:

Bille af Dybeck nr 28

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bille af Dybeck nr 28 †

Natural. och introd. 1664. Utdöd 1714-08-17.

En av Danmarks äldsta adelsätter, vilken, upphöjd i grevligt stånd 1798 med namnet Bille-Brahe, ännu fortlever i nämnda land.


1At (Sch).

 • Niels Jonsen. Levde 1316 och 1317 och förde Billevapnet.

Barn:

 • Jon Nielsen. Köpte gods 1348. Levde ännu 1370. Gift 1:o med N. N. Pedersdotter Lykke (?). Gift 2:o med Christine Pedersdotter till Bjergbygaard, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1380 med Mogens Johanson, död 1381).

Barn:

 • 1. Bent Jonsen Bille. Var 1395 biskoplig länsherre på Dragsholms slott. Skrev sig till Brorup s. å. och till Solbjerg 1401. Innehade 1408 Bøvlings slott i förläning av sin broder biskopen i Ribe Peder Lykke. Intogs 1424 med sin hustru i Vadstena kloster. Skrev sig 1436 till Allinde. Levde ännu 1440 men var död 1442. Han samlade dels genom köp, dels genom sitt gifte, betydliga jordagods. Gift med Inger Torbernsdotter (Galen), död som änka före 1456.

Barn:

 • Torbern, till Allinde och Svanholm. Var 1440 närvarande i Kolding vid hertig Adolfs förläning med Sönder Jylland. Var riddare 1442 och riksråd 1448. Deltog i förhandlingarna med svenskarna i Halmstad 1450. Köpte Svanholm 1452–54. Innehade Abrahamstrup som pantlän från 1453 till sin död. Donerade 1464 gods till uppbyggande av ett kloster i Nyborg. Död 1465-11-25 och begraven i Antvorskovs kloster. Gift 1:o med Beate Axelsdotter (Tott), död i barnsäng, dotter av riksrådet och riddaren Axel Pedersson Tott och Catharine Axelsdotter (Krognos). Gift 2:o med Sidsel Lunge, som 1490 och 1496 var hovmästarinna hos drottning Christina, död 1503, dotter av Ove Jepsen Lunge och Maren Basse, av de gamla Basser, som i vapnet förde ett svart vildsvinshuvud i silverfält.

Barn:

 • 2. Peder, till Svanholm, till vilket han skrev sig 1469. Levde på sina gods ännu 1508-05-25, men död s. å. och begraven i Antvorskov. Gift med Anna Knudsdotter (Gyldenstierne), död 1521-07-26 och begraven i S:t Hans kyrka i Odense, dotter av riddaren Knud Henrikson (Gyldenstierne) och Hilleborg Skinkel till Iversnäs.

Barn:

 • Knud, till Kjaersgaard, var länsherre på Gladsaxe 1505–1543. Riddare och riksråd 1523. Förlänades 1540 med Gislevs län. Död 1543. Gift 1:o 151(1) med Dorthe Daa, död 1512 i barnsäng, dotter av länsherren Oluf Daa, till Ramstrup och Gundel Joachimsdotter Grus till Holmegaard. Gift 2:o 1515-09-23 i Svendborg med Berete Rönnow, död 1527, dotter av länsherren och riddaren Markvard Rönnow till Hvidkilde och Mette Joachimsdotter Hardenberg till Lögismose.

Barn:

 • 2. Steen, till Kjaersgaard. Född 1522-03-12 på Gladsaxe. Länsherre på Rygaard, död 1590-10-21 på Kjaersgaard och begraven s. å. 2/12 i Brenderups kyrka. Gift med Helvig Ulfeld, född 1531, död 1601-06-28 på Kjaersgaard och begraven s. å. 4/8 i Brenderups kyrka, dotter av Hartvig Andersen (Ulfeld) till Hobygaard och Margareta Lange, till Alnerup och Löitved.

Barn:

 • Erik, till Kjaersgaard. Född 1561, död 1641-06-26. Gift 1:o 1591 på Grøftebjerg med Magdalena Emmiksen, död där 1598-04-03, dotter av länsherren Anders Emmiksen, till Stensgaard, och Agnete Jakobsdotter (Reventlow). Gift 2:o med Mette Beck till Havrelykke och Olstrup, begraven 1631-01-02, dotter av landsdomaren på Själland Lave Beck, till Förslöv, Beldringe och Havrelykke, och hans 2:a fru Agate Sivertsdotter Grubbe.

Barn:

 • Lage, till Kjaersgaard, Olstrup och Havrelykke. Född 1607-05-17 på Kjaersgaard. Studerade i Leyden och Wittenberg 1622–24. Sekreterare i danska k. kansliet 1628–30 och 1632–34. Landsdomare på Låland och Falster 1636–46. Blev 1658 fången av svenskarna såsom deltagare i den skånska sammansvärjningen. Död 1679-06-15 på Havrelykke. Gift 1:o 1635 med Pernille Marsvin, till Dybeck och Snogeholm, född 1608-06-10, död 1650-10-26 på Dybeck och begraven i Östra Vemmenhögs kyrka, dotter av länsherren Otto Marsvin, till Dybeck m. m. och Mette Pedersdotter Brahe. Gift 2:o med sin tjänstepiga Dorte Skou, död 1701 på Havrelykke.

Barn:

 • 1. Christian, natural. Bille af Dybeck, till Havrelykke i Fuglse härad i Danmark, samt Dybeck i Östra Vemmenhögs socken, Simonstorp i Blentarps socken och Snogeholm i Sövde socken (alla i Malmöhus län). Född 1641-02-08. Naturaliserad svensk adelsman och introd. 1664 under nr 28. Gick sedan under det skånska kriget över till danskarna. Död 1714-08-17 i Köpenhamn (?1712-08-12 på Dybeck, i pesttiden, och begraven i ett gärde ej långt från kyrkan).1 Han slöt själv sin ätt. Gift 1673 med Karen Vind, född 1657-09-17 (1657-01-01 på Dalums kloster)1, död 1698-02-27 (17/9 på Dybeck och begraven i Östra Vemmenhögs kyrka, enl. likkistplåt)1, dotter av hovjunkaren Christian Vind, till Nørholm, och Mette Iversdotter Krabbe.

Barn:

 • Mette, död ung.
 • Christian. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente. Regementskvartermästare därst. 1700-09-30. Stupade 1708-09-29 vid Liesna.
 • Lave, död ung.
 • Mette, född 1676, död 1721-07-01 på Simonstorp. Gift med ryttmästaren Johan Christoffer Löwen, nr 1739, född 1672, död 1765.
 • Petronella Catharina, född 1680-04-10 på Dybeck, död 1746-01-10 på Snogeholm och begraven s. å. 4/2 i Sövde kyrka, men fördes sedan till Vemmenhögs kyrka och nedsattes i Billegraven därst. Gift 1:o 1713-08-19 med domprosten i Linköping Tomas Ihre i hans 2:a gifte, född 1659, död 1720, fader till kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre. Gift 2:o 1724-10-06 med assessorn Nils Langelius, adlad Bildensköld, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1740.

Källor

Danmarks Adels Aarbog 1890.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: