:

Von Sydow

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Sydow - ointroducerad

Vapensköld för den adliga ätten von Sydow samt den ointroducerade adliga ätten

I Tyskland, dit den Svenska ätten von Sydow leder sitt ursprung, finns, eller åtminstone har det funnits, tre eller flera adliga ätter von Sydow, men med olika vapen. Den äldsta av dessa ätter som förde tre sylar med spetsarna riktade mot varandra i vapnet, var av Mark-Brandenburgsk uradel. Från en annan släktgren utgrenade sig en till Sverige, men lever även i Tyskland. Den till Sverige utgrenade ättens förste, med full säkerhet kände stamfader skrev sig Christian von Sydow. Han dog i Curow i Pommern omkring år 1700. Hans son David och möjligen någon mer av dennes bröder hade (troligen på grund av sina ringa förmögenhetsvilkor) bortlagt ordet von framför namnet, men förde dock ättens vapen. Då denne Davids ene son såg sig nödsakad att bevisa sitt adelskap, skedde detta genom ett officiellt dokument, daterat Johannisburg den 21 September 1767.

TAB 1

David Sydow, (son till Christian von Sydow, † ca 1700 i Curow, Pommern), inflyttade 1724 till Kalmartrakten i avsikt att inrätta ett saltkokeri av havsvatten, men återvände till Pommern; † ca 1735 i Stralsund. Gift med Anna Maria Burchard.

Son (hade enl uppgift 12 söner):

 • Christian Fredrik Sydow, född ca 1714; frälseinspektor; † 1773. se Tab 2.

TAB 2

Christian Fredrik Sydow, (son till David Sydow, Tab 1), född 1714 (åu); frälseinspektor; † 1773-05-12 på Horssö, Kläckeberga sn, begr 20/5 (hetsig feber, 58 år gammal, källa: Genline ID 87.16.44800). Gift 1:o 1742-07-02 i Ryssby sn (källa: Genline ID 144.32.53200) med jungfrun Christina Wahlsten, född 1717 på Söragärde, Ryssby sn, dpt 28/4 (källa: Genline ID 144.31.49700), † 1753-10-08 på Horssö, Kläckeberga sn (barnsäng, 46 år gammal, inspektor Sidous hustru, källa: Genline ID 87.15.29500), dotter till mantalskommissarien Sven Olofsson Wahlsten och Maria Gudmundsotter Berg; 2:o 1755 i Hagby sn (den 6:e efter påsk, källa: Genline ID 47.11.72400) med jungfrun Ingrid Maria Elfström, född 1729 i Hagby sn (källa: Genline ID 47.10.63100), † 1782 i Dörby sn, dotter till bruksbokhållaren Sven Elfström och hans hustru Elsa.

Barn 1:o:

 • Anna Sydow, född 1744 på Horssö, Kläckeberga sn.
 • Sven David von Sydow, född 1745; häradsskrivare; † 1796. se Tab 3.
 • Johan Peter von Sydow, född 1747; kyrkoherde; prost; riksdagsman; † 1827. se Tab 4.
 • Nils Ludvig von Sydow, född 1750; krigskommissarie; † 1837. se Tab 9.
 • Carl Fredrik von Sydow, född 1752; räntmästare; † 1808. se Tab .
 • Elisabet Dorothea Sydow. Gift 1773-12-26 i Kläckeberga sn (källa: Genline ID 87.16.42500) med fruntimmersskräddaren och borgaren i Kalmar Hans Rölander.

Barn 2:o:

 • Sven Gottlieb von Sydow, född 1761 på Horssö, Kläckeberga sn; handlande; † 1801-11-26 i Kalmar sfs (lungsot, 42 år gammal).
 • Christian Andreas von Sydow, född 1766; handlande; † 1845. se Tab .
 • Birgitta Maria von Sydow, född 1768-04-17 på Horssö, Kläckeberga sn, † 1810-07-06 i Döderhultsvik (halsfluss, 45 år, 3 månader gammal). Gift med apotekaren Christian Lejdenfrost, † 1823-10-22 i Döderhultsvik, begr 26/10 (tärande sjukdom, 73 år gammal). Paret fick flera barn.

TAB 3

Sven David von Sydow, (son till Christian Fredrik Sydow, Tab 2), född 1745 på Horssö, Kläckeberga sn; häradsskrivare; † 1796-06-07 i Lönneberga sn (wälborne controlleuren, nervsiuka, 50 år gammal). Gift med Anna Helena Heller, född 1761-07-20 i Vimmerby sfs, † 1845-01-07 på Prästorp, Alseda sn (83 år gammal), dotter till rådmannen i Vimmerby Axel Heller och Catharina Magdalena Ekerman (dotter till rådmannen i Linköping Benedict Ekerman och Engela Österberg).

Söner:

 • Christian Fredrik von Sydow, född 1780-10-22 på Norra Fogelhem, Södra Vi sn (källa: Genline ID 163.3.58700); skogvaktare; färgmästare; † barnlös 1845-04-20 på Prästorp, Alseda sn (64 år, 6 månader gammal). Gift 1822-02-03 i Virserums sn med änkan Maria Christina Westrin, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1794-02-24 i Virserums sn med rusthållaren Carl Magnus Björkander, med vilken hon fick flera barn, född 1766-12-07 på Björkmossa, Virserums sn, † 1816-04-26 på Västerarp, Virserums sn), född 1777-09-20, † 1833-12-10 på Västerarp, Virserums sn, dotter till skogvaktaren Daniel Börjesson Westrin och Eva Lindgren.
 • Axel Peter von Sydow, född 1782-11-02 på Norra Fogelhem, Södra Vi sn, † där s å 21/12 (slag).
 • Axel Peter von Sydow, född 1784-02-16 på Saxemåla, Lönneberga sn.
 • Erik Daniel von Sydow, född 1787-09-07 i Vimmerby sfs, † ogift och barnlös 1814-05-04 på Norra Fogelhem, Södra Vi sn (vattusot, 27 år gammal).
 • Anna Catharina von Sydow, född 1790-01-21 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 163.2.35100); mamsell; † 1844-12-21 på Prästorp, Alseda sn (52 år gammal).
 • Anders Johan von Sydow, född 1792-09-02 i Vimmerby sfs.
 • Christina Elisabet von Sydow, född 1793-08-14 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 163.2.35100); mamsell; † 1863-08-30 på Holsby, Alseda sn (ålderdomssvaghet, 70 år, 16 dagar gammal, källa: Genline ID 973.33.21100).
 • Dödfödd flicka, 1795-09-20 på Lidhult, Lönneberga sn.
 • Sven David von Sydow, född 1796-09-03 i Lönneberga sn (källa: Genline ID 163.3.58700 och 973.33.21100); fanjunkare; arrenderade ½ mtl Brunshult Norregård, Skede sn (källa: Genline ID 1130.17.48700); † där ogift och barnlös 1867-03-08 (slag, 70 år, 6 månader, 5 dagar gammal, källa: Genline ID 100006.43.51800).

TAB 4

Johan Peter von Sydow, (son till Christian Fredrik Sydow, Tab 2), född 1747-07-13 på Horssö, Kläckeberga sn (källa: Genline ID 61.2.14400); Kyrkoherde i Högsby och Långemåla pastorat; prost över Handbörds kontrakt 1799; riksdagsman 1810 och 1817; † 1827-12-26. Gift 1:o 1782-06-07 i Kalmar med jungfrun Charlotta Elisabet Rudbeck, född 1752 i Hedesunda sn, † 1812-11-10 på Högsholm, Högsby sn, begr 17/11 (60 år gammal, källa: Genline ID 61.21.43100), dotter till överjägmästaren Olof Fredrik Rudbeck och hans 1:a fru Eva Barbro Ström; 2:o 1814 med sin yngste sons svärmor Sara Catharina Lidijn, i hennes 2:a äktenskap, född 1770 i Stockholm, (källa: Genline ID 61.2.14400), † 1826 i Norrköping, dotter till Johan Lidijn och Catharina Wåhlberg.

Barn 1:o:

 • Carl Fredrik von Sydow, född 1783 i Karlskrona, † 1816 i Högsby sn.
 • Johan Gustaf von Sydow, född 1784; konteramiral; † 1850. se Tab 5.
 • Adolf Peter von Sydow, född 1785-11-09 på Högsholm, Högsby sn, † 1850 i Stockholm.
 • Sven Ludvig von Sydow, född 1887 på Högsholm, Högsby sn; handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1825-05-06 på Högsholm, Högsby sn (bröstinflammation, 37 år gammal).
 • Ulrika Charlotta von Sydow, född 1787-10-20 på Högsholm, Högsby sn. Gift 1812-06-24 på Högsholm, Högsby sn med kaptenen Erik Eriksson.
 • Axel Reinhold von Sydow, adlad von Sydow, född 1788; vice landshövding; underståthållare; † 1834. se adliga ätten von Sydow.
 • Henrik Samuel von Sydow, född 1790-03-22 på Högsholm, Högsby sn, † 1845 i Stockholm.

TAB 5

Johan Gustaf von Sydow, (son till Johan Peter von Sydow, Tab 4), född 1784-11-14 på Högsholm Högsby sn (källa: Genline ID 2709.29.12200); kadett vid krigsakademien 1796; fänrik vid Kungliga flottan 1802; löjtnant 1809; kapten 1814; major 1823; tygmästare vid Stockholms station 1825; varvschef i Stockholm 1827; kommendörkapten 1834; konteramiral 1844; tf stationsbefälhavare i Stockholm 1849; deltog i krigen mot Norge 1808 och 1814 samt Storbritannien 1811; för deltagandet i det förstnämnda -sjöstriden vid Strömstad- fick han guldmedalj för tapperhet till sjöss; han utförde ritningar och konstruktioner för såväl flottan som handelsflottan: fartyg såsom en bombkanonslup o ett propellerdrivet bogserfartyg samt förbättringar av bestyckningen på krigsfartyg (en bombkanon och en mörsare, m/von Sydow). För handelsflottan: hjulångarfartyg o slupar, de fem första passagerarfartygen för den på 1830-talet öppnade trafiken på Göta kanal, de s k fiolbåtarna, den första hette "Amiral von Platen". En segelbåt konstruerade han också, den efter honom benämnda "Sydowaren". -Han var medlem i flera statliga kommittéer berörande försvaret, särskilt det sjömilitära. Han igångsatte tillsammans med kommerserådet B H Santesson aktieteckning till det första ångfartyget på Göta kanal o var direktör för det bolag som bedrev ångbåtsfarten där, från 1834 som chef för Stockholmskontoret. Bolaget bedrev trafik på Göta kanal, de första fartygen var "Kommendörkaptenen" o "Östergötland", båda konstruerade av Gustaf von Sydow; † 1850-02-14 på Skeppsholmen, Stockholm. Gift 1:o 1824-09-03 i Kalmar med jungfrun Anna Catharina Wiggman, född 1805-11-14 i Kalmar sfs (källa: Genline ID 2709.29.12200), † 1833 i Stockholm, dotter till fältkamreraren Johan Wiggman och hans 2:a hustru Carolina Hellenstierna; 2:o 1837-11-02 i Norrköping med sin svägerska, änkan Eleonora (Nora) Juliana Wiggman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1823-08-14 i Kalmar sfs med filosofie rektorn Josua Zander, född 1788-10-11 i Gårdveda sn, † barnlös 1835-03-02 i Kalmar sfs), född 1801-05-14 i Kalmar sfs, † 1868-05-10 i Skeppsholms fs, Stockholm, dotter till fältkamreraren Johan Wiggman och hans 2:a hustru Carolina Hellenstierna.

Söner 1:o:

 • Johan Oscar Gustaf von Sydow, född 1825; kommissionslantmätare; † 1886. se Tab 6.
 • Henrik Ludvig Ryno von Sydow, född 1829-04-01 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 2709.29.12200), † där 1834-04-26 (drunknad, källa: Genline ID 2709.29.12200).
 • Adolf Reinhold Fingal von Sydow, född 1827; löjtnant; hamnkapten; R W O; † 1903. se Tab 8.
 • Carl Otto Hjalmar von Sydow, född 1831; ångbåtsbefälhavare. se Tab 9.

Barn 2:o:

 • Anna Eleonora Charlotte von Sydow, född 1838-08-26 på Skeppsholmen, Stockholm, dpt 23/9 (källa: Genline ID 2709.9.3000), † 1910 i Stockholm. Gift 1861 i Stockholm med bankmannen, politikern, publicisten riksdagsmannen och godsägaren André Oscar Wallenberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Wilhelmina Catharina Andersson, född 1826, † 1855 i Stockholm), född 1816-11-19 i Linköping, † 1886-01-12 i Stockholm, begr i Wallenberg-mausoleet vid Malmvik på Ekerö. Paret fick 14 gemensamma barn.
 • Hugo Axel Theodor von Sydow, född 1840; bankkassör. se Tab 10.
 • Ida Carolina Hulda von Sydow, född 1841-11-07 på Skeppsholmen, Stockholm, dpt 12/12 (källa: Genline ID 2709.9.3900), † där 1843.
 • Hilma Emilia Augusta von Sydow, född 1843-03-17 på Skeppsholmen, Stockholm, dpt 23/4 (källa: Genline ID 2709.9.4300), † där s å.

TAB 6

Johan Oscar Gustaf von Sydow, (son till Johan Gustaf von Sydow, Tab 5), född 1825 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 2709.29.12200); kommissionslantmätare; † 1886 i Stockholm. Gift 1851 med Sophia Lovisa (Louise) Lilliestråle, född 1828-11-18 på Säby säteri, Järfälla sn, dpt 25/11 (källa: Genline ID 809.7.2800), † 1908 i Stockholm, dotter till ryttmästaren Otto Lilliestråle och Maria Augusta Svinhufvud i Västergötland.

Barn:

 • Otto Gerhard Gustaf von Sydow, född 1852; stationsskrivare. se Tab 7.
 • Elin Augusta Anna Lovisa von Sydow, född 1854; bokhållare i Stockholms Enskilda Bank.

TAB 7

Otto Gerhard Gustaf von Sydow, (son till Johan Gustaf Oscar von Sydow, Tab 6), född 1852 i Stockholm; stationsskrivare vid Statens Järnvägar. Gift 1887 med Hedvig Eugenia von Sydow, född 1858 i Stockholm, dotter till klädeshandlaren Axel Gustaf Reinhold von Sydow och Olga Maria Lundin.

Barn:

 • Valdemar Gustaf Vilhelm von Sydow, född 1890 i Stockholm.
 • Herbert Oscar Axel von Sydow, född 1894 i Stockholm.

TAB 8

Adolf Reinhold Fingal von Sydow, (son till Johan Gustaf Sydow, Tab 5), född 1827 på Skeppsholmen, Stockholm; löjtnant vid Kungl Flottan; hamnkapten i Stockholm; ordförande i Direktionen för Stockholms Navigationsskola; R N O; R W O; † 1903 i Stockholm. Gift 1863-12-09 i Stockholm med fröken Mary Anne Blanche Stephens, född 1843-09-21 i St Nikolai fs, Stockholm, † 1935-12-04 i Saltsjöbaden, Stockholm, dotter till professorn i engelsk litteratur George Stephens och Mary Anne Bennet, samt faster till den kända Florence Elisabet Stephens.

Barn:

 • George Bengtsson, född 1866; ingenjör.
 • Björn Ryno von Sydow, född 1867; löjtnant vid Kungl Flottan; bosatt i Karlskrona.
 • Fritihiof Fingal von Sydow, född 1870; extra jägmästare.
 • Anna Oscara von Sydow, född 1864. Gift 1887 med ingenjören Gustaf Fredrik Steffen.
 • Gerda Maria von Sydow, född 1875; bosatt i Paris.
 • Amy Sophia von Sydow, född 1880.

TAB 9

Nils Ludvig von Sydow, (son till Christian Fredrik Sydow, Tab 2), född 1750-03-12 på Horssö, Kläckeberga sn (källa: Genline ID 84.5.79500); kronoinspektor; krigskommissarie; bosatt på Fluxerums säteri, Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.6.101500); avflyttad därifrån till Jönköping 1814-06-10 (källa: Genline ID 84.6.101500); † 1837-07-19 i Jönköpings Sofia fs (änkeman, ålderdom, 87 år gammal, källa: Genline ID 1156.7.12700). Gift 1783-11-14 på Norra Fogelhem, Södra vi sn med sin brors svägerska, jungfrun Engela Benedikta Heller, född 1764-06-29 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 84.5.79500), † 1807-06-29 på Fluxerums säteri, Karlstorps sn, begr 15/7 (fru kronoinspektorskan, barnsäng, 49 år gammal, källa: Genline ID 84.19.25500 och 84.6.101500), dotter till rådmannen i Vimmerby Axel Heller och Catharina Magdalena Ekerman (dotter till rådmannen i Linköping Benedict Ekerman och Engela Österberg).

Barn:

 • Magdalena Christina von Sydow, född 1784-09-21 i Hässleby sn (källa: Genline ID 84.6.101500), † 1856 i Jönköping.
 • Anna Elisabet von Sydow, född 1786 i Hässleby sn.
 • Christian Fredrik von Sydow, född 1788; apotekare; † 1836. se Tab 10.
 • Axel Erik von Sydow, född 1791-01-25 i Hässleby sn (källa: Genline ID 84.6.101500).
 • Daniel Peter von Sydow, född 1793-03-29 i Hässleby sn (källa: Genline ID 84.6.101500).
 • Engel Catharina von Sydow, född 1797-12-21 i Hässleby sn (källa: Genline ID 84.6.101500). Gift 1821-11-11 i Jönköpings Sofia fs (källa: Genline ID 1156.7.10100) med handlanden Johan Samuel Rydin. Paret fick flera barn.
 • Sven Ludvig von Sydow, född 1801-05-15 på Fluxerums säteri, Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.6.101500).
 • Charlotta Ulrika von Sydow, född 1803-08-14 på Fluxerum säteri, Karlstorps sn, dpt 19/8 (källa: Genline ID 84.19.11800), † 1834 i Velinga sn. Gift 1830-06-22 i Jönköpings Sofia fs (källa: Genline ID 1156.7.10500) med häradshövdingen Otto Emanuel Wijkmark, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Carolina Gustava Wadell, † 1862 i Velinga sn, dotter till Lars Wadell), född 1800 i Velinga sn, † där 1879.

TAB 10

Christian Fredrik von Sydow, Tab 9), född 1788 i Hässleby sn; apotekare; † 1836-08-05 i Borås, begr 14/8 (48 år gammal, källa: Genline ID 584.20.21700). Gift med Johanna Maria Rydin

Barn:

 • Johan Fredrik von Sydow, född 1826; † 1885. se Tab 11.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Del 5, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927; Carl Herman Tersmeden| - Kalender öfver I Sverige levande Ointroducerad Adel.

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: