:

Von Drake nr 1716

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von_Drake nr 1716
Vapensköld för adliga ätten von_Drake nr 1716

Adliga ätten von Drake nr 1716 †

Adlad 1720-02-22, introducerad 1720. Utdöd 1792-01-23.

Uti presidenten Anders von Drakes ansökan till kungl maj:t av år 1720 om adelskap, säger han, att hans förfäder i de fyra närmaste leden varit, ehuru präster, av de gamla adliga släkterna Drake och Hand, för vilket påstående dock inga bevis finnas.


TAB A

Peder Andersson. Kyrkoherde i Brunflo pastorat av Härnösands stift 1581. Prost i Jämtland 1613. Död 1628. Gift med Anna Olofsdotter [Hm].

Barn:

 • Erik, levde 1629 i Överbyn i Marieby.
 • Ursula, g. i Hudiksvall.
 • Elisabet, g. i Härnösand.
 • Dotter, g. m. sockenskrivaren Jens Mikaelsson.
 • Olaus Petri Drake. Se Tab B

TAB B

Olaus Petri Drake. Vice pastor i Brunflo. Erhöll konfirmation på pastoratet 1626-01-08. Var landsprost 1640. Död efter 1658-07-02. Gift 1626 med Anna Roaldsdotter, född 1603-04-25, dotter av sognepresten i Ytterön i Trondhjems stift Roald Andersson och Elen Hansdotter [Hm].

Barn:

 • Roald, kyrkoherde i Lit, f. omkr. 1627 i Brunflo sn (Jämtl.), † 1687 i Lit sn (Jämtl.), g. m. Anna Klockovia, dotter till kyrkoherden i Lit Hans Claudius Klockovius och Barbara Skunk.
 • Henrik, kyrkoherde i Hede sn (Jämtl.), f. 1633 i Brunflo, † 1726 omkr. 29/5, g. m. Maria Blix i hennes 2:a gifte (g. 1:o m. kyrkoherden i Hede Petrus Fraestadius, f. omkr. 1620 i Fresta i Gnarp sn (Gävleb.), † 1666 i Hede), dotter till kyrkoherden i Hede Olof Jons­son Blix och Ingrid N.N.
 • Jöns, f. på 1630-talet i Brunflo, † 1693 i Berg sn (Jämtl.), g. m. Margareta Jönsdotter Hofverberg, f. 1645 i nov., † 1708 24/5 på Stenhammar i Berg sn, dot­ter till kyrkoherden i Berg Janus Sigvardi och Chris­tina Berg.
 • Hans Olai Drake, född 1634. Se Tab c
 • Anders, länsman, † 1700 i Grönviken i Näs sn. Peder, levde i Berge i Brunflo 1665.
 • Brita, f. i Brunflo prästgård (Jämtl.), g. 1664 m. Nils Curry, adlad Treffenberg, f. 1637.
 • Dotter, g. m. kronofogden i norra Hälsingland Hans Larsson Norceus.


TAB B:2

 • Johan "Jöns" Olai Drake, född på 1630-talet i Brunflo, † 1693 i Berg sn (Jämtl.), g. m. Margareta Jönsdotter Hofverberg, f. 1645 i nov., † 1708 24/5 på Stenhammar i Berg sn, dot­ter till kyrkoherden i Berg Janus Sigvardi och Chris­tina Berg. Efter studier i Härnösand student i Uppsala 9 okt 1658, prästvigd i Säbrå kyrka i maj 1662 till komminister åt företrädaren i Berg och blev efter honom kyrkoherde med tillträde 1678.

Barn:

 • Christina Drake (1669 - 1743), gift med kyrkoherden i Brunflo, Andreas Eliasson Oldberg.
 • Margareta Drake (1670? - 1740)
 • Johan Drake (1671 - 1744)
 • Salomon Drake (1673 - 1722)
 • Anna Drake (1676 - 1749)
 • Helena Drake (1679 - 1755)

TAB C

Hans Olai Drake, född 1634. Student i Uppsala 1655-10-25. Skolmästare i Oviken 1660. Konfirmerat på sysslomansämbetet över kyrkorna i Jämtland och Härjeådalen 1661-10-10. Hjälppräst hos kyrkoherden i Oviken 1668 och k. konfirmerat att efter hans död bliva efterträdare 1670-07-06. Fullmäktig vid riksdagen 1672. Ordinarie kyrkoherde i Oviken 1678. Inspektor för Frösö skola 1688. Död 1701-12-28 och begraven 1702-02-25 i Ovikens gamla kyrka [Hm]. Gift med Elsa Embdeman, född 1642, dotter av kyrkoherden i Opdalen i Norge Johan Embdeman [Hm].

Barn:

 • Olaus, levde 1688, amiralitetspredikant i Karlskro­na.
 • Anna, f. 1670 15/i2 i Oviken, f 1745 6/g i Luléå, g. 1695 23/7 i Oviken med kyrkoherden i Oviken Johannes Unceus, f. 1667 i Mo i Sveg, † 1735 14/6 i Neder-Luleå.
 • Barbara, † 1741 30/5 i Skön sn (V.norrl.), g. 1695 23/7 i Oviken m. kyrkoherden i Skön Daniel Touscherus, f. 1662/63 i Rödön sn (Jämtl.), † 1733 15/12 i Skön.
 • Mätta, f. 1670 15/i2, † 1732 20/12i Luleå gamla stad, ogift.
 • Anders Drake, adlad von Drake, född 1682-05-05 i Ovikens prästgård. Se Tab 1.

TAB 1

Anders Drake, adlad von Drake, född 1682-05-05 i Ovikens prästgård. Skolpilt i Frösö skola 1689 och i Härnösand 1694. Gymnasist i Frösö skola 1696. Student i Uppsala 1699-02-27. Fil. magister Uppsala 1707-05-25. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1711-07-07. Till förordnad aktuarie (Ak.) 1713-12-07. Fältsekreterare vid armén i Roslagen 1714-02-27. Konfirmationsfullmakt 1716-01-17. Krigssekreterare 1719-05-24. Adlad 1720-02-22 (introducerad 1720 under nr 1716). Slottsfogde i Stockholm 1722-05-05. Underståthållare i Stockholm 1728-07-06. LVA (Ak.) 1739-11-07. Adelns fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor (Ak.) 1739-04-10. President i kommerskollegium 1741-08-18. Död 1744-08-02 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. Han blev 1739 föreslagen till riksråd, men undanbad sig. Gift 1722-12-20 i Stockholm med Sofia Louisa Psilanderhielm, född 1701-03-24 i Karlskrona, död 1758-06-09 i Stockholm, dotter av överkommissarien Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, och Brita Bähr.

Barn:

 • Carl Hans, född 1724-01-11, död 1735-06-22.
 • Brita Sofia, född 1725-02-24, död 1725-03-14.
 • Johan Gustaf, född 1726. Överste. Död 1792. Se Tab. 2
 • Anders Lovis, född 1727-04-01, död 1727-05-21.
 • Anders Lovis, född 1728-06-29. Student i Uppsala 1742-10-18. Auskultant i kommerskollegium (Ak.) 1746-04-22. Vice notarie i kommerskollegium 1743. Volontär vid amiralitetet 1748. Lärstyrman 1751-05-08. Var 1755 ute på kryssning i Medelhavet mot sjörövare. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Kaptenlöjtnant 1766-12-19. Död ogift 1783-06-25 i Karlskrona.
 • Peter Anton, född 1730-03-20 död 1730-10-09.
 • En son, dödfödd 1731-12-25.
 • Elsa Sofia, född 1735-10-12, död ogift 1788-09-26 i Härnösand.

TAB 2

Johan Gustaf (son av Anders Drake, adlad von Drake, Tab. 1), född 1726-03-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1742-10-18. Kadett vid artilleriet 1744. Sergeant vid artilleriet 1745-10-28. Fänrik i hessisk tjänst 1745-10-01. Löjtnant i fransk tjänst 1745-11-01. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1747-06-17. Transporterades till artilleriet i Stockholm 1752. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1756-08-05. Stabskapten vid artilleriet i Finland 1763-06-27. Transporterades till artilleriet i Stockholm 1764-06-26. Kapten 1767-08-11. RSO 1767-11-23. Major i armén 1772-09-13. Major vid artilleriet på Gotland 1773-08-23. Transporterades till artilleriet i Stockholm 1773. Överstelöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1777-06-06. Överste 1791-12-20. Kommendant på Vaxholm. Död på Vaxholm 1792-01-23 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1768-04-10 med Margareta Eleonora Leijel, född 1749-05-04, död 1800-12-29, dotter av stadssekreteraren i Stockholm Peter Leijel och Margareta Elisabet Cogel samt brorsdotter till bergmästaren Carl Johansson Leijel, naturaliserad och adopterad Leijel.

Barn:

 • En dotter, född 1769-01-06, död innan hon hann kristnas.
 • Sofia Elisabet, född 1770-05-19, död 1853-09-15 i Stockholm. Gift 1797-12-26 i Stockholm med ryttmästaren Bernt August Ehrenström, från vilken hon blev skild, född 1777, död 1847.
 • Eleonora Gustava, född 1771-12-21, död ogift 1796-02-04 Djurönäs
 • Gustaf, född 1773-04-18, drunknade vid Vaxholm 1786-07-29.
 • Ludvig, född 1774-07-18, död 1776-01-17.
 • Carl, född 1776-11-29, död 1776-12-24.
 • Lovisa Charlotta, född 1781-03-08, död ogift 1808-01-19 (1808-01-15) Hjortsberga

Källor

[EÄ:VIII s356; SBL:11 s425; HäHm:I sl09,156f, 321ff; HäHm:II s81ff,209f; HäHmrIII s38,341f]

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: