:

Cantersten nr 370

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cantersten nr 370 †

Adlad 1647-01-21, introducerad 1647. Utdöd 1726-01-11.


TAB 1

Birgerus Nicolai Cantherus, född 1524. Kyrkoherde i Stora Mellösa pastorat av Strängnäs stift 1594. Död 1612.

Barn:

 • Bertil Börjesson Canthersten. Sekreterare. Se Tab. 3.
 • Andreas Birgeri Cantheras, Nericius. Kontraktsprost. Se Tab. 2

TAB 2

Andreas Birgeri Cantherus, Nericius (son av Birgerus Nicolai Cantherus, Tab. 1). Student i Uppsala (de Brun, Holmia & Alia.) 1600-04-26, i Rostock (de Brun, Holmia & Alia.) 1609-10-00 och i Wittenberg 1610. Skolrektor i Örebro 1612. Kyrkoherde i Stora Mellösa efter fadern 1614. Kontraktsprost. Död 1648-08-13. Gift med Abel Smaltzii änka.

Barn:

 • Nils Andersson Cantherus, adlad Canterhielm, född 1615, död 1689. Se adliga ätten Canterhielm, Tab. 1.

TAB 3

Bertil Börjesson Canthersten (son av Birgerus Nicolai Cantherus, Tab. 1). Student i Rostock (de Brun, Holmia & Alia.) 1609-10-00. Kansliskrivare i kungliga kansliet. Sekreterare bos konung Gustaf II Adolf. Död omkring 1619. Gift med Helena Isaksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1620-05-27 i Stockholm Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med sekreteraren i kammarkollegium Olof Eriksson, begraven 1639-03-06 i Stockholm. Gift 3:o 1640 med livmedikus doktor Andreas Sparman, adlad Palmcron, nr 371, i hans 1:a gifte, född 1609, död 1658), död 1641-03-29 i Stockholm, dotter av kommendanten på Uppsala slott Isak Nilsson samt syster till översten och ståthållaren Richard Isaksson, adlad Rosencrantz af Granhammar.

Barn:

 • Lars Bertilsson Canthersten, adlad Cantersten, till Harg i Kisa socken, Östergötlands län, Sunnersta i Bondkyrka socken, Uppsala län och Kiholm i Västertälje socken, Stockholms län. Född omkring 1615 i Stockholm. Student i Uppsala 1626-08-00. Kunglig sekreterare 1640. Häradshövding i Norrbo härad i Västmanland 1643-09-09. Adlad 1647-01-21 (introducerad 1647 under nr 370). Sändebud till Ryssland 1647-05-30, till Holland 1649-11-14 och till England 1650. Sekreterare av staten och hovråd. Blev 1657 i Polen orättmätigt fängslad och död i Thorn 1658-08-31. Hans lik hemfördes till Stockholm, där det begrovs 1660-08-26 och nedsattes sedan i Södertälje kyrka. Gift 1641-12-28 i Uppsala med Anna Paulina, adlad Olivecrantz, död 1670, dotter av ärkebiskopen doktor Laurentius Paulinus, Gothus, och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter.

Barn:

 • Helena, född 1645-04-28 i Stockholm, död i Stockholm 1669-11-19.
 • Lars, till Harg och Kiholm. Född 1649-02-14 i Stockholm, död 1672-04-05 och begraven i Södertälje kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var dövstum, men ritade väl och skrev artigt.'
 • Brita, född 1650, död 1727. Även hon var dövstum.
 • Axel, till Bogård, Harg och Kiholm. Född 1654-11-10. Student i Uppsala (de Brun, Holmia & Alia.) 1662-09-24. Död 1675-06-29 och begraven 1675-08-01 i Stockholm och sedan nedsatt i familjegraven i Södertälje kyrka

TAB 4

Carl (son av Lars Bertilsson Canthersten, adlad Cantersten, Tab. 3), till Bogård, Harg och Kiholm. Född 1651. Student i Uppsala 1662-09-24. Kommissionssekreterare vid fredskongressen i Nijmegen 1676-04-08. Resident i Holland. Överintendent över drottning Christinas domäner i Bremen och Verden 1686. Sveriges ombud för Pommern vid myntkonventionen i Hamburg (At (L).) 1695-05-01–1695-10-17. Resident i Hamburg i slutet av 1690-talet. (At (RA).) Gift 1681 med sin kusin Anna Brita Olivecrantz, född 1664-03-14 i Stockholm, död i barnsäng 1689-05-14 i klostret Zeeren i Bremen och begraven där i klosterkyrkan 1689-09-26, dotter av kanslirådet och generalguvernören Johan Larsson Paulin, adlad Olivecrantz, och Brita Björnklou.

Barn:

 • Två söner, döda i barnaåren.
 • Anna Eleonora, döpt 1685-08-16 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm, död som barn.
 • Lars, född 1686. Levde vid moderns död. Död ung.
 • Carl Benjamin, född 1689. Överstelöjtnant. Död 1726. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Benjamin (son av Carl, Tab. 4), född 1689-05-14 i klostret Zeeren. Student i Uppsala 1705-12-14. Var 1709 löjtnant vid ett regemente i Riga. Kornett vid livregementet till häst 1709-10-18, men tillträdde ej tjänsten. Sekundkapten vid Södermanlands regemente 1710-09-22. Premiärkapten vid Södermanlands regemente 1712-11-14. Konfirmationsfullmakt 1716-03-08. Major (At (RA).) 1718-10-29 överstelöjtnants avsked 1719-07-20. Död utan söner 1726-01-11 i Stockholm och slöt således ätten samt begraven i Olivecrantzska graven i Strängnäs domkyrka. Han bevistade slaget vid Gadebusch och belägringen av Tönningen samt fälttåget i Norge 1718. Gift 1:o med friherrinnan Sigrid Christina Soop, död 1722 i mars, dotter av generalmajoren och guvernören Erik Soop, friherre Soop, och grevinnan Margareta Christina Oxenstierna af Croneborg. Gift 2:o 1725-12-28 med friherrinnan Hebbla Charlotta Palbitzki i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Hans Georg Fuchs, född 1683, död 1743-02-06 broder till överståthållaren Rutger Fuchs, adlad och friherre Fuchs), född 1691-08-27 död 1778-04-09 Skalunda, dotter av kammarpagen friherre Alexander Palbitzki, och hans 1:a fru, friherrinnan Hebbla Margareta Banér.

Barn:

 • 1. En dotter, född 1722, död 1722.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: