Åberg från Jönköping

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Martin Åberg, född 1731-12-31 i Norra Mellby sn, Kristianstad (källa: Genline ID 1087.3.38100); frälseinspektor; godsägare; † 1810-02-22 på Värmeshult, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.38100). Gift 1765-11-26 på Earyds säteri, Fryele sn med jungfrun Christina Margareta Bråkenhielm, född 1749-03-21 på Earyds säteri, Fryele sn (källa: Genline ID 1087.3.38100), dotter till fänriken vid Jönköpings reg:te, godsägaren Johan Georg Bråkenhielm och Margareta Sophia von Völschow.

Barn:

 • Per Georg Åberg, född 1767; assessor; godsägare; † 1843. se Tab 2.
 • Helena Sophia Åberg, född 1772-06-08 i Fryele sn (källa: Genline ID 1087.3.38100), † 1833-01-06 på Värmeshult, Gällaryds sn, begr 22/1 (slag, 60 år gammal, källa: Genline ID 1087.12.14000). Gift 1789 i Gällaryds sn med inspektorn Johan Georg Springer, född 1765-02-14 i Anderstorps sn (källa: Genline ID 1087.3.38100), † 1835-01-28 på Värmeshult, i Gällaryds sn, begr 17/2 (slag, 73 år gammal, källa: Genline ID 1087.12.14100). Paret fick flera barn.
 • Margareta Elisabeth Åberg, född 1775-04-13 på Värmeshult, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1118.6.65300). Gift 1796-03-13 i Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.12.16500) med kronofogden Gudmund Peter Mobeck, född tvilling 1765 (källa: Genline ID 1100.19.41100). Paret fick flera barn.
 • Johan Adolf Åberg, född 1780; kronofogde; † 1856. se Tab 7.
 • Beata Lovisa Åberg, född 1782-11-26 på Värmeshult, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.38100). Gift 1815-04-18 i Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.12.17200) med kommissarien, välädle Bengt Peter Löfgren. Paret fick 3 barn.
 • Christina Juliana Åberg, född 1785 på Värmeshult, Gällaryds sn. Gift 1812-08-04 i Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.12.17100) med komministern Hans Leonard Ekedahl.
 • Carl Gustaf Åberg, född 1788-09-08 på Värmeshult, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.38100); student vid Växjö gymnasium; † 1811-09-11 på Värmeshult, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.38100).
 • Martin Åberg, född 1791 på Värmeshult, Gällaryds sn, † där 1792.

TAB 2

Per Georg Åberg, (son till Martin Åberg, Tab 1), född 1767-02-10 på Earyds säteri, Fryele sn; kronofogde i Norra och Södra Vedbo härad (källa: Genline ID 1086.48.61500); assessor; † 1843-06-04 i Gränna, begr 13/6 (76 år gammal, efter att i många år hafva varit plågad af neurosa och spasmiska krämpor, död af vattusot, källa: Genline ID 1086.48.61500). Gift 1:o 1794-07-27 (källa: Genline ID 1093.19.73000) med jungfrun Sofia Catharina Palmblad, född 1773 (källa: Genline ID 1093.19.73000), † 1806-02-14 på Östraby, Hults sn (lungsot, 35 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.73000), dotter till krigskommissarien Carl Fredrik Palmblad och Eva Catharina Fahlstedt (dotter till hovsekreteraren Jacob Fahlstedt och Hedvig Hertell); 2:o 1806-12-09 i Flisby sn (dopvittne bl a Ernst Fredrik Siösteen, källa: Genline ID 221.20.36200) med sin 1:a hustrus kusin, demoisselle Ulrika Sophia Palmblad, född 1778-03-27 på Viby prästgård, Viby sn, dpt 28/3 (källa: Genline ID 407.11.17300 och 1110.8.73000), † 1855 i Gränna, dotter till kyrkoherden Magnus Palmblad och Catharina Engvall.

Barn 1:o:

 • Martin Fredrik Åberg, född 1795; exped sekreterare; R N O; † 1869. se Tab 3.
 • Adolf Georg Åberg, född 1796-09-24 i Eksjö (källa: Genline ID 1110.8.73000).
 • Bror Gustaf Åberg, född 1799-05-24 i Eksjö (källa: Genline ID 1110.8.73000).
 • Caroline Wilhelmina Åberg, född 1804-05-17 på Östraby, Hults sn, dpt 18/5 (källa: Genline ID 1093.19.59300), † 1865 i Stockholm. Gift 1824-08-27 i Lommaryds sn (källa: Genline ID 1110.9.95400) med överstelöjtnanten Henrik Key, född 1800-01-04, † 1861-03-11 i Jönköping. Paret fick flera barn.

Dotter 2:o:

 • Petronella Amalia Åberg, född 1807-09-29 på Fogdeholm, Vittaryd, Lommaryds sn, dpt 30/9 (källa: Genline ID 1110.18.14600 och 1086.26.10600). Gift med kaptenen vid Jönköpings reg:te, professorn och entornologen Carl Henrik Boheman, född 1796-07-10 i Jönköping (källa: Genline ID 1086.26.10600), † 1868-11-02. Paret fick flera barn.

TAB 3

1:e exp sekreterare på Finansdepartementet Martin Fredrik Åberg (1795-1869).

Martin Fredrik Åberg, (son till Per Georg Åberg, Tab 2), född 1795-09-21 på Hammarbergs Södergård, Flisby sn, dpt 27/9 (källa: Genline ID 221.20.23100); sekreterare vid Kongliga Kommissionen för underhandling med Norges Storting 1815; departementssekreterare 1818; köpte Klingsta slott i Danderyds sn 1822; protokollsekreterare i Kungliga Convoy-kommissariatet 1822; cancellist i Kungliga Maj:ts Orden; 1:e exp sekreterare på Finansdepartementet 1831; R N O; † 1869-04-22 på Drottninggatan 80, Klara fs, Stockholm (grå degeneration av ryggmärgen och kapillär brosk). Gift 1818-08-01 i Hedvig Eleonora fs med Brita Catharina "Carin" Vingren, född oäkta (hon kallade sig Vingren efter styvfadern) 1796-09-22 i Nyköpings fs, dpt 23/9 (källa: Genline ID 2571.1.68500), † 1873-05-18 på Stora Badstugatan 13, Adolf Fredriks fs, Stockholm (kronisk njurinflammation), oäkta dotter till kanslipresidenten, friherre Fredrik Wilhelm von Ehrenheim och Maria Elisabeth Enberg (gift med Johan Vingren år 1796 i Stockholm).

Barn:

 • Hjalmar Fredrik Åberg, född 1819; slottsproviantmästare; major; R S O; † 1897. se Tab 4.
 • Axel Reinhold Åberg, född 1820-11-12 i Jakobs fs, Stockholm, dpt 27/11; häradshövding 1869; brottmålsnotarie vid Stockholms Rådhusrätt s å; rådman; bosatt på Storgatan 17 i Hedvig Eleonora fs, Stockholm; † där ogift och barnlös 1887-04-17.
 • Ernst Georg Åberg, född 1823; medicine doktor; † 1906. Bosatt i Argentina.
 • Otto Julius Åberg; född 1826; registrator; R V O; † 1903. se Tab 6.
 • Hildur Vendela Åberg, född 1828-03-13 i Stockholm, † där 1879-02-23.
 • August Martin Åberg, född 1830-09-27 i Stockholm.

TAB 4

Majoren vid ingenjörskåren, Livregementets grenadjärkår, Andra Livgardet, slottsproviantmästaren vid slottsförrådsmagasinet Hjalmar Fredrik Åberg (1819-1897). Källa: Krigsarkivet, Arméns porträttsamling

Hjalmar Fredrik Åberg, (son till Martin Fredrik Åberg, Tab 3), född 1819-03-20 på Fredsgatan 8-10, Klara fs, dpt 11/4 (döpt av överhovpredikanten, senare biskopen i Karlstad och Linköping Johan Jakob Hedrén. Faddrar: Hans Excellens, greve Gustaf af Wetterstedt och president Fredrik von Ehrenheim m fl, källa: Genline ID 2698.69.51300); expeditionssekreterare vid Andra Livgardet 1842-11-21; löjtnant där 1855; kompanichef vid Göta Livgardes 4:e kompani 1861; slottsproviantmästare vid Slottsgårdsmagasinet 1874; major vid Göta Livgarde 1879; R S O; köpte Edelman Mindre, Strandvägen 19-21 1889-05-27 (värderad till 175 000 kronor vid hans död); † 1897-06-28 på Jönköpings lasarett (i sviterna efter en operation), begr 1897-01-01 i den Åbergska Familjegraven, Danderyds sn. Gift 1865-01-21 vid Göta Livgarde i Stockholm med Klara Helena Vilhelmina Ekerman, född 1844-06-30 på Fredsgatan 13, Klara fs, † 1908-10-16 i Stockholm, dotter till kaptenen vid Kungliga Livbevärings reg:tet Nils Adolf Georg Ekerman och Augusta Theresia Medberg.

Barn:

 • Klara Åberg, född 1865-11-13 i Göta Livgardes fs, Stockholm, † ogift och barnlös 1927-04-29 i Stockholm.
 • Ebba Åberg, född 1867-01-05 i Göta Livgardes fs, Stockholm, dpt 9/2, † ogift och barnlös 1935-02-05 i Stockholm.
 • Catharina Åberg, född 1868-05-01 i Göta Livgardes fs, Stockholm, dpt s d, † där s å 7/5, begr 10/5.
 • Ellen Åberg, född 1869-12-04 i Göta Livgardes fs, Stockholm, † 1921-05-06 på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. Gift 1898-07-02 på Villa Granbacken, Danderyds sn med Knut Gerhard Westfelt, född 1860-08-23 i Svea Artillerireg:tes fs, Stockholm, dpt 17/9, † 1937-06-17 på Wårås, Stäket, begr 23/6 i den Wennerlundska Graven, Norra Begravningsplatsen. Paret fick 2 söner.
 • Hjalmar Georg Åberg, född 1872; ingenjör; byråchef; R V O; † 1947. se Tab 5.

TAB 5

Hjalmar Georg Åberg, (son till Hjalmar Fredrik Åberg, Tab 4), född 1872-08-29 i Danderyds sn, dpt 15/9 (dopvittnen: majoren Nils Adolf Georg Ekerman, friherrinnan Lotten Armfelt, capitenen Otto Carleson, enkefru E Cabanis, vice häradshövding A R Åberg, demoiselle Emma Forsberg); elev vid Ladugårdslands Allmänna Läroverk 1880; student vid Högre Realläroverket (Norra Real) 1890; biträdande ingenjör i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet 1895; arbetschef vid Vikens hamnbyggnad s å; stationsingenjör vid Malmö- Kontinentens Jernväg i Malmö 1897; biträdande ingenjör vid Arboga Stads Vattenledningsanläggning 1897; biträdande ingenjör vid Bandirektörexpeditionen i Malmö 1898; baningenjör vid Södertälje-Hallsberg 1899; ordinarie baningenjör 1901; kapten vid kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1910; byråingenjör vid Statens Jernvägar 1911; byrådirektör i Kungliga Jernvägsstyrelsen 1914; major vid Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren; byråchef vid Kungliga Jernväggsstyrelsen 1915; R V O 1920; † 1947-02-10 i Adolf Fredriks fs. Gift 1900-04-04 i Arboga med fröken Ellen Sophia Jonsson, född 1880-01-10 i Bro sn, † 1946-03-06 i Stockholm, dotter till brukspatronen Carl R Jonsson och N.N Behm.

Son:

 • Håkan Hjalmar Rikard Åberg, född 1901 i Katrineholm.

TAB 6

Otto Julius Åberg, (son till Martin Fredrik Åberg, Tab 3), född 1826-04-13 på Lilla Nygatan 2, Nicolai fs, Stockholm; kanslist vid Kungliga Styrelsen för Allmänna Väg och Vattenbyggnader; registrator; R V O; † 1903-04-13 på Gref Turegatan 74, Hedvig Eleonora fs, Stockholm. Gift 1876 med fröken Maria Elisabet Norbin, född 1849-08-10 i Stockholm.

Barn:

 • Otto Wilhelm Åberg, född 1868; stadsläkare;
 • Otto Fredrik (Fritz) Åberg, född 1878-08-17 i Stockholm; med lic. Gift 1912 med fröken Annie Hilma Maria Gibson, född 1882-08-15 i Stockholm, dotter till bataljonsläkaren Oscar Wilhelm Gibson och Anna Augusta Pettersson.

TAB 7

Johan Adolf Åberg, (son till Martin Åberg, Tab 1), född 1780-01-01 på Värmeshult, Gällaryds sn (källa: Genline ID 251.41.55700); tjänstgjorde som fogdeskrivare i 5 år hos assessor Bråkenhielm; kronofogde; godsägare på 1 mtl Tranås säteri; † där 1856-03-17, begr 6/4 (nervfeber, 76 år gammal, källa: Genline ID 251.41.55700 och 251.29.51800). Gift 1:o med demoisselle Sara Margarata Wadell, född 1780-11-07 på Lyckås, Skärstads sn, dpt 10/11 (källa: Genline ID 1133.23.5200 och 251.9.2500), † barnlös 1818-02-07 på Tranås säteri, Säby sn, begr 1/3 (källa: Genline ID 251.38.46400), dotter till frälseinspektorn Lars Wadell och Brita Fahlström; 2:o 1823-06-29 i Skärstads sn med mamsell (källa: Genline ID 1133.24.27800 och 251.16.70300) med demoisselle Brita Christina Humble, född 1794-01-06 i Ljunga sn (källa: Genline ID 251.14.11000), † 1864-04-16 på Tranås säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.61.24100).

Barn 2:o:

 • Adolf Malcolm Åberg, född 1824; kapten; godsägare; R S O; † 1893. se Tab 8.
 • Martin Julius Åberg, född 1827-12-12 på Tranås säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.14.11000), † där 1834-11-13 (källa: Genline ID 251.16.70300).
 • Helga Margareta Sophia Åberg, född 1831-03-04 på Tranås säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.16.70300). Gift 1851-08-03 på Tranås säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.40.18300) sn med kaptenen vid Jönköpings reg:te Carl Johan Oscar Bennich, född 1823-12-17 på Opphems Storgård, Tjärstads sn, dpt 22/12 (källa: Genline ID 393.31.38300). Paret fick 3 döttrar.
 • Carl Georg Viktor Åberg, född 1836; godsägare; † 1880. se Tab .

TAB 8

Adolf Malcolm Åberg, (son till Johan Adolf Åberg, Tab 7), född 1824-04-07 på Tranås säteri, Säby sn, dpt 11/4 (källa: Genline ID 251.39.58300, 251.14.11000, 251.52.27900); kapten; godsägare på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.41.38200); R S O; † 1893-07-31 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.72.2400). Gift 1852-03-16 i Flisby sn (källa: Genline ID 221.21.62900 och 251.52.27900) med sin syssling, demoisselle Elise Leontine Carolina Key, född 1827-06-25 i Flisby sn (källa: Genline ID 251.52.27900), † 1911, dotter till överstelöjanten Henrik Key och Caroline Wilhelmina Åberg.

Barn (upptog namnet Key-Åberg):

 • Adolf Henrik Algot Key-Åberg, född 1854; professor; † 1918. se Tab 9.
 • Zamoline Gerda Carolina Key-Åberg, född 1857-04-14 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.52.27900).
 • Carl Axel Julius Hilmer Key-Åberg, född 1857-06-14 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.52.27900).
 • Christer Malcolm Hugo Key-Åberg, född 1858; kapten; † 1922. se Tab 10.
 • Carl Vilhelm Viktor Key-Åberg, född 1861; historiker; statistiker; † 1927. se Tab .
 • Ebba Lilly Carolina Christina Key-Åberg, född 1863-06-28 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.52.27900). Gift 1887-09-08 med kaptenen vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet, godsägaren och R S O Constans Victor Du Reitz, född 1848-12-30. Paret fick 4 barn.
 • Elise Emma Sofia Key-Åberg, född 1865-07-08 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.52.27900).
 • Axel Gustaf Malcolm Key-Åberg, född 1867-11-14 på Åbonäs säteri, Säby sn (källa: Genline ID 251.52.27900).

TAB 9

Adolf Henrik Algot Key-Åberg, (son till Adolf Malcolm Åberg, Tab 8), född 1854-04-14 på Åbonäs säteri, Säby sn; student i Uppsala 1873; medicine kandidat i Stockholm 1880; medicine licentiat 1885; promoverades 1887 till medicine doktor; e o 1887 och 1889 ordinarie professor i rätts- och statsmedicin vid Karolinska Institutet; var verksam som specialist i öron, näs- och struksjukdomar; biträdde 1908 som sakkunnig kommittén för Medicinalstyrelsens omorganisation; ledde 1917 den vetenskapliga undersökningen av kung Karl XII:s kvarlevor; † 1918-05-15. Gift med Ellen Mariana Åman, född 1858 i Linköping, dotter till Ludvig August Åman och Fanny Olivia Margareta Nordwall.

Barn:

 • Hans Malcolm Ludvig Key-Åberg, född 1886 i Kungsholms fs, Stockholm. Gift med Dagmar Behm, född 1896 i Norderö sn, dotter till Sigfrid Henning Napoleon Behm och hans 1:a hustru Anna Burman.
 • Ingrid Margareta Elise Key-Åberg, född 1887 i Kungsholms fs, Stockholm.
 • Karin Ellen Emilia Key-Åberg, född 1888 i Kungsholms fs, Stockholm. Gift med Erik Birger Gezelius.
 • Sten Axel Algot Key-Åberg, född 1889 i Kungsholms fs, Stockholm. Gift med Elisabet Key-Åberg, född 1896 i Uppsala.
 • Ebba Gerda Elisabet Key-Åberg, fil mag. Gift 1923-06-26 med biskopen i Visby stift, senare Linköpings stift Torsten Ysander, född 1893-03-10 i Tölö sn, † 1960-09-25 i Malmö.
 • Martha Fanny Elisabet Key-Åberg, född 1894 i Klara fs, Stockholm. Gift med Carl Herbert Ivar Lagerström, född 1894-02-22 på Frövi, Högsby sn.
 • Rut Ellen Maria Key-Åberg, född 1896 i Klara fs.
 • Alva Maria Elisif Key-Åberg, född 1899 i Klara fs.

TAB 10

Christer Malcolm Hugo Key-Åberg, (son till Adolf Henrik Algot Key-Åberg, Tab 9), född 1858 på Åbonäs säteri, Säby sn; kapten. Gift 1892-12-10 med sin brors svägerska Ulrika Emilia Åman, född 1872-01-15 i Linköping, † 1958-04-08 i Hedvig Eleonora fs, Stockholm, dotter till Ludvig August Åman (farmors morfar var Magnus Konstans Pontin) och Fanny Olivia Margareta Nordwall.

Barn:

 • Sonja Fanny Elise Key-Åberg, född 1893-12-23 i Säby sn.
 • Mary Gerda Ellen Key-Åberg, född 1895 i Säby sn.
 • Kurt Erik Algot Key-Åberg, född 1897 i Säby sn.
 • Ivar Carl Hugo Key-Åberg, född 1898-11-16 i Säby sn.
 • Rolf Yngve Henrik Key-Åberg, född 1900 i Säby sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.