Palmkron nr 371

Från Adelsvapen-Wiki

0371.jpg


Adliga ätten Palmkron nr 371 †

Adlad 1647-03-05, introd. s. å. Utdöd på 1660-talet (?). Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Sparrfelt, och Sparfelt.


1Hm. 2Um. 3SB. 4Storkyrkans kyrkoarkiv. 5Wn. 6RHHj. 7Daga härads dombok (OA).

TAB 1

Nikolaus N. N. Filosofie magister. Var 1533 och ännu 1556 kyrkoherde i Bollnäs pastorat av Uppsala ärkestift. 1

Barn:

  • Olaus Nikolai. Kyrkoherde i Odensala pastorat av Uppsala ärkestift 1559–1577. 1

Barn:

  • Nikolaus Olai. Kyrkoherde i Sparrsätra och Breds församlingars pastorat av Uppsala ärkestift 1611. Död 1629. Gift med Susanna Andersdotter, dotter av kyrkoherden i Sparrsätra Andreas Henrici.

Barn:

  • Andreas Sparrman, adlad Palmkron, född 1609, död 1658. Se Tab. 3.
  • Johan Nilsson, adlad Sparrfelt, född 1611, död 1674. Se adliga ätten Sparrfelt Tab. 1.

TAB 2

Olaus Sparrman (son av nikolaus Olai, tab. 1). Student i uppsala 1618. Komminister i Breds församl. 1629. Utnämnd kyrkoherde i Lits pastorat av Härnösands stift, men död 1645 före tillträdet. Gift med Kerstin Jonsdotter [Hm],

Barn:

  • Anders Sparrman, adlad Sparfelt, död 1701. Se adliga ätten Sparfelt.

TAB 3

Andreas Sparrman, adlad Palmkron (son av Nikolaus Olai, Tab. 1), till Videbynäs i Björnlunda socken, Södermanlands län samt Gran. Född 1609. Student i Uppsala 2 1625-02-12. Disp. 1629 3. Promov. med. doktor i Leiden 1637. Drottning Christinas livmedikus 1641-02-25. Adlad 1647-03-05 (introd. s. å. under nr 371). Stadsfysikus i Stockholm 1652. Konung Carl X Gustafs livmedikus 1654 3. Död 1658-09-30 eller 4 11/12 och begraven 1659-01-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm 4 samt därefter nedsatt i egen grav i Södertälje kyrka. Gift 1:o 1641-03-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm 5 med Helena Isaksdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med k. sekreteraren Bertil Börjesson Canterus, fader till hovrådet Lars Bertilsson Canthersten, adlad Cantersten. Gift 2:o med sekreteraren i kammarkollegium Olof Ericsson, begraven 1639-09-06 i Stockholm), död 1641-03-29 i Stockholm, dotter av fogden i Uppsala län Isak Nilsson (fader till översten och ståthållaren Rikard Isaksson, adlad Rosencrantz af Granhammar, och Catharina Olofsdotter. Gift 2:o 1642-05-31 med Susanna Lilliecrona, född 1622, levde ännu 7 1678-04-09, död mycket hastigt, varande inom tvenne timmar frisk, sjuk och död, dotter av krigskommissarien Casper Kenig, adlad Lilliecrona, nr 258, och Brita Johansdotter.

Barn:

  • 2. Casper, född 1643. Student i Uppsala 2 1656-04-30. Nämnes jämte systern Brita såsom bosatt i Björnlunda socken 1667. 6
  • 2. Axel, till Videbynäs och Gran. Född 1644-04-27 i Stockholm. Student i Uppsala 2 1656-04-30. Död där 1662-12-16 och begraven i Södertälje kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • 2. Göran, till Videbynäs, död 1666 [SB].
  • 2. Brita Susanna, levde änka 1699, död före okt. 1706 på Utål. Gift med majoren Gustaf Wernstedt, nr 78.
  • 2. Christina. (Ett barn, begraven 1650-11-24 i Storkyrkan i Stockholm). 4

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.