:

Cederstierna nr 1152

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederstierna nr 1152 †

Adlad 1689-01-29 introducerad 1689. Utdöd omkring 1800.


TAB 1

Daniel Petri, Lönebergius, född 1615 i Rakenäs i Lönneberga socken, Kalmar län. Komminister i Järeda församling 1643. Kyrkoherde i Virserums och Järeda församlings pastorat av Linköpings stift 1656 efter sin svärfader. Död 1675. Gift med Ingeborg Gryphia, dotter av kyrkoherden Alexander Gryphius, som skall varit av den gamla Gripätten, och Märta Håkansdotter. Deras barn kallade sig Wirænius efter födelsesocknen.

Barn:

 • Samuel Wirænius, född 1647 i Virserums prästgård Kalmar län. Student i Uppsala 1664, därifrån han blev relegerad 1667-02-24. Student i Rostock 1667. Filosofie doktor därstädes 1670. Prästvigd 1673 och huspräst hos kungliga rådet greve Gust. Ad. De la Gardie. Regementspastor vid Upplands kavalleriregemente 1676 och vid livregementet till häst 1677. Hovpredikant 1678-07-16. Överhovpredikant 1680-12-29 och tillika konungens och drottningens biktfader. Biskop i Växjö stift 1688-12-13. Teol. doktor vid jubelfesten i Uppsala 1693. Död 1703-03-24 mycket hastigt av slag och begraven i Växjö domkyrka, där en prydlig gravvård över honom finnes. 'Han skulle enligt biskop Svedbergs över honom egenhändigt författade levernesbeskrivning skendött och, sedan han blivit begraven, ropat på klockaren, som, förskräckt, först följande dag bestyrt om gravens och kistans öppnande, då kroppen, blodig och med fingrarna på ena handen illa sargade, befunnits vänd i kistan. Biskop Wirænius stod i mycken nåd hos konung Carl XI, som ansåg honom och biskop Spegel för sina bästa och trognaste själasörjare, samt kristnade konungens alla sju barn.' Gift med Maria Elisabet Lagerstierna, född 1662, död 1741-05-12 Edshult, dotter av hovintendenten Johan Herman Winecker, adlad Lagerstierna, och hans 2:a fru, Maria Elisabet Vult. Barnen blevo, för faderns förtjänster. 1689-01-29 adlade med namnet Cederstierna (sönerna 1689 introducerade under nr 1152).

Barn:

 • Johan Wirænius, adlad Cederstierna. Furir vid Dalregementet. Sergeant vid Dalregementet 1703-04-18. Fänrik vid Södermanlands regemente 1703. Stupade ogift 1703-10-03 vid Thorn.
 • Hedvig Eleonora Wirænia, adlad Cederstierna, född 1686, död 1762-05-26. Gift 1:o 1699-11-23 i Växjö med överstelöjtnanten Fredrik Drake af Torp och Hamra, född 1660, död 1709. Gift 2:o 1711-01-09 med kaptenen Claes Grönhagen, född 1691, död 1739.
 • Maria Elisabet Wirænia, adlad Cederstierna, född 1687, död 1731 Odensjö och begraven 1731-03-07. Gift 1:o 1701-03-01 med majoren Anders Granatenhielm, född 1673, död 1711. Gift 2:o 1719 med majoren Jost Henrik Kunckel, adlad Kunckel, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1747.
 • Ulrika Cederstierna, född 1695, död i barnsäng 1715-12-22 Målen. Gift 1710 med majoren Peter Berg, adlad Lilliehorn D, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1753.

TAB 2

Carl Cederstierna (son av Samuel Wirænius, Tab. 1), född 1694 i Stockholm. Sergeant vid Kalmar regemente 1716. Fänrik vid Kalmar regemente 1718-06-26. Löjtnants avsked 1721-02-18. Exspektant vid Kalmar regemente ännu 1741. Död 1756-11-29. Han bevistade Fredriksbalds belägring 1718. Gift 1733-08-05 med sin svågers brorsdotter, friherrinnan Eva Sofia Grönhagen, född 1709-06-29, levde 1772, dotter av landshövdingen Johan Didrik Grönhagen, friherre Grönhagen, och hans 1:a fru Eva Sofia Göthe.

Barn:

 • Eva Magdalena, född 1736-08-06 Lidboholm, död 1746-02-11 på Braås i Sjösås socken.
 • Johan Carl, född 1743-09-02 Pilås Volontär vid Kalmar regemente 1757-06-16. Korpral vid Kalmar regemente 1759-08-01. Rustmästare 1760-06-16. Sergeant vid Lilliesvärdska regementet 1760-06-21. Sergeant vid arméns flotta 1765-04-30. Död barnlös 1769-12-20 i Stockholm. Gift 1768-09-25 med Britta Maria Lundbom i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1772-04-14 i Stockholm (At (Sch).) med fältväbeln vid livgardet Bogislaus Wassman), dotter av linkrämaren i Stockholm Carl Lundbom.
 • Hedvig Eleonora, född 1750-04-24, död 1755-07-29.

TAB 3

Samuel Fredrik (son av Carl Cederstierna. Tab. 2), född 1748-07-17 Kärryd Volontär vid amiralitet (SAB.). Arklimästare vid hovjaktvarvet (SAB.) 1765-09-06. Med honom utgick ätten. Gift 1770-07-01 med Christina Abelin.

Barn:

 • Sofia Magdalena, född 1771-07-02 i Stockholm, död 1772-05-22 i Stockholm.
 • Fredrika Christina, född 1772-12-24 i Stockholm, död 1773-02-27.
 • Ulrika, född 1774, död 1782-07-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: