:

Gyllenheim nr 2290

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenheim nr 2290 †

Adlad 1821-12-11 enl. 37 § R.F., introd. 1822. Utdöd 1825-09-23.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Nordenstolpe.


1Svn. 2Lignell, Grefskapet Dal (1851).

  • Erik Gustaf Ingman, adlad Gyllenheim (son av Anders Fredrik Ingman, se adliga ätten Nordenstolpe, Tab. 2), född 1773 i Vänersborg. Student i Lund 17911. Jur. examen1 s. å. 13/12. Auskultant i Göta hovrätt 1792. Vice häradshövding 1796. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1797. Krigsfiskal vid flottan 1801-12-18. Häradshövding i Tössbo och Vedbo härader av Älvsborgs län 1811-07-31. Tjänstf. generalauditör först hos fältmarskalken greve von Essen, sedan under dåvarande kronprinsens befäl i Norge 1814. Generalaudilörs n. h. o. v. 1815-01-17. Adlad 1821-12-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1822-12-21 under nr 2290). Död ogift 1825-09-23 i Vänersborg och slöt själv sin adl. ätt. Han gjorde 1824-10-06 en donation, vars årliga avkastning användes dels till underhåll av Vänersborgs läroverks bibliotek, dels till premier åt lärjungar som genomgått folkskolan och dels till uppfostran av omkr. 25 fattiga barn.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: