Sparrfelt nr 435

Från Adelsvapen-Wiki

0435.jpg


Adliga ätten Sparrfelt nr 435 †

Adlad 1648-10-12. Introd. 1649. Utdöd 1730-03-14. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Palmkron, och Sparfelt.


1Um. 2At (P). 3At (Sch). 4Af.

TAB 1

Johan Nilsson, adlad Sparrfelt (son av Nicolaus Olai, se adliga ätten Palmkron, tab 1), till Schönfelt, Heimersdorf och Sophienhof, alla i Pommern, samt Åkerby4 i Vårfru-kyrka socken Uppsala län. Född 1611-12-16 i Sparrsätra prästgård i Uppland. Skolpilt i Västerås. Student i Uppsala 1626-09-001. Kammarskrivare i räkningekammaren 1630. Krigs- och fältkassör vid svenska armén under hertig Bernhard av Weimar 1633. Bokhållare i rikskansleren Axel Oxenstiernas tjänst 1636. Räntmästare vid hinterpommerska staten i Stettin 1643-06-27. Adlad 1648-10-12 jämte sin styvdotter (introd. 1649 under nr 435). Räntmästare i hela Pommern 1648-10-12. Svensk kommissarie i Preussen 1655. Överkommissarie vid svenska krigshären i Pommern och Brandenburg 1658-12-01. Direktor över pommerska kammaren 1661. Inspektor över krigsväsendet i Pommern 1671-07-20. Krigsråd i krigskollegium 1672-10-07. Död 1674-07-21 i Stockholm och begraven s. å. 8/8 i Nikolai kyrka, men hans vapen uppsattes i Klara kyrka. 'Han gjorde sig för skicklighet och redlighet känd av rikskansleren Oxenstierna, som tog honom i sin tjänst. Följde först med denne till Paris och sedan med dennes son, riksrådet Johan Oxenstierna till fredskongressen med polackerna i Stuhmsdorf. Flyttade 1674-05-00 från Pommern till Stockholm, varefter han sålde godsen Schönfelt och Heimersdorf i Pommern och i stället inköpte hemman i Halland i trakten av Varberg.'. Gift 1641-05-16 med Christina Siltman i hennes 2:a gifte, död 1695, dotter av borgmästaren i Nylöse, sedan borgmästaren i Göteborg Allert Siltman och Brita Andersdotter (Höök af Partille) samt änka 1638 efter artillerimajoren Anders Jonsson Rieb. Se Tab. 3

Barn:

  • Birgitta, till Sophienhof. Född 1643-01-27, död 1694. Gift 1664 med generalkrigskommissarien Filip Joakim Joel, adlad Örnestedt, i hans 2:a gifte, född 1625, död 1682.
  • Nils, född 1644. Student i Greifswald2 1653-09-15. Kapten vid livgardet. Dödligt sårad 1677 vid stormningen av Wolgast och död s. å. 18/6 i Stettin.3
  • Anders, född 1645. Generalmajor och landshövding. Död 1730. Se Tab. 2.

TAB 2

Anders (son av Johan Nilsson, adlad Sparrfelt, tab 1), till Torgestad i Tillinge socken och Strömsdal i Breds socken (båda i Upps.) samt Stensätra4 i Turinge socken Stockholms län. Född 1645. Student i Greifswald2 1653-09-15. Kanslijunkare 1668. Ryttmästare 1674. Kapten vid översten greve Ture Oxenstiernas infanteriregemente s. å. och vid bergsregementet eller malmöska regementet 1675-08-28. Major vid Västerbottens regemente 1676-01-22. Överstelöjtnant därst. s. å., vid sin svåger Axel Rehnskiölds kavalleriregemente 1677 och vid Älvsborgs regemente 1686. Överstelöjtnant vid greve Gustaf Lewenhaupts regemente i Holland 1688-09-22. Kommendant i Breda 1689. Överste i holländsk tjänst 1691. Överste för sistnämnda svenska regemente 1698-05-16. Generalmajor 1709-12-15. Landshövding på Gotland 1708-02-01 och i Älvsborgs län 1710-08-30. Avsked 1716-05-14 för sjuklighet. Död 1730-03-14 på Stensätra och slöt ätten. 'Han blev 1676 med Västerbottens infanteriregemente kommenderad på flottan och skeppet Stora Kronan, vilket skepp i sjöslaget vid Öland den 1 juni 1676 sprang i luften, då han genom en besynnerlig försynens skickelse bärgades på det sätt, att han slungades över tvenne skepp och fastnade i seglen på det tredje eller skeppet Draken.'. Gift 1:o 1671-12-04 med Anna Blixencron, född 1641-10-01 i Stockholm, död i barnsäng 1672-09-12 och begraven 1673-04-27 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av assessorn Mårten Persson Blix, adlad Blixencron, och Margareta von Wahle. Gift 2:o 1676 med Margareta Rehnskiöld, född 1655-02-02 i Stralsund, död 1734-06-10, dotter av regeringsrådet Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld, och hans 2:a fru Birgitta Torskeskål.

Barn:

  • 1. Johan, född 1672-09-09. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift 1693-12-14.

TAB 3

Anders Jonsson Rieb. Regementskvartermästare vid svenska artilleriet. Major därst. Död 1638 i Colberg. Gift med Christina Siltman, som sedan fick krigsrådet Johan Nilsson, adlad Sparrfelt, se vidare tab 1.

Barn:

  • Maria Christina Rieb, adlad Sparrfelt. Adlad 1648-10-12 på samma gång som sin styvfader. Död 1667-05-28 och begraven s. å. 3/10 i Greifswald. Gift med hovrättsrådet Anders Axelsson Kewenbrinck, adlad Kewenbrinck, nr 503, i hans 1:a gifte, född 1621, död 1679.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.