:

Af Gillner nr 2284

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Gillner nr 2284 †

Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1821. Utdöd 1846-10-25.


1KrAB. 2Hm.

  • Sven Johansson. Ryttare vid Östra Närkes kompani av livregementet till häst. Död 1683.

Barn:

  • Juhan Svensson Gillnæus, född i Flens socken Södermanlands län. Gymnasist i Strängnäs 1671. Student i Uppsala 1677. Prästvigd 1683-03-08. Pastorsadjunkt i Blacksta församl. s. å. Komminister i Bettna församl. 1684. Kyrkoherde i Gryts pastorat av Strängnäs stift med tillträde 1699-05-12. Död 1704. Gift med Brita Wallander, dotter av kyrkoherden i Gryt Jonas Nilsson Wallander och Brita Ollongren.

Barn:

  • Johan Glanæus, född omkr. 1690 i Bettna socken Södermanlands län. Gymnasist i Strängnäs 1700. Student i Uppsala 1708. Filosofie magister. därst. 1719-06-16. Prästvigd 1720-04-01. Huspredikant hos grevinnan Magdalena Oxenstierna, född Stenbock s. å. 3:E pastor vid livregementet till häst 1724-07-29. 2:A pastor därst. 1 1726-04-23. Kyrkoherde i Kumla pastorat av Strängnäs stift 1731-05-01. Prost. Riksdagsman. Död 1750-04-28. Gift 1:o 1731-04-12 med Catharina Holmer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i Kumla kyrkoherden Sven Flodman, född 1678. död 1729-07-29)2, född 1691-01-14, död 1739-04-15. Gift 2:o 1744-11-20 med Helena Unge i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1754-02-13 i Kumla socken, Örebro län, med översten, friherre Carl Adam Silfverhielm, född 1719, död 1771). född 1724, död 1772-02-13 Flishult, dotter av prosten och kyrkoherden i Lidköpings pastorat av Skara stift Jonas Unge och Catharina Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598.

Barn:

  • 1. Carl Johan Gillner, född 1732-03-05 i Kumla prästgård Örebro län. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1747-11-07. Kornett därst. 1750-08-21. Stabslöjtnant 1758-07-24. Löjtnant vid regementet1 1760-10-07. Stabsryttmästare 1761-11-18. Ryttmästare vid regementet1 1769-03-31. RSO 1772-05-28. Major i armén 1777-06-06. Major i regementet1 1795-05-03. Avsked1 1796-03-07. Död 1800-01-22 Almetorp. Gift med Elisabet Margareta Jeansson, död 1806, dotter av auditören Johan Jeansson.

Barn:

  • Carl Johan Gillner, adlad af Gillner, född1 1765-05-27. Student i Uppsala 1780. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1776-03-02. Kvartermästare därst. 1781-06-02. Kornett 1782-02-20. Stabskornett1 s. å. 28/8. Löjtnant 1786-09-20. Stabsryttmästare1 1797-02-13. Ryttmästare vid regementet1 1803-03-30. Sekundmajor1 1805-02-09. Premiärmajor1 1807-07-31. Överstelöjtnant 1808-01-27. Överste i armén 1812-11-24. RSO 1814-08-25. Adlad 1818-05-11 enl 37 § R.F. (introd. 1821-06-27 under nr 2284). Avsked 1821-05-08. Död 1846-10-25 på säteriet Hinderstorp i Öglunda socken Skaraborgs län utan söner, och slöt således själv sin ätt. Gift 1795 med Jeannette Catharina Smedmark, född 1773, död 1841-03-15, dotter av assessorn Carl Smedmark och Margareta Hök.

Barn:

  • Elsa Catharina, född 1796-06-04, död 1880-04-30 i Stockholm. Gift 1826-11-26 Kollbogården med presidenten Johan Peter Billberg, adlad af Billbergh, i hans 2:a gifte, född 1776, död 1850.
  • Charlotta Margareta, född 1798-07-13, Selagården, död 1901-12-02 i Skövde. Gift 1826-09-29, på Kollbogården med kaptenen vid Västgöta regemente Gustaf Schotte, född 1786-03-25, död 1852-08-07 i Skara.
  • Jeannette Christina, född 1803-09-29, död ogift 1884-09-29, i Skövde.
  • Carolina Ulrika, född 1811-12-29 på överstelöjtnantsbostället Lilla Bjurum i Vättlösa socken Skaraborgs län, död 1896 eller 7. Gift 1846-11-17 på Hinderstorp i Häggesleds socken Skaraborgs län med sin kusin, kaptenen vid Skaraborgs regemente, RSO Nils August Gillner, född 1817-04-21 Huseby, död 1895-10-26 i Suntaks socken Skaraborgs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: