Riddercreutz nr 1690

Från Adelsvapen-Wiki

1690.jpg


Adliga ätten Riddercreutz nr 1690 †

Adlad 1719-11-14, introd. 1720. Utdöd 1783-05-10.


1Um.

 • Ericus Olai Krum. Prästvigd 1632. Komminister i Giresta församl. av ärkestiftet. Kyrkoherde i Litslena pastorat av nämnda stift 1654 [Hm].

Barn:

 • Olaus Erici Chytraens. Prästvigd 1658. Komminister i Litslena s. å. Hovpredikant hos riksdrotset, greve Per Brahe 1661. Kyrkoherde i Litslena pastorat efter fadern 1668. Riksdagsman 1675. Kyrkoherde i Torstuna pastorat av ärkestiftet 1686. Död 1707 [Hm]. Gift med Maria Stiernman, dotter av prosten och kyrkoherden i Torstuna Olaus Nicolai och Anna Pedersdotter Honthera samt faders faster till kaptenen Peter Stiernman, adlad von Stierneman.

Barn:

 • Olof Olofsson Chytraeus, adlad Riddercreutz, född 1674-04-06 i Torstuna prästgård. Student i Uppsala1 1688-05-03. Tingsskrivare 1694. Notarie på lagmansting 1695. Auskultant i Göta hovrätt 1698. Auditör vid Västerbottens regemente 1700. Vice krigsfiskal 1703. Auditör vid Stenbocks dragonregemente 1704. Avsked 1707-05-04. Överauditör i Finland 1710-05-23 och vid stockholmska armén 1714. Generalauditörs karaktär och rang 1719-05-06 adlad s. å. 14/11 (introd. 1720 under nr 1690). Assessor i förutn. hovrätt 1724-03-06. Generalauditör 1725-04-26. Död 1735-09-25 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. 'Han gick 1701 med västerbottningarna till Riga och vidare till svenska armén. Förordnades 1707 på en undersökningskommission, som s. å. hölls i Sachsen över de klagomål, som konung August lät andraga över den svenska militären, så väl som sedermera på kommissionen över Görtz.' Gift 1721-01-26 i Stockholm med Johanna Psilanderhielm, född 1700-01-15 i Karlskrona, död 1763-07-17 i Stockholm, dotter av överkommissarien Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, och Brita Bähr.

Barn:

 • Olof, född 1721-11-12, död 1723-09-02.
 • Johan, född 1722-11-12, död 1723-09-02.
 • Gustaf, född 1724-04-20 i Stockholm. Student i Uppsala1 1737-02-19. Volontär vid fortifikationen 1743-02-22. Konduktör därst. 1749-11-22. Löjtnant 1750-08-21. Kapten 1755-04-14. RSO 1767-11-23. Major 1769-09-19. Överstelöjtnant 1773-06-30. Generalkvartermästarelöjtnant s. d. Landshövding i Kymmenegårds län 1774-07-20. Död 1783-05-10 i Heinola och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1774-02-24 på Gammelbacka i Borgå socken i Finland med Anna Helena Ehrenstolpe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754-10-03 Drägsby
 • Brita Maria, född 1725-05-23, död 1726-01-24.
 • Johanna Sofia, född 1726-05-27, död 1789-11-26 Älvsjö och ligger jämte sin man begraven i friherrliga Lagerbielkeska graven i Brännkyrka. Gift 1758-02-16 i Karlskrona med riksrådet Axel Lagerbielke, friherre Lagerbielke, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1782.
 • Brita Maria, född 1727-12-22, död ogift 1764-09-25 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1729-07-17, död 1733-01-08.
 • Carl Johan, född 1730-07-06, död s. å. 24/11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.