:

Von der Linde nr 179

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von_der_Linde nr 179
Vapensköld för adliga ätten von_der_Linde nr 179

Adliga ätten von der Linde, ur 179, utdöd

Adlad 1631-07-17, introducerad 1631. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet.

TAB 1

Lars Eriksson, handelsman och borgare i Stockholm; † där 1611-12-04. Gift med Anna Larsdotter.

Barn:

  • Erik Larsson, adlad von der Linde, född 1570; borgare, handelsman, kommerseråd; † 1636. se Tab 2.
  • Anna Larsdotter, † 1638 i Stockholm. Gift 1:o i Stockholm med Philip Hansson, † 1608 i Stockholm. 2:o 1610 i Stockholm med Erich Jonsson, † 1635 i Stockholm.


TAB 2

Erik Larsson, adlad von der Linde, till Segersjö i Lännäs socken, Örebro län och Malmvik i Lovö socken, Stockholms län. Född i Holland. Borgare och handelsman i Stockholm 1602. Kunglig kommissarie och generalfaktor i Halland 1618. Källarmästare och vinhandlare i Stockholm 1626. Räntmästare vid kunglig Maj:ts krigsstat 1630. Adlad 1631-01-17 och kallas i sköldebrevet von Lindöö, som sedan förändrades till von der Linde (introducera 1631 under nr 179). Kammarråd. Död 1636-01-23 i Stockholm (At (RA).) och begraven i Storkyrkan, där hans liksten lades och vapen uppsattes. 'Han ansågs på sin tid att vara den förmögnaste köpman i Sverige och ägde därför stor kredit, särdeles i Tyskland, England, Frankrike och Spanien. Gjorde konung Gustaf II Adolf år 1611, vid dennes tillträde till regeringen, i de då svåra penningtider, stora försträckningar. Fick såsom belöning för sina trogna tjänster Gjällstads by, 4 mantal, på Ekerön samt 1631 konung Gustaf II Adolfs donationsbrev på 20,000 r:dr, vilka han dock, i anseende till rikets behov av penningar, ej uttog, utan tillerkändes honom i stället året därpå Segersjö gård och gods. Erhöll efter konungens död räkning med kronan, då hans fordran steg till över 70,000 r:dr, vilken summa han, genom sin mågs, Tönnes Langmans, som med honom låg i träta, i vägen lagda hinder, ej utbekom och vilka penningar efter hans död reducerades. Sade sig slutligen som oftast aldrig vilja yppa tre omständigheter, nämligen 1:o vad hans byggda hus vid Stora Nygatan i Stockholm kostade honom, 2:o vad han förlorat i sjöskador, och 3:o vad han påkostat sin son Lorentz.' Gift 1:o med Helena Huusman, dotter av borgaren i Stockholm Henrik Huusman. 2:o 1606-11-03 med Vendla Lohrman, död 1657-12-12 och begraven 1658-07-04 i Tyska församlingen, Stockholm, dotter av handelsmannen i Stockholm och tyska kyrkans föreståndare Jakob Lohrman, stamfader för adliga ätten Lohreman. Hon kallas på sin gravsten i Storkyrkan i Stockholm Vendela Jakobsdotter Ros till Segersjö och Malmvik, och på stenen är ett vapen uthugget, visande en med en sned bjälke avdelad sköld, över och under vilken bjälke ligger en sexuddig ros.

Barn:

1. Anna, död 1679-03-00. Gift 1:o med hovtrumpetaren Vilhelm Waldau. Gift 2:o 1630 med köksmästaren Didrik Mein, född 1597, död 1670, fader till artillerikaptenen Gustaf Mein, adlad Granatenflycht. Hon var drottning Christinas amma, varför henne 1634-02-28 tilldelades 100 daler svenskt årligen i hennes livstid, jämte Sätra gård i Adelsö socken, Stockholms län, på vilken hon 1645-08-14 fick konfirmation. Erhöll 1645-08-14 exspektansförläning på Lindby i samma socken, som hon tillträdde 1648-12-20 [Redukt. kollegil akt nr 75. 4 SH liber caus. vol. 92, p, 1 (OA).]

1. Maria, död 167(8). Gift 163(5) med kunglig styckgjutaren i Stockholm Gerhard Meijer, död 1657 eller 1658.

  • 2. Gertrud, född 1608-04-02. Gift 1626-06-18 i Stockholm med vinhandlaren i Stockholm och inspektören över stora sjötullen i Västervik Herman von Campenhausen, stamfader för adliga ätten von Campenhausen
  • 2. Margareta, född 1609-04-24, död 1645-01-16. Gift 1:o 1628 (Srr.) med rådmannen i Stockholm Valentin Nilsson i hans 2:a gifte, död omkring 1637, fader till överstelöjtnanten Erik Valentin, adlad von Löwenburg. 2:o före 1638-09-00 ¤4 med borgmästaren i Halmstad och direktören vid afrikanska guldkompaniet Hans Neuman i hans 1:a gifte, död 1660 (At (RA).) i Afrika.
  • 2. Lorentz, friherre der Linde, född 1610, död 1671. Se friherrlig ätten von der Linde, Tab. 1.
  • 2. Erik, friherre von der Linde, född 1611, död 1666. Se friherrlig ätten von der Linde, Tab. 2.
  • 2. Jakob, friherre von der Linde, född 1612, död 1668. Se friherrlig ätten von der Linde, Tab. 3.
  • 2. Vendela, född 1615-05-26, död 1656-05-18 och begraven 1657-02-22 jämte sin man i Uppsala domkyrka och därefter förd till mannens grav i Danmarks kyrka, Uppsala län. G. i Stockholm med landshövdingen Tönnes Henriksson, adlad Langman, född 1601, död 1656.
  • 2. Elisabet, född 1617-03-01, död 1652-10-08 i Stockholm och begraven 1652-12-12 i Storkyrkan i Stockholm, men sedan nedsatt i Hammarskjöldska gravkoret i Tuna kyrka, Kalmar län. Gift 1641-07-06 på Segersjö med landshövdingen Peder Hammarskjöld, född 1614, död 1671.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: