Phase

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peter Olafsson, smed i Örebro. Gift med Kristina Larsdotter. Sönerna kallade sig under studietiden i Wittenberg för Phase.

Söner:

  • Olavus Petri Phase född 1493-01-06, † 1552-04-19. se Tab 2.
  • Laurentius Petri Nericius, född 1499, † 1573-10-27. se Tab 3.

TAB 2

Olaus Petri Phase
Olavus Petri Phase, född 1493-01-06 troligen i Örebro, † 1552-04-19 i Stockholm och begravd i Storkyrkan där. Inskriven i Leipzig SS 1516 och i Wittenberg 1516 och magister där 1518-02-11. Hemkommen till Sverige fick han tjänsten som sekreterare hos biskopen i Strängnäs Mathias Gregersson. År 1520 blev han diakon samt kanik i samma stad. Det var i Strängnäs som han började förkunna den Lutherska läran och vann konung Gustaf I förtroende för sin protestantismen, och blev därmed den kände kyrkoreformatorn. Statssekreterare i Stockholm 1524, kansler hos Gustaf I åren 1531-1533. Kyrkoherde i S:t Nicolai församling 1543. Gift 1525-02-12 i Stockholm med Christina (Mikaelsdotter?), † där 1561, dotter till Malin (sannolikt Hansdotter), eventuellt i hennes äktenskap med skräddaren Mikael Jönsson. Han gifte sig med ett förnämligt fruntimmer i Stockholm benämnd Christina. Kung Gustav I bevistade själv bröllopet. Reformationens skapare. Författare till den första svenska psalmboken, den första svenska katekesen, den första svenska kyrkohandboken och den första svenska mässan. Författare till både den första svenska historien skriven på svenska, samt till det första dramat skrivet på svenska. Böcker: Beskrifning om upstaden Örebro s.120-121. J. Saxon: Namnen på Närkesstenen vid Gällersta s.3.

Barn:

  • Ragvaldus Olai Phase. Inskriven i Rostock 1542-04-03. Inskriven i Wittenberg i juni 1543. Inskriven i Leipzig SS 1545. Mag. i Wittenberg 1549-02-19, hemkom till Sverige samma år. Han återvände till Tyskland 1550. Inskriven i Frankfurt a.d.O.SS 1551. Inskriven i Erfurt 1551. Möjligen identisk med skolmästaren i Stockholm 1553, mäster Reinhold. Den 31 oktober 1544 i Wittenberg hölls en fest för fjorton svenska studenter som bekostades av Nicolaus Caroli. Senare på kvällen urartade sig festen i ett stort slagsmål mellan de tio studenter som ännu var kvar på festen där samtliga blev sårade. En av de inblandade var Ragvaldus Olai Phase. Slagsmålet var av så allvarlig art att det drogs inför universitetets myndigheter och Ragvaldus Phase dömdes till sex dagar i skamvrån ("i hörnet").

TAB 3

Laurentius Petri Nericius
Laurentius Petri Nericius född 1499, † 1573-10-27 i Uppsala. Ärkebiskop. Sveriges förste protestantiske ärkebiskop. Författare till bland annat Sveriges första nykterhetsskrift. Kallade sig först Nericius efter Närke där han var född. Vald till ärkebiskop 1531, och samma år, två dagar efter att han sammanvigt Gustav I och Katarina av Sachsen Lauenberg, lät kung Gustav I förlova honom med en adlig jungfru som tillhörde kungens släkt, Elisabet Mattsdotter i Uppsala. Ur boken: Beskrifning om upstaden Örebro s.122-123 Gift efter 1531 med Elisabet Didriksdotter, dotter av myntmästaren Didrik i Västerås och Uppsala, och Birgitta Kristiernsdotter Vasa. Elisabet var Sveriges första ärkebiskopinna. Barnens antal var sju, av vilka fyra dog under en farsot i Uppsala 1566.

Barn:

  • Margareta Larsdotter, gift 1:o med ärkebiskop Laurentius Petri Gothus; gift 2:o med ärkebiskop Andreas Laurentii Björnram. Deras dotter Karin blev gift med sin kusin Johan Luth, son till nedanstående Olaus Jonae och Kristina.
  • Magdalena Larsdotter, gift med ärkebiskop Abraham Angermannus, † 1599, bondson från Sidensjö sn i norra Ångermanland.
  • Kristina Larsdotter, gift 2:o gången med professorn Olaus Jonae Luth.

KÄLLOR

  • Sveriges Ärkebiskopar från 1164 till nuvarande tid av Gustav Åsbrink.
  • PHT 1976 1-2 s14: Svenska studenter i Wittenberg.
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.