:

Meurling

Från Adelsvapen-Wiki

Olaus Meurling efterträdde sin svärfar Johannes Bartholdi Duræus som kyrkoherde i Kristdala, och samma släkt innehade kyrkoherdeämbetet i socknen från 1582 till 1953.

TAB 1

Håkan Olofsson, (son av skattebonden, nämndemannen och ryttaren Olof Håkansson i Träthult, Kristdala sn), född före 1630; köpdräng i Döderhultsvik till 1661, därefter rusthållare i Träthult i Kristdala sn; † där 1690. Gift före 1658 med Karin Bringia, † 1712-12-14 i Kristdala, dotter av kyrkoherden i Mörlunda Magnus Bringius och N.N Banck.

Barn:

 • Olaus (Olof Håkansson) Haquini Meurling, född 1658; kyrkoherde; † 1738. se Tab 2.

TAB 2

Olaus (Olof) Haquini Meurling, (son av Håkan Olofsson Tab 1), född 1658 (å u) i Träthult, Kristdala sn. Olofs förfäder har på raka fädernet ägt och innehaft skattehemmanet Träthult med säkerhet från år 1547, möjligen ännu längre tillbaka. Olof kallade sig Meurling efter Mörlunda socken, men namnet hade ursprungligen antagits av hans morbor, revisionssekreteraren Lars, som år 1688 adlades Mörling. Elev i Vimmerby skola våren 1670, och hösten 1672; student i Åbo 1680; prästvigd 1687-09-10 i Linköping; kyrkoherde i Kristdala, Linköpings stift; † 1738-02-08 i Kristdala prästgård. Gift 1687 med Maria Duræa, född 1659, † 1737-06-27, dotter av makens företrädare, kyrkoherden Johannes Bartholdi Duræus och Anna Jönsdotter Hircinia.

Barn:

 • Lars (Lorentz) Meurling, född 1688; sekundlöjtnant; † 1740. se Tab 3.
 • Nils Meurling, född 1690; kyrkoherde och kontraktsprost; † 1761. se Tab 13.
 • Håkan Meurling, född 1692, dpt 16/11, drunknade som skolgosse i Kalmar.
 • Elisabet Meurling, född 1694, dpt 18/11, † 1745-11-27. Gift 1720-01-03 med handelsmannen Johan Chræmer.
 • Magnus Meurling, sjöman; † på Ceylon.
 • Carl Meurling, född 1697; löjtnant; † 1784. se Tab 15.
 • Karin Meurling, född 1699, dpt 5/2, † späd.
 • Johan Meurling, född 1700, dpt 26/12; fältväbel; skjuten på Ålands hav 1719.
 • Jöns Meurling, född 1703; kyrkoherde och kontraktsprost; † 1778. se Tab 23.
 • Pehr Meurling d ä, född 1707; kyrkoherde och kontraktsprost; † 1794. se Tab 35.

TAB 3

Lars (Lorentz) Meurling, (son av Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1688 i Kristdala; löjtnant vid Smålands kavalleri; † 1740-03-17. Gift med Catharina Hornæa, dotter av kyrkoherden i Rogberga Andreas Amberni Hornæus.

Barn:

 • Anders Johan Meurling, född 1718; fil kand, kyrkoherde, kontraktsprost; † 1793. se Tab 4.
 • Georg Meurling, född 1730; komminister; † 1771. se Tab .

TAB 4

Anders Johan Meurling, (son av Lars Meurling Tab 3), född 1718-06-08; fil kand; kyrkoherde i Hult & Edshults pastorat; kontraktsprost i Södra Vedbo; † 1793-08-01 på Hults prästgård, Hults sn. Gift 1750-05-20 med Maria Charlotta Lindcrantz, född 1722-10-01 på Stavsjö, Hällestads sn, † 1805-03-31 på Farskog, Hults sn, dotter av löjtnanten i Hällestad Johan Lindqvist och Margareta Charlotta Rosenstråle.

Barn:

 • Vendla Charlotta Meurling, född 1750-11-24 i Långvik, Kristdala sn, † 1821-02-22. Gift 1785-12-06 med kyrkoherden i Hult & Edshults pastorat, fil kand Jöns Adam Rosinius, född 1754, † 1833.
 • Lars Johan Meurling, född 1753; fältväbel; † 1827. se Tab 5.
 • Maria Katarina Meurling, född 1755-12-07, † 1828-01-18. Gift 1793-09-17 med sergeanten på Sundstorp, Edshults sn Josef Forsberg, född 1731, † 1805.
 • Magnus Meurling, född 1760; handelsman; † 1813. se Tab 9.
 • Adolf Meurling, född 1762; sergeant; † 1838.
 • Johanna Meurling, född 1765-09-28, † 1846-07-22.

TAB 5

Lars Johan Meurling, (son av Anders Johan Meurling Tab 4), född 1753-10-14; fältväbel vid Kalmar regemente; bosatt på Fläsås, Hults sn; † 1827-05-20. Gift 1781-02-13 med Elsa Christina Sinclair, född 1752-01-03, † 1832-08-04, dotter av kaptenen Anders Frans Sinclair och Catharina Maria Stålhammar.

Barn:

 • Catharina Charlotta Meurling, född 1783-12-17, † 1848-01-20. Gift 1810-04-24 med kvartermästaren vid Smålands dragonreg:te Arvid Magnus von Wendel, född 1766, † 1837.
 • Lars Fredrik Meurling, född 1785; kronofogde; † 1847. se Tab 6.
 • Gustava Maria Meurling, född 1793-09-25 på Ädderyd, Björkö (F). Död 1875-12-08. Gift 1813-01-06 i Hult(F)med Peter Petersson född

1790-03-24 i Norrsunda,Edshult. Död 1871-05-19. Yrke: Undagtagsman

TAB 9

Magnus Meurling, (son av Anders Johan Meurling Tab 4), född 1760-01-29; handelsman i Figeholm, Misterhults sn; † där 1813-04-17. Gift 1787-09-26 med Catharina Maria Holmstedt, född 1768-05-27, † 1823-10-08, dotter av handelsmannen i Figeholm Peter Holmstedt och Christina Charlotta Forsman.

Barn:

 • Christina Charlotta Meurling, född 1791-05-12 i Figeholm, † där 1850-02-12. Gift 1815-06-09 i Misterhult med handelsmannen i Figeholm Carl Wijkman, född 1785, † 1846.
 • Johan Peter Meurling, född 1810; grosshandlare; † 1865. se Tab 10.

TAB 10

Johan Peter Meurling, (son av Magnus Meurling Tab 9), född 1810-02-21 i Figeholm, Misterhults sn; grosshandlare i Kalmar; † 1865-02-06 i Kalmar sfs. Gift 1836-11-11 i Kalmar sfs med jungfrun Henriette Wilhelmina Kræmer, född 1816-08-15 i Kalmar sfs, † 1891-04-04 i Kalmar sfs av lungkatarr, dotter till handelsmannen Johan Gottfried Kræmer och Johanna Maria Lovén.

Barn:

 • Johan Gottfried Leopold Meurling, född 1837; handelsbokhållare. se Tab 11.
 • Emelie Marie Wilhelmina Meurling, född 1839-09-24 i Kalmar sfs. Gift 1861-11-11 i Kalmar sfs med handlanden Oskar Rudolf Frick, född 1834.
 • Hilma Augusta Charlotta Meurling, född 1841-09-02 i Kalmar sfs. Gift 1861-11-09 i Kalmar sfs med Gustaf Leonard Tillberg, född 1833-09-27 på Grönlid, Tuna sn.
 • Jenny Ida Henriette Meurling, född 1843-04-09 i Kalmar sfs. Gift 1864-12-18 i Kalmar sfs med sin svåger Axel Fredrik Tillberg, född 1837-04-15 på Grönlid, Tuna sn.
 • Henry Albert Leopold Meurling, född 1848-05-23 i Kalmar sfs. se Tab 12.

TAB 11

Johan Gottfried Leopold Meurling, (son av Johan Peter Meurling Tab 10), född 1837-11-30 i Kalmar sfs; handelsbokhållare. Gift 1863-02-21 i Kalmar sfs med jungfrun Augusta Sofia Sundberg, född 1840-09-30 i Kalmar sfs, dotter till tobaksfabrikören i Kalmar Carl Peter Sundberg och Petronella Wetterström.

Döttrar:

 • Wilhelmina Leonora Meurling, född 1863-11-11 i Kalmar sfs.
 • Elin Augusta Maria Meurling, född 1865-07-19 i Kalmar sfs.

TAB 23

Jöns Meurling, (son av Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1703-01-06 i Kristdala; fil kand; kontraktsprost; kyrkoherde i St Åby och Ödeshög; riksdagsman; † 1778-12-16. Gift 1:o 1732-10-02 med Maria Juliana Malmström, född 1710, † 1750-09-23, dotter av professorn i Uppsala Johan Malmström och Maria Juliana Tranhielm. Gift 2:o 1754-01-22 med friherrinnan Elisabet Wrangel af Lindeberg, född 1730-02-06, † 1767-06-10, dotter av ryttmästaren, friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg och Juliana von Rosen.

Barn 1:o:

 • Anna Catharina Meurling, född 1736-03-01, † 1826-09-13. Gift 1774-10-23 med häradshövdingen Anders Jansson.
 • Juliana Meurling, född 1738-04-15, † 1808-02-22. Gift 1760 med borgmästaren i Växjö Mikael Anders Cöster, född 1729, † 1786.
 • Margareta Johanna Meurling, född 1742-12-20, † 1833-07-29. Gift 1763-01-12 med kontraktsprosten och kyrkoherden i Runsten Abraham Fornander, född 1723, † 1801.
 • Johan Krister Meurling, född 1744; jägmästare; † före 1827. se Tab 24.
 • Magdalena Meurling, född 1745-06-26 i Askeryd i Jönköpings län, † 1797-05-04. Gift 1773-09-10 med kyrkoherden i Sund, fil kand Magnus Bruzelius, född 1740, † 1797.
 • Carl Gustaf Meurling, född 1749; kapten; † 1824. se Tab .
 • Maria Juliana Meurling, född 1750-09-23, † 1833-12-15. Gift 1782-02-25 med auditören vid livgardet, krigsrådet Klas Livijn, född 1747, † 1823.

Barn 2:o:

 • Charlotta Maria Meurling, född 1755-01-02, † 1821-12-09. Gift 1792-12-13 med assessorn i Svea hovrätt Per Henrik Akatius Liljensparre, född 1767, † 1795.
 • Jöns Adolf Meurling, född 1757; protokollsekreterare; † 1838. se Tab .

TAB 35

Pehr Meurling d ä, (son av Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1707-07-10 i Kristdala; kyrkoherde och kontraktsprost där; † där 1794-02-23. Gift 1736-09-16 i Skogs-Tibble prästgård, Tibble sn med Johanna Westia, född 1714, † 1787-04-22 i Kristdala, dotter av kyrkoherden i Tibble och Åland Martinus Erici Westius och Magdalena Tibelia.

Barn:

 • Maria Magdalena Meurling, född 1742-01-20 på Stensö prästgård, Kristdala sn, liksom syskonen, † 1826-08-18 i Döderhult. Gift 1758-10-12 med fil dr, kyrkoherden i Torpa, kontraktsprosten i Ydre kontrakt Magnus Constans Pontin, född 1726, † 1797.
 • Catharina Elisabet Meurling, född 1745-01-01 på Stensö prästgård, Kristdala sn, † 1792-11-29 på Hägerstads prästgård, Hägerstads sn. Gift 1767-08-30 med sin svåger, kyrkoherden i Hägerstad David Pontin, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1793-12-27 med Maria Christina Hedelius, född 1753-08-15, † 1813-08-18, dotter till komministern S Hedelius), född 1733, † 1809.
 • Pehr Meurling d y, född 1746; kyrkoherde och kontraktsprost; † 1826. se Tab 36.

TAB 36

Pehr Meurling d y, (son av Pehr Meurling d ä Tab 35), född 1746-09-28; fil doktor; kyrkoherde och prost i Kristdala; † 1826-09-21. Gift 1:o 1783-01-28 med Fredrika Törner, född 1760-07-08, † 1791-10-30, dotter av lektorn i Linköping, kyrkoherden i Skeda, prosten, fil och teol doktorn Johan Törner och Fredrika Sofia Schmiedeberg. Gift 2:o 1792-08-07 med Christina Catharina Kastman, född 1757-11-30, † 1833-12-01, dotter av kyrkoherden i Lönneberga, fil doktor Petrus Kastman och Christina Segersteen.

Barn 1:o:

 • Per Johan Meurling, född 1783-12-26 i Träthult, Kristdala sn; fil doktor, assessor; † ogift och barnlös 1856-04-04 på Stensö, Kristdala sn, begr s å 13/4.
 • Mårten Albert Meurling, född 1784; jur kand, expeditionssekreterare; † 1820. se Tab 37.
 • Karl Meurling, född 1787; kyrkoherde; † 1873. se Tab .
 • Fredrika Johanna Meurling, född 1789-12-28. Gift 1814-06-28 i Kristdala med advokatfiskalen Carl Johan Ugarph, född 1780, † 1849.

TAB 37

Mårten Albert Meurling, (son av Pehr Meurling d y Tab 36), född 1784; jur kand, expeditionssekreterare; † 1820-01-15 i Tuna sn av vattusot. Gift med Christina Charlotta Fries, född 1786 i Stockholm, † änka 1852-09-22 på Syserum, Tuna sn av nervfeber, 66 år gammal.

Son:

 • Karl Peter Meurling, född 1818-10-08 i Tuna sn; kapten; † 1887-02-23 på Syserum, Tuna sn av slag.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Från flydda tiders Kristdala och Tunalän II av Sven Bankeström. Sammanställt av: Mattias Loman

: