Löfving

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Olaus Ebberi (Moræus), komminister i Ljungby församling, Kalmar län, år 1606 och då bosatt i Kranklösa; kyrkoherde i Mortorps församling från år 1611 till sin död. E. och hans icke namngivna hustru erhöll 1652-03-02 brev av Axel Oxenstierna på livstidsfrihet på ½ kronohemman i Mortorps by. Död 1665.

Barn:

 • Ebberus Olai Loefvingius, student i Dorpat 1632-05-02. Se Tab 2.
 • Samuel Olai Löfving, kyrkoherde. Se Tab 3.
 • Nicolaus Olai Löfving, kyrkoherde. Se Tab 5.


TAB 2

Ebberus Olai Loefvingius (son till Olaus Ebberi (Moræus), Tab 1), student 1632-05-02 i Dorpat; prästvigd i Dorpat; kallades 1650 till komminister i Kalmar men antog ej uppdraget; blev därefter regementspräst i Stettin.

Barn:

 • Olaus Ebberi Loefvingius, född 1643 (åu); skola i Kalmar 1655 då 12 år gammal; död under skoltiden.


TAB 3

Samuel Olai Löfving (son till Olaus Ebberi (Moræus), Tab 1), student 1642-10-10 i Dorpat, student i Uppsala 1647-11-09, kyrkoherde i Mortorp från 1659 till sin död. Gift 1655-06-17 i Gårdby socken med Elisabet Danielsdotter Cygnaea, dotter till kyrkoherden i Sandby församling Daniel Johannis Cygnaeus och Margareta Rothovia.

Barn:

 • Olof Löfving, född omkring 1658, skola i Kalmar 1669.
 • Daniel Löfving, gevaldiger, begravd 1712-05-25. Se Tab 4.


TAB 4

Daniel Löfving (son till Samuel Olai Löfving, Tab 3) gevaldiger, bosatt på Stora Dalby i Kastlösa socken vid sin död, begravd 1712-05-25 i Kastlösa.

Barn:

 • Lars Löfving, född 1701-04-04 på Stora Dalby.
 • Samuel Löfving, född 1703-09-26 på Stora Dalby, död 1724-08-09 på Stora Dalby.
 • Jonas Löfving, född 1705-12-26 på Stora Dalby.
 • Elisabet Löfving, född 1708-12-12 på Stora Dalby, död 1710-05-10 på Stora Dalby.
 • Elisabet Löfving, född 1711-07 på Stora Dalby, död 1713-11-15 på Stora Dalby.
 • En son dör 1712-12-28 på Stora Dalby.
 • En son dör 1717-05-26 på Stora Dalby.


TAB 5

Nicolaus Olai Löfving (son till Olaus Ebberi (Moræus), Tab 1), född 1620 i Mortorps socken, student i Dorpat 1645-09-02, student i Uppsala 1647-11-09, prästvigd 1652-10-01 i Kalmar, kyrkoherde i Mortorp från 1666-09-26 till sin död, död 1694-02-22 i Mortorp. Gift med Anna Persdotter, dotter av kyrkoherden i Algutsboda Petrus Magni och Birgitta Magnusdotter Megalina.

Barn:

 • Kristina Löfving, gift med kyrkoherden i Mortorp Nicolaus Henrici Glyselius.
 • Elisabet Löfving, gift 1687 med kyrkoherden i Mortorp Magnus Stagnelius.
 • Katarina Löfving, född 1671-11-25, död 1722-10-29 i Mönsterås, gift 1697 med komministern i Mönsterås Johannes Bethenius.
 • Maria Löfving, född 1675 (åu), begravd 1751-04-12 i Högsrum, gift 1702-11-24 i Mortorp med länsmannen i Vassmolösa, Ljungby socken, Olof Ahlqvist.
 • Kajsa Löfving, född 1678 (åu), begravd 1733-04-08 i Söderåkra, gift 1704-07-03 i Mortorp med länsmannen Petter Håkansson.


Källor

 • Kyrkoarkiv.
 • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Del 1, Biskopar, domprostar, kapitulares, e. o. prästmän, krigspräster m. fl., sid 314. AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar, 1951.
 • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Del 3, Södra Möre kontrakt, sid 71. AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar, 1948.
 • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Del 4, Öland, sid 360-361. AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar, 1951.
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.