:

Sackensköld nr 1139

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sackensköld nr 1139 †

Adlad 1688-09-05, introducerad 1689. Utdöd 1760-02-27.


TAB 1

Casper Sack. Amtman och ålderman i Giessen i Hessen. Gift med Amalia Hepin.

Barn:

  • Erasmus Sack, adlad Sackensköld, född 1633-08-23 i Giessen. Promoverad med. doktor i Leiden. Medicine et botanices professor i Lund 1668-03-14. Svensk livmedikus 1678-03-25. Åter professor i Lund 1683-02-06. Adlad 1688-09-05 (introducerad 1689 under nr 1139). Ånyo livmedikus 1693-04-29. Död 1697-09-01 i Lund och begraven 1698-03-30 i domkyrkan i Lund, varest hans epitafium finnes. Gift 1670 med Elisabet Jakobsdotter (Richardi), levde änka 1711 på sin gård Plönninge i Harplinge socken, Hallands län, dotter av borgmästaren och postmästaren i Halmstad Jakob Rroddesson och Sigrid Raaz.

Barn:

  • Birgitta Amalia, född 1672-11-03, död 1672-11-07 enligt hennes gravsten i Lunds domkyrka
  • Anna Maria, döpt 1674-08-07 i Lund, död 1723-12-28 i Halmstad och jordfäst i Halmstad 1724-01-04 samt gravsatt 1724-06-15 i faderns grav å stora gången i Lunds domkyrka. Gift 1:o 1688-10-23 i Lund med assessorn friherre Gustaf Eldstierna, född 1663, död 1695. Gift 2:o 1697-02-12 i Lund med professorn Andreas Persson Wetterhamn, adlad Riddermarck, född 1651, död 1707.

TAB 2

Casper (son av Erasmus Sack, adlad Sackensköld, Tab. 1) döpt 1691-09-09 i Lund. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1708. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1709. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1710-04-29. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1712-03-03. Kapten vid halländska infanteriregementet 1716-07-13. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Avsked 1720-12-21. Död (At (K.A.).) 1729-01-18. Gift 1722-08-31 i Halmstad med Elisabet Catharina Weili, född 1699, död 1740-05-00, dotter av assessorn Hugo Wellman, adlad Weili, och Anna Margareta Mackum.

Barn:

  • Erasmus, född 1726 (At (Sch.).). Förare vid Hamiltonska regementet (At (K.A.).).
  • Död (At (K.A.).) 1742-03-06 och begraven i Varbergs kyrka. (At (Sch.).)
  • Anna Margareta, född 1727, död änka. Gift 1744-01-11 med sin moders kusin, kyrkoherden i Hjorteds församling av Linköpings stift, kontraktsprosten Sven Albert Westerstrand, född 1709-08-21 i Vadstena, död 1768-12-25 och begraven 1769-01-13 i Hjorted, farfader till presidenten Per Westerstrand, adlad Westerstrand.
  • Elisabet Catharina, född 1728-10-20 i Halmstad, död före modern.

TAB 3

Hugo (son av Casper, Tab. 2), född 1724-08-20,. Konstapel vid artilleriet. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1741-07-24. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1749-04-12. Stabskapten 1751-02-26. Kapten 1755-10-04. Död 1760-02-27 i Stockholm och begraven 1760-03-21 i Barkåkra socken, Kristianstads län samt nedsatt 1762-01-12 i Weiliska graven i Halmstads kyrka tillika med dottern. Med honom utdog ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1749-09-20 Ängeltofta Gift 2:o 1759-04-03 Röginge

Barn:

  • 2. Hedvig Elisabet, född 1760-01-04 på Ängeltofta, död 1760-01-21 och begraven 1760-02-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: