Hoenstierna nr 1689

Från Adelsvapen-Wiki

1689.jpg

Adliga ätten Hoenstierna nr 1689 †

Adlad 1719-11-13, introd. 1720. Utdöd med stiftaren.

TAB 1

Justus Hoen. Bördig från Tyskland. Var bokhållare vid Skultuna mässingsbruk Västmanlands län 16671. Räknemästare vid Tyska skolan i Stockholm.2 Gift 1668-01-02 med Maria Mundt, född 1649, levde änka 1703, dotter av mässingsslagaren i Stockholm Georg (Jürgen) Mundt och Maria Nortman. 2

Barn:

  • Christoffer Justus Hoen, adlad Hoenstierna, född 16752 i Stockholm. Kofferdibåtsman 1692. Båtsman i engelsk tjänst 1695. Underarklimästare därst. 1696. Avsked s. å. For på svenska handelsfartyg 1697. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona 1700. Konstapel och understyrman på ett engelskt skepp 1702. Amiralitetslöjtnant 1710. Skeppskapten 1712-08-16. Konfirm.fullm. 1716-11-24. Adlad 1719-11-13 (introd. 1720 under nr 1689). Avsked ur svensk tjänst 1720-02-17. Kapten vid fortifikationen i Holstein. Död barnlös och slöt själv sin ätt. Gift 1714 med Helena Maria Tigerschiöld, född 1684-06-05, död 1753-06-15 i Kristianstad och jordfäst därst. s. å. 19/6 samt begraven i Dalby socken Malmöhus län, dotter av häradshövdingen Wickman Hornbeen, adlad Tigerschiöld, och hans 1:a fru Helena Elisabet Weinholtz.

Källor

1At (So). Öä XI s. 281.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.