:

Anckarstierna nr 1142

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Anckarstierna nr 1142 †

Adlad 1688-11-04, introducerad 1689. Utdöd 1825-08-21.

Utgrenad i adliga ätten Anckarstierna, nr. 1143, och friherrliga ätten Anckarstierna, nr. 96.


TAB 1

Didrik Corneliusson Thijsen, född i Middelburg i Nederländska provinsen Zeeland. Löjtnant i svensk tjänst 1649. Kapten 1653-04-01. Förde skeppet Apollo i C. G. Wrangels flotta i april 1658. Avsked 1664 [Zf]. 'Han bevistade 1658-10-29 sjöslaget i Öresund emot holländska flottan, då den undsatte Köpenhamn, och blev då ena benet av honom skjutet.' – Hans änka död 1679-02-07 i Stockholm.

Barn:

 • Thijs Thijsen, adlad Anckarstierna, född 1650, död 1692. Se Tab. 2.
 • Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna, född 1655, död 1714. Se friherrliga ätten Anckarstierna, Tab. 1.

TAB 2

Thijs Thijsen, adlad Anckarstierna (son av Didrik Thijsen, Tab. 1), född 1650 i Stockholm. Gick i holländsk sjötjänst 1665. Återkom till Sverige 1680. Amiralitetskapten 1687-02-28. Adlad 1688-11-04 (introducerad 1689 under nr. 1142). Död 1692-07-09 på örlogsskeppet Svan utanför Riga, men liket hemfördes och jordfästes med mycken pomp i Karlskrona, varefter det nedsattes i familjegraven i Hörby kyrka Malmöhus län, där hans vapen uppsattes. 'Han följde 1657 såsom barn sin fader på svenska örlogsflottan och var då med under sjöslagen vid Bornholm och i Öresund.' Gift 1688-02-23 Ekeby med Anna Wibling i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695-10-30 i Karlskrona med artillerikaptenen Severin Jonsson Strider, död 1714), född 1663-04-19, död 1738-03-29, dotter av borgmästaren i Söderköping Joakim Wibling och Elisabet Palumba och syster till regeringsrådet Joakim Wibling, adlad Gripenheim, nr. 1395.

Barn:

 • Samuel, född 1689. Generalmajor. Död 1767. Se Tab. 3. Margareta Elisabet, född 1691-07-27, död 1693-04-03.

TAB 3

Samuel (son av Thijs Thijsen, adlad Anckarstierna, Tab. 1) till Gullaskruv och Orranäs i Hälleberga socken Kronobergs län. Född 1689-12-06 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1704-01-00. Lärstyrman 1704-04-00. Arklimästare 1706. Reste utrikes 1707 och tog tjänst vid holländska flottan. Blev efter återkomsten underlöjtnant vid amiralitetet 1710-06-04. Överlöjtnant 1711-07-16. Kapten vid Jönköpings regemente 1714-06-20. Konfirmationsfullmakt 1714-12-17. Major vid Smålands äntergastregemente 1717-12-11. Placerad till kaptensindelningen vid Kalmar regemente 1721-03-12. Major vid Kalmar regemente 1736-04-12. Överstelöjtnant 1740-04-29. Överste och kommendant på Kalmar slott 1747-11-03. RSO 1748-09-26. Generalmajors karaktär 1757-05-26. Avsked 1762-11-12. Död 1767-05-18 på Gullaskruv. 'Han deltog under sin tjänstgöring i holländska flottan i flera sjöaktioner och blev svårt sårad samt fången i Frankrike 1709. Bevistade Stralsunds belägring 1715 och fången hos preussarna följande år.' Gift 1:o 1717-03-12 Marsätter med friherrinnan Catharina Eleonora Rehbinder, född 1701, död 1727-12-01 Skårebo, dotter av kaptenen friherre Reinhold Fredrik Rehbinder, nr. 77, och friherrinnan Hedvig Eleonora Fägerskiöld, nr. 97. Gift 2:o 1729-08-17 i Kalmar med friherrinnan Gustava Johanna von Psilander, född 1705-01-08 i Karlskrona, död 1772 i mars på Gullaskruv, dotter av amiralen och presidenten i amiralitetskollegium Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, nr. 146, och Ingrid Lepin.

Barn:

 • 1. Thijs Reinhold, född 1718-03-06 på Marsäter, död på Marsäter 1718-03-10, och begraven 1718-04-15.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1719-03-26 på Marsäter, död på Marsäter 1719-09-03, och begraven 1719-10-27.
 • 1. Fromhold Cornelius, född 1720-06-16 på Marsäter. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1733. Avsked 1736. Lärstyrman vid amiralitetet 1737 i april. Underofficer 1737-09-05. I holländsk sjötjänst 1738 –40. Medelstyrman 1740-12-23. Extra löjtnant 1742-03-05. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1754-05-04. Död barnlös 1757-08-14 på sin sätesgård Skärsjöhult i Elmeboda socken Kronobergs län och begraven 1757-08-21, i Misterhults socken Kalmar län. 'Han var med på skeppet Sverige, då det den 25 nov. 1738 förolyckades utanför Cadiz, och kom efter trenne dygns förlopp halvnaken på ett vrak till land. Tillbytte sig mot åtskilliga fruns ärvda hemman Väsby egendom på Värmdön Stockholms län.' Gift 1747-01-06 Virbo 1115, född 1718, död 1792), född 1723-06-11, död 1790-08-10 på Väsby å Värmdön, dotter av majoren Lars Hammarskjöld, nr. 135, och hans 1:a fru Christina Elisabet Croneborg, nr. 494.
 • 1. Hans Gustaf, född 1721-08-21 på Marsäter, död 1721-10-31 och begraven på Marsäter 1721-11-12.
 • 1. Samuel Didrik, född 1723-02-16 på Marsäter. Volontär vid Kalmar regemente 1736-05-08. Korpral vid Kalmar regemente 1737-01-15. Rustmästare 1737-01-26. Förare 1739. Sergeant 1741-04-21. Död 1741-05-08.
 • 1. Anna Catharina, född 1725-06-30. På Skårebo i Kristvalla socken (Kalmar län), död 1805-05-26 på Växjö biskopsgård. Gift 1745-08-25 Bankeberg med kaptenen Fredrik Gustaf von Baumgarten på Ryningsnäs, född 1723-09-26, död 1791-09-22.
 • 1. Joakim Carl, född 1727-11-22, död 1728-06-23 på Skårebo.
 • 2. Inga Eleonora, född 1730-06-09 i Kalmar, död ogift 1765-06-27 och begraven 1765-08-11 i Hälleberga socken.
 • 2. Hedvig Gustava, född 1731-06-16 i Kalmar, död 1783-10-25 Prästebo. Gift 1767-10-25 på Gullaskruv med löjtnanten Sten Falkenberg af Trystorp, nr. 18, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1789.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1732. Kapten. Död 1792. Se Tab. 4
 • 2. Peter Hans, född 1733-10-23 på Bankeberg, död på Bankeberg 1742-09-19.
 • 2. Elisabet Charlotta, född 1735-05-03 på Bankeberg. Död 1796-04-13 på Kopparbo vid Kalmar. Gift 1776-06-23 på Gullaskruv med kaptenen Claes Gustaf Lindsfelt, nr. 1524, född 1749, död 1812.
 • 2. Sofia Maria, född 1736-08-28 och döpt 31/8 på Bankeberg, död ogift 1773-09-26 på Gullaskruv.
 • 2. Carl Jean, född 1737-10-28 på Bankeberg. Löjtnant vid amiralitetet. Död utrikes 1762-06-00.
 • 2. Lovisa Margareta, född 1740-02-27 på Bankeberg, död 1775 och begraven 1775-12-13.
 • 2. Johanna Cornelia, född 1741-11-03 på Bankeberg, död 1803-05-26. Gift 1779-10-01 på Gullaskruv med ryttmästaren i armén, vice korpralen vid livdrabanterna och kommendanten i Kalmar, RSO, Georg Bogislaus Fiedler, adlad Fiedler, sedan Fiedlersköld, men ej introducerad (Sk.), född 1737, döpt 1737-05-03 i Kalmar, död 1789-05-30 i Kalmar.
 • 2. Samuel Didrik, född 1742-12-04, död 1742-12-08 på Bankeberg.
 • 2. Ulrika Magdalena, född 1746-12-21 på Bankeberg, död ogift 1774-01-11 på Gullaskruv.

TAB 4

Gustaf Reinhold (son av Samuel, Tab. 3), född 1732-08-31 i Kalmar. Volontär vid Kalmar regemente 1744-11-13. Sekundsergeant vid Kalmar regemente 1747-10-30. Fältväbel 1752-03-06. Stabsfänrik 1752-06-11. Löjtnant 1764-10-16. Kapten 1770-02-27. RSO 1779-01-24. Avsked 1783-09-17. Död 1792-11-16 Skärsjöhult. Gift 1768-09-08 i Karlskrona med sin kusin Anna Sofia Siöstierna, född 1739-10-19 i Karlskrona, död 1825-01-08 på Skärsjöhult, dotter av vice amiralen Aron Siöstierna, nr. 1303, och friherrinnan Anna Elisabet von Psilander, nr. 146.

Barn:

 • Gustava Elisabet, född 1770-03-23, död ogift 1830-04-13 på Skärsjöhult.
 • Charlotta Regina, född 1771-11-25, död ogift 1832-08-02 på Skärsjöhult.
 • Samuel Aron, född 1775-12-12 Grimmansmåla. Volontär vid Kalmar regemente 1780-06-20. Fänrik vid Sprengtportska regementet 1794-12-19. Avsked med tillstånd att som fänrik kvarstå i armén 1800-02-10. Död 1825-08-21 på Skärsjöhult, och var den sista av ätten på svärdsidan. Gift 1812-03-06 med sin kusin Anna Lovisa Fiedlersköld, född 1784-06-10, död 1853-05-06 i Ronneby, dotter av ryttmästaren Georg Bogislaus Fiedler, adlad Fiedler, sedan Fiedlersköld, men ej introducerad, och Johanna Cornelia Anckarstierna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: