:

Rudenhielm nr 1459

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rudenhielm nr 1459 död

Adlad 1712-01-30, introd. 1719. Utdöd 1723-09-30.


1Hm. 2Um.

TAB 1

Torsten. Bonde i Rudstorp i Kils socken1 Värmlands län.

Barn:

 • Haqvinus Torstanis Rudenius. Student i Uppsala 1652. Prästvigd 1658-04-04 till komminister i Fryksände och Lysviks församl. av Karlstads stift. Död 1697-06-19.[1]. Gift 1658 med Christina Falk i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare, komministern Andreas Torberni Thermander, död 1658), död 1700-06-02, dotter av kronolänsmannen i Kil Torsten Falk. [1]

Barn:

 • Torsten Rudén, född 1661. Biskop i Linköping. Död 1729. Se Tab. 2.
 • Bengt Rudén, adlad Rudenhielm, död 1723. Se Tab. 3

TAB 2

Torsten Rudén (son av Haqvinus Torstanis Rudenius, Tab. 1), född 1661-03-09 i Lysviks kapellansgård Värmlands län. Student i Uppsala 1678-08-30. Filosofie magister därst. 1691-12-10. Poëseos professor i Åbo 1692-02-18. Tillika kyrkoherde i Pemar i Finland 1699 och i Piikkis 1701. Teol. professor i Åbo 1706-09-23. Tilllika domprost därst. och kyrkoherde i Nummis s. å. 14/12. Superintendent i Karlstads stift 1708-03-11. Biskop i Linköpings stift 1716-09-24. Teol. doktor 1719-03-19 vid drottning Ulrika Eleonoras kröning. Död 1729-09-09 i Linköping. 'Han räknas billigt bland de bästa latinska och svenska poeter.' Hans barn blevo 1719-05-23 för faderns förtjänster adlade med namnet Rudenschöld (sönerna introd. s. å. under nr 1583). Gift 1:o 1692-09-16 med Anna Brunell, född 1675, död 1695-06-11 efter barnsäng, dotter av stadssekreteraren i Stockholm Christoffer Brunell och Christina Neüberg samt syster till kanslirådet Nils Brunell, adlad Örncrona, och ryttmästaren Carl Brunell, adlad och adopt. Örncrona, båda introd. under nr 1643. Gift 2:o 1696-07-19 med Magdalena Wallwik, född 1672-06-06 i Falun, död 1755-05-06 i Linköping och begraven s. å. 22/6 i domkyrkan därst., dotter av assessorn Jöns Claesson Wallwik och Magdalena Rudbeckia (brorsdotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck) samt syster till kammarrevisionsrådet Johan Wallwik, adlad von Wallwijk, nr 1551, och hovrättsrådet Erik Wallwik, adlad Stiernvall, nr 1810. 'Magdalena Wallwik upptogs vid hovet 1694, fick 3,000 daler kopparmynt i brudgåva samt kläddes till brud av prinsessan.'

Barn:

 • 1. Christoffer Rudén, adlad Rudenschöld, född 1695. Löjtnant. Död 1736. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 1.
 • 2. Carl Rudén, adlad, friherre (och greve) Rudenschöld, född 1698. President och riksråd. Död 1783. Se friherrliga ätten Rudenschöld nr 227, Tab. 1.
 • 2. Johan Rudén, adlad Rudenschöld, född 1700. Sekreterare. Död 1771. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 2.
 • 2. Bengt Rudén, adlad Rudenschöld, född 1702. Statskommissarie. Död 1760. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 3.
 • 2. Ulrik Rudén, adlad Rudenschöld, född 1704. Kommerseråd. Död 1765. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 4.
 • 2. Emerentia Rudén, adlad Rudenschöld, född 1708, död 1770. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 5.
 • 2. Anna Christina Rudén, adlad Rudenschöld, född 1711, död 1745. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 6.
 • 2. Catharina Margareta Rudén, adlad Rudenschöld, född 1712, död 1740. Se adliga ätten Rudenschöld nr 1583, Tab. 7.

TAB 3

Bengt Rudén, adlad Rudenhielm (son av Haqvinus Torstanis Rudenius, Tab. 1), född i Lysviks kapellansgård Värmlands län. Gymnasist i Karlstad. Student i Uppsala2 1683-09-19. Notarie i statskontoret 1695-01-00. Sekreterare därst. 1707. Statskommissarie 1712-06-30. Adlad s. å. 30/1 (introd. 1719 under nr 1459). Död barnlös 1723-09-30 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt. Gift 1695-05-05 i Stockholm med Catharina Tilas, död 1672-07-31, död 1726-12-22 på Gammelbo bruk i Ramsbergs socken, Örebro län, dotter av assessorn Daniel Tilas och Helena Nordlind samt syster till överstelöjtnanten Olof Tilas, adlad Tilas.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: