösands gymnasium, RNO, fil doktorn Erik Almquist, född 1802-10-02 i Uppsala. Död 1874-07-04 i Härnösand.
 • Viktor Alexis, född 1815-12-06 i Västerbotten. Furir. Rustmästare vid Västerbottens fältjägareregemente, sedermera fältjägarekår 1831-09-09. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägareregementet 1836-01-23. Löjtnant 1845-10-24. Kapten 1865-01-17. RSO 1867-01-28. Avsked med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1869-04-02. Död ogift 1892-03-07 i Umeå.
 • Georg Magnus Johan, född 1818-03-01. Död 1818-06-08.

TAB 3

Ludvig August, (son av Vilhelm Gustaf, tab 2), född 1802-02-21 i Västerbottens län. Förare vid Västerbottens regemente 1815-02-27. Sergeant vid Västerbottens regemente. Fänrik 1823-02-25. Löjtnant och 1. adjutant 1828-12-13. Kapten i regementet 1840-02-24. Kapten vid Västerbottens fältjägarekår. RSO 1851-11-10. Postmästare i Mariefred 1859-04-01 avsked från postmästaretjänsten 1875-02-26. Död 1880-04-19 i Stockholm. Gift i Stockholm 1845-02-28 med Sofia Elisabet Constance Grangren, född 1817-06-16 i Stockholm. Död i Stockholm 1882-09-08. Dotter av hovnotarien Johan Peter Grangren och Johanna Sofia Ollén.

Barn:

 • Marie Constance, född 1847-04-03. Död 1847-04-15.
 • Sofia Adelaide Constance, född 1848-07-25 på kaptensbostället Axla vid Umeå. Död 1939-04-17 i Kungsholms förs, Stockholm (db nr 106). Ägde en tid tillsammans med syskonen huset nr 44 Appelbergsgatan i Stockholm.
 • Ludvig August, född 1850-05-25, död 1857-03-04.
 • Johan Vilhelm Edvard, född 1851-06-29 på Axla. Kadett vid Karlberg 1870-02-15. Utexaminerad 1872-05-31. Fanjunkare vid Svea livgarde 1872-06-01. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1872-08-24. Löjtnant 1876-06-02. Tjänstgjorde i generalstaben 1877–1879. Tjänstgjorde i italienska armén 1880–1881. RItKrO 1881-09-25. SkytteM 1885. Kapten 1891-04-02. Tjänstgjorde vid statens järnvägar 1893. RSO 1894-12-01. Off ItKrO 1896-03-19. RRS:tA03kl 1897-11-19. SMarFM 1897-12-17. RItS:tMLO 1900-05-06. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1903-01-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1905-06-23. Major i armén 1905-07-07. RVO 1912-06-06. KItKrO 1914-01-04. Överstelöjtnant i armén 1921-06-22. OffItS:tMLO 1922-01-12. Död ogift 1926-06-09 i Stockholm. Han har översatt flera skönlitterära arbeten från italienska språket.
 • Ludvig August Villgodt, född 1859-11-12 i Mariefred. Död ogift 1921-11-29 i Matteus och (Solna förs, db), Stockholm.

TAB 4

Gustaf Vilhelm, (son av Vilhelm Gustaf, tab 2), född 1803-06-10 på överstelöjtnantsbostället Grisbacka i Umeå landsförs. Förare vid Västerbottens regemente 1817-04-28. Student i Uppsala 1821. Kameralexamen 1823. Auskultant i statskontoret och kammarkollegium. Kammarskrivare i statskontoret och kammarkollegium. Kammarjunkare 1832. Bokhållare i rikets ständers bank 1842-08-08. Kamrerare vid statskontorets kammarkontor 1852-01-27. RVO 1865-01-28. Avsked från kamrerarebefattningen 1871-08-18. Död 1888-03-26 i Stockholm. Gift 1841-05-14 i Göteborg med Aurore Antoinette Koch, född 1809-10-23 i Göteborg. Död 1899-02-06 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Hans Christian Koch och Laura Carolina Lindberg.

Barn:

 • Laura Maria Charlotta Alice, född 1843-11-22 i Stockholm.Död i Stockholm ogift 1867-11-03.
 • Gustaf Vilhelm August Rudolf Casimir, född 1846. Överste. Död 1923. Se Tab. 5.

TAB 5

Gustaf Vilhelm August Rudolf Casimir (son av Gustaf Vilhelm, tab 4), född 1846-02-13 i Stockholm. Sergeant 1863-07-25. Officersexamen 1864-12-10. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1864-12-20. Löjtnant 1872-12-06. Kapten 1879-04-04. RSO 1887-12-01. Major 1891-01-14. RBayMfOlkl 1893. Överstelöjtnant 1895-05-03. Överste i armén 1903-08-12. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i Svea artilleriregementets reserv 1903-08-12. Avsked 1910-09-23. Död 1923-05-07 i Mörby. Ägde huset nr 16 Nybrogatan i Stockholm. Gift 1876-05-27 i Mörby med sin kusin Ester Alice von Brömssen, född 1849-06-29 på chefsbostället Böle i Umeå landsförs. Död 1918-01-25 i K Svea art reg:s förs, Stockholm. Dotter av överstelöjtnanten Adolf Magnus von Brömssen, och Sofia Beata Charlotta af Donner.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Casimir (Gösta), född 1877-08-02 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1899-05-00. Elev vid krigsskolan 1900. Reservunderlöjtnant i Göta livgardes reserv 1901-12-16. Löjtnant i Göta livgardes reserv 1906-09-14. Avsked 1910-09-08. Död ogift 1914-01-12 i K Svea art regementets förs, Stockholm.
 • Gustaf Adolf James, född 1878 i Stockholm. Kapten. Se Tab. 6
 • Aurora Charlotta Alice, född 1880-07-05 i Stockholm. Död 1883-06-22 i Stockholm.
 • Gustaf Bror Artur, född 1882-08-11 i Stockholm. Död 1883-05-25 i Stockholm.
 • Gustaf Ludvig George, född 1886-05-08 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1905-05-16. Kansliexamen 1910-03-12. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1910-04-21. Amanuens i statskontoret 1914-02-25. Tillförordnad revisor 1917-04-01 revisor i riksräkenskapsverket 1920-12-22. Gift 1916-09-23 i Ljusdals förs Gävleborgs län med Anna Carolina Anderson, född 1892-01-15 i Ljusdal, dotter av handelsträdgårdsmästaren Julius Anderson och Christina Jonsson.

TAB 6

Gustaf Adolf James, (son av Gustaf Vilhelm August Rudolf Casimir, tab 5), född 1878-09-13 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Reservunderlöjtnant i Göta livgardes reserv 1903-12-18. Extra ordinarie tjänsteman hos drätselnämnden i Stockholm 1905. Löjtnant i Göta livgardes reserv 1907-02-15. Kapten i Göta livgardes reserv 1917-07-06. Gift 1907-10-23 i Oskarskyrkan, Stockholm med Karin Thalin, född 1884-03-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av grosshandlaren Karl Vilhelm Thalin och Berta Hildegard Vesselius .

Barn:

 • Ester Hildegard Marianne, född 1908-08-13 i K Göta Lifgardes förs, Stockholm. Gift 1939-03-06 i Kungsholms kyrka, Stockholm (vb nr 31) med löjtnanten, jur kand Richard Ernst Lorentz Munthe
 • Ingrid Alice (Inga), född 1910-03-31 i K Göta Lifgardes förs, Stockholm. Gift 1935-01-03 i Kungsholms förs Stockholm med löjtnanten vid fortifikationen Björn Vilhelm W:son Teden, född 1907-01-10 i Kopparbergs län.
 • Gustaf Vilhelm James, född 1914-09-15 i Göta Livgardes förs, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: