:

Scheibe

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Vendel Hansson Scheibe, (son till Hans Scheibe och Appolonia Wulff), född 1601 i Tyskland; kom till Sverige 1635; fogde och befallningsman över Stegeborgs län med Östra Husby och Häradshammars socknar i Östergötland 1644; endast i Östkinds härad från 1655; pfalzgrevens slottsfogde på Skenäs 1649 och befallningsman på Bråborg och Rånö; avsked 1665; † 1677 på Österrum, Mogata sn. Gift med Christina Henriksdotter.

Barn:

 • Catharina Scheibe, född 1635 (åu), † 1718-02-10 på Knuttorp, Östra Husby sn . Gift 1653 med kammartjänaren hos pfalzgreven Karl Gustav av Pfalz-Zweibrücken (Karl X Gustav), Jacques Le Bel de Maré, född 1618 i Frankrike, † 1701-03-17 i Drothems sn.
 • Vendel Vendelsson Scheibe, kronobefallningsman. se Tab 2.
 • Johan Vendelsson Scheibe, född 1644; kapten; hauptman; † 1714. se Tab 3.
 • Henrik Vendelsson Scheibe, född 1647 (åu); kronobefallningsman; † 1705. se Tab 13

TAB 2

Vendel Vendelsson Scheibe, (son till Vendel Hansson Scheibe, Tab 1), student i Uppsala 1662-11-04; notarie i Norrköping 1666-72; kronobefallningsman på Öland. Gift 1666-09-26 i Norrköping med Agneta Larsdotter Stockenström, dotter till borgmästaren i Norrköping Lars Henriksson Stockenström och Malin Larsdotter.

Son:

TAB 3

Johan Vendelsson Scheibe, (son till Vendel Hansson Scheibe, Tab 1), född 1644; pfalzgreven, hertig Adolf Johans hauptman på Stegeborg; kapten; fick 1672 adlig frihet på de gods han tillsammans med sin fru skulle få; anhöll 1686 om adelskap; ägare till Lästad och Hullersvik i Blädinge sn; † 1714-03-13 på Lästad, Blädinge sn. Gift 1673 (enl kunglig majestäts tillstånd, källa: EÄ) med Anna Christina Rosenbielke, född 1652 på Lästad, Blädinge sn, † 1730 på Hullersvik, Blädinge sn, begr 15/2 (källa: Genline ID 819.15.90700) dotter till majoren Jöns Rosenbielke och Anna Stråle af Ekna.

Barn:

 • Alexander Johan Scheibe, född 1687; ryttmästare; † 1751. se Tab 4.
 • Anna Christina Scheibe, † 1730-02-?? i Blädinge sn, begr 15/2 (källa: Genline ID 819.15.90700). Gift 1726-12-04 i Vislanda sn (Copulerades Wälborne Fendricken Gabriel Krak med Wälborna Jungfrun Anna Stina Schiebe, källa: Genline ID 858.19.57900) med fänriken Gabriel Kraak.

TAB 4

Alexander Johan Scheibe, (son till Johan Vendelsson Scheibe, Tab 3), född 1687-02-15 i Agunnaryds sn; korpral vid Skånska Tremänningsreg:tet; kvartermästare där 1709; kornett 1710; löjtnant 1711; sekundryttmästare 1712; premiärryttmästare 1714; avsked 1721-09-30; rusthållare för 113 Lifkompaniet Skeröd, Farstorp sn 1720-23; bosatt på Vallaryd, Björnekulla sn mellan 1727-29, 1730 och ännu 1740 på Bolestad i Källna sn samt från 1746 på Hästhags säteri, Vislanda sn; † 1751-04-02 på Hästhagens säteri, Vislanda sn, begr 19/5 i Blädinge kyrka (65 år gammal, källa: Genline ID 819.17.5300). Gift 1712-01-09 på Sillåkra, Källna sn (källa: Genline ID 1675.21.70600) med välborna jungfrun Anna Christina Georgina Hammarskjöld, född 1693, † 1762-12-15 på Åsles prästgård, Åsle sn (Änkefru wälborna ryttmästerskan af tärande magsjuka, 51 år gammal, källa: Genline ID 1660.17.51300), dotter till majoren Christian Georg Hammarskjöld och Catharina Sijk.

Barn:

 • Agneta Christina Scheibe, född 1713 (åu), † 1772-03-07 på Hinnarp, Hjärnarps sn (källa: Genline ID 1660.17.51300). Gift 1735-10-22 i Källna sn (källa: Genline ID 1675.21.70900) med kornetten Ernst Wilhelm Klevenov, född 1699 (åu), † 1769-05-17 på Hinnarp, Hjärnarps sn (hetsig bröst och magsjuka, 70 år, källa: Genline ID 1660.17.49200). Paret fick flera barn.
 • Magdalena Christina Scheibe, född 1714 (åu), † 1788-09-13 i Vislanda sn, begr 21/9 (81 år gammal, ålderdom, källa: Genline ID 858.22.11800). Gift 1731 i Björnekulla sn (ej i vb) med fältväbeln vid Kronobergs reg:te Carl Wickström, född 1699-03-09 i Arboga, † 1761-10-??.
 • Johan Christian Scheibe, född 1715; kornett; se Tab 4.
 • Carl Adolf Scheibe, född 1717-12-24 i Vislanda sn (källa: Genline ID 845.4.87800), dpt 26/12 (källa: Genline ID 858.19.49900); löjtnant; † ogift och barnlös 1793-02-27 på Skavenäs, Tjureda sn, begr 8/3 (slag, 75 år gammal, källa: Genline ID 845.4.87800 och 845.16.47900).
 • Vendela Juliana Scheibe, född 1720-11-20 på Skeröd, Farstorps sn (Dopvittnen: Leiutnant Falck. Regementz Fältskiär Bung. Studiosus Horg Befalningzmans Hr Oluf Pihlmans Hustru), † 1795 i Agunnaryds sn. Gift 1745-04-08 på Bolestad, Källna sn (Copulerades Corpralen Edle och Manhaftige Herr Carl Hindrich Bredendick med sin Brud, wälborna Jungfrun. Jungfru Wendela Juliana Scheibe af Bohlestad", källa: Genline ID 1675.21.71300) med kornetten Carl Henrik Bredendick, född 1705 i Polen, † 1768 på Åker, Vislanda sn. Paret fick flera barn.
 • Anna Elisabeth Scheibe, född 1721 i Källna sn. Gift 1745-11-13 på Bolestad, Källna sn (källa: Genline ID 1675.21.71300) med inspektorn vid Rösjöholms säteri i Tossjö sn, senare på Bolestad i Källna sn Petter Köllerström, född 1710 (åu), † 1772-06-10 på Skånsberg, Östra Ljungby sn, begr 20/6 (bröstsjuka, 62 år gammal, källa: Genline ID 1737.23.92100). Paret fick flera barn.
 • Dorothea Elisabeth Scheibe, född 1722-04-13 på Skeröd, Farstorps sn (Dopvittnen: Wälb:ne H Major Gyllenpamp. Corneten välb-ne Hr. Hammarschiöld. Högvälb-ne Fru Öfvestinna N. Cronacher på Wankifve gård. Frökan Riddersciöld ibid. Ryttm: Santesons Fru N. von Wilberg på Tågarp. Hr Befalningsmans Oluf Pihlmans Fru N. på gammalstorp), † 1796 i Agnetorps sn. Gift 1753-07-19 i Vislanda sn (källa: Genline ID 858.20.89700) med kyrkoherden Svante Björndahl, född 1718 i Böne sn, † 1779 i Nårunga sn.
 • Henrik Lennart Scheibe, född 1723-05-30 på Skeröd, Farstorps sn, dpt hemma (Dopvittnen: Wälb-ne H Cornet Hammarschiöld. Præceptoren Monsr Holmbäck i Skeeröd. Studios: Monsr. Högström i Hestweda Prästegård. Wälb: Jungfru Beata Lisabeth Hammarsciöld. Hr Ryttm. Santesons Fru Bängta Catharina von Bilberg på Barsarp. Kyrkoherdens Hr Olai Lindewalls Hust. Christina Barfoot. H Befalningsmans Olai Pihlmans Hust. N. i gammalstorp).
 • Isak Gabriel Scheibe, född 1726; fänrik; † 1788. se Tab 6.
 • Anna Christina Scheibe, född 1733 i Källna sn, † 1789 på Åsle prästgård, Åsle sn. Gift 1762 med kyrkoherden i Västra Tunhems pastorat, kontraktsprosten Gustaf Segerdahl, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1796-03-12 med Metta Reenstierna, född 1749-02-12 på Lundby, Lundby sn, † 1814-01-15 på Stora Apelnäs, Roasjö sn, dotter till ryttmästaren Svante Reenstierna och Catharina Åkerhielm af Blombacka), född 1729-01-07 på Acklinge prästgård, Acklinge sn, † 1798-03-15 på Västra Tunhems prästgård, Västra Tunhems sn.

TAB 4

Johan Christian Scheibe, (son till Alexander Johan Scheibe, Tab 3), född 1715; kornett vid Norra Skånska kavallerireg:tet. Gift 1746-06-06 på Sinclairsholm, Gumlösa sn (D: 6 Junii wigdes Corneten wid Kongl: Nörra Skånska Cavalleriet Wählborne H-r Johan Christian Scheibe, ock Wählborna Fröken Emerentia Catharina Meck på Sincklersholm, källa: Genline ID 1654.5.66700) med wälborna fröken Emerentia Catharina Meck (ej upptagen i EÄ), dotter till majoren Carl Gustaf Meck Meck och Henrietta Elisabeth Skytte af Sätra.

Barn:

 • Alexander Scheibe, född 1748-05-08 på Sinclairsholm, Gumlösa sn (Den 8 Maj föddes Wählborne H-r Corneet Johan Christian Scheibes ock des Fru Emerentia Catharina Mecks Lille son på Sincklairsholm, som blef hemmadöpt d: 15 Dito), dpt 15/5 (blef hållen till det heliga dopet af Fru Baronesson Duvall Mans Faddr: woro, Herr Major Skÿtte, Herr Rÿttmästare Meck, stod i stället för H-r Cornetten Fadeq, Herr Rÿttmästare Alexander Johan Scheibe, H-r Grefwen ock Rÿttmästaren Dücker, Fendriken Herr Carl Gustaf Skÿtte Fruens Faddrar woro Wählborna Frökner: Elisabeth Sophia Skÿtte, Elsa Dorothea Skÿtte, Hindrietta Christina Skÿtte).
 • Henrietta Christina Scheibe, född 1747-05-07 på Brödåckra, Ignaberga sn (Wälborne H-r Cornet Johan Christian Scheibe. Barnet: Föddes Söndag morgonen d 3 Maii 6 Söndagen effter Påsk på Brödåckra. Dopdag: D 7. Maii, källa: Genline ID 1455.19.80600), dpt 7/5 (Fruu Majorskan Wälborna Brigitta Magdalena Schytte af Sincklersholm bar Henne, Faddrar woro: Ryttmästaren Högwälborne H-r Baron Jacob Johan Duvall. Ryttmästaren Wälborne H-r Reinhold Gustaf Toll. Härads Höfdingen Wälborne H-r German Abraham Falkengreen, Ryttmästarens Wälborne H. Bengt Schyttes Fruu. Margareta de la Grange. Fröken Catharina Schytte. Fröken Vendela Margareta Schytte, källa: Genline ID 1455.19.80600).
 • Brita Catharina Scheibe, född 1749-08-23 på Brödåckra, Ignaberga sn (Den 26. Augusti Lät Wälborne H-r Cornet Johan Christian Scheibe och dess Wälborna Fruu Emerentia Catharina Meck på Brödåckra döpa en doter, söm föddes d. 23 Aug: Klåckan 11. för middag), dpt 26/8 (Fröken Wälborne Elisabeth Sophia Skytte af Sincklersholm bar det. Faddrar: Capitein Lieut: Högwälborne H: Baron Carl Augustus Bennet. Fendr: Nils Barthol Skytte, Fendrick Boije, Fröken Britha Sophia Meck samt Britha Magdalena Skytte, källa: Genline ID 1455.19.81000).
 • Alexander Scheibe, född 1752; kvartermästare; † 1814. se Tab 5.

TAB 5

Alexander Scheibe, (son till Johan Christian Scheibe, Tab 4), född 1752-06-13 på Brödåckra, Ignaberga sn (D 20. Junii Lögerdagen Lät Wälborne H-r Corneten Johan Christian Scheibe hemma på Brödåckra döpa en Son, som föddes Lögerdagen d 13 Junii om morgonen klåckan 8), dpt 20/6 (Wälborne Fröken Henriette Skytte af Sincklersholm bar honom. Faddrar: Högwälborne H: Baron Corneten Cornelius Ankerstierna. Wälborne H-r Lieutnanten Carl Gustaf Skytte, Wälb: Fruu Ryttmästerskan Hedewig Sophia Westerschiöld eller Ridderschiöld. Wälb: Fröken Brita Magdalena Wendela Skytte, Wälborne Fröken Sara Eleonora Ridderschiöld. samt Präste Hustrun Elna Maria Gadd af Wankifwa, källa: Genline ID 1455.19.81400); kvartermästare vid adelsfanereg:tet; † 1814-12-04 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn. Gift 1777-03-24 på Skavenäs med Catharina Eleonora Strålenhielm, född 1752-09-30 på Tjureda säteri, Tjureda sn, † 1827-10-09 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn, dotter till jägmästaren i Kronobergs län Gabriel Strålenhielm och Christina Magdalena Ulfsax.

Barn:

 • Johan Gabriel Scheibe, född 1778 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn (källa: Genline ID 845.4.87800); rustmästare vid Kronobergs reg:te; † ogift och barnlös 1799-05-28 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn (lungsot, 22 år gammal, källa: Genline ID 845.16.48200).
 • Christina Emerentia Scheibe, född 1780 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn (källa: Genline ID 845.4.87800), † där 1798-05-20, begr 25/5 (lungsot, 17 år gammal, källa: Genline ID 845.16.48100).
 • Gustava Maria Scheibe, född 1784-09-24 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn, † där 1858-11-25. Gift 1814-12-08 i Tjureda sn (källa: Genline ID 845.16.36600) med sin syssling Fredrik Gabriel Ulfsax, född 1788-02-15 på Kläcklinge, Kalvsviks sn, † 1864-12-22 på Skavsnäs Mattisgård (som han köpte av svärföräldrarna). Paret fick flera barn.
 • Anna Sophia Scheibe, född 1788-11-20 på Skavenäs Mattisgård, Tjureda sn, dpt 26/11 (källa: Genline ID 845.16.42800), † där s å 29/11 (källa: Genline ID 845.16.47700).

TAB 6

Isak Gabriel Scheibe, (son till Alexander Johan Scheibe, Tab 4), född 1726-01-10 på Vallaröd, Björnekulla sn; volontär vid Kronobergs reg:te 1743; förare 1744; fältväbel 1760-09-04; förrättat åtskilliga garnisioner och kommenderingar; bevistat kampanjen i Pommern 1758; fången i Anklam 1759 (källa: Krigsarkivets Generalmönstringsrullor och meritförteckningar); anges vara 60 år gammal i hsf 1785 för Målensås, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.1.6300); † 1788-05-07 på Målansås, Agunnaryds sn, begr 15/5 (slag, källa: Genline ID 810.11.1400). Gift 1:o med Maria Catharina von Schantz, född 1732 i Finja sn, † 1767-05-27 på Målansås, Agunnaryds sn, begr 5/6 (lungsot, 36 år gammal, källa: Genline ID 810.9.96700), dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te Ivar Gabriel von Schantz och Christina Regina Berghman; 2:o 1768-03-01 med Christina Tornérhielm, född 1727, † 1782-02-01 på Målansås, Agunnaryds sn, begr 12/2 (källa: Genline ID 810.10.113800), dotter till ryttmästaren Abraham Tornérhielm och Magdalena Törne.

Söner 1:o:

 • Johan Gabriel Scheibe, född 1758; volontär vid Kronobergs reg:te 1772; rustmästare 1774; fältväbel med lön 1782; fänrik med förares lön 1783-03-19; varit kommenderad på arbetskommando i Karlskrona 1780, 1781 och 1784 på garnision i Karlskrona.
 • Göran Bernt Scheibe, född 1764; korpral; † 1831. se Tab 7.

Dotter 2:o:

 • Margareta Christina Scheibe, född 1771-09-25 på Målensås, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.1.6300), † ogift och barnlös 1828-08-08 i fattigstugan, Agunnaryds sn (sår, 56 år, 10 månader, 8 dagar gammal, källa: Genline ID 810.24.96900).

TAB 7

Göran Bernt Scheibe, (son till Isak Gabriel Scheibe, Tab 6), född 1764-06-24 på Målensås, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.1.6300); korpral; bosatt på Århults Norregård i Agunnaryds sn vid hsf 1799-1812 (källa: Genline ID 810.2.33500); på torpet Udden, Marsholm i samma socken 1812-1819 (källa: Genline ID 810.3.60000) och 1820-1825 (källa: Genline ID 810.4.82700); † 1831-12-04 på torpet Udden, Marsholm, Agunnaryds sn, begr 1832-04-08 (drunknad, 67 år gammal, källa: Genline ID 810.25.1800). Gift 1:o 1791-06-24 i Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.11.4000) med pigan Karin Nilsdotter; 2:o: med Sigrid Christina Holmström, född 1776 (källa: Genline ID 810.2.33500). 3:o 1814-12-27 i Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.11.15600) med pigan Anna Maja Johansdotter, född 1792-12-24 (källa: Genline ID 810.3.60000).

Barn 1:o:

 • Johan Gabriel Scheibe, född 1792-09-09 på Målensås, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.2.33600 och 810.11.4500); trumpetare.
 • Carl Adolph Scheibe, född 1795-04-06 i Vislanda sn, dpt 19/4 (källa: Genline ID 858.21.114300).
 • Isak Scheibe, född
 • Lovisa Scheibe, född 1795 i Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.3.60000).
 • Alexander Scheibe, född 1798; sockensmed; husar; † 1864. se Tab 8.
 • Gustava Scheibe, född 1799-05-08 i Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.3.60000 och 810.17.21800). Gift med soldaten Samuel Eriksson Carlo, född 1796 i Skatelövs sn (källa: Genline ID 810.17.21800). Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Ulrika Charlotta Scheibe, född 1806-03-12 på Århults Norregård, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.2.33500 och 810.11.10500); avflyttad till Ryd (källa: Genline ID 810.3.60000). Gift med nämndemannen Jon Pehrsson i Lammakulla, Agunnaryds sn.

Barn 3:o:

 • Gustaf Adolf Scheibe, född 1815-05-11 på Udden, Marsholm, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.11.15700), † där 1816.
 • Johan Gustaf Scheibe, född 1817-05-14 på Udden, Marsholm, Agunnaryds sn (källa: Genline ID 810.3.60000).
 • Catharina Scheibe, född 1820-08-20 på Udden, Marsholm, Agunnaryds sn, dpt 27/8 (källa: Genline ID 810.4.82700 och 810.11.18300). Gift med backstuguhjonet Peter Isacson, född 1814 i Rydaholms sn. Paret var bosatta i Stensnäs, Ryssby sn (Kronoberg), och fick flera barn.

TAB 8

Alexander Scheibe, (son till Göran Bernt Scheibe, Tab 7), född 1798 (ej i fb) i Agunnaryds sn (källa: Genline ID 849.12.3000); sockensmed i Västra Torsås sn; husar (bortkörd från reg:tet (Malmö) och straffad för stöld, källa: Genline ID 849.12.3000 och 849.23.33600); † 1864-05-18 på Hassled (backstuga som brukades vid Håkanstorp), Fårshult, Västra Torsås sn (källa: Genline ID 849.23.33600). Gift 1826-03-19 i Västra Torsås sn (källa: Genline ID 849.16.77000) med pigan Karin Jönsdotter, född 1796-10-14 i Västra Torsås sn, dpt 16/10 (källa: Genline ID 849.12.3000 och 849.21.1100), † 1860-12-18 på Hassled, Fårshult, Västra Torsås sn (källa: Genline ID 849.17.92500), dotter till Jöns Nilsson och Ingeborg Persdotter.

Barn:

 • Carl Johan Scheibe, född 1827; smed. se Tab 9.
 • Peter Scheibe, född 1829; kopparslagare. se Tab 11.
 • Ingeborg Scheibe, född 1832-05-27 på Sporrekvarn, Västra Torsås sn, dpt 31/5 (källa: Genline ID 849.16.55400). Lyst (men ej gift) 1863-05-30 (källa: Genline ID 849.23.33600 - dock en anmärkning i attesten 1870-04-06, källa: Genline ID 849.26.45100) med Magnus Jönsson, född 1841-03-07 i Västra Torsås sn (källa: Genline ID 849.23.49900); piga; bosatt på Hassled; fick med honom oäkta sonen Carl Johan Magnusson, född 1864-04-22 (källa: Genline ID 849.26.33300). Han gifte sig 1886-11-06 i Västra Torsås sn (källa: Genline ID 849.36.1000) med Anna Sofia Johansdotter, född 1866-02-29 i Västra Torsås, och paret fick 1887-03-09 dottern Karin Emilia. Hela familjen inklusive Ingeborg utvandrade till Nord Amerika 1888-05-04 (källa: Genline ID 849.36.1000).

TAB 9

Carl Johan Scheibe, (son till Alexander Scheibe, Tab 8), född 1827-01-29 på Sporrekvarn, Västra Torsås sn, dpt 30/1 (källa: Genline ID 849.16.50800); smed i Svenstorp, Haddamåla, Algutsboda sn. Gift 1850-07-24 i Algutsboda sn (drängen och tillträdande smeden, källa: Genline ID 2.15.20400) med pigan Emma Charlotta Israelsdotter, född 1823-10-09 i Spismåla, Algutsboda sn, dpt 16/10 (källa: Genline ID 2.43.56100 och 2.12.40100), dotter till brukaren Israel Svensson och Ingrid Stefansdotter (hon härstammade via sin mor Agneta Johansdotter från släkten Swebilius).

Barn:

 • Hilda Scheibe, född 1851-01-29 i Svenstorp, Haddamåla, Algutsboda sn (källa: Genline ID 2.13.104100).
 • Carolina Scheibe, född 1852-04-06 i Svenstorp, Haddamåla, Algutsboda sn (källa: Genline ID 2.43.56100).
 • Josefina Scheibe, född 1853-04-06 i Svenstorp, Haddamåla, Algutsboda sn (källa: Genline ID 2.43.56100). Bosatt i Malmö Caroli fs, Malmö och fick 1879 oäkta sonen Claes. Gift med arbetaren Anders Nilsson.
 • Ida Mathilda Scheibe, född 1855-09-06 i Svenstorp, Haddamåla, Algutsboda sn (källa: Genline ID 2.43.56100).
 • Claës Göran Scheibe, född tvilling 1862; smed. se Tab 10.
 • Johan Edvard Scheibe, född tvilling 1862-03-18 på Svenstorp, Haddamåla, Algutsboda sn, dpt 22/3 (källa: Genline ID 2.14.17100).

TAB 10

Claës Göran Scheibe, (son till Carl Johan Scheibe, Tab 9), född 1862-03-18 på Sventorp, Haddamåla, Algutsboda sn (källa: Genline ID 824.28.8300); smed; bosatt (inhyst, källa: Genline ID 824.28.8300) i Ekeberga Stom, Ekeberga sn. Gift 1890-02-26 i Ekeberga sn (Kronoberg) (källa: Genline ID 824.28.8300) med Maria Charlotta Johannesdotter, född 1848-09-01 på Ekeberga Stom, Ekeberga sn, dpt 3/9 (källa: Genline ID 824.15.96700 och 824.28.8300), dotter till Johannes Pettersson och Ingrid Jonsdotter.

Barn:

 • Helga Viktoria Scheibe, född 1890-08-14 Ekeberga Stom, Ekeberga sn (källa: Genline ID 824.28.8300).
 • Axel Hjalmar Scheibe, född 1892-04-20 på Ekeberga Stom, Ekeberga sn (källa: Genline ID 824.28.8300).

TAB 11

Peter Scheibe, (son till Alexander Scheibe, Tab 8), född 1829-08-15 på Sporrekvarn, Västra Torsås sn, dpt 16/8 (källa: Genline ID 849.16.52900); kopparslagare; avflyttade med familjen till Stockholm 1859 (källa: Genline ID 858.17.15200). Gift 1855-11-25 i Vislanda sn (källa: Genline ID 858.24.52200) med pigan Christina Svensdotter, född 1832-03-04 i Vislanda sn (källa: Genline ID 858.17.15200), dotter till Sven Ingemarsson och Christina Danielsdotter.

Barn:

 • Carl Gustaf Scheibe, född 1856-12-03 på Lindås Västregård, Vislanda sn, dpt 4/12 (källa: Genline ID 858.24.48000); disciplinsoldat, bosatt på Karlsborgs garnison i samma församling.
 • Axel Ludvig Scheibe, född 1865; järnarbetare. se Tab 12.
 • Sofia Bernhardina Scheibe, född 1868 på Kungsholmen, Stockholm. Gift 1887 i Gävle med Alfred Johannes Dahlberg, född 1864 i Brålanda sn. Paret fick flera barn.

TAB 12

Axel Ludvig Scheibe, (son till Peter Scheibe, Tab 11), född 1865-03-14 i 4:e kvarteret nr 40, Nyköpings Östra fs (källa: Genline ID 100004.14.25600); järnarbetare; bosatt på Bergsklippan Mindre nr 2, Kungsholms Rote 4, Stockholm. Gift med Maria Eugenia Westerberg, född 1865-04-17 i Maria Magdalena fs, Stockholm (källa: Genline ID 100002.40.31900), dotter till poliskonstapeln Knut Rudolf Westerberg och Eva Maria Charlotta Eriksson.

Barn:

 • Axel Rudolf Scheibe, född 1890 på Kungsholmen, Stockholm.

TAB 13

Henrik Vendelsson Scheibe, (son till Vendel Hansson Scheibe, Tab 1), född 1647 (åu); kronobefallningsman i Björkkinds och Lysings härader (Östergötland), ett ämbete som han innehade i 32½ år (källa: Genline ID 436.28.86900); † 1705-12-29 i Östra Husby sn (58 och 9 månader gammal, källa: Genline ID 436.28.86900). Gift med Brita Nilsdotter Cedermarck.

Döttrar:

 • Anna Scheibe. Gift 1696-07-18 i Östra Husby sn (källa: Genline ID 436.27.56900) med inspektorn, senare landskamreraren Anders Löfgren, född 1668 i Linköping. Paret fick flera barn - bl a sonen Henrik som adlades Löfvenskjöld.
 • Catharina Scheibe, född 1678, † 1757-04-04 på Eggeby, Östra Husby sn. Gift 1:o med tullnären i Norrköping Nils Waldenström; 2:o med majoren vid Östgöta kavallerireg:te Johan Jakob Schultzen, adlad von Schultzenhielm, född 1684-05-14 i Stettin, † 1751-03-06 på Eggeby, Östra Husby sn.
 • Hedvig Sophia Scheibe, född 1689-11-06 i Östra Husby sn, † 1767-09-16 på Tåby, Östra Ryds sn. Gift 1712-02-27 med ryttmästaren vid Adelsfanan Justinius von Yhlen, adlad von Yhlen, född 1692-06-22 i Stockholm, † 1759-01-03 på Tåby, Östra Ryds sn.
 • Eva Elisabeth Scheibe, född 1698-03-?? i Östra Husby sn, † 1784-05-06 på Borum, Mogata sn. Gift 1717-11-24 med sekundryttmästaren vid Östgöta kavallerireg:te Fredric Ram Gyllenram, född 1684-03-12 i Danzig, † 1737-08-29 på Borum, Mogata sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: