Segersteen

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Bengt Mårtensson, född 1601 (åu); bonde på Säby rusthåll, Hovs sn; † där 1694-04-27, begr 6/5 (Corporalens Gustafs fader, 93 år, 3 månader gammal, källa: Genline ID 305.13.16300).

Barn:

 • Gustaf Bengtsson Segersten, född 1630 (åu); korpral; † 1701. se Tab 2.
 • Johan Bengtsson, född 1640 (åu); rusthållare; kyrkvärd; † 1720. se Tab 3.
 • Ingeborg Bengtsdotter, född 1645 (åu), † 1712-11-?? på Säby rusthåll, Hovs sn (gambla quinnfolket, Johan Bengtsson syster i Säby, källa: Genline ID 305.14.45700).

TAB 2

Gustaf Bengtsson Segersten, (son till Bengt Mårtensson, Tab 1), född 1630 (åu) på Säby rusthåll, Hovs sn; korpral vid Östgöta kavallerireg:te; † 1701 på Säby rusthåll, Hovs sn, begr 6/5 (källa: Genline ID 305.13.16600). Gift med Brita Olofsdotter.

Barn:

TAB 3

Johan Bengtsson, (son till Bengt Mårtensson, Tab 1), född 1640 (åu) på Säby rusthåll, Hovs sn; rusthållare; kyrkvärd; † 1720-05-31 på Säby rusthåll, Hovs sn (Kyrkiones Säxman och dess föreståndare uthi många åhr, källa: Gemöome ID 305.14.45900). Gift med Anna Johansdotter, född 1660 i Värnamo, † 1720, dotter till prosten och kyrkoherden i Värnamo församling Johannes Ausius och Appolonia Drysandra.

Barn:

 • Johan Johansson, född 1681-04-06 på Säby rusthåll, Hovs sn (källa: Genline ID 305.13.14600).
 • Maria Johansdotter, född 1686-07-12 på Säby rusthåll, Hovs sn (källa: Genline ID 305.13.17700), † 1758-03-29 på Hovs Storgård, Hovs sn (håll och sting, 71 år gammal, källa: Genline ID 305.15.56000). Gift med kyrkvärden Olof Jönsson Wallin, född 1693 (åu), † 1765-02-03 på Hovs Storgård, Hovs sn (ålderdom, 72 år gammal, källa: Genline ID 305.15.56300).
 • Anna Johansdotter, född 1688-02-22 på Säby rusthåll, Hovs sn (källa: Genline ID 305.13.17700), † 1757-03-05 i Hovs sn (69 år gammal, källa: Genline ID 305.15.55900). Gift 1712-07-13 i Hovs sn (källa: Genline ID 305.14.41800) med kavallerikorpralen Håkan Kjellström, född 1682 (åu), † 1761-12-?? i Hovs sn, begr 27/12 (ålderdom, 79 år gammal, källa: Genline ID 305.15.56200).
 • Jonas Johannis Segersteen, född 1690; kyrkoherde; kontraktsprost; † 1751. se Tab 4.
 • Peter Johansson, född 1694 på Säby rusthåll, Hovs sn; rusthållare; † 1747-11-22 på Säby rusthåll, Hovs sn (53 år gammal, källa: Genline ID 305.15.55600). Gift 1:o med Margareta Svensdotter, född 1696 i Hovs sn, † 1742-08-17 på Säby rusthåll, Hovs sn, 22/8 (ärlig och dygdsam, källa: Genline ID 305.14.47900), dotter till rusthållaren Sven Hansson Wåge och Margareta Bengtsdotter; 2:o 1745-03-22 i Hovs sn (källa: Genline ID 305.14.43300) med pigan Maria Jonsdotter.
 • Olof Johansson.

TAB 4

Jonas Johannis Segersteen, (son till Johan Bengtsson, Tab 3), född 1690-03-05 på Säby rusthåll, Hovs sn (källa: Genline ID 305.13.17800); student i Uppsala 1712; kyrkoherde i Virserums församling 1728; kontraktsprost; † 1751-05-15 i Virserums prästgård, Virserums sn. Gift 1728-05-30 i Virserums sn med änkan Christina Catharina Palmæra, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden i Virserums församling Johan Dahlstrand), född 1697-02-26 i Örberga prästgård, Örberga sn, dotter till kyrkherden i Örberga och Nässja församlingar Samuel Palmærus och hans 1:a hustru Inga Aschania, i hennes 2:a äktenskap.

Barn:

 • Christina Segersteen, född 1729-05-06 i Virserums prästgård, Virserums sn, dpt 8/5 (född kl 2 mellan den 5 och 6 maj, källa: Genline ID 185.40.60500), † 1807-01-16 på Perstorp, Vimmerby sfs (slag, 75 år gammal). Gift 1753 i Virserums sn med fil dr Petrus Kastman, född 1725-08-08 i Vimmerby sfs, † 1790 i Lönneberga.
 • Johannes Segersteen, född 1731-11-21 i Virserums prästgård, Virserums sn, dpt 25/11 (klockan 12 om dagen, faddrar bl a Isaac Kock), † där 1732.
 • Dorothea Segersteen, född 1733-07-30 i Virserums prästgård, Virserums sn, dpt 1/8 (klockan 10 förmiddag, källa: Genline ID 185.40.56000), † ogift och barnlös 1808-05-20 på Boda, Frödinge sn, begr 28/5 (ålderdom, 85 år gammal).
 • Magnus Johan Segersteen, född 1737; kyrkoherde; † 1794. se Tab 5.

TAB 5

Magnus Johan Segersteen, (son till Jonas Johannis Segersteen, Tab 4), född 1737-07-08 i Virserums prästgård, Virserums sn, dpt 9/7 (endast Johannes i fb, källa: Genline ID 185.41.67200); kyrkoherde i Asby församling; † 1794-03-20 i Asby prästgård, Asby sn, begr 30/3 (56 år gammal, källa: Genline ID 269.28.22200). Gift 1:o 1768-12-06 i Tveta sn (källa: Genline ID 168.15.28200) med jungfrun Brita Christina Boberg Wallén, född 1748-03-12 i Vimmerby sfs, † 1780-11-22 i Asby prästgård, Asby sn, begr 1/12 (bröstfeber, 32 år gammal, källa: Genline ID 269.29.43100), dotter till borgaren Anders Boberg och Ingeborg Wallén; 2:o 1790-09-08 med Maria Margareta Neuendorff, född 1752.

Barn 1:o:

 • Jon Segersteen, född 1769; kapten; † 1813. se Tab 6.
 • Christina Catharina Segersteen, född 1773-04-02 på Stensryd, Målilla sn (källa: Genline ID 215.16.96700), † änka 1850-07-25 hos sin bror i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, begr 4/8 (enka 1822, har sedermera njutit öm vård och godt herberge i sin broders Fältprosten Segersteens hus i Kättilstad, källa: Genline ID 215.20.81100 och 215.16.96700). Gift 1810-01-03 (källa: Genline ID 1097.20.24100) i Frödinge sn med komministern i Höreda församling Johan Peter Lund född 1757-01-24 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 1097.20.24100), † 1822-01-16 i Höreda sn, begr 29/1 (sjuklig nära ett år af en svulst i kindbenet som slutligen öfvergick till fistel, källa: Genline ID 1097.20.24100). Paret fick en son.
 • Daniel Segersteen, född 1775; häradshövding; † 1849. se Tab 10.
 • Anders Peter Segersteen, född 1778; fil mag; fältprost; kyrkoherde; † 1849. se Tab 11.

TAB 6

Jon Segersteen, (son till Magnus Johan Segersteen, Tab 5), född 1769-09-09 på Stensryd, Målilla sn; kapten vid Kalmar reg:te; † 1806-07-16 i Pöglitz, Svenska Pommern. Gift 1797-10-61 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6900) med dygdädla mademoisselle Anna Magdalena Pontin, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1811-02-26 med kontraktsprosten i Tunaläns och Sevedes kontrakt, kyrkoherden i Södra Vi och Djursdala församlingar, fil dr Per Wahlbom, född 1761-06-07 i Vallerstads sn, † 1829-12-28 i Södra Vi prästgård, Södra Vi sn), född 1769-10-20 i Kristdala prästgård, Kristdala sn, † 1854-09-02 i Gammalkils sn, dotter till kyrkoherden i Torpa församling, riksdagsmannen Magnus Konstans Pontin och Maria Magdalena Meurling.

Barn:

 • Johan Konstans Segersteen, född 1798; kapten; R S O; † 1862. se Tab 7.
 • Klara Magdalena Kristina Segersteen, född 1800-07-05 på Edshult, Virserums sn, † 1871-04-11 i Skränge, Gammalkils sn. Gift 1824-10-08 i Södra Vi sn med överstelöjtnanten, R S O Jonas Brogren, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1808 med sin 2:a hustrus kusin Maria Magdalena Reuselia, född 1787-03-13 i Gärdserums sn, † 1823-09-01 på Unnerstads Boställe, Gammalkils sn, begr 9/9 (tärande sjukdom, 36 år gammal, källa: Genline ID 289.24.39200), dotter till kyrkoherden i Gärdserums församling Johan Reuselius och Johanna Elisabet Pontin), född 1780-02-08 på Duseborg, Gammalkils sn, † 1859-11-11 på trumpetarebostället Skränge, Gammalkils sn, begr 25/11 (ålderdom, 79 år, 9 månader, 3 dagar gammal, källa: Genline ID 289.27.75100). Paret fick flera barn.
 • Gustaf Teodor Segersteen, född 1802; överstelöjtnant; † 1887. se Tab 8.

TAB 7

Johan Konstans Segersteen, (son till Jon Segersteen, Tab 6), född 1798-10-24 på Edshult, Virserums sn (källa: Genline ID 973.34.53400); kapten; R S O; † 1862-07-01 på Slättåkra Aspegård, ½ mtl kronoskatte (källa: Genline ID 973.34.53400). Gift 1830-02-12 i Västervik med jungfrun Maria Bernhardina Olsson, född 1812-02-01 i Västervik, dotter till rådmannen Carl Magnus Olsson och Margareta Rehnborg.

Döttrar:

 • Magdalena Anna Maria Segersteen, född 1831-01-10 i Gårdveda sn (källa: Genline ID 973.34.53400); avflyttade som änka 1876-09-22 till Lund från Slättåkra i Alseda sn (källa: Genline ID 973.38.48100). Gift med kronofogden Lars Gustaf Thunberg, född 1823-09-28 i Gränna sn (källa: Genline ID 973.35.32400), † 1867-05-10 på Slättåkra Aspegård, ½ mtl kronoskatte (källa: Genline ID 973.35.32400). Paret fick flera barn.
 • Klara Augusta Segersteen, född 1832 i Västerås. Gift med disponenten Carl Viktor Eckerström, född 1827 i Västerås. Paret fick flera barn.

TAB 8

Gustaf Teodor Segersteen, (son till Jon Segersteen, Tab 6), född 1802-10-03 på Edshult, Virserums sn (källa: Genline ID 1065.1.103700); överstelöjtnant vid Skaraborgs reg:te; avflyttade från Varnhems sn till Kyrkefalla sn 1851 (källa: Genline ID 1065.1.103700); † 1887-02-06 i Skövde. Gift 1847-09-08 i Istrums sn med Anna Gustava Sophia Gyllenhaal, född 1816-06-17 i Daretorps sn (källa: Genline ID 1065.1.103700), † 1911-02-05 i Linköping, dotter till generaltulldirektören Carl Henrik Gyllenhaal och hans 1:a fru Hedvig Charlotta Rudbeck.

Barn:

 • Carl Fredrik Gustaf Segersteen, född 1848; kapten; † 1898. se Tab 9.
 • Aurora Charlotta Sophia Segersteen, född 1849-09-14 på Ängerås 1 mtl, Varnhems sn, dpt 30/9 (källa: Genline ID 1065.23.21400). Gift med direktören Ernst Ivar Insulander, född 1839 i Aspö sn, † 1919 i Linköping. Paret fick flera barn.

TAB 9

Carl Fredrik Gustaf Segersteen, (son till Gustaf Teodor Segersteen, Tab 8), född 0515 på Ängerås 1 mtl, Varnhems sn (källa: Genline ID 1065.1.103700); antagen till kadett vid Karlberg 1865-05-22 med nr 208; ordningsman i 1:a terminsavdelningen 1869; korpral 1870; utexaminerad 1873-03-17 och utnämnd underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarekår; löjtnant 1874; kapten vid Jämtlands fältjägarkår 1887; † 1898. Gift med Emma Kristina Näslund, född 1859 i Håsjö sn.

Barn:

 • Elsa Anna Kristina Segersteen, född 1889 i Brunflo sn.
 • Gustaf Anders Teodor Segersteen, född 1891 i Brunflo sn.

TAB 10

Daniel Segersteen, (son till Magnus Johan Segersteen, Tab 5), född 1775-10-25 på Stensryd, Målilla sn; häradshövding; † 1849-12-21 i Västervik (ålderdom, 74 år gammal). Gift 1811-01-22 i Västervik med jungfrun Anna Beata Widegren, född 1793-07-27 i Västervik, † där 1863-07-26 (änka, förlamning, 69 år gammal), dotter till handelsmannen Carl Fredrik Widegren och Regina Magdalena Engeström.

Barn:

 • Beata Christina Segersteen, född 1811-12-19 i Västervik, † där 1884-05-24 (72 år, 5 månader, 5 dagar gammal). Gift 1838-02-02 i Västervik med handlanden Gustaf Reinhold Odelmark. Paret fick flera barn.
 • Carl Johan Segersteen, född 1814-12-20 i Västervik; handlande; † 1887-01-29 i Västervik (72 år, 1 månad, 10 dagar gammal). Gift med Amalia Lovisa Charlotta Svensson, född 1826-08-04.
 • Albert Segersteen, född 1816-10-16 i Västervik, † där s å 17/10 (16 timmar gammal).
 • Albertina Dorothea Sophia Segersteen, född 1819-10-11 i Västervik.
 • Axel Gustaf Segersteen, född 1821-04-25 i Västervik, † där s å 30/7 (bröstfeber).
 • Magdalena Wilhelmina Segersteen, född 1822-06-03 i Västervik, † där 1833-02-12 (feber).
 • Charlotta Johanna Segersteen, född 1824-01-28 i Västervik, † änka 1897-02-08 i Maria Magdalena fs, Stockholm. Gift 1842-11-05 i Västervik med bankkamreraren vid Smålands Privatbank August Kihlström, född 1811 (åu), † 1864-08-28 i Västervik (blodslag, 53 år, 5 månader gammal). Paret fick flera barn.
 • Ottilia Fredrika Carolina Segersteen, född 1826-07-16 i Västervik, † 1919-12-27 i Oscars fs, Stockholm. Gift 1845-01-17 i Västervik med handlanden Carl Daniel Schagerström, född 1814 (åu), † 1889-08-05 i Västervik. Paret fick flera barn.
 • Brita Maria Segersteen, född 1827-12-25 i Västervik, † där 1829-03-10 (mässling).

TAB 11

Anders Peter Segersteen, (son till Magnus Johan Segersteen, Tab 5), född 1778-07-30 på Stensryd, Målilla sn (källa: Genline ID 215.16.96700); underofficer vid Kalmar reg:te 1794; student i Uppsala 1796; i Lund 1798 och Greifswald 1799; fil mag s å; vice kollega i Västervik 1802 och i Vadstena 1803; prästvigd till vice reg:tspastor 1808-03-28; reg:tspastor vid Östgöta Livgrenadjärreg:te 1809-02-09 till 1820-10-22; fältprost 1813; kyrkoherde i Höreda och Mellby församlingar 1820 samt i Kättilstad och Tjärstad 1825; tillträdde 1827; sårad vid Sävar 1809-08-19, då han meddelade nattvarden åt en döende fänrik; ägare till 1 mtl Hamra frälse i Kättilstads sn; † 1849-06-19 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, begr 1/7 (källa: Genline ID 215.20.80700 och 215.16.96700). Gift 1811-03-01 (källa: Genline ID 215.20.80700) med jungfrun Anna Sophia Norbeck, född 1790-06-06 på Stensryd, Målilla sn; ägare till ½ Hamra frälse, Kättilstads sn efter maken - den andra halvan ägdes av sterbhusdelägarna (källa: Genline ID 215.24.36000); † änka 1871-03-11 på Hamra frälse, Kättilstads sn, dotter till kyrkoherden i Gamleby församling Lars Henrik Norbeck och Johanna Sophia Törner.

Barn:

 • Johan Henrik Segersteen, född 1812; major; † 1884. se Tab 12.
 • Sixten Alrik Segersteen, född 1816-06-28 i Eksjö (källa: Genline ID 215.16.96700); notarie.
 • Erik Hjalmar Segersteen, född 1819-05-16 på Holma säteri, Torpa sn, dpt 18/5 (källa: Genline ID 396.21.18300).
 • Brita Sophia Segersteen, född 1821-06-16 på Holma säteri, Torpa sn, dpt 18/6 (källa: Genline ID 396.21.19000). Gift 1848-08-20 i Kättilstads sn (källa: Genline ID 215.20.73800) med magistern och kollegan Johan Gustaf Scherblom i Vadstena, † där 1852-08-23 (källa: Genline ID 215.23.8100). Paret fick två söner.
 • Jon Alfrid Segersteen, född 1824-02-02 i Höreda sn (källa: Genline ID 215.16.96700).
 • Carl Axel Hilarius Segersteen, född 1826-02-11 i Höreda sn (källa: Genline ID 215.16.96700); ingenjör; † ogift och barnlös 1874-03-16 på Hamra frälse, Kättilstads sn (källa: Genline ID 215.35.31600).
 • Emil Viktor Segersteen, född 1828; major; † 1912. se Tab .

TAB 12

Johan Henrik Segersteen, (son till Anders Peter Segersteen, Tab 11), född 1812-03-04 på Holma säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 215.35.31600); rustmästare 1828; fänrik utan lön 1831-01-19; fänriks lön 1832; 2:e löjtnant 1835; 1:e löjtnant 1846; 2:e kapten 1851; majors avsked 1862; R S O; † 1884 i Linköping. Gift 1863 med änkan, friherrinnan Mariana Uggla, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1853 i Skövde med Carl Reinhold Adelsvärd, † 1863-08-23 i Hjo sn (källa: Genline ID 215.35.31600), född 1831-09-20 på Remmene, Bro sn (Värmland), dpt 27/9 (källa: Genline ID 471.42.9200), † 1915, dotter till kaptenen Johan Gustaf Uggla och Fredrika Mariana Uggla.

Son:

 • Anders Johan Seth Segersteen, född 1866; godsägare. se Tab 13.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Carl Hulthander - Biografiska Anteckningar från Carlberg 1792-1892; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.