:

Leijonkloo nr 841

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonkloo nr 841 †

Adlad 1673-03-13. introducerad 1675. Utdöd 1719.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Leijonberg, och friherrliga ätten Leijonberg.


TAB 1

Albrekt Barckman. Handelsman i Stockholm. Gift med Gertrud Grönberg, dotter av handelsmannen i Söderköping Jakob Grönberg och Margareta Uplänning samt syster till kunglig kommissarien Peder Grönberg, adlad Grönberg.

Barn:

  • Jakob Barckman, född omkring 1590. Handelsman i Stockholm. Kämnär 1624-06-07 –1625-05-00 och rådman i Stockholm 1625-05-07 till sin död. Riksdagsman 1630. Kyrkvärd i Storkyrkan 1631-03-28–166(5). Bisittare i justitiekollegium 1636-05-13–1637-05-20. Preses i norra kämnärsrätten 1637-05-20–1638-05-28. Bisittare i byggningskollegium 1638-05-28–1645-05-14 i handelskollegium 1645-05-14–1652-06-03 och 1657-06-27–1669-07-01 samt i justitiekollegium 1652-05-03–1657-05-27. Död 1669-07-00 och begraven 1669-12-17 I Storkyrkan. [Srr] Gift 1621-06-17 i Stockholm (Nik) med Brita Jönsdotter, född 1602-12-19 och död 1668-12-31 i Stockholm samt begraven 1669-02-18 i Storkyrkan, dotter av råd- och handelsmannen i Stockholm Jöns Eriksson och Margareta Mattsdotter samt faster till assessorn Johan Utterklo, adlad Utterklo.

Barn:

  • Johan Barckman, adlad och friherre Leijonberg, född 1625, död 1691. Se frih. ätten Leijonberg.
  • Didrik Barckman, adlad Leijonberg, född 1628, död 1693. Se adliga ätten Leijonberg, tab 1.
  • Anders Barckman, adlad Leijonkloo, född 163(9), död 1719. Se Tab. 2.

TAB 2

Anders Barckman, adlad Leijonkloo (son av Jakob Barckman, tab 1), född 163(9) i Stockholm. Student i Uppsala 1648-08-28. Aktuarie i general kommerskollegium 1659. Sekreterare vid generalguvernementet i Pommern (Ak.) 1665-05-24. Adlad 1673-03-13 (introdocerad 1675 under nr 841). Kommissionssekreterare 1674-04-29. Sekreterare i kunglig kansliet 1674-10-30. Extra ordinarie envoyé till Danmark 1684-04-29. Rapellerad 1693-08-19. Åter därtill förordnad 1694-03-06. Död barnlös 1719-04-00 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt. Gift 1670-12-28 med Magdalena Lefler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1644-05-03 med handlanden i Stockholm Mattias Pahl, född 1607, död 1668 och i detta gifte moder till sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl), född 1628-02-14 Östuna, död 1685-06-05 i Stockholm och begraven 1685-08-02 i Storkyrkan, i Stockholm dotter av faktoren i Arboga Hans Hansson Lefler och Christina Erlitz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: