:

Åkerfelt nr 387

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Åkerfelt nr 387 †

Adlad 1646-06-19 introd. 1650. Utdöd 1836-11-24.

Medlemmar av ätten skrevo sig och kallades Ackerfelt och von Ackerfeldt.

TAB 1

Olof Hemmingsson i Ösby i Lundby socken, Västmanlands län. Var länsman i Tuhundra härad 1605–1609. Gift med Marit Eriksdotter, dotter av Erik Hansson i Ösby i hans 2:a gifte.

Barn:

 • Johan Olofsson, adlad Åkerfelt, till Raeküll i Rappels socken och Lusik i S:t Simonis socken i Estland. Var i tjänst hos Greve Magnus Brahe Axholm 1610–1611. Förvaltare på Axel Oxenstiernas estländska gods. Anställd vid gränskommissionen i Estland och i borgrätten på Revals slott åtminstone 1632-08-00–1645-05-00, från vilken tid brev finnes från honom i Axel Oxenstiernas brevväxling i riksarkivet1. Kyrkoföreståndare i Kl. Marien socken16, Estland. Adlad 1646-06-19 (introd. 1650 under nr 365, vilket nummer sedan ändrats till 387). Död 1661-03-26 i Reval17 (enl. uppgift i en supplik från sonen Johan miste hans fader sitt liv under förra polska kriget).10 Han inlöste 1620 av sina syskon skattehemmanet Ösby2, å vilket han efter adlandet anhöll få frälsefrihet. Gift med Märta von Hartwig.

Barn:

 • Claes. Var proviantmästare vid armén i Tyskland 1632–16482 och hade därunder en tid varit fången. Var löjtnant 16524. Död omkr. 1674.4 Gift 1652 med sin broders svägerska Maria Elisabet Stein von Steinhausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1641-11-30 i Stockholm med löjtnanten Joakim von Konow, död 1645, en av stamfäderna för adl. ätten von Konow), död 1655 i juli, dotter av generalriksschulten Bernhard Stein von Steinhausen och Anna Elisabet von Tranewitz.
 • Elias. Ryttare vid överste Arentsens regemente 1643. Blev tillfångatagen och förlorade allt vad han ägde, »varför han sig intet kunde upprusta utan nödgades söka sitt avsked», vilket han erhöll 1647-06-25 i Eger, men rekommenderades till vidare användning vid armén.2
 • Herman. Kaptenlöjtnant. Var bosatt i Nyen, då han 1660-07-04 bad grevinnan M. S. De la Gardie förbarma sig över brodern Urbans små omyndiga barn3. Tilldömdes av Tuhundra häradsrätt hemmanet Ösby 1664-06-15, vilket han dock försålde 1666.2 Gift med Maria Elisabet von Graman i hennes 1:a gifte16 (gift 2:o 1699-03-26 i Reval16 med kaptenen Henrik Johan Patkull, av huset Posendorft), dotter av livmedikus Hartman Graman och Elisabet Fonne eller Rosencron, och syster till assessorn Sebald Constans Graman, adlad von Graman.
 • Catharina. Gift med majoren Lorentz von Werdenhoff, adlad Werdenhoff.
 • Anna Maria16, levde änka 1702.16 Gift före 164416 med gränskommissarien och arrendatorn av Padoga i Ingermanland16 Salomon von Schubben, begraven 1662-10-12 i Narva.16
 • Elisabet. Gift före 165310 med ryttmästaren Johan J'∫'rgen von Helffreich (nr 911), död före 1674.

TAB 2

Urban (son av Johan Olofsson, adlad Åkerfelt, tab 1), till Skvoritza16 i Ingermanland. Var ryttmästare 1651, då han jämte sin hustru deltog i arvskiftet efter svärfadern11. Levde 1652-11-04, då han var stämd för ärekränkning av sin svåger Mattias Hjulhammar men ursäktar sin utevaro med sjukdom12. Död3 Före 1660-07-04 Gift med Remunda Claudina16 Stein von Steinhausen, död11 före 1670-06-00, dotter av generalriksschulten Bernhard Stein von Steinhausen och Anna Elisabet von Tranewitz.

 • Vid en överenskommelse mellan arvingarna i juni 1670 levde följande fem barn.11

Barn:

 • Bernt. Löjtnant. Processade 1690 med sin svåger, löjtnanten Adolf Paris von Spandkow om arv efter sin svärfader. Gift med N. N. von Spandkow, död före 1690. [16]
 • ?Axel, levde 1684 i Narva.16
 • Anna Elisabet, död änka 1725-07-28 i Reval.16 Var förlovad i juni 167011 med löjtnanten Berthold Göben, död 1690, vars söner Bernhard Henrik och Carl adlades von Göben. Gift (?2:o) med löjtnanten Johan Witte.18
 • Märta Christina, levde änka 1693.5 Gift 1:o (var förlovad i 1670-06-00)11 med ryttmästaren Ivar Böllia, av en finsk frälsesläkt, död 1682 och troligen begraven i Sakkola kyrka i Finland. Gift 2:o med kaptenen Leonard Ahlbom.

TAB 3

Johan (son av Urban, tab 2), född i Reval. Ryttare vid von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1683-09-00. Rustmästare vid garnisonsregementet i Riga. Kapten vid uppbådet i Ingermanland 1702 juni eller juli18. Kapten vid Viborgs läns lantmilis. Fången på ett parti vid Viborg 1706-06-00. Död 1718 i aug. [13] i Verkoturje i Ryssland18. Han kallas i Lk för Johan Andersson, men säkerligen med orätt, ty någon son till den adlade Johan Olofsson med namnet Anders är ej känd och ej heller någon annan sonson med namnet Johan än Urbans son.

 • Barn13 (kallas von Ackerfelt):
 • Casper Fredrik. Volontär. Död före 1745. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf, död ogift före 1740.
 • Remunda Sofia, bodde 1740 i Vekkelaks socken18. Gift före 174018 med Anders Sandberg.
 • Engel Maria, levde ogift 1745 i S:t Petersburg.
 • Anna Maria. Gift före 174018 med kopparslagaren i Kullo i Borgå socken18, sedan i S:t Petersburg Lorentz Tillman.
 • Christina. Gift före 174018 med Hans Jurgen Möller i S:t Petersburg.

TAB 4

Casper Fredrik (son av Johan, tab 3). Volontär vid karelska dragonregementet. Levde 1740, då han bodde i Vekkelaks socken18, men död före 1745. Gift med Maria Möller, som med tre omyndiga döttrar var bosatt i Borgå 1745.11

Barn:

 • Tre döttrar.

TAB 5

Johan (son av Johan Olofsson, adlad Åkerfelt, tab 1), till Lusik i S:t Simonis socken, som han köpte av sin svåger von Helffreich16 1653-06-01. Född 1627. Gemen vid livgardet. Fänrik vid Grubbenhielms regemente. Löjtnant därst. Utstod den svåra belägringen av Stettin 167710. Därefter kapten vid Campenhausens regemente i Riga. Avsked 1682. Arrendator av Tusina i Ingermanland16. Levde ännu16 1702-02-21. Gift med Sabina Wulf i hennes 2:a gifte, begraven 1695-03-21 i Nyen16, dotter av kaptenen vid adelsfaneregementets kavalleri Zakarias Wulf i hans 1:a gifte.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1673, död 1751-12-09 i Vadstena. Gift 1700-05-14 med kaptenen vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente Mikael Stenstrand, född 1675, död 1753-06-14 i Vadstena krigsmanshus.
 • Christina Remunda, född 1675, död 1677.
 • Maria Sabina, född 1679. Levde änka 1741 i Elimä socken i Finland. Gift med kornetten vid finska lantdragonskvadronen Johan Dufva.
 • Zakarias, född 1682. Major. Död 1753. Se Tab. 6.
 • Brita Claudina, född 1683, död 1746-08-21 på Torsång6 i Sundsjö socken, Jämtlands län. Gift 1726 med komministern i Revsunds pastorat av Härnösands stift Peter Sellin, född 16876, död6 1743-10-09.
 • Claes Johan, född 1685, själaringning 1691-02-08 och begraven s. å. 7/5 i Nyen.16
 • Carl, född 1686. Hantverkare. Besökte såsom sådan åtskilliga främmande orter. Bodde 1714 ogift i Bremen.
 • Sofia, född 1688. Gift 1728-05-14 med avskedade fänriken vid Jämtlands regemente Daniel Nordin, född 1698-04-24, död på 1770-talet, farbroder till landshövdingen Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin.
 • Två barn, begravna 1692-03-30 och s. å. 3/1 i Nyen. [16]
 • En dotter, begraven 1692-01-03 i Nyen. [16]
 • Ett barn, begraven 1694-01-31 i Nyen.[16]

TAB 6

Zakarias (son av Johan, tab 5), född 1682-04-10 i Riga, där fadern då låg i garnison. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1697-03-22. Pikenerarekorpral därst. 1699. Rustmästare 1700-04-05. Förare s. å. 25/11. Sergeant 1701. Avsked 1702-08-05. Fänrik vid Åbo läns fördubblingsinfanteribataljon s. å. 10/5. Löjtnant därst. 1705-08-07. Avsked 1708-04-11 fänrik vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1709-05-08 5. Löjtnant därst. s. å. 11/10. Löjtnant reformé 1710-11-12. Sekundkapten vid Hälsinge regemente 1712-08-00. Avsked 1713-01-09. Åter sekundkapten vid Hälsinge regemente 1715-07-05 fången vid Stralsund s. å. 23/12 hemkom 1716-10-00. Premiärkapten 1717-12-12. Kapten vid Jämtlands regemente 1718-08-27. Majors karaktär 1723-06-27. Avsked 1744-06-02. Död 1753-07-17 i Stockholm, Adolf Fredriks förs och jordfäst s. å. 19/7. 'Han bevistade, så i svensk som utländsk tjänst, med tapperhet flera träffningar.' Gift 1713-11-16 med Margareta Maria Scheffel, född 1695-11-25, död 1776-01-20 i Stockholm, dotter av med. doktorn Martin Scheffel och Catharina Keller samt syster till överstelöjtnanten Mårten Fredrik Scheffel, adlad Stiernefelt.

Barn:

 • Sabina Dorotea, född 1715-02-22, död ogift 1781-12-22 i Stockholm.
 • Johan Reinhold, född 1719-01-19. Gymnasist i Härnösand 1732-05-10. Student i Uppsala9 1737-01-08. Omkom ogift 1747 under sjöresa mellan Holland och Surinam.
 • Zakarias, född 1723. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 7
 • Maria Elisabet, född 1725-11-13, död 1781-03-13 i Fanbyn i Sundsjö socken, Jämtlands län. Gift 1746-02-05 med komministern i Revsunds pastorat av Härnösands stift Henrik Strindberg, född 1708-09-20 i Multrå socken, Västernorrlands län, död 1767-02-22. [6]
 • Martin, född 1728. Kyrkoherde. Död 1807. Se Tab. 8
 • Carl, född 1730. Sidenfabrikör. Död 1773. Se Tab. 9
 • Ulrika Eleonora, född 1732-11-25, död änka 1817-05-02. Gift 1:o 1758-06-07 Solberga med vice häradshövdingen Johan Erik Lindsfelt, död 1766. Gift 2:o 1767 med bataljonspredikanten Lars Campanius.
 • Catharina Charlotta, född 1734-10-26 död 1810-04-28 i Lästringe socken, Södermanlands län. Gift 1773 med komministern i Askeby pastorat av Linköpings stift Isak Moselius, från vilken hon 1775 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1760 med Elisabet Fogelstrand, född 1733-04-07 begraven 1771-05-12, dotter av kronolänsmannen Anders Fogelstrand och Anna Söderman. Gift 3:o 1777-11-28 i Vists socken, Östergötlands län med Catharina Mogren i hennes 2:a gifte, född 1744-07-03, död 1820-09-25 i Grebo socken, Östergötlands län, dotter av borgaren i Vadstena Anders Mogren), född 1727-11-17 i Gårdeby socken, Östergötlands län, död 1801-09-08 i Askeby komministergård.
 • Sara Margareta, född 1738-02-05, död 1823. Gift 1758-02-19 i Stockholm, Jakobs förs komministern i Torsåkers pastorat av Strängnäs stift Erik Johansson Dalenius, född 1729-03-10 i Stora Malm socken, Södermanlands län, död 1792-11-16.
 • Gotthard Vilhelm, född 1740-12-15. Porträttmålare vid danska hovet. Död ogift i Köpenhamn.

TAB 7

Zakarias (son av Zakarias, tab 6), född 1723-04-13. Volontär vid Skaraborgs regemente 1737. Underofficer därst. 1742. Gick i utländsk tjänst 1745 och var underofficer i hannoversk, hessisk och holländsk tjänst. Adjutant vid Skaraborgs regemente 1754-05-04. Löjtnant därst. 1762-05-26. Avsked 1769-02-21. Död 1803-10-10 på sin gård Björsgården i Häggums socken, Skaraborgs län. Gift 1751-06-18 i Odensåkers socken, Skaraborgs län med Ingeborg Christina Thorséen, född 1720-08-30, dotter av häradshövdingen Leonard Thorséen och Ingeborg Magdalena Aurell.

Barn:

 • Ingeborg Margareta, född 1756-09-29 på Råstad i Odensåkers socken, död 1759-01-20 i Ransbergs socken, Skaraborgs län.
 • Sabina Dorotea, född 1761-10-10 Rogstorp s socken, Skaraborgs län, död 1848-02-16 i Falköping. Gift 1783-03-11/3 i Häggums socken med handlanden och rådmannen i Falköping Anders Polhammar, född 1758-10-29 i nämnda stad, död där 1836-02-01.
 • Zakarias, född 1755-02-24 på Råstad. Lantmäteriexamen 17758. Lantmäteriauskultant8 s. å. Av våda ihjälskjuten ogift 1779-07-07 vid Rinkaby i Fellingsbro socken, Örebro län.
 • Maria Helena, född 1758-07-14, död 1805-01-26 på Björsgården. Gift 1778-04-05 Viken Gift 2:o 1776-02-13 Bosgården med Catharina Charlotta Uggla, född tvilling 1750-07-20 Remmene, död 1776-10-22 Skottning, dotter av fänriken Nils Gabriel Uggla, och Helena Brita Tengman), född 1732-08-12, död 1805-06-10.

TAB 8

Martin (son av Zakarias, tab 6), född 1728-04-11 i Jämtland. Gymnasist i Härnösand 1744. Student i Uppsala 1749-02-20 och i Greifswald 1750. Filosofie magister därst. 1753. Prästvigd som huspredikant hos friherrinnan Amalia Stackelberg 1755. Kyrkoherde i Dylta svavelbruks förs av Strängnäs stift 1760. Död 1807-08-07 Östanberg. Gift 1756-10-02 med Brita Margareta Rådberg, född 1722, död 1807-08-08 på Östanberg, borgaredotter från Askersund.

Barn:

 • Margareta Maria, född 1757-12-17 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, död änka 1821-05-26 i Örebro. Gift 1:o 1794-10-17 på Östanberg med kämnären i Örebro Lars Billgren. Gift 2:o 1803-10-18 på Östanberg med guldsmedsåldermannen i sistnämnda stad Erik Magnus Lundberg i hans 2:a gifte. [15]
 • Fredrik Gustaf, född 1762 i juni, död s. å. 16/7. [15]

TAB 9

Carl (son av Zakarias, tab 6), född 1730-06-30. Sidenfabrikör i Stockholm. Död där 1773-04-12. Gift 1759-04-22 med Christina Reuterhausen, född 1731-02-09 i Sala, död 1815-12-20 i Stockholm, dotter av löjtnanten vid södra skånska kavalleriregementet, postmästaren och rådmannen i Sala Nils Reuterhausen och Anna Rosina Riman.

Barn:

 • Nils Henrik, född 1760. Major. Död 1836. Se Tab. 10
 • Margareta Rosina, född 1762-04-12, död s. å. 15/9
 • Christina Dorotea, född 1763-09-21, död ogift 1784-07-09.
 • Catharina Elisabet, född 1765-10-02, död s. å. 13/12.
 • Margareta Carolina, född 1766-11-15 i Stockholm. Död 1782-09-26.
 • Fredrik Carl, född 1769-04-11, död 1772-08-29.
 • Axel Vilhelm, född 1771-10-11, död 1772-06-17.
 • Margareta Ulrika, född 1772-11-26, död 1774-10-02

TAB 10

Nils Henrik (son av Carl, tab 9), född 1760-03-15 i stockholm. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1781-02-06. Fanjunkare därst. s. å. 20/6. Sekundadjutant 1783-09-17. Genom byte livdrabant 1786-04-12. Vice korpral vid livdrabantkåren 1787-05-30. Korpral (major) 1797-12-29. RSO 1802-12-09. Död 1836-11-24 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. 'Han kommenderades 1789-06-13 med konungens livvakt till Finland och bevistade under kriget övergången vid Värälä, intagandet av Liikkala samt reträtterna därifrån och ifrån Kymmenegård.' Gift 1787-11-27 i Stockholm med Christina Juliana Furuträd, född 1760-05-09, död 1793-12-28 Tynningö och begraven 1794-01-08 dotter av borgmästaren i Halmstad Carl Gabriel Furuträd och Charlotta Johanna Müller.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1793. Hovjunkare. Död 1823. Se Tab. 11

TAB 11

Carl Henrik (son av Nils Henrik, tab 10), född 1793-12-28 på Tynningö. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1810-11-23. Ord. kontorsskrivare därst. 1814-10-06. Extra kanslist vid riddarhuset 1816-11-27. Hovjunkare 1817-01-28. Död 1823-12-01 i Stockholm. Gift där 1821-01-20 med stiftsjungfrun Christina Ulrika Kuhlhielm, född 1791-11-27 i nämnda stad, död där 1832-07-01, dotter av majoren Carl Fredrik Kuhlhielm, och Anna Christina Amberg.

Barn:

 • Christina Carolina Juliana, född 1822-01-29 i Stockholm, död 1863-04-18 Flor. Gift 1847-02-27 i Stockholm med kaptenen vid Hälsinge regemente, skeppsmätaren i Luleå, RSO, Alexis Villehad Hallström, född 1817-03-31 i Söderhamn, död 1879-08-02 i Luleå.

1Medd. från Riksarkivet, Ny följd 2: 2 (1907). 2At (So). 3De la Gardieska arkivet. Del 10, sid. 119. 4Rf. 5Dela Gardieska arkivet, Del 16. sid. 60. 6Hm. 7H. Rosman, Polhems släkt och dess minnen på Gotland (1911). 8El. 9Um. 10RAB (OA). 11KA., reduktionskoll. akt 36 (OA). 12SH, Liber caus., vol. 103, p. 6 (OA). 13Lk. 14KA, Hären, likvidationer, ser. 7 A, nr 47 (OA). 15Medd. av fröken Mary Bohnstedt, Stockholm. 16Medd. av herr Koerber, Helsingfors. 17Medd. av friherre Tor Carpelan. 18Finl. Statsark., Vekkelaks sockens häradstings prot. 1740 d. 29 mars, medd. av arkivarien R. Rosén.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: