:

Anckarfjell nr 221

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Ankarfjell nr 221)


Adliga ätten Anckarfjell nr 221 †

Introducerad 1634 Utdöd på 1700-talet.

Denna ätt, som genom gifte bekom frälsegods och sköldemärke av adliga ätten Skälm i Finland, nummer 144, introducerades på grund av en släkttavla uppgjord av presidenten Jöns Kurck och styrkt av Åbo hovrätt 1629. Denna släkttavla, som visar ättens härstamning i rakt nedstigande led på svärdssidan från den av konung Kristian år 1461 adlade Lars Skälm, var likväl oriktig och betvivlades även av Åbo hovrätt år 1627, då den första gången företeddes [Rf],


Ankarfjell%20A22100.jpg

TAB 1

Henrik Larsson i Kårlaks i Pargas socken, i Finland. Död före 1549. Gift med Maria Hansdotter Skälm (i Finland, nummer 144), död före 1549, då deras söner Bolböle

Barn:

 • Lasse i Kårlaks, levde 1549.

TAB 2

Matts Henriksson (son av Henrik Larsson, Tab. 1), till Storgården Harvarön Levde 1549.

Barn:

 • Mickel Mattsson till Storgården. Gjorde adlig rusttjänst 1562–1575. Gift med Karin Knutsdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med stallmästaren Måns Sigfridsson Fogelhufvud), död änka, dotter av Knut Henriksson (Hästesko) till Kalfsnäs och Beata till Liesniemi.

Barn:

 • Simon Mickelsson, överlevde fadern, men ärvdes av modern.
 • Jakob Mickelsson, överlevde fadern, men ärvdes av modern.

TAB 3

Tomas Mickelsson (son av Mickel Matsson, Tab. 2) till Storgården. född vid år 1587. Han blev 1627-09-19, instämd till Åbo hovrätt tör att bevisa sitt frälsestånd, varvid han inlämnade ovannämnda släkttavla, enligt vilken han i rakt nedstigande femte led skulle härstamma från en Lars Skälm, son till den Lars Skälm, som blev adlad 1461. Saken blev uppskjuten, men 1629-09-22 utgav hovrätten en dom, att Tomas Mickelsson och hans bröstarvingar skulle anses såsom rätte frälsemän.

Barn:

 • Mickel Tomasson Anckarfjell till Storgården. Ryttare under Olof Dufvas fana 1621. Introducerad på ättens vägnar 1634 under nr 221, och antog sedan, etter vapnet, namnet Anckarfjell. Uppgav 1646 i en inlaga till drottningen att han tjänat 26 år till häst och till fot »och däröver mång blodig skjorta slitit, var omsider ock i kronans tjänst förlamad vorden» kallas löjtnant 1649. Fick förläning av ett hemman Hadvala i Piikkis socken, 1649-11-02. Död 1657 och begraven i Piikkis kyrka, där hans vapensköld uppsattes. Gift 1:o med en dotter till Mickel Nilsson Fogelhufvud, och Elisabet Persdotter Bock af Bukkila. Gift 2:o med Elsa Duwall i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenlöjtnanten Gustaf Grubbe, i hans 1:a gifte, född 1650), dotter av översten Mauritz Mac Dougall, adlad Duwall, och Agneta Olofsdotter.

Barn:

 • 1. Johan, född 1632. Major. Död 1683. Se Tab. 7.
 • 1. Erik, född 1643. Kommendör. Död 1726. Se Tab. 8
 • 1. Mikael. Begraven 1649 i Piikkis kyrka
 • 1. Gustaf. Informerad 1642 i Åbo av Petrus Gyllenius.

TAB 4

Claes (son av Mickel Tomasson Anckarfjell, Tab. 3), till Skällerö i Funbo socken, Uppsala län. Underlöjtnant vid amiralitetet 1656-07-10 överlöjtnant 1660-01-01. Kapten 1664-09-20. Kommendör 1674-04-28. Major 1675-08-07. Kommenderad på Stenbocks amiralskepp Kronan 1675-10-00 och på Lorentz Creutz' samma amiralskepp i maj 1676, varpå han omkom i sjöslaget vid Öland 1676-06-01[Zf]. Gift med Beata Forbes af Lund, död 1707-12-27 i S:t Olofs församling Stockholms län, begraven 1708-01-09 i Funbo kyrka, dotter av översten Jakob Henriksson Forbes, naturaliserad Forbes al Lund, nr 174, och Maria Chesnecophera, adlad Lillieram, men ej introducerad

Barn:

 • Catharina Helena, levde ogift 1697.
 • Christina Beata, levde 1701. Gift 1:o före 1691 med kvartermästaren vid Åbo läns Infanteri Vilhelm Giers, död 1696 och begraven 1699-06-15, i Sagu kyrka i Finland jämte två av sina barn. Gift 2:o (Medd. av landssekreterare V. Selinheimo ur Åbo kämnärätts protokoll 1711–1712.) med N. N. Juth. Gift 3:o (Medd. av landssekreterare V. Selinheimo ur Åbo kämnärätts protokoll 1711–1712.) 1712 före 1712-05-12 med friryttaren vid Taubes kompani Anders Larsson Skog, född omkring 1688.
 • Maria, antagligen död ung.
 • Jakob. Levde myndig 1695.

TAB 5

Claes (son av Claes, Tab. 4). Sergeant vid Upplands regemente 1697. Fältväbel vid Upplands regemente. Fänrik 1700-06-08 löjtnant 1701-07-21. Regementskvartermästare 1704-04-04. Kapten 1706-03-29. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1707-03-14 död 1714-01-23 i rysk fångenskap i Tobolsk. Gift, enligt kungl. tillstånd, med sin kusin Anna Christina Forbes af Lund, som 1739 bodde Drottninghuset, nr 145.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1701-09-29 Lägga socken, Stockholms län, död 1780-11-18 Träsk Gift med löjtnanten Johan Gustaf Klingspor, född 1700, död 1739.

TAB 6

Axel (son av Claes, Tab. 4). Var 1698 konstapel vid amiralitetet. Arklimästare och sist löjtnant vid amiralitetet. Föll 1700-07-31 på skeppet Sverige från översta däcket ned i hålskeppet och slog sig så illa att han dog på sjätte dagen därefter (1700-08-06). Gift 1698-03-12 med Agneta Nisbeth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1709-10-23, i Stockholm Maria församling i Stockholm med kaptenen vid Österbottens femmänningsinfanteriregemente Petter Johan (Rf.) Fischer). född 1673, död 1756-03-13, dotter av kaptenen Vilhelm Nisbeth, naturaliserad Nisbeth, och hans 2:a fru Margareta Duwall.

Barn:

 • Abraham Magnus, född 169(9), död 1712.

TAB 7

Johan (son av Mickel Tomasson Anckarfjell, Tab. 3), till Bispmotala i Motala socken, och Åsandby i Västra Ny socken, (båda i Östergötlands län.). Född 1632-06-24 på Storgården. Underofficer vid Tavastehus regemente 1649. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1651. Kaptenlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1653. Kapten vid Bohusläns regemente 1657– 1662, då regementet reducerades. Anhöll sedan att bliva kapten vid Närkes och Värmlands regemente i kapten Ulfs ställe. Kapten vid Västmanlands regemente 1667-05-13. Major. Död 1683-01-30 och begraven i Motala kyrka, där hans vapensköld uppsattes. Gift med Margareta Lindeberg efter 1659 14/6 [K.A., Utdrag ur Åkerbo härads dombok s. d., köpegodsakt 538 (OA)]. Död 1703, dotter av översten Mårten Hemmingsson, adlad Lindeberg, och Ingel Hieronymidotter.

Barn:

 • Johan. Volontär vid livgardet 1680. Fänrik vid Västmanlands regemente 1681-06-16. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1684-03-17. Kaptenlöjtnant 1692-12-01. Avsked (Rf.)1696-04-15. Var i utländsk krigstjänst till 1700, då han återvände till Sverige. Kapten vid Smålands tremänningsregemente till fot 1700-08-13 avsatt från tjänsten 1705. Tog tjänst vid överste Buchwalds regemente och medföljde det till Flandern och Brabant. Återkom och ingick vid Stenbocks armé. Blev fången vid Tönningen, men befriade sig själv. Var korpral vid livgardet 1714 och kort därefter rustmästare vid livgardet. Död 1718-05-23 på Vadstena krigsmanshus och begraven i klosterkyrkan i Vadstena. Han följde 1684 greve Nils Bielke till Ungern och deltog i kriget mot turkarna till dess fred slöts. Blev under kriget i Lithauen tvä gånger fången, lyckades undkomma men blev ånyo fången vid Rigas övergång 1710. Gift 1714 i Stockholm med Ingrid Wetterberg i hennes 2:a gifte (gift 3:o 1719-05-22 i Vadstena med löjtnanten vid Upplands regemente Johan Willman i hans 2:a gifte, död 1721-10-30 i Vadstena stad).
 • Christina Catharina. Död 1736-10-10 i Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1702-01-03 på Åsandby med brukspatronen Gabriel Wetterberg, adlad Bergenstråhle, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1729.
 • Engel Margareta. Död 1736-09-16 i Kristbergs socken. Gift i Kristbergs 1717-09-12 med kyrkoherden i Kristbergs pastorat av Linköpings stift Magnus Svensson Montin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737-09-27, med Brita Catharina Älf i hennes 2:a gifte, född 1702-02-22 död 1770-02-11 dotter av kyrkoherden i Kvillinge pastorat af Linköpings stift Samuel Alf och Brita Wallenström) (Hm.), döpt 1683-11-01 i Norrköping. Död 1750-11-25.

TAB 8

Erik (son av Mickel Tomasson Anckarfjell, Tab. 3), född 1643. Lärstyrman vid amiralitetet 1671. Medelstyrman 1673. Underlöjtnant 1676. Överlöjtnant 1678. Kapten 1688. Kommendörs avsked 1715-12-31. Död 1726-05-07 i Karlskrona. Han bevistade sjöslagen mellan Bornholm och Ystad 1676 och i Kjögebugt 1677. Gift med Elsa N. N. begraven 1737-05-18 i Karlskrona.

Barn:

 • Beata Elisabet. Gift 1717-11-17 med justitiarien vid amiralitetet i Karlskrona Peter Wessman, begraven 1751-09-12 i Karlskrona stad.
 • Carl, född 1697. Amiralitetskapten. Död 1755. Se Tab. 10
 • Brita, begraven 1725-06-29 i Karlskrona. Gift med kommendören Corfitz Paulin, stupade 1720-07-27 på skeppet Pommern, som vid Åland anfölls av ryska galejor.
 • Erik. Löjtnant. (At (L).)

TAB 9

Jakob (son av Erik, Tab. 8). Konstapelmat vid amiralitetet 1704-12-20. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1710-04-15. Ordinarie underlöjtnant 1712-07-17. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Överlöjtnant 1716-01-11 skeppskapten 1717-07-03. Amiralitetskapten 1736-12-23. Chef för ett volontärkompani 1738-04-25. Död 1740 och begraven 1740-07-21, i Karlskrona. Gift 1716-02-19 i Karlskrona med Anna Margareta Siöstierna, född 1693-02-22, begraven 1770-10-12 i Karlskrona stad, dotter av amiralen Otto Kroger, adlad Siöstierna, och Anna Otterdahl.

Barn:

 • Anna Maria, född tvilling 1716-11-18 i Karlskrona, död 1749, Gift 1738-10-03 i Karlskrona med amiralitetsläkaren i Karlskrona, assessorn, med. doktor Johan Fjellström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1752-09-27 i Karlskrona med Charlotta Eleonora von Numers i hennes 1:a gifte, född 1721, död 1772-03-06, dotter av kaptenen Lorentz von Numers, och Catharina Elisabet Ljungfelt), född 1699-10-28 i Silbojoki socken, i Pite lappmark (SB.), död 1760-01-24 i Karlskrona.
 • Elsa Rebecka, född tvilling 1716-11-18 i Karlskrona, död barn.
 • Otto Erik, född 1717-12-10, död barn.
 • Ulrika Eleonora, född 1718-11-24 i Karlskrona, död 1773-09-04 i Karlskrona. Gift där 1739-05-29 med sekreteraren vid amiralitetet Johan Frumerie i hans 2:a gifte (gift 1:o 1722-11-30 i Karlskrona stad med Anna Brita Wahlberg, begraven i Karlskrona 1737-09-10), död 1756-02-08 i Karlskrona [Medd. av major E. Frumerie.].
 • Elsa Margareta, född 1719-11-10 i Karlskrona, död 1766. Gift 1753-06-12, i Karlskrona med sin svågers son i 1:a giftet inspektören vid amiralitetetskrigsmanskassan Claes Elias Frumerie, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1767-03-15 med Ingrid Ulrika Winter, i hennes 2:a gifte, döpt 1744-02-15 i Karlskrona, begraven där 1769-08-27 dotter av amiralitetssekreteraren Nils Winter. Gift 3:o 1770-04-24 med Margareta Sofia Stierngranat, född 1735, död 1811-02-18 i Stockholm, dotter av kaptenen Jonas Stierngranat, och Magdalena Eleonora Lillie af Aspenäs), döpt 1724-08-31 i Karlskrona, död 178?-05-10 i Stockholm Katarina församling i Stockholm [Medd. av major E. Frumerie.].
 • Jakob, född 1720-11-14 i Karlskrona, död ung (en son begraven 1724-02-08 i Karlskrona).
 • Brita Christina, född 1722-07-14 i Karlskrona, död 1799-05-19 i Karlskrona. Gift 1:o 1751-12-03 med kyrkoherden i Listerby pastorat av Lunds stift Bengt Gunnerus i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Helena Tranefelt i hennes 2:a gifte, född 1684 (1685), död 1751, dotter av kaptenen Verner Tranefelt), född 1687, död 1757-07-05. 2:o 1759-03-23 i Karlskrona med vice pastorn Carl Henrik Tall, född 1724 i Hjortsberga socken, Blekinge län, död 1763-03-09 i Backaryds socken, Blekinge län.
 • Sofia Lovisa, född 1724-07-10 i Karlskrona, död ogift 1798-12-12 i Karlskrona.
 • En son, döpt 1726-07-04, i Karlskrona, död ung (en son begraven 1728-06-09 i Karlskrona).
 • Ett barn, begraven 1728-10-23 i Karlskrona.
 • Ingrid Elisabet, född 1729-02-18 i Karlskrona (Ett barn begraven 1729-06-09 i Karlskrona.)
 • Beata Charlotta, född 1731-02-17 i Karlskrona, död 1798-12-12 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1761-08-18 med majoren Johan Jakob Hederstierna, född 1731, död 1791.
 • Carl Hans, född 1733-04-28 i Karlskrona, löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04.

TAB 10

Carl (son av Erik, Tab. 8), döpt 1697-03-02 i Karlskrona. Konstapelmat. Konstapel 1714-07-29. Arklimästare vid amiralitetet. Underlöjtnant vid amiralitetet 1717-10-03 kaptenlöjtnant 1735-11-06. Skeppskaptens avsked 1740-03-04, död 1755-12-20 i Karlskrona [Lk], Gift 1728-11-21 med Maria Christina Siöhierta, född 1702, död 1781-01-29 i Karlskrona stad, dotter av kommendören Nils Andersson Sjöhjerta, av en adlad, men ej introducerad ätt, och Elisabet Ehrenskiöld.

Barn:

 • Emerentia Elisabet, född 1731-05-02 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1772-02-05 på Linnefors bruk i Vissefjärda socken, (Kronobergs län.). Gift 1748-02-09, i Karlskrona med brukspatronen på Linnefors Gottschalk Danielsson Schröder, född 1722 i Nyeds socken, Värmlands län, död efter 1771. (Sv.)
 • Elsa Beata, född 1733-01-20 död 1798-08-24 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1749-11-28 med rådmannen i i Karlskrona stad Anders Johansson Alm, född 1720-04-16 i Karlshamn (Sbn.) död 1789-11-19 i Karlskrona.
 • Nils Erik, 1734-11-10. Kadett vid amiralitetet, död 1753-05-17 i Karlskrona.
 • Christina Barbara, född 1738-01-12, död ogift 1789-11-05 i Karlskrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: