:

Psilanderskjöld nr 1911

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Psilanderskjöld nr 1911 †

Adlad och adopt. 1770-12-03, introd. 1776. Utdöd 1887-08-26.

TAB 1

Nils Nilsson Psilander, adlad och adopt. Psilanderskjöld (son av Nils Nilsson Psilander, se friherrliga ätten von Psilander nr 146, Tab. 4), till Hammar i Nosaby socken, Kristianstads län. Född där 1724-10-31. Student i Lund 1738. Kadett vid artilleriregementet 1745-05-00. Genom byte livdrabant s. å. i okt. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1750-07-09. Genom byte transp. till norra skånska kavalleriregementet 1756-10-14. Ryttmästares avsked 1758-12-21. Adlad 1770-12-03 och adopt. på sin faders sysslings, amiralen Nils Psilanderskjölds adl. namn och nummer (introd. 1776). Död 1782-12-05 på Hammar. Gift 1755 med Johanna Elisabet Danckwardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1784-02-06 på Hammar med överstelöjtnanten Robert von Christiersson, född 1730, död 1792), född 1736-04-27 i Norrköping, död 1812-04-06 i Karlshamn, dotter av krigsrådet Christian Georg Danckwardt, och Gertrud Christina Bergenstierna.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1756-10-18, död s. å. 3/12 och jordf. s. å. 10/12 i Skegrie kyrka, Malmöhus län.
 • Gustava Christina, född 1757-10-27 i Kviinge socken, Kristianstads län, liksom syskonen, död 1819-02-07 på Härtonäs vid Helsingfors. Gift 1781-04-04 på Hammar med sin moders kusin, konteramiralen Carl Adolf Danckwardt, född 1743, död 1806.
 • Adelaide Margareta, döpt 1761-09-04, död 1819-07-20 på Asarum i likanämnda socken, Blekinge län. Gift 1776-12-13 på Hammar med majoren vid södra skånska kavalleriregementet, RSO, Johan Barthold Birnbaum, född 1736-12-02 i Loitz i Pommern, död 1813-01-27 i Karlshamn.
 • Nils Georg, född 1762. Krigsråd. Död 1841. Se Tab. 2
 • Engel Beata, född 1764-07-22, död 1805-03-07 på Asarum. Gift där 1799-12-28 med konduktören vid fortifikationen och kommissionslantmätaren i Blekinge län Anders Westerberg, född 1757-08-07 i Kristianstad, död 1832.
 • Ulrika Christina Elisabet, född 1766-05-06, död ogift 1838-04-29 i Vadstena.
 • Magdalena Sabina, född 1767-07-27, död 1824-04-24 i Hälsingfors. Gift 1788-02-03 på Sveaborg med överstelöjtnanten, RSO, RFrOPlemér, Adolf Fredrik von Brummer, född 1753-02-11 i Åbo län, död 1800-02-21 på Sveaborg.
 • Catharina Charlotta Maria, född 1768-10-02, död ogift 1826-09-21 i Kristianstad.
 • Elisabet Lovisa Fredrika, född 1770-08-21, död ogift 1836-02-07 Morby
 • Adolf Fredrik, född 1771-10-28. Sergeant vid Tornerhielmska bataljonen 1789. Fänrik därst. s. å. 9/9. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1791-04-14. Transp. till Stedingkska regementet s. å. 30/4. Löjtnant därst. 1794-06-23. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1797-12-06. Avsked 1807-11-28 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död ogift 1820-08-28 i Stockholm. Gjorde fälttågen i Pommern 1806 och i Norge 1814.
 • Gustaf, född 1773-03-05. Antagen i krigstjänst 1789. Fänrik vid Stedingkska regementet 1791-04-30. Löjtnant därst. 1794-12-19. Avsked 1795-07-22. Löjtnant i armén 1808-03-26. Jaktlöjtnant. Död barnlös 1809-01-05 i Vaxholm. Gift med Eleonora Wolcker, född 1770-11-10, död 1820-11-02 i Stockholm, Katarina förs.

TAB 2

Nils Georg (son av Nils Nilsson Psilander, adlad och adopt. Psilanderskjöld, Tab. 1), född 1762-10-29 i Kviinge socken, Kristianstads län. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1775-01-12. Kornett därst. 1777-11-19. Löjtnant 1784-04-29. Ryttmästare 1792-10-23. RSO 1802-12-09. Major vid skånska karabinjärregementet (förra södra skånska kavalleriregementet) 1805-05-04. Avsked 1816-09-03 med krigsråds karaktär. Död 1841-05-04 i Trelleborg. Han bevistade 1788–1790 års sjökampanjer såsom befälhavare över landtrupperna på linjeskeppet Fäderneslandet och var därunder med i slaget vid Hogland den 17 juli 1788, deltog även i 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland. Gift 1795-11-15 i Kristianstad med Margareta Maria Berg, född 1778, död 1855-08-12 i Trelleborg, dotter av kammarrättsrådet Petter Berg och Elsa Catharina Trana.

Barn:

 • Nils Peter, född 1797-09-10 i Köpinge socken, Kristianstads län. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1804-02-25. Transp. till konungens eget värvade regemente 1812-06-20. Fänrik därst. s. å. 28/7 (28/6). Fänrik vid Smålands infanteribataljon 1815-02-21. Avsked 1817-04-15. Död ogift 1880-11-21 i Trelleborg. Ägde gård i nämnda stad.
 • Carl Gustaf, född 1799-08-31 i Köpinge socken, död 1801-02-25.
 • Catharina Carolina Gustava, född 1801-04-21 i Köpinge socken, död 1885-03-08 i Stockholm. Gift 1818-09-22 Svabesholm s län med kammarjunkaren Per Adolf Falkenstedt, född 1792, död 1859.
 • Carl Gustaf Fabian, född 1802-06-17 i Köpinge socken, död 1811 Haglösa
 • Christian Otto Jakob, född 1803. Underlöjtnant. Död 1870. Se Tab. 3.
 • Carl Gustaf Fabian, född 1804. Fänrik. Död 1836. Se Tab. 4.
 • August Fredrik, född 1806. Sergeant. Död 1866. Se Tab. 5.
 • Georg Ludvig Rutger, född 1807-05-04 på Haglösa, död ogift 1835-11-11 Hörle
 • Johan Ferdinand, född 1808-03-26 på Haglösa. Kadett vid Karlberg 1821-11-00. Avgången från krigsskolan 1822-01-19. Kammarjunkare 1830. Kammarskrivare i kammarrätten 18401. Kammarherre 1842-01-26. Revisor i kammarrätten 1861. Avsked. Död 1887-08-26 i Stockholm. Med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1885-01-05 i Stockholm med Cornelia Catharina Christina Isberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1878-05-05 i Stockholm med kaptenen i armén, underlöjtnanten Johan Gustaf von Schmaltz i hans 2:a gifte, född 1832-06-01 i Aringsås socken, Kronobergs län, död 1879-08-28 i Stockholm, se Tab. 4), född 1838-12-18 i Jönköping, död 1912-09-24 i Stockholm, K. Hovförs. ]], dotter av tullinspektören Johan Isberg och Augusta Catharina Blanche.
 • Emilia Sofia, född 1809-09-29 i Reftele socken, Kronobergs län, död 1900-05-30 i Växjö. Gift 1839-07-04 Borsna med kommissionslantmätaren i nämnda län Nils Lorens Bergh, född 1804-07-04 Håkentorp, död 1879-05-29 i Växjö.

TAB 3

Christian Otto Jakob (son av Nils Georg, Tab. 2), född 1803-06-22 Haglösa Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1807-12-23. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1817-01-10. Svärdsman. Avsked 1853-12-16. Underlöjtnants n. h. o. v. 1854-01-04. Död 1870-03-27 i Trelleborg. Gift där 1844-10-14 med Anna Beata Möller, född 1812-09-28 i nämnda stad, död där 1883-11-01, dotter av sjökaptenen Mårten Möller och Ingrid Christina Lundström.

Barn:

 • Nils Melker Vilhelm Christian Anton, född 1845-07-20, död 1846-03-05.
 • Maria Christina Adelaide, född 1846-12-18 i Trelleborg, död 1905-01-24. Gift 1873-09-26 i nämnda stad med tullförvaltaren därst. Viktor Pontus Åström, född 1834-07-19 i Karlskrona, död 1875-12-17 i Trälleborg.
 • Antoinette Jeanette Emilie, född 1849-03-12 i Trälleborg, död ogift 1874-03-31 i nämnda stad.
 • Selma Bernhardina Ottilda, född 1852-04-08 i Trälleborg. Extra ordinarie telegrafist 1875-12-23. Död ogift 1917-04-07 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..

TAB 4

Carl Gustaf Fabian (son av Nils Georg, Tab. 2), född 1804-07-23 på Haglösa. Rustmästare vid Hallands bataljon 1822-12-24. Fanjunkare 1825-07-24. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1827-03-25. Död 1836-03-11 i Burs prästgård, Gotlands län. Gift där 1833-12-25 med Karolina Margareta Laurin, född 1808-12-20 i Burs socken, död 1877-06-18 i Trelleborg, dotter av kontraktsprosten, teol. doktorn Johan Filip Laurin och Magdalena Beata Fåhraeus.

Barn:

 • Carolina Georgina, född 1834-06-15, död 1893-02-09 i Trälleborg. Gift 1861-08-16 i Karlskrona med kaptenen i armén, underlöjtnanten vid marinregementet Johan Gustaf von Schmaltz, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1832-06-01 i Aringsås socken, Kronobergs län, död 1879-08-28 i Stockholm. (Se Tab. 2).

TAB 5

August Fredrik (son av Nils Georg, Tab. 2), född 1806-01-26 på Haglösa. Kadett vid Karlberg 1822-05-02. Avgången från krigsskolan 1827-03-31. Sergeant vid Vendes artilleriregemente s. å. 31/10. Avsked. Död 1866-05-01 i Broby socken, Kristianstads län. Gift 1833-03-18 med Sofia Catharina Aulin, född 1808-07-10 i Bösarps socken, Malmöhus län, död 1881-07-05 i Broby socken, Kristianstads län, dotter av häradshövdingen Bernt Aulin och Vilhelmina Fredrika Stefas.

Barn:

 • Tiodolf Nils Hans Christian Malte Vilhelm, född 1833. Löjtnant. Död 1884. Se Tab. 6

TAB 6

Tiodolf Nils Hans Christian Malte Vilhelm (son av August Fredrik, Tab. 5), född 1833-08-04 i Trelleborg. Fanjunkare. Officersexamen 1857. Underlöjtnant vid marinregementet s. å. 12/5. Löjtnant 1864-06-14. Avsked 1873-02-26. Död 1884-03-14 i Broby socken, Kristianstads län. Gift 1860-08-11 med Amanda Christina Holmström, från vilken han blev skild, född 1836-03-16 i Hossmo socken, Kalmar län, död 1913-06-29 Sandsebo, dotter av lantbrukaren Nils Holmström och Ingrid Helena Pettersson.

Barn:

 • Anna Ellen Sofia, född 1861-04-08 i Karlskrona, död där 1862-03-21.
 • Helena Amanda Vilhelmina, född 1863-06-06 i Karlskrona, död 1929-09-03 i Växjö. Gift 1890-02-08 i Hossmo socken med apotekaren i Växjö Anders Gustaf Axel Lundberg, född 1850-03-18 vid Buskåker i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, död 1916-04-16 i Växjö.
 • Sofia Elisabet, född 1865-05-25 i Karlskrona. Gift 1895-06-18 i Ljungby socken med lasarettsläkaren vid länslasarettet i Varberg, RNO, med. licentiat Bror Constantin Peterson, född 1863-07-08 i Borgholm.

TAB 7

Adliga ätten Psilanderskjöld nr 1911 A †

Adlad 1751-11-21, introd. 1752. Uppflyttad i d. v. riddareklassen 1778. Utdöd 1783-03-09.

Nils Psilander, adlad (och friherre) Psilanderskjöld (son av Per Psilander, se friherrliga ätten von Psilander nr 146, Tab. 3), född 1707-11-06 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet därst. 1719. Konstapel 1726-06-04. Midshipman i engelsk örlogstjänst s. å. Löjtnant vid svenska örlogsflottan 1728-01-10. Sjökapten i holländsk tjänst 1736. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1737-10-18. Varvskapten i Karlskrona 1745-07-16. RSO 1748-11-07. Varvsmajor i Stockholm 1751-09-14. Adlad s. å. 21/11 (introd. 1752 under nr 1911). Varvsmajor i Karlskrona 1753-11-05. Ekipagemästare därst. 1754-02-26. Schoutbynacht 1758-01-31. Vice amiral 1762-04-20. Varvsamiral 1763-03-29. Amiral och amiralitetsråd 1765-04-01. KmstkSO 1770-11-26, varför han 1778 uppflyttades i d. v. riddarklassen under nr 1911 A. Avsked från varvsamiralsämbetet 1771. Friherre s. å. 15/10 (ej introd.). Avsked ur krigstjänsten 1777-05-08. Död utan söner 1783-03-09 i Karlskrona och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i stadskyrkan därst. 'Han var en utmärkt sjöofficer. Deltog under sin utländska tjänst i många skarpa drabbningar och blev flera gånger blesserad samt kommenderades en gång under engelsmännens krig med Spanien att med sin och åtta andra skeppsslupar överraska det s. k. Gamla Gibraltar. Gjorde såsom amiralitetschef en mängd nyttiga och särdeles besparande inrättningar. Bevistade flera riksdagar och var därunder ledamot i sekreta utskottet och andra viktiga deputationer. Fick 1770-12-03 på begäran sin sysslings son, ryttmästaren Nils Nilsson Psilander adopterad på sitt adliga namn och nummer.' Gift 1746-06-26 i Karlskrona med sin kusins dotter Brigitta Elisabet Dalman, född 1726-11-23, död 1786-01-04 i Karlskrona och begraven i stadskyrkan därst., dotter av landshövdingen Lars Dalman, adlad Dalman, och Birgitta Margareta Psilanderhielm.

Barn:

 • Laurentia Margareta, född 1747-05-31 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1796-11-20 på Glasbruket vid Neü-Wied vid Rhenströmmen. Gift 1773-05-11 i Karlskrona med sin moders kusin, amiralitetsmajoren Johan Fredrik Dalman, född 1726, död 1809.
 • Petronella Elisabet, född 1748-09-28, död ogift 1802-12-26.
 • Brigitta Margareta, född 1751-09-10, död ogift 1813-06-25 i Karlskrona.
 • Johanna Sofia, född 1754-04-09, död 1817-05-10 i Stockholm. Gift 1781-01-30 i Karlskrona med både sin egen och sin moders syssling, krigsrådet, greve Gustaf Adolf Snoilsky, född 1752, död 1818.

Källor

1 At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: