Ehrenfelt nr 1762

Från Adelsvapen-Wiki

1762.jpg


Adliga ätten Ehrenfelt nr 1762 †

Adlad 1720-03-19, introd. 1723. Sannolikt utdöd.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Ehrenfelt.


1Um. 2SRB. 3SK. 4Ssn. 5RHG. 6At (Sch). 7Ström, Helsinge regemente s. 167.

TAB 1

Anders Nordman, adlad Ehrenfelt (son av Johan Bertilsson Nordman, se adliga ätten Ehrenfelt, Tab. 2), döpt 1674-02-18 i Linköping. Student i Uppsala1 1690-07-26. Sekreterare hos k. rådet och överståthållaren greve Christoffer Gyllenstierna samt inspektor över hans sätesgårdar. Deltog i ambassaderna till Nederländerna och England 1697 och 1698. Hovauditör hos drottning Hedvig Eleonora. Adlad 1720-03-19, med samma namn och vapen som farbrodern (introd. 1723 under nr 1762). Död 1741-06-09 och begraven 1742-07-01 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1700-03-15 med Catharina Forstén, född 1674-10-07, död 1758-01-04 i Tibble socken6 Uppsala län, dotter av rådmannen i Helsingfors Gabriel Henriksson Forstén och Emerentia Lund.

Barn:

  • Catharina Charlotta, född 1701-12-18, död 1758-04-17. Gift 1726-05-03 med advokatfiskalen Julius Göös, adlad Grundelstierna, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1740.
  • Maria Juliana, född 1702, död 1766-05-07 på Svansta Södermanlands län. Gift 173(0) med majoren Carl Gottfrid von Drachenstedt, natural. von Drachstedt, i hans 3:e gifte, född 1674, död 1732.
  • Carl Gustaf, född 1703. Löjtnant. Se Tab. 2

TAB 2

Carl Gustaf (son av Anders Nordman, adlad Ehrenfelt, Tab. 1), född 1703-06-09. Volontär vid livgardet. Avsked såsom löjtnant i armén. Död i Amsterdam. Förmodades vara död 1766-05-28, då bouppt. efter systern Maria Juliana von Drachstedt hölls. Gift 1742-12-09 med Anna Beata von Bromell, född 1712-12-19, död 1769-03-19, dotter av arkiatern Magnus Bromell, adlad von Bromell, och Anna Beata Enhielm.

Barn:

  • Catharina Beata, född 1744, död späd.
  • Catharina Maria, född 1746-09-15, död ogift 1769-08-17.
  • Agneta, född 1749-05-17, död 1828-10-30 i Stockholm. Gift 1777-01-21 med sekreteraren vid Stora sjötullen Stockholm2 Isak Finerus, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Elisabet von Horn, född 1710-10-12 i Stockholm, dotter av arkiatern Johan van Hoorn, sedan von Horn, och Catharina Pincier)3, född 1727-04-00 i Hälsingborg,4 död 1805-01-12 i Stockholm4.
  • Carl Magnus, född 1750-05-17 i Stockholm. Volontär vid Sprengtportens regemente 1767-12-01. Rustmästare därst. 1768-01-16. Förare s. å. 31/12. Genom byte sekundadjutant vid Kalmar regemente 1772-03-26. Transp. till Västerbottens regemente 1773-02-17. Avsked s. å. 14/6. I utländsk krigstjänst 1774–1789 och var därunder kapten i holländsk tjänst. Kapten vid Hälsinge vargering7 1789-07-08. Var 1790 på Ceylon.
  • »Välborne» Carl Ehrenfelt och hans hustru Carolina Djurfelt hade sonen Carl Leopold, född 1790-11-19 i S:t Nicolai församling i Stockholm.5 Möjligen är denne Carl Ehrenfelt identisk med ovanstående Carl Magnus, men i så fall voro samtliga döda – eller måhända bosatta på Ceylon – 1828-12-03, då bouppteckning förrättades efter Agneta Finerus, född Ehrenfelt, ty såsom hennes arvingar upptagas hennes kusin Lovisa von Bromells barn med hovjunkaren Carl Vilhelm Grönhagen2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.