:

Von Liebstorff nr 667

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten LIEBSTORFF nr 667 †

Adlad 1652-01-20, introd. 1660. Utdöd i Sverige. under Carl XII:s krig stodo två officerare med detta namn i svensk tjänst, löjtnanten vid Nieroths livländska infanteriregemente Joakim von Liebsdorff, död 1710, och kornetten vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente Claus Herman von Liebsdorff, troligen densamme Herman von L., som sedan kallas löjtnant och dog ogift 1737.1 Sannolikt tillhörde de ätten. I Finland är ätten liksom i Sverige utgången.


1Lk. 2At (L.) 3At (Sch.). 4 Rf. 5RHG. 6Lå. 7Ulfsby sns kyrkoarkiv. 8Al.

TAB 1

Herman Liebsdorff. Filosofie mag. Rektor vid gymnasium i Berlin. Adlad av kejsar Rudolf II. Han ärvde efter sin svåger Christian Rathken en fordran av svenska kronan, vilken gäldades av konung Gustaf II Adolf8 1629-05-16, med godsen Rogosinsky och Beutenhof i Livland [Rf].

Barn:

 • Herman Liebsdorff, adlad Liebstorff. Sekreterare hos riksrådet Jakob De la Gardie. Sekreterare i en kommissorialrätt i Riga 1621. Assessor i dorpatska landsrätten 1629, senare i Dorpats hovrätt. Adlad 1652-01-20 jämte brodern (introd. 1660 under nr 667). Gift i Livland.
 • Joakim Liebsdorff, adlad Liebstorff, född 1597. Mantalskommissarie. Död 1666. Se Tab. 2.

TAB 2

Joakim Liebsdorff, adlad Liebstorff (son av Herman Liebsdorff, Tab. 1), till Jordansby i Tenala socken i Finland. Född 1597. Kom efter idkade studier i kronans tjänst 1630. Krigsfiskal i Finland 1634-12-21. Adlad 1652-01-20 jämte brodern (introd. 1660 under nr 667). Mantalskommissarie. Död 1666-01-11 i Stockholm och begraven 1669-02-28 i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Han arrenderade från 1642 och ännu 1664 fältmarskalken Herman Wrangels donationsgods i Bjärnå socken i Finland.2 Gift 1:o med N. N. Schaefer, död före 1641, dotter av handlanden i Åbo Hans Schaefer, farfaders broder till Henrik Schaefer, adlad Heerdhielm3. Gift 2:o med Elisabet Helena Klick, död 1691 på Pääris gård i Bjärnå sn4, dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Klick, adlad Klick, och Anna Wulff.

 • Barn4:
 • 1. En dotter. Gift med skeppskaptenen och slottsloven på Åbo Elias Andersson i hans 2:a gifte, som levde 1675 i Halikko socken.
 • 1. Herman. Ingick 1662 förlikning med Otto von Knorring, som dräpt hans broder Daniel.
 • 1. Daniel. Förare vid Viborgs läns infanteriregemente 1650. Sergeant vid Frans von Knorrings regemente i Narva 1654. Fänrik 1655. Död 1656-01-04, dödad av våda av sin vän Otto von Knorring.
 • 1. Joakim, död efter fadern, men före 1670 [5].
 • 1. Anna Magdalena, död 1724 på Pääris och begraven i Bjärnå kyrka. Gift 1659 med majoren Edvard Bernt Jordan, natural. von Jordan, död 1680.
 • 2. Jakob. Student i Åbo 1655–56. [6]

TAB 3

Vilhelm (son av Joakim Liebsdorff, adlad Liebstorff, Tab. 2). Kom i tjänst 1654. Student i Åbo 1655–16566. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1661-03-08. Kom till amiralitetet 1666-11-18. Fänrik vid Björneborgs regemente 1686-08-10. Löjtnant därst. 1690-09-18. Död 1692-07-09. Han fick 1666-11-06 rätt att besitta sin hustrus frälsegods Norrmark i Ulvsby socken i Finland. Gift med Elisabet Böning, dotter av kaptenen Reinhold Böning, en av stamfäderna för finska adliga ätten von Böningh, nr 205, och av en adlig ätt från Westfalen, av vilken en gren erhöll svensk naturalisation 1652-07-21, men ej blev introducerad, och hans 1:a fru Elisabet Sechler.

 • Barn:7
 • Elisabet Dorotea, född 1666-04-28 Södermark Gift där 1691-05-21 med Anders Lukesson i Norrmark.
 • Joakim Reinhold, född 1668-03-25, död s. å. 29/6.
 • Anna Maria, född 1669-06-16.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: