:

Blohm

Från Adelsvapen-Wiki

TAB A

N.N

Barn:

 • Johan Nilsson Blohm, född 1694 (åu); inspektor; kronolänsman; † 1764. se Tab 1.
 • Christina Blohm, född 1696 (åu), † 1773-11-21 på Bränsmåla, Hults sn, begr 28/11 (sjuk i två år av svullnad som steg ut till vattusot, 77 år gammal, källa; Genline ID 1097.20.18500). Gift 1:o med gästgivaren Jacob Ekström; 2:o med gästgivaren Carl Björkman.

TAB 1

Johan Nilsson Blohm, (son till N.N, Tab A), född 1694 (åu); marinadjutant (källa: Genline ID 1097.17.41700); inspektor; kronolänsman över Södra Vedbo härad; † 1764-01-27 på Dal, Ingatorps sn, begr 1/2 (70 år gammal, källa: Genline ID 261.27.69200). Gift 1:o med jungfrun Eva Rudman, dotter till löjtnanten vid Jönköpings reg:te Israel Rudman och Anna Flint. 2:o 1724-01-12 i Höreda sn (vittnen bl a Lieutnant Hans Hindrick Drangel, källa: Genline ID 1097.17.41700) med äreborna och dygdrika jungfrun Beata Olofsdotter Wernich, född 1701-07-11 (om natten) på Skyttla, Höreda sn, dpt 17/7 (källa: Genline ID 1097.16.23200), † 1759-09-22 på Brestorp, Hässleby sn, begr 29/9 (58 år gammal, källa: Genline ID 1096.7.9200), dotter till inspektorn och befallningsmannen Olof Wernich och Annika Schultz.

Barn 1:o:

 • Catharina Blohm.
 • Carl Johan Blohm, född 1716; kyrkoherde; kontraktsprost; † 1782. se Tab 2.
 • Sven Gabriel Blohm, född 1719; inspektor; kronolänsman; † 1783. se Tab 4.

Barn 2:o:

 • Anna Margareta Blohm, född 1729 på Brestorp, Hässleby sn. Gift 1748-01-06 i Hässleby sn (källa: Genline ID 1096.7.7900) med gästgivaren i Ryssby Johan Berg.
 • Eva Catharina Blohm, född 1731 på Brestorp, Hässleby sn, † 1792-09-06 i Strömstad, begr 11/9 (lungsot, 56 år gammal, källa: Genline ID 950.29.47800). Gift (källa: Genline ID 1097.1.47300) med kronolänsmannen och tullskrivaren Alexander Bousquette, född 1725-11-14 på Branthälla, Bellö sn (källa: Genline ID 254.17.22200), † 1801-02-20 i Strömstad, begr 27/2 (ålderdomskrämpor, 78 år gammal, källa: Genline ID 950.29.48800). Paret fick flera barn och har talrika ättlingar.
 • Ulrika Blohm, född 1733-04-14 på Brestorp, Hässleby sn, dpt 18/4 (källa: Genline ID 1096.7.4900), † 1790-04-07 på Rumskulla prästgård, Rumskulla sn av slag, (källa: Genline ID 140.17.30700). Gift 1750-10-07 i Hässleby sn (källa: Genline ID 1096.7.7900) med kyrkoherden i Rumskulla och Hässleby pastorat Birger Liedholm, 1722 (åu) på Lid, Hässleby sn, † 1793-12-26 på Rumskulla prästgård, Rumskulla sn, 71 år gammal (källa: Genline ID 140.17.30800). Paret fick flera barn och har talrika ättlingar.
 • Johan Lorentz Blohm, född 1737.
 • Olaus Blohm, född 1739 på Brestorp, Hässleby sn.
 • Catharina Blohm, född 1741 på Brestorp, Hässleby sn.

TAB 2

Carl Johan Blohm, (son till Johan Nilsson Blohm, Tab 1), född 1716; kyrkoherde i Svanshals pastorat; kontraktsprosti Lysings kontrakt; † 1782-03-13 i Svanshals Prästgård, Svanshals sn, begr 26/3 (slag, 66 år gammal, källa: Genline ID 386.17.88100). Gift 1:o med jungfrun Susanna Margareta Asping, född 1722 i Osby sn, † 1776-10-24 i Svanshals Prästgård, Svanshals sn, begr 1/11 (till sin mans bittra sorg och största saknad afsomnade af rötfeber, källa: Genline ID 386.17.87800), dotter till kyrkoherden i Balkåkra pastorat Erik Asping och Helena Christina Borlén; 2:o med Beata Roos, född 1738 i Röddinge sn, † 1788 i Röddinge sn, dotter till Andreas Roos och Christina Filenia.

Son 1:o:

 • Johan Erik Blohm, född 1757; kyrkoherde; † 1822. se Tab 3.

TAB 3

Johan Erik Blohm, (son till Carl Johan Blohm, Tab 2), född 1757-06-01 i Stora Åby sn (källa: Genline ID 427.21.11000 och 406.5.72600); intogs i Linköpings skola 1768; kom till Lunds akademi 1776; magisterexamen i Greifswald 1779; prästvigd 1780-03-17 till sin fars adjunkt och efter dennes död vice pastor till 1784; adjunkt i 3 år därefter i Högby till 1787; adjunkt i Gammalkil; komminister i Västra Harg 1789 och i Svanshals och Kumla 1790; kyrkoherde i Veta och Viby 1810; † 1822-10-28 i Veta Prästgård, Veta sn, begr 8/11 (efter mångåriga plågor af hosta och andtäppa nedlagt han på siuksängen d 24 october och slutade ett bräckligt, men af christeliga stilla dygder utmärkt lif d 28 oct kl 7 på morgonen i en ålder af 65 år och 5 månader, bröstfeber, källa: Genline ID 406.20.20900). Gift 1790 (källa: Genline ID 406.20.20900) med demoisselle Brita Maria Loenbom, född 1737-10-20 i Flistads Prästgård, Flistads sn (källa: Genline ID 406.5.72600), dotter till kyrkoherden i Ljungs och Flistads pastorat Nils Loenbom och Brita Catharina Saxonia.

Döttrar:

 • Susanna Catharina Blohm, född 1792-08-01 i Kumla sn (källa: Genline ID 406.5.72600).
 • Christina Lovisa Blohm, född 1795-04-11 i Kumla sn (källa: Genline ID 406.5.72600).
 • Carolina Johanna Blohm, född 1797 i Svanshals sn, † där 1801.

TAB 4

Sven Gabriel Blohm, (son till Johan Nilsson Blohm, Tab 1), född 1719; inspektor; kronolänsman i Södra Vedbo härad; finns upptagen i mantalslängderna på Norrsånna i Edshults sn 1747-1749, men inte 1755; upptagen i mantalslängd för Ingatorps sn 1755; † 1783-03-03 på Dal, Ingatorps sn, begr 16/3 (64 år gammal, källa: Genline ID 261.28.105400). Gift med jungfrun Eva Berg, född 1726 (källa: Genline ID 261.2.65900), † 1796-07-18 på Dal, Ingatorps sn, begr 27/7 (Cammererskan, 70 år gammal, källa: Genline ID 261.28.106900).

Barn:

 • Johan Gabriel Blohm, född 1747; brukspatron; † 1808. se Tab 5.
 • Per Blohm, född 1748; kyrkoherde; † 1816. se Tab 9.
 • Eva Maria Blohm, född 1758-08-07 på Dal, Ingatorps sn, dpt 13/8 (källa: Genline ID 261.27.63300). Gift 1780-01-06 i Ingatorps sn (källa: Genline ID 261.28.92100) med fänriken Carl Magnus Carlfeldt, född 1755 (källa: Genline ID 1114.2.33100). Paret fick flera barn.

TAB 5

Johan Gabriel Blohm, (son till Sven Gabriel Blohm, Tab 4), född 1747-04-15 på Norrsånna, Edshults sn (källa: Genline ID 1103.5.38000); inspektor; kronolänsman; brukspatron; anlade Kvills pappersbruk 1786; † 1808-06-18 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn, begr 24/6 (slag, 61 år gammal, källa: Genline ID 1103.16.43000 och 1103.5.38000). Gift 1773-10-19 i Åsenhöga sn (källa: Genline ID 222.13.100000) med jungfrun Christina Beata Gislow, född 1753-06-27 i Åsenhöga sn (källa: Genline ID 1103.5.38000), † 1829-02-05 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (ålderdom, 75 år gammal, källa: Genline ID 1103.16.43900 och 1103.7.86200), dotter till kyrkoherden Magnus Gislow och Ulrika Qvast.

Son:

 • Sven Magnus Blohm, född 1774; sekreterare; brukspatron; † 1838. se Tab 6.

TAB 6

Sven Magnus Blohm, (son till Johan Gabriel Blohm, Tab 5), född 1774-11-01 på Kvinhult, Hults sn, dpt 4/11 (källa: Genline ID 1093.19.53600); sekreterare; brukspatron; † 1838 på Kvills Herrgård, Kvills sn. Gift med sin kusin Eva Margareta Carlfeldt, född 1786-01-16 på Medelby, Mellby sn, dpt 18/1 (källa: Genline ID 1114.10.74300), dotter till fänriken Carl Magnus Carlfeldt och Eva Maria Blohm.

Barn:

 • Christina Sophia Blohm, född 1811-10-04 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.5.38000). Gift 1830-07-23 i Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.16.41300) med handelsmannen Johan Magnus Berg. Paret fick flera barn.
 • Maria Charlotta Blohm, född 1814-12-14 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.5.38000). Gift 1832-05-03 i Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.16.41700) med hovrättsauskultanten Sven Otto Sunesson. Paret fick flera barn.
 • Beata Jeanette Carolina Blohm, född 1816-03-22 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.5.38000), † 1892 i Söderköping. Gift 1840-08-11 i Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.16.42300) med löjtnanten Casimir Reinhold Marcellus Reuterskiöld, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1827-10 med Anna Lovisa Kothen, född 1799-08-16, † barnlös 1828-09-26), född 1802-01-16 på Ludvika Bruk, † 1875-11-16 i Söderköping. Paret fick flera barn.
 • Johan Martin Blohm, född 1818; brukspatron. se Tab 7.
 • Sven Magnus Wilhelm Blohm, född 1821; brukspatron; † 1911. se Tab 8.
 • Carl Gabriel Edvard Blohm, född 1827-03-18 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.7.86100); bosatt ogift och barnlös hos sin bror på Stora Kolsnäs, Näsby sn.

TAB 7

Johan Martin Blohm, (son till Sven Magnus Blohm, Tab 6), född 1818-04-25 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.5.38000 och 1103.6.58900); brukspatron; köpte Kvill 1840-01-03 för 21 700 riksdaler; avflyttade till Näsby sn 1852-04-24 (källa: Genline ID 1103.11.59500). Gift 1848-12-26 i Ingatorps sn (källa: Genline ID 261.21.35000 och 1103.11.59500) med sin syssling, fröken Lovisa Amalia Bruce, född 1824-04-21 på Fluxerums Säteri, Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.19.17200 och 84.8.32300), dotter till kaptenen och riddaren Nils Leonard Bruce och Lovisa Maria Carlfeldt.

Dotter:

 • Lovisa Gabriella Mathilda Blohm, född 1849-10-30 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.11.59500). Gift Ljungberg. Bosatt på Nya Lindhem i Söderköping och fick flera barn.

TAB 8

Sven Magnus Wilhelm Blohm, (son till Sven Magnus Blohm, Tab 6), född 1821-03-26 på Kvills Herrgård, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.5.38000 och 1103.6.58900); brukspatron; ägare till Stora Kolsnäs Frälse (källa: Genline ID 1119.22.50200). Gift 1867 i Näsby sn (källa: Genline ID 1119.22.50200) med Johanna Christina Bergman, född 1830-07-24 i Näsby sn (källa: Genline ID 1119.22.50200).

Barn:

 • Ida Josefina Wilhelmina Blohm, född 1854-04-05 på Stora Kolsnäs, Näsby sn (källa: Genline ID 1119.22.50200).
 • Carl Oscar Felix Theodor Blohm, född 1857-01-28 på Stora Kolsnäs, Näsby sn (källa: Genline ID 1119.22.50200).
 • Amalia Theresia Blohm, född 1869-01-23 på Stora Kolsnäs, Näsby sn (källa: Genline ID 1119.22.50200).
 • Sven Axel Victor Blohm, född 1872 på Stora Kolsnäs, Näsby sn.
 • Signe Maria Blohm, född 1877 på Stora Kolsnäs, Näsby sn.

TAB 9

Per Blohm, (son till Sven Gabriel Blohm, Tab 4), född 1748-03-17 på Norrsånna, Edshults sn (källa: Genline ID 441.2.101100); student i Lund 1770; magister 1772; prästvigd s å 13/11; predikant vid Smålands Kavallerireg:te 1774; komminister i Lommaryd 1782; bosatt på Öja komministerboställe i Bälaryds sn (källa: Genline ID 1078.15.88200); kyrkoherde i Östra Tollstads och Sya pastorat 1798; † 1816-10-26 i Östra Tollstads Prästgård, Östra Tollstads sn, begr 10/11 (källa: Genline ID 441.15.3800). Gift 1782 (källa: Genline ID 441.2.101100) med jungfrun Christina Margareta Strandmark, född 1759 (källa: Genline ID 441.2.101100 och 1078.2.6600. Kallas i födelsebok Bälaryd C:2 s.337 för Christina Margareta Blom, född Cratz, källa: Genline ID 1078.15.88200), † 1815-12-24 i Östra Tollstads Prästgård, Östra Tollstads sn, begr 1816-01-05 (källa: Genline ID 441.15.3700), född av hederliga föräldrar (källa: Genline ID 441.15.3700), fosterdotter till prosten och kyrkoherden i Nottebäcks pastorat Magnus Strandmark och Charlotta Sofia Cratz (Christina Margareta kallas brorsdotter i Charlotta Sofias bouppteckning 1785-09-23, Uppvidinge häradsrätt F II:4, s. 931ff, VaLA). Hon var i så fall dotter till Tideman Didrik Cratz och hustru Maja (Maria Klint, källa möjl Genline ID 826.15.80600).

Dotter:

 • Eva Charlotta Blohm, född 1783-08-20 på Öja komministerboställe, Bälaryds sn (källa: Genline ID 1078.15.88200 och 441.1.83300), † 1856-09-08. Gift 1:o 1804-11-16 i Östra Tollstads sn med regementskvartermästaren Gustaf Magnus Söderholm, född 1770-10-28 på Stora Gålstad, Slaka sn (källa: Genline ID 330.4.58000), † 1819-12-29 på Stora Gålstad, Slaka sn, begr 1820-01-06 (källa: Genline ID 376.23.56900). Äktenskapet var barnlöst. 2:o med majoren och R S O Carl Axel Pfeiff, med vilken hon fick flera barn, född 1780-07-07 på Rosenholm, Lannaskede sn, † 1835-04-28 på Ängerås, Skarke sn.

Källor

Kyrkböcker; Linköpings stifts herdaminne av Westerlund & Setterdahl; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693.(1953); Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: